Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Tytu?em wst?pu...
Autor Wiadomość
czaki 


Posty: 214
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2008-04-22, 23:00   Tytu?em wst?pu...

W tych tematach chcieliby?my przybli?y? wam ?wiat Legendy Pi?ciu Kr?gów. Specjalnie nie piszemy "?wiat Rokuganu", z tego powodu, ?e znajd? si? tu zarówno informacje traktuj?ce o samym uniwersum, jak i te tycz?ce si? Legendy... jako gry. Jeste?my ?wiadomi, ?e niewielu z Was mia?o jak?kolwiek styczno?? z t? gr?, dlatego te? chcieliby?my zacz?? od podawania informacji bardzo podstawowych, w ma?ych partiach, by nie przynudza? i nie przyt?acza? zbyt d?ugimi postami. Mamy nadziej?, ?e to, co napiszemy w tym temacie pozwoli Wam zauwa?y?, ?e Legenda... tylko z pozoru jest gr? wy??cznie dla lubi?cych "japo?sko??". Tak naprawd? jest to gra o niesamowitym potencjale i wielu mo?liwo?ciach. To gra wielow?tkowa i wielop?aszczyznowa. I przede wszystkim to gra bardzo wci?gaj?ca. Liczymy, ?e zainteresuje i Was. Rokugan, ?wiat Legendy..., oczarowa? nas, wi?c i Wam pragniemy pokaza? jego magi?.

Na pocz?tek chcieliby?my zacz?? od rzeczy podstawowych. St?d te? proponujemy krótki s?owniczek wyrazów, które pozwol? Wam zrozumie? dalsze wpisy, a jednocze?nie zag??bi? Was w ?wiat Szmaragdowego Cesarstwa.

bushi - wojownik, samuraj przyuczony do walki za pomoc? broni, a nie magii;
daimyo - tytu? g?owy rodu lub klanu (odpowiednio daimyo rodu lub daimyo klanu), praktycznie zawsze jest równie? namiestnikiem prowincji podlegaj?cej danej rodzinie;
katana - miecz samuraja, b?d?cy wyró?nikiem kasty szlacheckiej; razem z krótkim mieczem (wakizashi) tworzy par? zwan? daisho;
Kaiu Kabe - mur Kaiu, zwany te? Murem Cie?li; pot??ny, ufortyfikowany i wci?? strze?ony przez wojowników Klanu Kraba mur oddzielaj?cy Szmaragdowe Cesarstwo od Krain Cienia, ci?gn?cy si? na po?udniu, wzd?u? granic ziem Krabów;
Krainy Cienia - teren na po?udniu Rokuganu opanowany przez s?ugi z?ego boga Fu Lenga;
kyuden - pa?ac;
mon - herb, zarówno rodowy jak i klanowy, praktycznie zawsze w kszta?cie ko?a;
Rokugan - kontynent, ?wiat w którym rozgrywa si? akcja gry Legenda Pi?ciu Kr?gów (zarówno gry karcianej, jak i RPG oraz gry bitewnej Clan War);
samuraje - kasta szlachecka w ?wiecie Rokuganu, zazwyczaj dziel? si? na bushi i shugenja;
shugenja - ?wi?ty m??, kap?an znany z umiej?tno?ci rzucania czarów, cz?sto równie? wojownik walcz?cy za pomoc? magii;
Szmaragdowe Cesarstwo - pa?stwo-królestwo w?adane przez Cesarza z Dynastii Hantei, które swoim zasi?giem obejmuje ziemie siedmiu Wielkich Klanów oraz Pomniejszych Klanów;
Wielkie Klany - siedem klanów, z których ka?dy skupia po kilka rodzin; tworz? zhierarchizowane organizacje o wspólnych celach militarnych i politycznych, ich podzia? wywodzi si? w wi?kszo?ci z tradycji; ka?demu z Wielkich Klanów odpowiadaj? okre?lone ziemie na terenie Szmaragdowego Cesarstwa; do Wielkich Klanów zalicza si? klany: Feniksa, Jednoro?ca, Kraba, Lwa, Skorpiona, Smoka i ?urawia.

Tyle tytu?em wst?pu. Jeszcze trzy uwagi na temat wymowy:
- "tsu" czytany prawie jak "cu" (np. nazw? broni przypominaj?cej maczug? - tetsubo - przeczytamy: tecubo);
- "y" czytamy jak "j" (np. daimyo przeczytamy: dajmjo);
- "j" czytamy jak "d?" (np. shugenja przeczytamy: szugend?a);
- "sh" czytamy jak "sz" (np. bushi przeczytamy: buszi).
_________________
Thinking about you... Luna
 
 
 
wodzu 


Posty: 102
Skąd: Poznan
Wysłany: 2008-04-29, 21:59   

Kontynuuj?c nasze wprowadzenie, pragn?liby?my przedstawi? Wam pokrótce opis pozycji zwi?zanych z ca?okszta?tem ?ycia spo?eczno-politycznego w uniwersum Legendy.... Samo Szmaragdowe Cesarstwo, jak te? zamieszkuj?ca je spo?eczno?? Rokuga?czyków, s? tworami ?ci?le zhierarchizowanymi. Poruszaj?c si? w dó? od szczytu drabiny spo?ecznej napotkamy kolejno:
- cesarza - panuj?cego w?adc? i bezpo?redniego potomka rodu Hantei, którego ?ona pochodzi zawsze z klanu ?urawia;
- szmaragdowego championa - najwy?szego przedstawiciela cesarza i zwierzchnika cesarskich namiestników, egzekwuj?cych na terenie Szmaragdowego Cesarstwa cesarsk? wol?;
- cesarskiego stratega - g?ównodowodz?cego wojsk cesarskich;
- championa klanu - formalnego zwierzchnika, przywódc? i przedstawiciela klanu;
- daimyo / namiestnika - "pana na w?o?ciach" - tytu?em tym obdarzani s? w?adcy prowincji, którzy najcz??ciej s? g?owami rodzin lub Klanu;
- samurajów i samurai-ko (samuraje kobiety) - najwy?sz? klas? spo?eczn? Rokuganu; wszyscy urodzeni w tym stanie, bez wzgl?du na aktualne zaj?cia, uwa?ani s? za wojowników; najcz??ciej szkol? si? na bushi lub shugenja;
- yojimbo - Rokuga?ski odpowiednik ochroniarzy, chroni?cych wa?ne osobisto?ci lub persony niewprawione w walce wr?cz;
- ashigaru - lekkostopych - pieszych ?o?nierzy rekrutowanych w czasie wojny spo?ród zbrojnych wie?niaków, posy?anych zawsze na pierwsze linie bitew;
- heiminów - pó?-ludzi, czyli w kolejno?ci powa?ania: rolników, rzemie?lników i kupców;
- hininów - nie-ludzi, do których zalicza si? przest?pców, artystów, magików, szulerów, tzw. eta - "nieczystych" - maj?cych kontakt z ludzkimi lub zwierz?cymi zw?okami, oraz gejsze;
- gejsze - kobiety do towarzystwa, ?yj?ce z zapewniania rozrywki m??czyznom; bieg?e w sztuce konwersacji, grze na instrumentach, ?piewie, ta?cu, jak te? posiadaj?ce inne talenty; najcz??ciej prowadz?ce przydro?ne herbaciarnie (zawód gejszy przedstawimy obszerniej zapewne za jaki? czas).

Zapoznawszy Was z wi?kszo?ci? terminów niezb?dnych do zrozumienia dalszych tekstów, przejdziemy teraz do omówienia ?wiata gry - jego historii, panuj?cych w nim zwyczajów i rz?dz?cych nim praw. Pragniemy Wam przy tym przypomnie?, ?e jakkolwiek dzieje i dorobek kulturalny Japonii by?y ?ród?em, z którego twórcy Legendy... czerpali obficie, i na którym oparli ca?y swój pomys?, to w ostatecznym rozrachunku, pomimo wszelkich podobie?stw, Rokugan Japoni? NIE jest. Co jednak nie przeszkadza, w ramach konwencji, przemycaniu do gry najró?niejszych dodatkowych aspektów "japo?sko?ci".
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem