Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Zakonki 2011
Autor Wiadomość
Havoc 

Posty: 19
Skąd: Festung Breslau
Wysłany: 2011-05-30, 23:14   Zakonki 2011Nowa Verona by?a ma?? spo?eczno?ci?, tak? jakich wiele powsta?o po zag?adzie. Za?o?yciel miasteczka - don Copulletti - ustali? prawa i obowi?zki oraz pilnowa? ich przestrzegania. To jego wizja, silna wola oraz konsekwencja w realizacji swoich celów umo?liwi?a przetrwanie ludziom w nowych warunkach. Niestety wszystko co dobre kiedy? si? ko?czy, Don umar?. Jak to zwykle bywa pojawi? si? problem przej?cia w?adzy. Mieszka?cy miasteczka szybko podzielili si? na dwa obozy i ?aden nie chcia? ust?pi? na rzecz drugiego. Jedni chcieli otworzy? si? na ?wiat i odda? w?adz? w r?ce mieszka?ców, drudzy pragn?li trzyma? wspólnot? ?elazn? r?k? na wzór Dona. Szybko sta?o si? jasne, ?e pokojowe rozwi?zanie ani koegzystencja nie s? mo?liwe. Brat zwróci? si? przeciw bratu, niegdysiejsi s?siedzi stali si? wrogami, ca?a spo?eczno?? Nowej Verony podzieli?a si?. Rozlew krwi by? wi?cej ni? pewny.
Sytuacja zmieni?a si? diametralnie w ci?gu jednej nocy. Z pobliskiego Festung Breslau, które dot?d ignorowa?o istnienie miasteczka, przyby?a grupa wys?anników Zakonu ?wi?tego P?omienia. Nie trac?c ani chwili wezwali do siebie przywódców zwa?nionych stron i przedstawili im sytuacj?. Oto w kierunku Nowej Verony maszerowa?a armia nieznanego dot?d stronnictwa, sk?adaj?ca si? z bezdusznych maszyn, z którymi Zakon nie potrafi? i nie chcia? pertraktowa?. Przybyli wezwali mieszka?ców do porzucenia sporów i przygotowania si? na przybycie wsparcia z Festung Breslau, poprzez ufortyfikowanie terenu miasta, przygotowuj?c je na obl??enie. Gdy Zakonnicy dowiedzieli si?, ?e trwaj?cych sporów nie da si? rozwi?za? w kilka godzin, przedstawili mieszka?com alternatyw?: grupa, która w ci?gu dwóch dni dziel?cych wrog? armi? od Nowej Verony najlepiej przygotuje miasto na obl??enie, zapewni sobie pomoc i d?ugotrwa?? wspó?prac? ze strony nadci?gaj?cych si? g?ównych Zakonu ?wi?tego P?omienia. Obydwa stronnictwa przysta?y na t? propozycj?. Wy?cig si? rozpocz??.


Witajcie w pierwszym oficjalnym doniesieniu na temat tegorocznej, czwartej ju? edycji Zakonek!

Wojna przez ostatni rok si? nie zmieni?a, jednak u nas kilka rzeczy zosta?o zmodyfikowanych:

- W tym roku chcemy maksymalnie wykorzysta? czas na larpa. Korzystaj?c z obserwacji, ?e wi?kszo?? z Was bierze wolne ju? w czwartek, a w poniedzia?ek rano wraca do pracy, g?ówna cz??? Zakonek, czyli larp, rozgrywa? si? b?dzie od pi?tku rano do fina?u w sobot? wieczorem. W zwi?zku z tym ca?y czwartek przeznaczamy na wszelkie sprawy organizacyjne (np. akredytacj?, rozk?adanie legowisk) a niedziel? na afterparty. Oczywi?cie spó?nialscy nie zostan? na lodzie.

- Po ci??kiej przeprawie w zesz?ym roku poszukiwania nowego miejsca rozpocz?li?my ju? dawno temu. Dzi?ki czemu uda?o nam si? uzyska? dost?p do poprzedniej miejscówki i Zakonki odb?d? si? na terenie Paszarni w Mi?ocicach.

- Zmodyfikowali?my nasz system questów osobistych, który testowali?my rok temu. Mo?ecie teraz liczy? na zadania bardziej dopasowane do waszej wizji postaci, bardziej zwi?zane z g?ówn? osi? larpa i du?o mniej nastawione na walk?. Wci?? jednak pozostanie ich na tyle du?o, ?eby by?o w czym wybiera?.

A kilka zosta?o po staremu:

- Termin to jak co roku ostatni weekend sierpnia, czyli 25-28.
- Bar b?dzie funkcjonowa? pe?n? par? jak zawsze. Nie musicie tacha? konserw ;)
- Mini-mechanika przetrwa z kosmetycznymi zmianami.
- Zadania, które wykonywa? b?dziecie podczas larpa podzielone b?d? na osobiste dla ka?dego gracza i grupowe, które wykonywa? b?dzie si? ca?? frakcj?.
- Znane i lubiane atrakcje konwentowe, jak wszelkiego rodzaju konkursy i turnieje równie? pojawi? si? w tegorocznej edycji.

Si?gajcie do odpowiednich dzia?ów po bardziej szczegó?owe informacje! Nie zapomnijcie te? polubi? Zakonki na Facebooku lub zasubskrybowa? newsletter, aby by? na bie??co z nowo?ciami!


LINEK
 
 
Havoc 

Posty: 19
Skąd: Festung Breslau
Wysłany: 2011-06-18, 15:02   

Newsów i nowo?ci porcja kolejna !

1. Specjalnie dla tych którzy ju? wiedz? ?e si? pojawi? oraz dla tych którzy wci?? si? wahaj? przygotowali?my krótki podr?cznik przetrwania, bo nie oszukujmy si? na Wastelandzie ?atwo nie jest. Dlatego ju? dzi? zaopatrz si? w swoj? prywatn? kopi?:


Survivalowe A B E C A D ? O Nowej Werony


I pami?taj prewencja kluczem do sukcesu !

2. Powi?kszy?o si? grono patronów i sponsorów:
- Zak?ad Projektowania Nomar
- Gynwael Coldwind
- 13 Schron
- Deadzone
- Rosomaki Wojennaja Razwiedka
koniecznie odwied?cie ich strony !

3. Odpalili?my event na facebooku LINK. Nie wahajcie si? zadeklarowa? swojego uczestnictwa i napisa? kilku s?ów !

4. Przypominamy te? o zg?aszaniu postaci oraz odwiedzeniu strony Zakonek LINK !


kolejna porcja informacji ju? nied?ugo !
 
 
Havoc 

Posty: 19
Skąd: Festung Breslau
Wysłany: 2011-07-06, 17:21   

Dzisiaj szybka krotka newsa:

Dodali?my ankiet? dla wszystkich zainteresowanych tegorocznymi Zakonkami. Aby do niej wej?? kliknijcie po prostu w Ankiet? w menu (pod?wietlona na pomara?czowo) i bawcie si? dobrze wype?niaj?c.

http://zakon-fallout.pl/?Ankieta2011,Zakonki
 
 
Havoc 

Posty: 19
Skąd: Festung Breslau
Wysłany: 2011-08-04, 16:08   

Zakonki ju? za 20 dni !

Prace id? pe?n? par? i jak co roku mo?ecie spodziewa? si? masy questów, zada? oraz typowo wastlandowych atrakcji !

Mi?o nam poinformowa?, ?e do grona naszych sponsorów do??czyli Wydawnictwo Portal, Rafa? W. Orkan oraz Powerzone, wi?c spodziewajcie si? naprawd? ciekawych nagród.

Do tego na stronie Zakonek udost?pnili?my mechanik? oraz regulamin.
Zach?camy do zapoznania si? z nimi oraz zadawania pyta? je?eli co? oka?e si? niejasne.

Mamy te? do Was wielk? pro?b? o zrobienie nam przedp?at. Dla Was to chwila, a dla nas olbrzymia pomoc.

Dodatkowo dla pierwszych dziesi?ciu osób które dokonaj? przedp?aty przewidzieli?my mo?liwo?? nabycia unikatowej koszulki JZ na 100% (wzór na facebooku) !
Jest o co powalczy? wi?c zróbcie przelewy jak najszybciej !

Do zobaczenia na miejscu !
 
 
Havoc 

Posty: 19
Skąd: Festung Breslau
Wysłany: 2011-08-11, 21:11   

Zakonki coraz bli?ej, ju? tylko 13 dni zosta?o do najlepszej imprezy w tej cz??ci Polski !

Wed?ug ankiet wielu z Was przyjedzie ju? w czwartek a pojedzie dopiero pó?no w niedziele.
Dlatego te? specjalnie dla Was zdecydowali?my si? poszerzy? ofert? rozrywkow? imprezy !

Oprócz walk na kraw?dzi, thunderdom'a, pokera i konkursu piwnego, b?dziecie mogli zmierzy? si? w:
- strzelaniu z post-apokaliptycznej kuszy asg
- Rzucie Kapslem
- paintaballowym Gettysburgu

Te dodatkowe konkursy odb?d? si? w czwartek i niedziel? !
Wi?cej info na stronie zakonek.

Przypominamy te? o przedp?atach.

Do zobaczenia w jak najwi?kszym gronie!
 
 
Havoc 

Posty: 19
Skąd: Festung Breslau
Wysłany: 2011-08-18, 10:50   

Dzisiaj spore kwiatkuje?cie - bez obwijania w bawe?n? z przyjemno?ci? informujemy, ?e zagra u nas desert metalowa kapela Palm Desert!Koncert odb?dzie si? w sobotni wieczór na zako?czenie larpa i zniszczy Wam umys?y :) Tegoroczny Atomicon udowodni?, ?e koncerty i zloty to dobre po??czenie, wi?c mamy nadziej?, ?e rozszerzymy w ?wiat t? now? ?wieck? tradycj? :)
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem