Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Konwenty - Pozna?skie Dni Fantastyki 2013

LaraWu - 2013-09-10, 07:29
Temat postu: Pozna?skie Dni Fantastyki 2013
Ju? 12-13 pa?dziernika 2013 Pozna? stanie si? prawdziwie fantastycznym miastem! A to za spraw? Pozna?skich Dni Fantastyki odbywaj?cych si? w Centrum Kultury Zamek. Jest to darmowa impreza dedykowana wszystkim, niezale?nie od wieku, którzy chcieliby dowiedzie? si? czego? interesuj?cego, mi?o sp?dzi? czas, pos?ucha? ciekawych go?ci, czy te? nawi?za? nowe znajomo?ci. Jesienny weekend obfitowa? b?dzie w prelekcje o literaturze, grach fabularnych i filmach. Miejsce dla siebie znajd? równie? mi?o?nicy gier planszowych i LARP’ów oraz osoby, które przygod? z fantastyk? chcia?yby dopiero rozpocz??. Organizator, czyli Klub Fantastyki Druga Era, do?o?y wszelkich stara?, aby te dni okaza?y si? niezapomnianym doznaniem dla wszystkich Poznaniaków i otworzy?y ich na zupe?nie nowe zainteresowania. Zesz?oroczna edycja zgromadzi?a oko?o 800 zadowolonych uczestników i mamy nadziej?, ?e tegoroczna spotka si? z jeszcze wi?kszym zainteresowaniem i otwarciem.

Wi?cej informacji (w tym dotycz?cych zg?aszania w?asnych punktów programu)na: http://pdf.drugaera.org/ .

Agnieszka - 2013-09-19, 22:47

A teraz do rzeczy.

Ludzie! Zg?aszajcie program!
Blok RPG/LARP potrzebuje prelekcji wprowadzaj?cych dla noobów. Co to jest LARP, o co chodzi w RPG, jak zobi? sobie fajny strój na larpa, wprowadzenia do systemów (Warhammer, L5K, DD, 7th Sea, Neuroshima, Chtulhu, WOD, ...), et cetera.
MGów prosimy o LARPy, na które mogliby przyj?? pocz?tkuj?cy i które mog?yby odby? si? na dworze (precyzuj?c, w parku Zamku. Sali póki co nie dali).
I na koniec, chcemy u?atwi? uczestnikom robienie sobie zdj?? z przebranymi osobami. Nie zdziwi wi?c fakt, ?e szukamy ludzi, którym chcia?o by przyj?? si? w fantastycznym przebraniu (konwencja nie gra roli, b?dziemy szcz??liwi i z wied?my, i ze stalkera) i posta? sobie troch? w okre?lonym miejscu, budz?c podziw otoczenia.

Pomó?cie, pi?knie prosz?.
Aga

LaraWu - 2013-10-08, 02:22

Ju? jest wyczekiwany program Pozna?skich Dni Fantastyki na ca?e dwa dni!
Mo?na w nim znale?? m.in.: ´”?wiatodyskowy Konkurs Praktyczny” oraz prelekcj? „Herby, symbole i wspó?cze?ni rycerze”.
Ka?dy znajdzie co? dla siebie, wi?c gor?co zach?camy do przybycia!

http://pdf.drugaera.org/program/program-sobota/


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group