Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Spotkania - Z poradnika m?odego MGa

Vonen - 2013-09-02, 13:15
Temat postu: Z poradnika m?odego MGa
Hej!

Jako, ?e od?y? duch RPGów w narodzie powsta? pomys? zrobienia warsztatów/prelekcji/panelu/spotkania/inne dla pocz?tkuj?cych MG.

Do?wiadczeni MG mieliby mo?liwo?? przekazania wiedzy, m?odzi - uczenia si? na (nie swoich) b??dach. Czy jeste?cie (Wy tam!) zainteresowani takim projektem? A je?li tak, to któr? z opcji? Mo?e bardziej swojsko b?dziecie si? czuli rozmawiaj?c z grup? mg przy piwie? Stare, sprawdzone robienie notatek? Zadania domowe ("na najbli?szej sesji daj bonusowe PD za odgrywanie" albo "wykorzystaj motyw taksówki w poprzek czasu")? Czego Wam potrzeba?

Ayeren - 2013-09-03, 11:05

jako pocz?tkuj?cy GM bardzo ch?tnie bym z tego skorzysta? :)
Kaym - 2013-09-03, 12:34

Gorbacz mia? bardzo interesuj?c? prelekcj? o prowadzeniu z gotowców. Mo?e si? skusi na zrobienie jej jeszcze raz. ;-)
Gorbacz - 2013-09-03, 16:14

Skusi?bym.
swietlana - 2013-09-04, 14:16

Ja ch?tnie wezm? udzia? w takim spotkaniu, chyba czas najwy?szy zacz?? co? prowadzi? :D
Averal - 2013-09-05, 17:42

swietlana napisał/a:
Ja ch?tnie wezm? udzia? w takim spotkaniu, chyba czas najwy?szy zacz?? co? prowadzi? :D


tia... to samo sobie od pó? roku powtarzam xD

Vonen - 2013-09-05, 18:15

Mo?ecie wystartowa? w jesiennym otwarciu ;)
Atheriana - 2013-09-07, 14:42

Reflektowa?abym na co? takiego bardzo ;)
Gorbacz - 2013-09-07, 14:44

To czy Szanowne Kierownictwo (Voniu? Kaym?) mog?oby wypracowa? jaki? termin i miejsce (optymalnie mi?dzy 22 wrze?nia a 6 pa?dziernika) i ja prelk? poprowadz?.
Kaym - 2013-09-07, 15:32

Ja w kierownictwie? Ot nowo??. ;-)

Proponuj? prelk? zg?osi? w ramach ?rodowych spotka? w Altum. Z tego, co wiem, ruszaj? od pa?dziernika.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group