Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Inne - Gra miejska - pomoc

Alfar - 2012-01-09, 22:03
Temat postu: Gra miejska - pomoc
Hej,
Gra miejska by?aby ch?tna, gdyby?my przygotowali kilka przebra? na najbli?sz? sobot? do gry miejskiej o pozna?skich realiach z prze?omu XIX i XX wieku i nie tylko ;-)
Poszukujemy osób ch?tnych do przebrania si? na t? sobot? od 8 - 15.
Na tras? gry sk?ada si? 50 punktów, z których wi?kszo?? b?dzie "samoobs?ugowa". Natomiast na kilku z nich chcemy ?eby uczestnicy spotykali postaci - osoby, których dotyczy ten punkt. Taka osoba znajdowa?aby si? w promieniu np. 50 m od miejsca zawieszenia punktu - uczestnicy musieliby j? najpierw "znale??" a nast?pnie wykona? krótkie zadanie.
Proponujemy, aby takimi osobami byli:

1) Gaspar da Gama - urodzony w Poznaniu ?redniowieczny podró?nik ?ydowski, uczestnik wyprawy Vasco da Gamy do Indii i Brazylii
2) rabin Maharal - s?ynny rabin z Pragi, twórca Golema, urodzony w Poznaniu
3) Oskar Troplowitz - farmaceuta, wynalazca kremu Nivea, ?y? na prze?omie XIX i XX wieku
4) Lili Palmer - hollywoodzka aktorka, urodzona w Poznaniu
5) Ró?a Luksemburg - dzia?aczka ruchu robotniczego, ?y?a w Poznaniu na pocz?tku XX wieku
6) Sidonie Werner - urodzona w Poznaniu dzia?aczka na rzecz praw kobiet, ?y?a na prze?omie XIX i XX wieku
7) Paul Saladin Leonhardt - urodzony w Poznaniu mistrz szachowy, XIX/XX wiek
8) Izi Sonnabend - przywódca pozna?skich ?ydowskich skautów
9) Robert Remak - lekarz, XIX wiek

W zamian jako stowarzyszenie otrzymamy mo?liwo?? reklamowania si? w materia?ach reklamowych oraz na punkcie ko?cowym stanie nasz cudny rollup.

S? jacy? ch?tni? Prosz?, prosz?, prooosz??
A pó?niej szturmem mo?na pój?? na planszówki!

Baku - 2012-01-10, 15:50

Lili... Hm... Nie wiem czy nie wyje?d?am. Je?eli jestem w Posen to mo?ecie na mnie liczy?. Dam zna? jeszcze.
Paszczak - 2012-01-10, 17:50

mog? wzi??? numer 8, jakie? info o trasie gry miejscu zbiórki organizacyjnej przed?
Alfar - 2012-01-10, 22:07

B?d? podane wkrótce:)
Baku - 2012-01-12, 10:33

Niestety wyje?d?am na weekend, wi?c nie b?d? mog?a pomóc, przepraszam :(

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group