Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Inne - Spotkanie komiksowe z Hanami

Katje - 2011-06-17, 10:27
Temat postu: Spotkanie komiksowe z Hanami
Tekst ?ci?gni?ty z poznanforfree.pl

Zapraszamy na spotkanie z Magd? i Radkiem Bola?ek, którzy za?o?yli i prowadz? wydawnictwo Hanami, specjalizuj?ce si? wydawaniem komiksów japo?skich oraz literatury oko?ojapo?skiej. Na spotkaniu b?dzie mo?na dowiedzie? si? jak wygl?da praca w takim wydawnictwie, pos?ucha? o planach oraz pozna? ciekawostki dotycz?ce zawodu t?umacza. Do udzia?u w spotkaniu zach?camy zatem nie tylko fanów komiksów japo?skich, ale równie? wszystkich zainteresowanych tym, jak wygl?da praca wydawcy i t?umacza.

UWAGA: Spotkanie odb?dzie si? wyj?tkowo w sobot? 18 czerwca o godzinie 9:00 w sali 103 w budynku Wy?szej Szko?y J?zyków Obcych na ul. Piekary 5


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group