Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Inne - Chrzest Noctemowy w maju 2011

Lathea - 2011-05-08, 13:49
Temat postu: Chrzest Noctemowy w maju 2011
Zaproszenia rozes?ane, lista gotowa. 28 maja 2011r. (w sobot?) b?dziemy przyjmowa? do sekcji Noctem nowych cz?onków, i to spor? grup?.

Chrzest odb?dzie si? w godzinach popo?udniowych, od mniej wi?cej 16 (ale ka?dy przyjmowany zaczyna? b?dzie o innej godzinie), a zako?czy si? na integracyjnym piwku w miejscu znanym cz?onkom Noctem, a które nasi kandydaci odkryj? podczas gry miejskiej w klimacie Ba?ni 1001 Nocy.

Je?li kto? chce spoza cz?onków i kandydatów pojawi? si? na imprezie lub pomóc (potrzebujemy ludzi na punkty w grze miejskiej) to prosz? zg?asza? si? w temacie lub do mnie czy Alfar.

Je?li nie otrzyma?e? zaproszenia teraz lub nie pasowa? Ci termin - nie martw si?, zabawa Ci? nie ominie. Kolejne przyjmowanie ju? latem.

A oto lista kandydatów:
  Falka
  Naridena
  Tygrys
  Gorbacz
  Rav
  Deo
  Chester
  Zielarz
  Che
  Skrzydelf
  Koona

Lathea - 2011-05-08, 18:37

Chochlik si? wkrad? w list? kandydatów, ale ju? poprawi?am. Poza tym informuj?, ?e kandydaci, którzy nie s? symaptykami DE powinni mi zadeklarowa? ch?? takowym sympatykiem zostania na email lathea@noctem.pl podsylaj?c imi?, nazwisko, email, tel, gg i/lub inne dane kontaktowe.
Gorbacz - 2011-05-08, 18:44

Lathea napisał/a:
Chochlik si? wkrad? w list? kandydatów, ale ju? poprawi?am. Poza tym informuj?, ?e kandydaci, którzy nie s? symaptykami DE powinni mi zadeklarowa? ch?? takowym sympatykiem zostania na email lathea@noctem.pl podsylaj?c imi?, nazwisko, email, tel, gg i/lub inne dane kontaktowe.


Niech zgadn? - napisa?a? "Chester" zamiast "Che"? :)

Alfar - 2011-05-08, 19:25

nie:)
Alfar - 2011-05-23, 21:21

Przypominamy chrzczonym, ?e b?d? chrzczeni w ten weekend.

Je?eli kto? zmieni? zdanie i mo?e od 16 si? z nami bawi?, niech da zna?.
Je?eli kto? zmieni? zdanie i nie mo?e niech da zna?.
Je?eli kto? zmieni? zdanie i dawa? zna?, ?e nie mo?e, niech da zna? ponownie.

Przypominamy chrzcz?cym, ?e w ten weekend mamy pe?ne r?ce roboty! Szykujcie wszystko co ma arabski wyd?wiek i klymat;) I dajcie zna? czy potwierdzacie, ?e mo?ecie.

A to wszystko, prosz? robi? przez PW.
Wypowiedzi "nie mog?" na forum b?d? ko?czy?y si? d?ug? i bolesn? agoni?.

Z góry dzi?ki:)!

Che - 2011-05-24, 12:12

Ja nie mog?......Si? wymiga? :P

Alfar - 2011-05-25, 19:25

Drodzy Chrzczeni!

Poni?ej znajduje si? zagadka, która wskazuje miejsce rozpocz?cia si? imprezy. Mo?na zadawa? pytania na PW do mnie lub do Lathei i b?dziemy w miar? mo?liwo?ci podpowiada?, gdyby kto? nie potrafi? rozszyfrowa? miejsca zbiórki:).
Zabrania si? wypytywania noctemowiczów o miejsce zbiórki:).


Mój Drogi Su?tanie, opowiem Ci dzi? niezwyk?? histori? o po?wi?ceniu, walce, sprycie i m?dro?ci. B?dzie to opowie?? o grupie m?odych nomadów, którzy zostali zakl?ci i przeniesieni do zaczarowanej krainy mlekiem i miodem p?yn?cej, w której pe?no by?o dziwów i bogactw.

Imi? Króla tej krainy ju? dawno zatar?o si? w pami?ci nawet najstarszych spo?ród m?drców, jednak?e królestwo istnieje do dzi?. Podw?adni bardzo kochali swego Su?tana, cieszy? si? on tak?e wielk? sympati? w?adców s?siednich krain. Na zbli?aj?c? si? uroczysto??, wydan? z okazji 50 urodzin króla przybyli z ca?ego ?wiata: kalifowie, wezyrowie, su?tani, rycerze i pi?kne damy oraz niezwyk?e, nieziemskie istoty. Zmówili si? oni, by z okazji tak okr?g?ej rocznicy zrobi? wspania?emu królowi dowcip (wiedzieli wszak, ?e król cieszy si? doskona?ym poczuciem humoru i ma wszystko czego pragn?? móg?by).

Zebrali oni wi?c 12 zwierz?t z ró?nych zak?tków jego pa?stwa. Jakie? by?o jego zdziwienie, gdy zobaczy?, nie tyle swych go?ci, co niesione przez nich prezenty! By?y nimi spotkane na ulicach kraju zwierz?ta: ?winia, koza, baran, kot, królik, wiewiórka, g??, kaczka, kura, paw, tresowany nied?wied? i ma?pa. Mena?eria, z racji swych rozmiarów i wymaga?, zosta?a na pro?b? szacownego jubilata umieszczona w ogródku restauracyjnym, „a?eby zwierz?ta te eksponowano stale w ogrodzie, nie tylko dla rozrywki, lecz i dla pouczania ogl?daj?cych je i a?eby ta, na razie skromna kolekcja, sta?a si? zacz?tkiem przysz?ego zbioru ”.

W tym?e niezwyk?ym miejscu, w królestwie starego króla rozpoczyna si? przygoda naszych nomadów… ale to jeszcze nic z porównaniu z tym co mog?abym Tobie Panie, nast?pnej nocy opowiedzie?, gdyby? tylko raczy? do tego czasu oszcz?dzi? me ?ycie.

Alfar - 2011-05-25, 21:16

Hu hu hu pierwsza osoba odgad?a zagadk?!
Alfar - 2011-05-25, 21:35

Ju? dwie osoby.

Przy okazji - pogoda w poznaniu b?dzie w sobote wg prognozy pogody podobna do dzisiejszej, czyli troche chmurno, troche ciep?o i troche wietrznie i zimno;)

18 stopni.

Lathea - 2011-05-27, 09:23

Hej,
Na PW chrzczeni znajd? informacje co do godziny, o której powinni znale?? si? na miejscu z zagadki.

Alf z kolei napisze ju? oficjalnie o miejscu aftera tutaj. After rozpoczniemy ko?o 18 podejrzewam:).

Jeszcze raz przypominam: cz?onkiem Noctem mo?na zosta? pod warunkiem bycia cz?onkiem lub sympatykiem Drugiej Ery - co nale?y zg?osi? mi. Dopóki tego warunku przyjmowany nie dope?ni to nie otrzyma dost?pu do tajemnych for organizacyjnych:P.

Lathea - 2011-05-27, 09:43

Dobra, poprawione godziny poooosz?y do was:).

Spotykamy si? potem o 18 z kwadransem pewnie w Amore na górze (tam mamy rezerwacj?).

Koona - 2011-06-15, 14:08

A b?dzie jaki? dost?p do zdj??/filmików z tego wydarzenia?
Alfar - 2011-06-15, 14:46

Alkazz wroci z Holandii i pyknie
:-)

Inque - 2011-06-15, 18:56

Ja chc? zobaczy? te brzuchota?ce : p XD w ró?nych wykonaniach
Koona - 2011-06-15, 20:55

I tak Gorbacza jest najlepszy xD
Lathea - 2011-06-16, 00:30

E-e, Czedol:D.
Inque - 2011-06-16, 00:43

Ja chce zobaczy? !!!! ka?dego XD
Gorbacz - 2011-06-16, 02:22

Koona napisał/a:
I tak Gorbacza jest najlepszy xD


Dobry Szef musi by? pro, a jak. Czedol zrobi? to na 110%, a ja podszed?em do tematu naturalnie, z marszu ;)

Alfar - 2011-06-16, 08:28

Nie wiem, surfing Rava te? by? niez?y:D
Koona - 2011-06-16, 12:25

Jeszcze Zielarz ze swoimi biodrami.
Ogó?em, faceci bili na g?ow? laski w tym zadaniu xD

Gorbacz - 2011-06-16, 12:28

No có?, jak wczoraj udowodni? Werbat, faceci bij? nawet czasami kobiety w byciu kobietami... :)
Ravager - 2011-06-16, 17:04

Gorbacz napisał/a:
No có?, jak wczoraj udowodni? Werbat, faceci bij? nawet czasami kobiety w byciu kobietami... :)


Udowodni?, ?e ma wi?ksze cycki ni? niektóre kobiety? Mo?liwe :)
@ Alf, dobrze, ?e nie pij? alkoholu. Wtedy to bym chyba you tube podbi? :)

Alkazz - 2011-06-27, 08:57

Kilka zdj??: http://netfire.pl/chrzest.zip
Inque - 2011-06-27, 11:57

Mój komp mówi, ?e nie ma tam ?adnych plików lub jest uszkodzony 0o
Lathea - 2011-06-27, 12:12

Umieszcz? w albumach Noctemowych.
Alkazz - 2011-06-27, 19:33

Lathea napisał/a:
Umieszcz? w albumach Noctemowych.


Jak najbardziej. Co jaki? czas robi? czystki na serwerze i tego typu albumy kasuj? - warto by by?y na bardziej oficjalnych mediach.

Inque - 2011-06-27, 20:31

Alkazz... dzi?ki za zdj?cia tak btw :} :p
Alfar - 2011-06-27, 21:19

Dzi?ki! :*

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group