Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Inne - praca licencjacka

Hisja - 2011-04-29, 11:58
Temat postu: praca licencjacka
Obecnie pisze prace licencjack? prosz? o pomoc w wype?nieniu kwestionariuszu wywiadu zosta?o mi ju? niewiele czasu, a nadal braku je mi kliku. Prosz? o pomoc. Kwestionariusz wywiadu znajduje si? pod tym linkiem https://docs.google.com/document/d/1mYfYfNcQP6F6gy08QUH5ovHtWWJ-ng62F1Ee0sJwt7g/edit?hl=pl&authkey=CM29ruYM&pli=1#
Phantom - 2011-04-29, 18:06

Definicje s? wyja?nione w podr?cznikowy sposób. Osobie nie znaj?cej terminologii niewiele pomog?. U?y?bym j?zyka bardziej potocznego. Metryczka za krótka. Du?e miasto od 20 tys? Inna sprawa, ?e jest to kwestionariusz wywiadu, który powinno przeprowadzi? si? face-to-face z respondentem i w toku jego odpowiedzi zadawa? pytania uzupe?niaj?ce istotne dla przeprowadzanego badania.
Hisja - 2011-04-29, 23:08

wiem to jednak ze wzgl?du na zbyt ma?? ilo?? czasu musia?am metodologi? troch? odpu?ci? bo inaczej nie by?oby mo?liwo?ci by sko?czy? prac? na czas. Definicje nie s? w podr?cznikowy sposób podr?cznikowe ja czyta?am 3 razy ?eby móc takie napisa? mo?liwe ?e s? jednak za bardzo socjologiczne. wiem jak nale?y przeprowadzi? takie badanie niestety w zwi?zku prywatnymi sprawami dotycz?cymi zdrowia wysz?o jak wysz?o. Jestem ?wiadoma b??dów metodologicznych.
Hisja - 2011-05-04, 12:30

Mam nadziej?, ?e cho? jedna osoba z tego forum wype?ni ten kwestionariusz bardzo tego potrzebuj?.
Dareth - 2011-05-04, 13:33

Jak rozumiem, do??czy?a? tylko po to aby za?o?y? temat i link do kwestionaruisza i nic poza tym. Si?
tygrysica - 2011-05-04, 15:28

@Dareth, piszesz, jakby to by?o co? z?ego. Osobi?cie wol? szczere robienie bada? ni? wkupywanie si? w ?aski i spadanie zaraz po osi?gni?ciu celu. Nawet mi mi?o, ?e kto? si? w ogóle naukowo interesuje tym tematem.

@Hisja - narobi?a? sobie du?o dodatkowej pracy pisz?c to jako dokument, a nie ankiet?, tak na przysz?o?? ;)

sliff - 2011-05-04, 19:11

TL:DR

@Dareth: a co by? jeszcze chcia? ? Laurk? ?

Hisja - 2011-05-04, 22:47

Niestety jak si? pracuje i studiuje(zaocznie czyli sporo larpów mi przepada:( ) nie da si? dzia?a? aktywnie na wszystkich forach dotycz?cych larpów. Ja od samego pocz?tku jak zacz??am zajmowa? si? larpami jestem na mage.pl od zesz?ego roku na chimerze wcze?niej jak by?o forum wathershed'a to tam i od 3lat na forum orkonu. Wasze forum polecono mi z informacj?, i? znajd? si? tu ludzie ?yczliwi, którzy zechc? mi pomóc. Tak jak np. uczyni?a to tygrysica której serdecznie z ca?ego serca dzi?kuj? za pomoc. Owszem nigdy nie anga?owa?am si? w Noctem bo od zawsze kojarzycie mi si? z klimatem wampir za którym ?rednio przepadam. Natomiast zapewne jakbym mia?a wi?cej czasu to pewnie dzia?a?abym na wszystkich forach pozna?skich i chodzi?a na wszystkie larpy bo to jedna z moich ulubionych form sp?dzania wolnego czasu.
Dareth - 2011-05-05, 12:36

Dzieci, dzieci... Ja tutaj tylko zada?em pytanie. A wy zaraz chcecie rozpocz?? Noctem Flame War II
sliff - 2011-05-05, 12:45

Dareth dziwisz si? przez ca?y weekend majowy przyby?o z 10 postów, trzeba stuka?...

I nie mów do mnie dziecko bobasie ;p


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group