Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

[AM] Og?oszenia - LARP: Ars Mortis na ISach 2010!

Lathea - 2010-08-25, 18:30
Temat postu: LARP: Ars Mortis na ISach 2010!
Na Innych Sferach, o ile nic temu nie przeszkodzi, odb?dzie si? LARP wampirzy prowadzony przeze mnie i Alphar.

***
Wampir: Maskarada

Cykl: Ars Mortis: Pozna? ssie.

Plac Adama Mickiewicza spowija rozkoszny pó?mrok. Cienie dwóch monumentalnych krzy?y ko?ysz? si? i czaj? na ka?dy Twój ruch. Tablica upami?tniaj?ca wydarzenia z Czerwca 56' roku krzyczy co?, ale nikt ju? nie pami?ta co... Mijasz pi?kne, dekadenckie i zapuszczone budynki, z których sp?ywa bluszcz i pami?? po tragediach jakie si? tu wydarzy?y. Idziesz w dó? ulicy pozostawiaj?c za sob? ludzi pe?nych najró?niejszych emocji – smutku, rozgoryczenia, rado?ci, pragnienia. Mijasz ponadczasowe mury Zamku Cesarskiego. Na schodach budynku dostrzegasz pi?kn?, czarnow?os? dziewczyn?... ca?uj?c? si? z jakim? m?odzie?cem. A... przynajmniej tak to wygl?da dla postronnego obserwatora. Ty wiesz doskonale, ?e m?oda Brujah spija w?a?nie resztki ?ycia z jakiego? biednego przyb??dy... kiedy ruszasz dalej otacza Ci? huk samochodów, otumania smród ulicy – kebabów, spalin, perfum i ?ebraków. O, o takich jak na przyk?ad ten, który wystawia brudne ?apska pod Okr?glakiem! I... Znów da?e? si? nabra?, bo cho? ten osobnik ?ebrze, to nie o pieni?dze, lecz o informacje. Tutejsi Nosferatu to najlepiej zorganizowana siatka szpiegowska w kraju. Zreszt? ka?dy wampir wie, ?e Pozna? to najlepsze miejsce dla brudnych interesów. Miejsce, gdzie Camarilla i Sabat nie maj? jurysdykcji. Mijasz plac Wolno?ci i stoj?c? obok Arkadi?, u?miechasz si?, wiesz doskonale ile krwi przelano by uzyska? t? wolno??. By ustanowi? Wolne Miasto Pozna?. Jeste? jednym z potomków nowego ?wiata. Jaki? cz?owiek na ulicy tr?ca Ci? ?okciem. Narkoman, miasto jest ich pe?ne, ?eby nie zwróci? na siebie uwagi dajesz mu pieni?dze, niech znika. Z pewno?ci? jaki? Toreador b?dzie mia? tej nocy krew pe?n? ?wie?ych, pokr?conych wizji. Biblioteka Uniwersytecka – monumentalny budynek, o którego wytrwale walcz? Tremere. Aktualnie dostrzegasz jak przez wielkie, pe?ne ornamentów drzwi wychodzi m??czyzna w garniturze, a zaraz za nim dziwnie wygl?daj?ca kobieta w czerwonej sukni. Ledwie dostrzegasz male?k? stru?k? krwi p?yn?c? od k?cika jej pe?nych warg, musi by? nowa w mie?cie, ale czujesz, ?e jej pojawienie si? i jej... zapach wnios? co? do Pozna?skiego Triumwiratu. Ach tak, przecie?. Dzisiaj zabawa w Amore del Valhalla, w?a?nie tam zmierzaj? dzisiaj wszystkie znacz?ce wampiry tego miasta. W tym i ty. Spogl?dasz w gór? – niebo przes?oni?a chmara kruków, które obsiad?y wszystkie okoliczne budowle i gro?nie spogl?daj? na przechodniów. Miasto zaczyna by? pe?ne m?odych, pijanych i na?panych ludzi. Czas co? zje??, nieprawda??

Zapraszamy na jednostrza?ow? dram? osadzon? w realiach Wampira: Maskarady fabularnie maj?c? miejsce w Poznaniu wspó?cze?nie. Miasto jest niezale?ne, a rz?dzi nim triumwirat - Giovanni, Nosferatu i Gangrel. Stroje nie s? obowi?zkowe, acz mile widziane! Czas zobaczy? czemu Pozna? ssie!

***

Wszyscy, którzy chc? zagra? swoimi starymi postaciami powinni zg?osi? si? do nas do 12 wrze?nia (niedziela) na maila lathea@noctem.pl.

Ordos - 2010-08-26, 07:38

jak bede to bede
Urlem Larsbatae - 2010-08-26, 08:40

Wst?pnie tak :)
Alfar - 2010-08-26, 09:01

To b?dzie we Wroc?awiu Urlem:->
Dareth - 2010-08-26, 12:20

hmm... Kusz?ce... A mog? gra? swoim potomkiem????
Lathea - 2010-08-26, 12:22

Kaboom:D?
Alfar - 2010-08-26, 12:51

lolz
Urlem Larsbatae - 2010-08-26, 14:39

bwah
Dareth - 2010-08-26, 16:34

A kto powiedzia? ?e meanwhile sobie jakiego? na boku nie zrobi?em?:P
Kaym - 2010-08-26, 18:16

Grono MG? :-P
Agnieszka - 2010-08-26, 18:38

Hmm, Aineel czy Leenia?
Lathea - 2010-08-26, 18:39

Cytat:
Wszyscy, którzy chc? zagra? swoimi starymi postaciami powinni zg?osi? si? do nas do 12 wrze?nia (niedziela) na maila lathea@noctem.pl.

Alfar - 2010-08-26, 18:40

Czytanie ze zrozumieniem - to wa?na rzecz na studiach ;-)
Agnieszka - 2010-08-26, 18:41

Wiem, nie zauwa?y?am. To znaczy zauwa?y?am, jak ju? napisa?am :)
Alfar - 2010-08-26, 18:43

aaaha;]
Dagon - 2010-08-26, 21:44

Hm...szkoda, ?e nie ma tego posta na FB to bym wrzuci?a Lubi? to!;) Uch, mnie niestety nie b?dzie, chlip, chlip, b?d? sobie to os?adza? winem;)
Alfar - 2010-08-27, 07:59

Jest na FB :P

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group