Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

[CnN] Informacje - 07-11-2009

Tower - 2009-09-16, 14:11
Temat postu: 07-11-2009
Witajcie.

Dawno nie by?o s?ycha? nic o larpie, a i pewnie do wi?kszo?ci z was dotar?y s?uchy o ró?nych problemach zwi?zanych z organizacj?. Jednak jak wida? wracamy, cho? zmieni?o si? kilka za?o?e?.

Na razie zostaje zawieszony pomys? gry mi?dzydramowej, a ca?o?? b?dzie przypomina? rozwi?zanie w Tajemnicach (czyli larpy odbywaj?ce si? po sobie, z tymi samymi postaciami - i ich rozwojem).

zaniechali?my tez prób implementowanie mechaniki dark heresy na potrzeby larpa.

Postacie na pierwsz? ods?on? b?d? stworzone przez mgów (cho? oczywi?cie mo?na wys?a? swoje propozycje i pomys?y - na pewno je rozpatrzymy i spróbujemy przygotowa? posta? jak najbardziej podobna do wyobra?enia graczy- na ile b?dzie mo?liwe)

Pochodzenie takie jak Rody, Sothyjczycy, czy klany s? nadal aktualne. tak samo jak ca?y ry? ?wiata i historia.

Aktualny sk?ad Mgów to: Kaym, Xarin i ja
Poni?ej mog? zg?asza? sie ch?tni (pewni co do terminu)

Aktualny sk?ad:
1. survman

Pozdrawiam
Tower

sliff - 2009-09-16, 18:40

xarin zosta? mgiem ? a to ci niespodzianka

Ja oczywiscie podtrzymuj? ch??.
A co do preferencji tak jak mówi?em rozpierdalacz ;p (Tak wiem ?e larp ma by? stricte polityczny)

Tak na marginesie ciekaw jestem jak to wszystko wyjdzie bo o ile idea wyj?cia po za schemat jest z?uszna.
To brak mi konkretu w tym. Mo?e co? wi?cej ?

Tower - 2009-09-16, 22:01

Co do wychodzenia poza schematami - by?em po alkoholu i w trakcie sesji - prosz? nie bra? wszystkich moich chorych fantazji za pewniki ;).

Dopisuje do listy. (na posta? bojow? jest du?o ró?nych motywów - kieruje do reali Neris - mo?e co? ci? zainspiruje)

Alfar - 2009-09-16, 22:16

po 23 dam zna? czy na 100%, ale wst?pnie jestem pro;)
Iluviel - 2009-09-17, 08:11

Jak b?d? mie? rozpisk? zaj?? to równie? potwierdz?, jak na razie mam wolne, wi?c si? zg?aszam. ;P
Tower - 2009-09-17, 08:39

Zapraszamy. Planowana jest te? prelekcja wprowadzajaca, lecz czekamy narazie na termin.
Azi - 2009-09-17, 15:51

W dniach 28 wrze?nia - 11 pa?dziernika mam urlop. Je?li wtedy b?dzie larp, to i ja i Martini b?dziemy. Je?li jakikolwiek inny termin - tak 50/50, bo musze ponadrabia? zaleg?o??i na uczelni :]
Tower - 2009-09-17, 16:23

Termin to 31.10. Pozdrawiam
Dareth - 2009-09-18, 13:17

Let's spread among the wicked in the void...

Obiema cybernetycznymi r?koma. I'm in!

sliff - 2009-09-19, 20:43

Panie i Panowie co tak s?abo ?
Jak narazie 3mg na 4,5 graczy co to ma by? ja si? uprzejmie zapytuje
Czy naprawd? nie ma w?ród was ?adnych przygód kosmicznych wagabundów, czy mo?e niestarcza wam odwagi aby wst?pi? w szeregi armii imperatora :D
No bo chyba nie kampania wrze?niowa jest temu winna.

survman - 2009-09-19, 22:06

z ch?ci? si? zg?aszam, ale potwierdz? dopiero jak plan na uczelni skseruje :-D
Tower - 2009-09-26, 11:47

Uwaga. Termin larpa uleg? zmianie na 07-11-2009 . Kasuje list? zg?osze?, wi?c je?eli pasuje wam termin prosz? o ponowne zg?oszenie. Pozdrawiamy i przepraszamy za zmiany.

(Wkrótce powinien by? znany termin prelekcji)

survman - 2009-09-27, 15:24

a? na tak daleki czas nie mam planów jeszcze, wst?pnie dalej si? zg?aszam, ale potwierdz? pó?niej
Iluviel - 2009-09-28, 09:57

Ja w takim razie musz? zrezygnowa?. Wypada mi wtedy zjazd.
Dareth - 2009-10-04, 16:51

pasi pasi. Przynajmniej wst?pnie
Tower - 2009-10-27, 16:03

Z powodu nik?ego zainteresowania - projekt/larp what ever zostaje odwo?any- (i wessany przez bram? immaterium). Poprosz? usun?? ca?e to podforum, nie zamierzam wraca? ju? do larpów 40k.

Pozdrawiam
TowerChaosNavigator


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group