Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

[PwM] Pozna? we Mg?ach - Rozdzia? VI: 27 wrze?nia 2008

TOR - 2008-09-21, 20:37
Temat postu: Rozdzia? VI: 27 wrze?nia 2008
Drodzy moi,

zapraszamy na Rozdzia? VI w sobot? 27 wrze?nia.

LARP odb?dzie si? u mnie. Wszystkich, którzy jeszcze nie wiedz? jak dotrze?, prosz? o kontakt. Startujemy standardowo o 16:00.

Deklaracj? prosimy sk?ada? do pi?tku, 26 wrze?nia, do godz. 21:00.

Prosimy równie? o potwierdzenie obecno?ci. Z góry uprzedzamy, i? je?li nie stawi si? conajmniej 5 osób, impreza odb?dzie si? w formie sesji, tak jak mia?o to miejsce wcze?niej.

Równocze?nie prosz? wszystkie osoby, które nie planuj? wi?cej bra? udzia?u w tym LARPie o przekazanie tej informacji MG. U?atwi nam to szacowanie obecno?ci oraz pozwoli skupi? si? na graczach, którzy bior? aktywny udzia? w tym projekcie.

W imieniu ?wiata,
TOR

Lathea - 2008-09-22, 09:02

Z przeró?nych wzgl?dów mnie nie b?dzie raczej.
Vonen - 2008-09-22, 16:18

Prawdopodobnie b?d?.
Ben - 2008-09-22, 21:40

Mnie tym razem raczej nie b?dzie. Mam graczy umówionych...
Vonen - 2008-09-28, 08:21

Có?, dzi?kuj? Wam za ciekaw? sesj? i licz? na to, ?e b?d? one kontynuuowane. Nie wiem jak to zrobicie - wszak zrobili?my co zrobili?my (ale to JEJ wina!), ale mam nadziej?, ?e si? uda.
Alfar - 2008-09-29, 07:32

Hej. Ja tylko zosta?am swiatem, teraz b?dzie fajniej! ;P

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group