Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Arkana
Autor Wiadomość
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2013-02-15, 14:29   

W ramach przypomnienia, gramy jutro w Arkadii, wej?cie od 14:30.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
 
 
 
Usul 

Posty: 8
Skąd: Rybnik
Wysłany: 2013-02-15, 14:35   Help :P

Eeee, sorka mam pytanie... M kto? zielono czarny, albo czerwono czarny p?aszcz albo frak???:P
Albo trencz, albo cokolwiek "godnego"?
Mo?e by? nawet ca?y czerwony.:)
 
 
Koona 
Cz?onek Noctem


Posty: 206
Wysłany: 2013-02-15, 16:17   

A mo?e by? be?owy?

Przyjm? bi?uteri?(bransoletki, wisiorki) w ilo?ciach ka?dych.
 
 
 
Olena 
Cz?onek Noctem
A little insane?


Posty: 934
Wysłany: 2013-02-15, 21:48   

Futerkowe elementy przygarn?!;)
_________________
"O, jakie dziwne formy mo?e przybiera? szale?stwo ludzi zdrowych."
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2013-02-15, 21:56   

Nast?pi?o kilka zmian personalnych.

Daev? zast?pi Skrzydelf;
Tygrysa Hejt, tym samy Rosa Primaveri ma doradc? a nie doradczyni?.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
 
 
 
Ravager 
Cz?onek Noctem
Bezfejsbukowiec


Posty: 779
Skąd: Krotoszyn/Pozna?
Wysłany: 2013-02-17, 00:02   

Dzi?ki Misiaczki za wspóln? gr? :)

Kaymowi i Wróblowi wbrew pozorom nie za zrobienie Larpa, ale za poczucie humoru, wasze wstawki poprawia?y przygn?bionej Wie?y odzyska? u?miech, a to najwa?niejsze!

Mamusi Kozie i Tatusiowi Azraelowi, za to, ?e byli bardzo opieku?czymi, daj?cymi szlabany rodzicami. Krótko: "Tata Wpie*dol", mama "taty nie s?ucha, robi co chce".

Siostrze i nie siostrze Matyldzie/Joannie, za to, ?e wiernie nam s?u?y?a, i ?e zosta?a poniek?d moj? drug? ?on? :D

Ariance za kieck? i czary mary :) Ciesz? si?, ?e na Twoj? kart? od razu trafi?em ;)
Nari za resistans na szowinizm.
Koonie, ?e chcia?a a nie mog?a.
Sliffowi, ?e chcia? i móg?.
Wac?awowi, ?e przylaz?.
Hellzenowi, ?e wali? sucharami.
Darethowi, ?eby mu nie by?o przykro.

No i Alfikowi, nie s?dzi?em, ?e b?dzie mi si? tak z Tob? dobrze gra? i wspó?pracowa?!
Ma?lane oczy, podnoszenie i u?miech, czego chcie? wi?cej? Znaczy wiem czego, ale nie wysz?o Arturowi ;)

Alfar :*
_________________
"Jam cz??ci? tej si?y,
która wiecznie z?a pragn?c,
wiecznie czyni dobro."
Johann Wolfgang von Goethe, Faust
 
 
 
Gorbacz 
Cz?onek Noctem
Ten Dobry Doppelganger


Posty: 1442
Skąd: Festung Posen
Wysłany: 2013-02-17, 11:44   

Ravager napisał/a:
Koonie, ?e chcia?a a nie mog?a.


Znowu? ;-)
_________________
"The worthy GM never purposely kills players' PCs. He presents opportunities for the rash and unthinking players to do that all on their own." - E. Gary Gygax (1938-2008)
 
 
 
Koona 
Cz?onek Noctem


Posty: 206
Wysłany: 2013-02-17, 12:33   

Dzi?ki misiaki za ?wietnego larpa!

Dzi?kuj? ca?ej mojej rodzinie, która mn? handlowa?a na lewo i prawo, a ja si? dawa?am, bo dobro rodziny jest najwa?niejsze!

Gorbacz napisał/a:
Ravager napisał/a:
Koonie, ?e chcia?a a nie mog?a.


Znowu? ;-)


Tu u?ci?lijmy - Rav mia? by? moim m??em, ale uciek? z Alfar. Dareth mia? by? moim m??em, ale próbowa? uciec z Agnieszk?. Moja matka Kicia zmusi?a go do ma??e?stwa, wi?c ten da? si? zabi? z rozpaczy, tak wiec w przeci?gu 3h negocjacji zosta?am prawie dwa razy m??atk?, a na pewno raz wdow?, i gdyby nie to, ze mój starszy brat bli?niak zadziwi? wszystkich i pokona? Sliffa w pojedynku, to by?abym m??atk? po raz 3. Wi?c bracie, dzi?kuj? ci! Teraz mog? wróci? na targ w Abu Idem, dalej handlowa? wielb??dami i by? niezale?n? kobiet? w turbanie!

Katje dzi?kuj? za to, ze jako jedyna wspiera?a mnie w beznadziejnej misji zjednoczenia rodziny - nie uda?o si?, ale chcia?y?my dobrze, jedyne sprawiedliwe w tym rodzie.

Mistrzom gry za mo?liwo?? pod?wi?czenia sobie w bliskowschodnim stroju :D
 
 
 
Alfar 
Cz?onek Noctem
Woody Allen


Posty: 4618
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2013-02-17, 10:57   

Hej!

Wielkie dzi?ki za kawa? naprawd? zajebistego LARPa, ubawi?am si? setnie. Tyle ?miechu na moim pyszczku dawno nie by?o;) Rewelacyjne postaci i ?wietne oddanie ich przez graczy, stroje, poczucie humoru, knowania, ja kwiatkuje?, no miód.
Ju? my?la?am, ?e jestem za stara na to ca?e larpowanie, ale jednak nie:D

Wielkie dzi?ki dla graczy, z którymi mia?am szalon? przyjemno?? najwi?cej pogra?:

Nari, Wac?awowi, Sliffowi za cudown?, wspania??, wspieraj?c? si? rodzin?. Wasze ciepe?ko mnie rozkurwia?o:) Mamunia zosta?a królow?. Wszystko tak jak mia?o by?.

Ravowi za doskona?e granie ciamajdowatego skrytobójcy-oblubie?ca. Steki z Yeti 4ever ;) Odegra?e? t? posta? tak ?wietnie, ?e dla samego fanu ona by za Ciebie wysz?a;) :D:D:D

Agnieszce za "ale? ja mog?abym Ci? te? pokocha?" :D EPic

Darethowi: "Zabij mnie, PLIZ"

Kici: "Ja jestem tylko cieniem swojego m??a i cieniem ojca mojego syna, ogólnie jestem cieniem, o a Pani m?? jest cieniem swojej ?ony!"

Mistif, mimo, ze nie mia?am okazji z jej postaci? zamieni? ani s?owa, za cudowne skrócenie Azraela, a Azraelowi za to, ?e pozwoli? sobie tak przyci??:) Doskona?a scena!

I wszystkim naprawd? wspania?ym graczon tego LARPa, by?o bosko, chc? wiecej ;)
_________________
Woody Allen powiedzia?:
"Nigdy nie chcia?bym nale?e? do klubu, który mia?by za cz?onka kogo? takiego jak ja.
Do tego sprowadzaj? si? moje relacje z kobietami."
 
 
 
Naridena 
Cz?onek Noctem


Posty: 768
Wysłany: 2013-02-17, 11:40   

To by? kawa? dobrego larpa, ja chc? jeszcze raz!

Wspania?a rodzino Primaveri, Rosa dzi?kuje za udzielane wsparcie, nawet synkowi, mimo, ?e na ko?cu nie pos?ucha? mamusi i szlag go za to trafi?.

Hellzenowi za inspiracj? dla stworzenia króliczycy, jak pomy?la?am o ekipie kierowanej przez Karola w szpilkach, kabaretkach i z uszkami... Well, dla urzeczywistnienia takiej wizji by?am sk?onna doprawi? uszka do korony xD

Zrz?dzi?am chwil?, ?e moja posta? by?a tylko nudna, bo polityczna, ale pó?niejsze kwiatkowanie Rava u?wiadomi?o mi, ?e tak naprawd? ci??ko by?o zmusi? t? band? szowinistów do zwrócenia uwagi na to, co mówi do nich kandydatka na królow? i tu szczególne podzi?kowania za rozmow? z tat? Berylem jako? w drugiej po?owie gry.

Koza, Skrzydelf, jestem przekonana, ?e dorwiemy kici? i królowa b?dzie mia?a swoj? babsk? rad? i ?adnym facetom do g?osu doj?? nie damy i chwast.

Brawo em?i!
 
 
 
Azrael 


Posty: 68
Skąd: Kozieg?owy
Wysłany: 2013-02-17, 12:04   

Tak?e dzi?ki wszystkim za fajnego LARPa, ?wietnie si? bawi?em, zajebi?cie podoba?a mi si? posta? namiestnika pó?nocy, który ro?ci? sobie pretensje do tronu, cho? jego g?ównym argumentem by?o: „Mamy najsilniejsz? armi?, a nasi wojowie nie maj? sobie równych”! , który to argument jak s?usznie zauwa?y?a Alfar, zosta? jednym celnym spostrze?eniem zbity przez Mistif, tak ?e naprawd? nie wiedzia?em co powiedzie?. ?a?uje tylko, ?e nie by?o jakiej? takiej otwartej wymiany argumentów i dyskusji mi?dzy pretendentami do tronu, a wszystko koniec ko?ców odbywa?o si? za kulisami, oczywi?cie wiadomo ?e intrygi i tak koniec ko?ców zdecydowa?yby o wyborze nowego króla, ale taka ogólna „debata polityczna” na pocz?tku LARPa na pewno by?aby nad wyraz interesuj?ca. 

Ze swojej strony podzi?kowania do wszystkich g?ów rodu za ciekawe dyskusje, zw?aszcza do g?owy rodu Beryl za niedosz?y sojusz, który zosta? zawarty niemal na pocz?tku LARPa, sfinalizowany aran?owanym ma??e?stwem mi?dzy naszymi dzie?mi…

A przede wszystkim dla mojej kochanej rodziny, czyli Kozy, Agnieszki i Rava, która lojalnie wspiera?a swojego namiestnika w walce o tron, cz?sto temperuj?c jego ambicje i wyr?czaj?c go w wielu kwestiach, zw?aszcza za genialne teksty Rava typu: „Tato, ja wiem ?e jeste? doskona?ym wojownikiem i nie masz sobie równych w zabijaniu yeti, ale dyplomacje zostaw nam, dobrze? 

I oczywi?cie, jak zosta?o ju? wspomnienie wcze?niej, brawo dla MGów za naprawd? ciekawego, politycznego LARPa, z bardzo wyrazistymi rodami, postaciami i ciekawie wymy?lonym ?wiatem.
 
 
 
sliff 
Cz?onek Noctem
Call me Mr Wang


Posty: 454
Skąd: si?
Wysłany: 2013-02-17, 13:05   

Chcia?bym z tego miejsca podzi?kowa? wszystkim graczom za wspania?? zabaw? a w szczególno?ci mojej kochanej rodzince.

Nari, Alf, Wac?aw, Hejt byli?cie najlepsz? rodzin? jak? mo?na sobie wymarzy? i to mimo ?e w?tpili?cie w moj? wierno?? oraz nie pozwalali?cie mi rozprawi? si? z t? ha?astr? od razu( Daj?c tym samym czas tej cholernej ciamajdzie na zdobycie magicznego miecza, co ?askawie pomin?) Najwa?niejsze, ?e rodzina zdoby?a w?adze, a co do losów
Ronce'a to chyba i tak pewnie wola?by zgin?? w pojedynku ni? przewodzi? kicaj?cej armii króliczków.

Na wyró?nienie zas?uguj? tak naprawd? wszyscy tutaj jednak pozwol? sobie wyró?ni? jeszcze jedn? grup?. Chcia?bym wznie?? toast za wszystkich tych, którzy rabowali te same statki z dalekiego wschodu i docenili kunszt tamtejszych kowali. Aga, Azrael, Rav wy wiecie. Tak?e jeszcze raz dzi?ki.

Na koniec gratulacje dla emgów, motyw kart wprowadzi? nieco zamieszania i zmieni? to co zapowiada?o si? na kolejn? sesje walki o w?adz? w naprawd? dobrego larpa którego d?ugo b?dzie jeszcze mo?na wspomina? przy piwie.


Ps. Jeszcze jedno. Kozo miej si? na baczno?ci, nie pozwol? ci po raz kolejny pokrzy?owa? moich planów tymi twoimi magicznymi machlojkami.
_________________
"Flesh is weak. Blood is cheap. Inconsistent consistently. Use your sense. Save your cents. The only thing with persistence is gold! "
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2013-02-17, 17:25   

EPILOG (PROLOG?)

„Niech ?yje królowa!” „Niech ?yj? Primaveri!” Takie okrzyki ponios?y si? po Cytrusowym Tarasie, oraz z czasem po ca?ym Kelgerdzie, po og?oszeniu wyników rozmów szlachetnych rodów. Tak wi?c w królestwie zaczyna panowa? nowa dynastia. Czas poka?e jakie b?d? jej rz?dy.

Oczywi?cie, nie wydarzy?o si? to tak po prostu. Ka?dy z uczestników wie, jak wygl?da?y rozmowy, negocjacje, knucie i spiski.

Zdrada, której mimowolnymi uczestnikami byli cz?onkowie rodu d’Astra zosta?a ujawniona. W?adczyni demonów odes?ana, a genera? jej armii zabita. Orion oddarty ze swej mocy uda? si? na dobrowolne wygnanie ca?y czas szukaj?c sposobu na zerwanie cyrografu. W podró?ach wiernie towarzyszy?a mu jego ?ona Wega.

Deneb d’Astra umar? z ?alu, ?e nie dane mu by?o sp?dzi? ?ycie u boku Matyldy von Bellum. Niektórzy twierdz?, ?e ten ?al dzia?a? za pomoc? pewnych osób trzecich, ale brak na to dowodów.

Ziemie i maj?tek rodu d’Astra zosta?y przekazane pod piecz? Korony do czasu a? krewni Oriona z bocznej linii udowodni? sw? lojalno?? oraz ?e zrozumieli jego b??d.

Ród Beryl pozosta? w komplecie, mo?e jeszcze nie do ko?ca zjednoczony, ale na pewno silniejszy ni? wcze?niej. Najwidoczniej wspólne wysi?ki Opal i Lynx zasia?y ziarno, które ma szanse wyda? plon.

Onyx zosta? mianowany Protektorem Królestwa. Nowa królowa stwierdzi?a tak?e, ?e Vorpal stanie si? przechodni? broni? b?d?c? w posiadaniu w?a?nie Pierwszego Championa. Oczywi?cie nie oby?o si? to bez sprzeciwu Karola.

By? mo?e protesty w?adcy pó?nocy by?yby g?o?niejsze gdyby nie fakt, ?e znaczenie jego rodziny zmala?o w wyniku ustalania nowego ?adu. Beatrix opu?ci?a jego bok, zabieraj?c ze sob? spor? cz??? zawarto?ci skarbca, i uda?a si? w nieznanym nikomu kierunku. Trzeba mu odda?, ?e sprytnie wybrn?? z niezr?cznej sytuacji, gdy wysz?o na jaw, ?e przez wiele miesi?cy dawa? si? oszukiwa? i nie pozna?, ?e pod jego córk? si? kto? podszywa. Oficjalnie adoptowa? Joann? i uczyni? j? championem swego rodu. Do sprawno?ci Matyldy wiele jej jednak brakuje.

Najbardziej jednak jego dum? zabola? fakt, ?e Artur w?eni? si? do Primaverich. Nie mia? nic przeciwko ma??e?stwu ani sojuszowi, który za nim szed?. Wola?by jednak, by to Edera przyj??a nazwisko von Bellum. Jego synowi jednak by?o wszystko jedno, liczy?o si? tylko to, ?e by? ze swoj? ukochan?.

Zwyci?zcy, ju? nie tylko pierwsi po?ród równych, ale w?adcy. Ten, kto uwa?nie prze?ledzi?by przesz?e losy rodziny Primaveri uzna?by, ?e przez pokolenia konsekwentnie wzrastali w si?? by by? gotowymi do tej w?a?nie roli. Rosa od pocz?tku swego ?ycia czu?a, ?e urodzi?a si? do celów wy?szych ni? tylko zarz?dzanie rodem. Teraz ma okazj? skonfrontowa? swe odczucia z rzeczywisto?ci?. Tulpe po ca?ej aferze z Sarapem jeszcze bardziej usun?? si? w cie?. Swe dni sp?dza na refleksjach oraz kontemplacji. Zawsze jednak s?u?y ?onie rad? i m?drym s?owem.

Rado?ci z wesela i sojuszu nie by?o ko?ca. To fortunne, gdy uczucie idzie w parze z polityk?. Ka?dy w królestwie ze zniecierpliwieniem wyczekuje potomstwa ksi???cej pary, maj?c nadziej?, ?e ze strony ojca dzieci odziedzicz? waleczno?? i si?? a ze strony matki pi?kno i szlachetno??.

?al po ?mierci Ronce’a by? ogromny. Wszyscy mieli ?wiadomo??, ?e tak wspania?ego wojownika nie da si? ?atwo zast?pi?. W?o?ono ogromny wysi?ek w poszukiwania nowego rycerza, godnego tytu?u championa rodu.

Morgana umar?a w tajemniczych okoliczno?ciach. Niektórzy szeptali, ?e poca?unek z?o?ony na jej policzku przez Eder? Primaveri by? sygna?em dla Kostuchy, ?e oto nadszed? czas pot??nej czarodziejki. Nikt jednak nigdy nie odwa?y? si? powiedzie? tego g?o?no.

Uzdrowiona Fidelia i Hermes zachowali swe dawne pozycje u boku nowej w?adczyni.

Tak oto zako?czy?a si? gra o tron Kelgerdu. Primaveri udowodnili, ?e tradycja i szlachetno?? znacz? wi?cej ni? brutalna si?a, pieni?dz czy te? ?atwo zdobyta pot?ga. Oby wszyscy dobrzy bogowie spojrzeli ?askawym okiem na now? dynasti?. Szcz??cie b?dzie im potrzebne w nadchodz?cych trudnych latach odbudowy królestwa.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
Ostatnio zmieniony przez Kaym 2013-02-17, 17:27, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
Todd 


Posty: 300
Wysłany: 2013-02-17, 20:29   

Równie? dzi?kuje za rewelacyjnego LARP-a, by?o bardzo zacnie.
Ca?ej Swojej rodzince dzi?kuj? za niepowtarzalny klimat rozmów jaki miedzy nami panowa?, a szanownej mamusi (Kici), za spownowanie si? za moimi plecami za ka?dym razem gdy jaki? mój g??bszy s?owotok my?lowy mia? prawo trafi? do mojego rozmówcy, by jednym tekstem pogrzeba? wszystko w piachu.. piceless :P

Royce dzi?ki za gr? w otwarte karty.. (by najmniej nie tarota) uratowa?o mi to ty?ek w odpowiedniej chwili :) i generalnie nasza pierwsza rozmowa gdzie uczestniczy? jeszcze Karol te? by?a fajna.

"Gdzie jest czwarty champion" - to by?o ?wietne :), czyli jak si? fajnie ustawi?, by by? a jednocze?nie nie da? si? dostrzec :P

Skrzydelf - dzi?ki za moja kart?.. bez tego mog?o by mnie ju? nie by? :)

MG - dzi?ki za ?wietny utrzymany w humorystycznym klimacie LARP, by?a naprawd? fajnie i do nast?pnego razu.


Cytat:

Onyx zosta? mianowany Protektorem Królestwa. Nowa królowa stwierdzi?a tak?e, ?e Vorpal stanie si? przechodni? broni? b?d?c? w posiadaniu w?a?nie Pierwszego Championa. Oczywi?cie nie oby?o si? to bez sprzeciwu Karola.


buhaha.. kulam si? po pod?odze ze ?miechu :)
TYLE WYGRA? :)
 
 
Agnieszka 
Cz?onek Noctem
Detektyw Enid


Posty: 508
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2013-02-17, 20:32   

Dawno si? tak ?wietnie nie bawi?am, ten larp by? rewelacyjny :)
Chocia? Joanna ma?o nie zesz?a na zawa?, kiedy w ci?gu pierwszego kwadransa b?azen pogratulowa? jej udanej zamiany.

Kozo, Azraelu, Ravie - dzi?kuj?, ?e nie skasowali?cie mnie na pocz?tku larpa, kiedy kto? wam wypapla?, kim naprawd? jestem. I za to, ?e uwierzyli?cie za bezczelny blef, który wam sprzeda?am ("Umar?am na polu bitwy, ale wróci?am... Nie wiem, dlaczego w ciele, które nie jest moje...). Tu chyl? czo?a przed tob?, Gorbaczu, zainspirowa? mnie twój dobry doppleganger :]

Amejko - ?wietny debiut! Nie wpad?abym, ?e jeste? cholernym demonem, gdyby nie ujawnienie si? twojej mamusi. Matylda/Joanna naprawd? ci? polubi?a.
Sliff - doprawdy wybornie by?o si? z tob? przerzuca? obelgami i k?óci? o d?ugo?? miecza, by potem zjednoczy? si?y w obliczu demonów.
Dareth - Daneb: dworska gadka, komplementy...
Matylda: Yyyyy...
Alfie - kompletnie mnie rozbroi?a? swoim wyznaniem. I przekazaniem mi mojej karty.
Misti - przepi?knie m?ci?a?.

Wszystkim innym graczom za wspania?? gr? i wytykanie mi ?amania etykiety.

Oraz misiom gry za ?wietny pomys? i jeszcze lepsze wykonanie :)
_________________
A wy nie chcecie ucieka? st?d?
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem