Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Tajemnica
Autor Wiadomość
Lathea 
Cz?onek Noctem
Admin


Posty: 3971
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2009-10-26, 14:12   Tajemnica

To jest co? co mo?e mnie namówi? na LARPa du?o ?atwiej ni? to, ?e jest odgrywany w moim ulubionym klimacie.

Naturalnie nie chodzi o to, by nie by?o o LARPie nic wiadomo, ale o taki subtelnie umieszczone w paru miejscach znaki zapytania.

Tak, to jest forma reklamy. Ludzie w wielosferu stosuj? j? bardzo ciekawie. Nale?y przyjrze? si? Steam London, prawie anonimowy LARP, prowadz?cy rejestruj? si? na serwisach jako SteamLondon, przez d?u?szy czas nie by?o wiadomo do ko?ca kto go organizuje. Titanic - anonimowe maile wzywaj?ce o pomoc in game wys?ane do potencjalnych graczy. Na pierwszy rzut oka wygl?da?o to jak spam, a potem jak ca?kiem zgrabne zaproszenie do De Profundis.

Pe?na immersja ju? od pocz?tku, Twoj? decyzj? jest czy do??czysz do gry.

W?tki i sekrety, to jest to co nas kr?ci na LARPach. Mog? to by? w?tki innych, ale w wi?kszo?ci nasze. Tak jak RPGowcy lubimy dopieszcza? nasze postaci, by potem zrobi? wielkie 'tadaaa'. Czy to je?li chodzi o strój, czy o mroczn? tajemnic?.

Jasne, naszym postaciom chodzi o to, by tajemnica nie wysz?a na jaw, ale... my jako gracze powinni?my wiedzie? lepiej. Bo najpi?kniejsze sceny budowane s? w?a?nie na oskar?eniach, kiedy to tajemnica wychodzi na jaw. Wtedy to w?a?nie wasza posta? jest w centrum uwagi, a czy nie o to wam chodzi?

Tylko co potem? Mo?e da rad? to jako? ciekawie rozci?gn??? ?eby t?um nie rzuci? was w k?t zaraz po tym jak si? wami nacieszy?
_________________
- Masz ochot? na herbat??
- Nie, pragn? pie?ni, muzyki. Pragn? mi?o?ci i piekna.
- Naprawd? nie chcesz herbaty?
Woody Allen
 
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-10-26, 14:42   

o ile nacieszy si? w ogóle..
_________________
Confidence is all.
 
 
Che 
Cz?onek Noctem
WeiBtod


Posty: 618
Skąd: Breslau
Wysłany: 2009-10-27, 08:06   

Nie.

"W?tki i sekrety, to jest to co nas kr?ci na LARPach." - nie.
" Tak jak RPGowcy lubimy dopieszcza? nasze postaci, by potem zrobi? wielkie 'tadaaa'." -nie.
"Jasne, naszym postaciom chodzi o to, by tajemnica nie wysz?a na jaw, ale... my jako gracze powinni?my wiedzie? lepiej." -nie:D


Ok, Lath, wiem, ?e jako WeiBtod lubi? spotlightowa?, bo zwracam na siebie uwag?, kiedy tylko mog?, wi?c wiele osób si? nie zgodzi, ale...

Pierwszy Bond - nikt si? nie dowiedzia?, ?e jestem zabójc? a? do podsumowa? polarpowych. I...? Bawi?em si? ?wietnie.
Larp pi?tkowy na Innych Sferach - dopiero po larpie Alf musia?a powiedzie? reszcie, ?e to ja jestem przyczyn? ca?ego nieszcz??cia. I? Kapitalny larp.

Ja wiem, ?e cz?sto larpowcy maj? syndrom nazywany przez Adriana "zobacz mnie, us?ysz mnie, a zabawa si? rozpocznie"...
Ale nie wszyscy tak maj?. A niektórzy, jak sobie bior? tajemnic?, to CHC?, ?eby pozosta?a tajemnic?.

A co do tego, czy mnie osobi?cie kr?c? niewiadome... S?dz?, ?e bardziej mi si? od tajemnic podobaj? aftery, na których mo?na si? napi?...
_________________
Giacomo Casanova...
...Is dead.
Ostatnio zmieniony przez Che 2009-10-27, 08:07, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Alfar 
Cz?onek Noctem
Woody Allen


Posty: 4618
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2010-01-28, 10:50   

Od?wie?? temat - uwa?am, ?e gracze Noctemowi wychowani na wampirze kisz? swoje tajemnice zupe?nie niepotrzebnie!

Ludzie - jasne, s? LARPy, na których nale?y kisi? tajemnice - najcz??ciej jest tak w cyklikach, kiedy budujemy spo?ecze?stwo... ale kurcze na jednostrzalach? ?eby tak dziarsko trzyma? dla siebie wszystko? To zabija dynamik? gry:(
_________________
Woody Allen powiedzia?:
"Nigdy nie chcia?bym nale?e? do klubu, który mia?by za cz?onka kogo? takiego jak ja.
Do tego sprowadzaj? si? moje relacje z kobietami."
 
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2010-01-28, 14:16   

Alfar napisał/a:
To zabija dynamik? gry:(


?atwiej zmieni? konstrukcje larpa podczas tworzenia maj?c na uwadze kto b?dzie w niego gra?, ni? zmienia? przyzwyczajenia graczy. Ale ?ycz? szcz??cia :).
_________________
Confidence is all.
 
 
Alfar 
Cz?onek Noctem
Woody Allen


Posty: 4618
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2010-01-28, 14:28   

Ale kiedy ja chc? robi? LARP filmowy? ;) Nie chc? knujnego? ;-)
_________________
Woody Allen powiedzia?:
"Nigdy nie chcia?bym nale?e? do klubu, który mia?by za cz?onka kogo? takiego jak ja.
Do tego sprowadzaj? si? moje relacje z kobietami."
 
 
 
Lathea 
Cz?onek Noctem
Admin


Posty: 3971
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2010-01-28, 17:35   

Taaak, w?a?nie to jest to, ?e gdy ka?dy trzyma tajemnice dla siebie to LARP wygl?da z zewn?trz jakby sta? w miejscu;D.

Motywowa? graczy do scen, ja niektórym za odgrywanie scen na Wolsungu dawa?am odnowienie atutu, co o tym s?dzicie:D?
_________________
- Masz ochot? na herbat??
- Nie, pragn? pie?ni, muzyki. Pragn? mi?o?ci i piekna.
- Naprawd? nie chcesz herbaty?
Woody Allen
 
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2010-01-28, 18:06   

Ryzykowne moim zdaniem, mechanika imho w rpgu powinna wpiera? konwencje- a na larpie najlepiej nie wyst?powa? - b?d? przynajmniej nie przeszkadza?.
_________________
Confidence is all.
 
 
Slide 


Posty: 256
Wysłany: 2010-01-28, 18:10   

Nie uczestniczy?em w wielu LARPach, ale nie odczuwam ?eby kolejne LARPy wprowadza?y jaki? powiew ?wie?o?ci. Mam wra?enie, ?e gdyby zebra? losowo 5 LARPów z Noctem, usun?? ?wiat zostawiaj?c reszt? okaza?o by si?, ?e jest minimum 75% to samo. Przez te kilka miesi?cy jedyne co zauwa?y?em, ?e zmienia si? w LARPach to stroje, dekoracje, sposób odgrywania. Z punktu widzenia MG LARPy stoj? w miejscu i brak im nowych rozwi?za?. Mnie osobi?cie pora?a ten schemat polegaj?cy na interakcji wy??cznie graczy. "Porozmawiaj i dowiedz si?". Ju? podczas XF-001 próbowali?my co? zmieni?, by? to pierwszy LARP wi?c ca?o?? traktuj? do tej pory jak eksperyment. Nie uda?o si? to do ko?ca tak jak chcieli?my, ale... Miasteczko na Cichym Wzgórzu pójdzie krok (albo i wi?cej) do przodu. Mam tak? nadziej?, ?e uda mi si? wprowadzi? elementy, które na nowo zdefiniuj? LARPa i nadadz? filmowo?ci o której wspomina Alfar i przede wszystkim dynamiki. Nie chc? ?eby wysz?o, ?e przechwalam si? (cho? po cz??ci tak jest :P), ale s?dz? ?e LARPom potrzeba nowych pomys?ów. Uwa?am, ?e takie osoby jak ja, które maj? ma?o do?wiadczenia mog? zobaczy? wi?cej ni? Wy do?wiadczeni LARPowicze. Sam wiem jak czasami trudno wyj?? z pewnego schematu my?lowego przy okazji projektów (na budownictwie ucz? nas jak nie popada? w schemat i szuka? ró?nych rozwi?za? wiec mo?e dlatego te? tak pisz? ;)). Napisz? wi?cej po Pyrkonie kiedy oka?e si? jak wypad?o MnCW.
 
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2010-01-28, 18:20   

Slide, And that's the spirit boy !
_________________
Confidence is all.
 
 
Lathea 
Cz?onek Noctem
Admin


Posty: 3971
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2010-01-28, 19:03   

(flame, flame, flame)
A co:).

Nie zgadzam si? z Tob?, Slide, chocia?by Alicja, która stawia mocno na wyobra?ni? i teatraln? aktywno?? graczy.

Wyci?gn??e? 1-2-3 LARP, i co?

Emocje wed?ug mnie te? odbiega?y od normy.

LARPy powinny ewoluowa?, jasne, ale to nie znaczy, ?e LARPy w tej formie s? z?e i niedobre, bo przecie?... jest na nie popyt. I to nie tylko tutaj, w Poznaniu, ale w ca?ej Polsce.

Sama w LARPach, które prowadze, za ka?dym razem szukam opcji pozmieniania czego? na lepsze. Ale nie chc? prowadzi? fabularyzowanej strzelanki paintballowej. Czemu? Bo jednak chc? by gracze troch? bardziej u?ywali wyobra?ni:D, dla przyk?adu.
_________________
- Masz ochot? na herbat??
- Nie, pragn? pie?ni, muzyki. Pragn? mi?o?ci i piekna.
- Naprawd? nie chcesz herbaty?
Woody Allen
 
 
 
Alfar 
Cz?onek Noctem
Woody Allen


Posty: 4618
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2010-01-28, 20:19   

Je?li chodzi o filmowo?? i dynamik? gry - mia?am na my?li TYLKO i wy??cznie odzwierciedlanie filmowych bohaterów i wi?ksz? ilo?? scen widowiskowych na LARPie, ale skoro dyskusja potoczy?a si? dalej, pozwol? sobie odnie?? si? do niej jako do ca?o?ci...

LARP jest gr? nie tylko wyobra?ni, ale s? ró?ne kategorie LARPów - przyk?adowo, skoro ju? jeste?my przy eksperymentach i wynalazkach -
genialny wg opisu LARP 4 pokoje - Wroc?awskiego Stowarzyszenia Wielosfer, nastawiony sensu stricte na innowacyjno??;), poszukiwanie nowych rozwi?za?, za co zreszt? zdobyli nagrod? na konkursie Z?ota Brama.
Pozna?skie, o czym wspomnia?a Lathea - Emocje - równie? nie mia?y zwi?zku z interakcjami tylko mi?dzy graczami, w?a?ciwie interakcje by?y ostatnim elementem gry.

Teatralne LARPy, nastawione na dzia?anie wyobra?ni? -
przyk?adowo zorganizowana przez Koz? i jej ró?nych pomocników - Alicja. DO tego dochodzi ca?y szereg 1-2-3 larpów... Pozna? We Mg?ach - organizowane przez TORa i Quada zanim wiele osób z Noctem gra?o w swoim pierwszym LARPie, skoro ju? jedziemy po oryginalnych LARPach równie? Sen Nocy Letniej w wykonaniu naszych wroc?awskich przyjació? pokazywa? bardziej sam teatr ni? LARP jako taki.

Ale, do?? o kategoriach... do?? mówienia o tym, ?e ?le mówisz. Bo mówisz dobrze. Nale?y wymy?la? gry, które b?d? odbiega? od standardów, bo ile? mo?na gra? w to samo? Intrygi s? ró?ne, zadania mog? by? prostsze lub ?atwiejsze, ?mieszniejsze lub dramatyczne.. jednak w ?wiadomo?ci pozostanie nam tutaj klasyka, to za czym wiele osób tak naprawd? nadal szaleje. Bo nie zmienimy tego, chocia?by cytuj?c za Wikipedi?, ?e:

Kod:
LARP-y s? podobne do improwizowanej sztuki teatralnej. Re?yser i scenarzysta w jednej osobie, zwany mistrzem gry (MG), jest jedyn? osob?, która zna scenariusz w ca?o?ci. Reszta uczestników (graczy) staje si? aktorami – wciela si? w swoje postaci i odgrywa przydzielone im role w tworzonej wspólnie historii. To, co mówi?, jest traktowane jako wypowiedzi prowadzonych przez nich postaci, a to, co robi? – jako akcje postaci. Mile widywane jest wczuwanie si? w klimat gry i odgrywanie postaci w sposób adekwatny do realiów ?wiata i epoki. Wszelkiego rodzaju niepasuj?ce do nich s?ownictwo mo?e zniszczy? innym graczom przyjemno?? p?yn?c? z prowadzenia w?asnej postaci. Postaci te mog? by? odgórnie przydzielone przez MG lub stworzone przez graczy w uzgodnieniu z nim. Prowadz?cy zdradza ka?demu z uczestników tylko tyle informacji, ile posiada jego posta? w chwili rozpocz?cia rozgrywki. Gracze maj? za zadanie dostosowa? si? do zaistnia?ej sytuacji, nie wychodz?c jednocze?nie z roli (zachowuj?c si? tak, jak zachowywa?yby si? ich postaci).


Ludzie graj? w LARPy nie tylko po to by si? wy?y? aktorsko, ale nie zapominajmy - nie tylko po to by gra?.

Slide - niestety, tutaj co do "zdefiniowania na nowo dynamiki na LARPie" - mog? powiedzie? tylko tyle, ?e gra?am w LARPy nastawione na strzelanki, szybk? akcje, dynamik?, gra?am w LARPy statyczne, knujne, gra?am w LARPy mieszaj?ce te elementy ze sob?. Wszystko zale?y od preferencji, ale przywo?am chocia?by bardzo dynamicznego, a jednak mimo wszystko knujnego LARPa "Podwieczorek" zorganizowanego we Wroc?awiu w realiach 7th Sea przez Azi, Ervilla, Chestera, JJ-a, ?eby wiedzie?, ?e nawet LARP nastawiony na sceny stricte teatralne z efektem "WOW" mog? by? mega, mega dynamiczne. ?ycz? Ci wi?c, by uda?o Ci si? zdefiniowa? na nowo dynamik? LARPa, ale lojalnie uprzedzam - to trudne zadanie:))))) ;-)
_________________
Woody Allen powiedzia?:
"Nigdy nie chcia?bym nale?e? do klubu, który mia?by za cz?onka kogo? takiego jak ja.
Do tego sprowadzaj? si? moje relacje z kobietami."
 
 
 
Wilczek 


Posty: 104
Skąd: Lubo?/Pozna?
Wysłany: 2010-01-28, 20:33   

Zgadzam si? ca?kowicie, ?e trzymanie tajemnic kisi gr?. Prawda jest taka, ?e ludzie nie umiej? trzyma? j?zyka za z?bami. Na "Pozna? by Night", który odbywa? si? cyklicznie wiele osób by?o najbardziej zadowolonych z tego, ?e po ods?onie mogli podzieli? si? tym, co uda?o im si? zamataczy?. Oczywi?cie nie trzeba dzieli? si? swoimi tajemnicami, jednak my?l?, ?e Sunnir Express udowodni?, i? naprawd? niesamowicie by?o zebra? do kupy wszystkie historie i przedstawi? je ludziom. Da?o mi to zupe?nie inne spojrzenie na ca?? gr?, zachowanie moje, jak i innych graczy.
Uwa?am, ?e nie da si? zrobi? larpa jakiego? typu, bo to gracze zmieniaj? jego konwencje - ludzie, którzy knuj? b?d? knu?, a ci co nastawi? si? na odgrywanie b?d? z tego czerpa? przyjemno??, ?e pomin? rzesz? munchinów. :) Oczywi?cie MG zaznacza, o jaki klimat mu chodzi, ale w ko?cu ka?dy chce si? dobrze bawi? i b?dzie kombinowa? pod siebie. Slide, ?ycz? aby? osi?gn?? swój cel, ale dopóki ludziom nie dasz do r?k scenariusza z dialogami to i tak b?d? robi?, co chc? i zawsze ciebie zaskocz?. MG s? wa?ni, ale prawda jest taka, ?e to gracze nadaj? dynamiki. Mo?esz larpa dzieli? na akty, da? lepiej rozpisan? rol?, mie? wi?cej npców, którzy odegraj? scenki, jednak nie zmienisz tego, ?e gracze zrobi? wszystko po swojemu ;-) W larpach tajemnica, teatralno?? oraz jakiekolwiek zasady rozgrywki (od walki na miecze po losowanie kart) przenikaj? si? nieprzemiennie. Nie warto przegina? w jak?kolwiek stron?. Takie jest przynajmniej moje zdanie.
Poza tym jaki? modus operandi musi by? dla postaci. Nie chodzi o to, ?eby sta? i pi?knie pachnie?. Je?li nie dasz graczom celu to, co maj? robi?? Nie wyobra?am sobie nastawienia larpów na nowe tory. S?ysza?em to wielokrotnie i albo zamienia?o si? w teatr, sesj? rpg albo wojn? na ?ywo. Larpy s? jakie s? i trzeba je za to kocha? dopieszczaj?c, aby wygl?da?y coraz lepiej (i modli? si?, aby gracze si? postarali :-P ). Ja si? rozpisa?em, a Alf ju? napisa?a podobn? opini?, ale i tak wy?l?. :mrgreen:
_________________
,,,^oo^,,,
 
 
 
Slide 


Posty: 256
Wysłany: 2010-01-28, 20:34   

Po Waszych wypowiedziach musz? przyzna?, ?e chyba za pochopnie wysnu?em niektóre wnioski. Jednak du?o nie widzia?em, a co do moich planów zdefiniowania na nowo LARPa... no có? chyba nast?pnym razem musz? ugry?? si? w j?zyk zanim co? powiem. Nie wycofuj? si? z tego co powiedzia?em. Mam nadziej?, ?e uda mi si? wprowadzi? powiew ?wie?o?ci do tego zagadnienia. Mo?liwe nawet ?e moje pomys?y oka?? si? wtórne i pojawi?y si? ju? na LARPach, w których uczestniczyli?cie. Jednak licz?, ?e dzi?ki niektórym rozwi?zaniom, które mam zamiar wprowadzi? w ?ycie MnCW b?dzie naprawd? ?wietnym LARPem. Mimo wszystko b?dzie dla mnie to co? nowego i b?d? zadowolony je?eli ludzie to doceni?.
Moje zarzuty co do LARPów tycz? si? przede wszystkim tego, ?e lubi? poszukiwa? nowych rozwi?za?. Kiedy? us?ysza?em, ?e LARP nie mo?e by? teatrem albo RPGiem dlaczego? Wed?ug mnie o wiele ciekawsze dla gracza by?oby próbowanie nowych konwencji. Wiadomo ka?dy lubi to co dobre i sprawdzone, ale od czasu do czasu mo?na by spróbowa? czego? zupe?nie innego, bo kto wie mo?e oka?e si? to lepsze ni? to co tak lubili?my.
Ostatnio zmieniony przez Slide 2010-01-28, 20:36, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
Alfar 
Cz?onek Noctem
Woody Allen


Posty: 4618
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2010-01-28, 20:35   

O uda?o mi si? zebra? w jedno zdanie to nad czym pracowa?am par? minut temu;-) Dzi?ki Rev:


Ja po prostu lubi? odgrywa? ró?ne role. Schemat, nie schemat nie ma znaczenia, byle posta? stanowi?a dla mnie wyzwanie.

Yay!

I chyba musz? si? przyzna?, ?e moj? ulubion? rol?, któr? gra?am jest posta? pewnej zrujnowanej psychicznie wampirzycy z LARPa na Pyrkonie 2007 autorstwa Dagony i Lathei - "Spór w rodzinie bia?ej lilii". Pami?tam, jak pop?aka?am si? w trakcie gry tak filmowo... ach ach:)
_________________
Woody Allen powiedzia?:
"Nigdy nie chcia?bym nale?e? do klubu, który mia?by za cz?onka kogo? takiego jak ja.
Do tego sprowadzaj? si? moje relacje z kobietami."
Ostatnio zmieniony przez Alfar 2010-01-28, 20:38, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem