Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
SCION Akademia
Autor Wiadomość
sliff 
Cz?onek Noctem
Call me Mr Wang


Posty: 454
Skąd: si?
Wysłany: 2013-02-19, 13:00   SCION Akademia

Na pocz?tek bardzo przytadny link gdzie mo?na przejrze? mniej wi?cej jakie s? mo?liwo?ci rozwoju w systemie

http://www.colugo.org/jmc...Id=9&pageType=2

Plocam zak?adk? Attributes gdzie wypisano mo?liwe epickie zdolno?ci powi?zane z atrybutami
Boons - czyli moce/czary/nadzwyczajne umiej?tno?ci jakich mo?na u?ywa? (na pocz?tek dost?pne s? poziomy 1-3 i nie trzeba bra? w kolejno?ci )
oraz Virtues gdzie przedstawiono przyk?ady z czym wi??e si? wybór danej zalety.
_________________
"Flesh is weak. Blood is cheap. Inconsistent consistently. Use your sense. Save your cents. The only thing with persistence is gold! "
 
 
sliff 
Cz?onek Noctem
Call me Mr Wang


Posty: 454
Skąd: si?
Wysłany: 2013-02-22, 12:18   

Virtues

Mam nadzieje, ?e nikt nie b?dzie mia? mi za z?e je?li swoje wywody o scionie zaczn? nieco od ?rodka. W pierwszej kolejno?ci chcia?bym napisa? co nieco o Virtues (zaletach chocia? lepszym t?umaczeniem mog?a by by? cnota), ale zanim jeszcze s?ówko o bogach .

W kosmologi Sciona napotka? mo?na dwa podej?cia dotycz?ce tego kto by? pierwszy, ludzie czy bogowie. Zwolenników ma zarówno teoria bli?sza znanej nam mitologi jakoby cz?owiek zosta? ulepiony przez bogów z b?ota i dymu, jak i wersja bli?sza temu co mo?emy spotka? w ksi??kach Gaimana i Pratchetta, gdzie bogowie s? personifikacj? ludzkich marze? a ich moc mierzona jest ludzk? wiar?. Niezale?nie od wybranej wersji bogowie reprezentuj? sob? si?y nap?dzaj?ce ludzko?? do dzia?ania, rozwoju, wszystko to co powoduje , ?e ludzie organizuj? si? w spo?eczno?ci, buduj? miasta, tworz? sztuk? i badaj? otaczaj?cy ich ?wiat.

W mechanice si?y te zamkni?to pod postaci? 12 Virtues(zalet) stanowi?cych wewn?trzn? motywacj? do dzia?ania dla ka?dej my?l?cej istoty. Jest to wed?ug mnie element na który nale?y zwróci? szczególn? wag? tworz?c posta?, bo to od niego zale?y odpowied? na pytanie: “Co ja tu w?a?ciwie robi?? “

Tak samo jak w ?yciu, du?a cz??? naszych przekona? i motywacji zale?y od ?rodowiska w którym ?yjemy oraz od tego co przekazali nam rodzice. W Scionie naszym ?rodowiskiem jest panteon z którego si? wywodzimy. I tak na przyk?ad osoby z panteonu Greckiego do dzia?ania nap?dza? p?d do wiedzy oraz m?stwo, natomiast panteon nordycki w swoich wyborach b?dzie si? raczej kierowa? kodeksem wojownika ceni?c odwag? i wytrzyma?o??.
Mechanicznie rozwi?zano to w taki sposób: Ka?dy panteon posiada przypisane na sta?e 4 z 12 cech, a do gracza nale?y wybór jak wielk? wag? przywi?zuje do ka?dej z nich, w skali od 1 do 5.

Im wy?sza warto?? tym silniejszy kr?gos?up moralny postaci, przek?ada si? to na mo?liwo?ci Sciona. O wiele ?atwiej jest dzia?a? w trudnej sytuacji kiedy wie si?, ?e ma si? za sob? tysi?ce lat tradycji oraz poparcie ludzi i bogów my?l?cych tak samo jak ty. Ta si?a pozwala raz na gr? w zamian za 1 ptk si?y woli doda? do rzutu tyle ko?ci ile wynosi warto?? zalety z któr? dana akcja jest zwi?zana.
Pami?ta? trzeba, ?e medal zawsze ma dwie strony. Cz?owiek o bardzo silnym przekonaniu nie b?dzie móg? od tak porzuci? swoich idea?ów i zrobi? co? wbrew sobie. Kto? kto wierzy w lojalno?? nie porzuci i nie zdradzi swoich przyjació? od tak, a nawet je?li sytuacja go to tego zmusi, sumienie i tak, b?dzie go dr?czy? przez wiele d?ugich bezsennych nocy. Dlatego te? za ka?dym razem gdy Scion chce post?pi? na przekór swojej moralno?ci ma do wyboru walk? ze swoj? natur? albo zag?uszy? wewn?trzny g?os wydaj?c 1 ptk si?y woli. W przypadku walki musi przegra? test moralno?ci (0 sukcesów), jest tu jednak pewna pu?apka je?li moralno?? we?mie gór? a si?a woli jest mocno nadszarpni?ta mo?e straci? kontrol? nad zachowaniem na jaki? czas. Dochodzi w tym przypadku do Extermity( Skrajno?ci), równowaga psychiczna zostaje naruszona i nast?puj? gwa?towne odbicie, Scion a? do przesady pod??a za swoj? moralno?ci do momentu, odzyskania zdrowych zmys?ów, co mo?e trwa? od kilku minut nawet do kilku miesi?cy.

Opisano 12 Virtues(Zalet) które odpowiadaj? za motywacj?, s? to:
Conviction(przekonanie), Courage(Odwaga), Duty(Obowi?zek), Endurance(Wytrzyma?o??) Expression(Artyzm), Harmony(Harmonia), Intellect(Wiedza), Loyalty(Lojalno??), Order(Porz?dek), Piety(Pobo?no??), Valor(M?stwo), Vengeance(Zemsta).

Conviction(przekonanie)
Poczucie misji. Szeroko poj?te oddanie “sprawie”, niezale?nie czy jest to g?oszenie s?owo bo?ego czy zbiórka pieni?dzy na ?rociniec. Doskonale wiesz co chcesz osi?gn?? xrpbisz wszystko aby to osi?gn?? i na pewno nie pozwolisz aby byle kto ci si? wtr?ca?.

Fanatic zeal: Przemierzysz ogromne odleg?o?ci aby wspomóc swoj? “spraw?”.

Courage(Odwaga),

Nie ma rzek nie do przekroczenie ani zamków nie do zdobycia. Zawsze w poszukiwaniu coraz silniejszych oponentów. Aby ci? zadowoli? nie wystarczy pokona? byle potwora, to musi by? “TEN” POTWÓR, ?pi?cy na stercie szkieletów pokonanych bohaterów wysokiej na dwa pi?tra.

Berserker fury : Furia,p?dzisz przed siebie atakuj?c wszystko co stanie ci na drodze, a jak braknie celów to co pozosta?o.

Duty(Obowi?zek),

Twoje ?ycie do ci?g?a s?u?ba wspólnemu dobru. Zawsz? ch?tny do pomocy innym. Nic ci? tak nie cieszy jak moment kiedy widzis,z ?e dobro które zasia?e? ro?nie i rozprzestrzenia si? na innych.

Morbid self-sacrifice: musisz zado?? uczyni? za pope?nione czyny, samemu wymierzaj?c sobie kare.


Endurance(Wytrzyma?o??)
Expression(Artyzm),
Harmony(Harmonia),
Intellect(Wiedza),
Loyalty(Lojalno??),
Order(Porz?dek),
Piety(Pobo?no??),
Valor(M?stwo),
Vengeance(Zemsta).
_________________
"Flesh is weak. Blood is cheap. Inconsistent consistently. Use your sense. Save your cents. The only thing with persistence is gold! "
Ostatnio zmieniony przez sliff 2013-02-22, 12:27, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem