Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: Lathea
2009-02-28, 10:45
Ars Mortis: Bal Maskowy w Domu Ró?
Autor Wiadomość
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2009-02-27, 11:41   

Racja, do maja szmat czasu, zdecydowanie za daleko by robi? plany, przynajmniej dla mnie. Równie? odbior? swoj? cz???, je?li b?dzie taka mo?liwo?? to na walnym.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
 
 
 
Agnieszka 
Cz?onek Noctem
Detektyw Enid


Posty: 508
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2009-02-27, 11:54   

Je?li o mnie chodzi, jak wy?ej. Poprosz? o zwrot na walnym.
_________________
A wy nie chcecie ucieka? st?d?
 
 
 
Lathea 
Cz?onek Noctem
Admin


Posty: 3971
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2009-02-27, 12:34   

Ok, gwoli wyja?nienia:

walne tyczy si? póki co tylko CZ?ONKÓW sekcji. Czyli tych osób, co do mnie napisali w bli?szym lub dalszym terminie po tym jak napisa?am informacj?, ?e nale?y do mnie pisa? w tej sprawie. Kolejne podania o zostanie cz?onkiem b?dziecie ju? kierowa? do nowego szefa sekcji, który na spotkaniu najbli?szym zostanie wybrany.
_________________
- Masz ochot? na herbat??
- Nie, pragn? pie?ni, muzyki. Pragn? mi?o?ci i piekna.
- Naprawd? nie chcesz herbaty?
Woody Allen
 
 
 
Kris 
Cz?onek Noctem
Horror Kitchen


Posty: 966
Skąd: Pad Portal
Wysłany: 2009-02-27, 12:36   

Ja przychodz? po podr?cznik do Sabatu od Towera :P wi?c przy okazji moge zgarn?? co trzeba dla mnie i Hellzena.
_________________
http://img682.imageshack....99/padforum.jpg
 
 
 
Tower 
Cz?onek Noctem
Fourth Tradition


Posty: 1764
Skąd: Fight Club
Wysłany: 2009-02-27, 12:40   

Dobrze ,ze napisa?e? - ju? mia?em wychodzi? i bym zapomnia? :)

Wydzielcie w?tek o zwrotach z Balu, b?dzie przejrzy?ciej.
_________________
Confidence is all.
Ostatnio zmieniony przez Tower 2009-02-27, 12:41, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Lathea 
Cz?onek Noctem
Admin


Posty: 3971
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2009-02-27, 12:52   

To te? temat balu, wiec chyba nie ma sensu dorabia? w?tków ilustam na ten temat. Potem bedzie tylko bardziej widac, ze nie bylo imprezy:(.

Damn... Dobrze, ze sa jeszcze aftery:D. Ostatni by? doobry:D. Mimo odbywania si? w Mordowni.
_________________
- Masz ochot? na herbat??
- Nie, pragn? pie?ni, muzyki. Pragn? mi?o?ci i piekna.
- Naprawd? nie chcesz herbaty?
Woody Allen
 
 
 
Inque 
Cz?onek Noctem


Posty: 884
Skąd: Poznan
Wysłany: 2009-02-27, 14:54   

No to we? za mnie tezzzzz Kris :D

Ja te? ju? nie pisz? si? na bal organizowany poza noctem... : o
_________________
„Dresy to najtroskliwsi ludzie jakich znam. zawsze jak przechodz? obok nich pytaj? czy mam jaki? problem” XD
 
 
 
Kris 
Cz?onek Noctem
Horror Kitchen


Posty: 966
Skąd: Pad Portal
Wysłany: 2009-02-27, 14:56   

OK, wezm? taczk? w tym wypadku :)
_________________
http://img682.imageshack....99/padforum.jpg
 
 
 
Urlem Larsbatae 
cest la vie!


Posty: 289
Skąd: spod ziemi -___-
Wysłany: 2009-02-27, 15:22   

a mozna odberac prowiant poza walnym?
_________________
Could a fly without wings be called a walk?
 
 
 
Maciej 
Cz?onek Noctem


Posty: 36
Skąd: Wenecja
Wysłany: 2009-02-27, 15:24   

naturalnie istnieje taka mo?liwo??. Jak b?dziesz mia?a w ten weekand czas to mo?esz do nas podskoczy? w celu odzyskania nale?no?ci:P Daj tylko wcze?niej zna?...
 
 
 
Alfar 
Cz?onek Noctem
Woody Allen


Posty: 4618
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2009-02-27, 15:51   

Urlem- jakby co to ja mog? odebra? i Ci podrzuci?:)
_________________
Woody Allen powiedzia?:
"Nigdy nie chcia?bym nale?e? do klubu, który mia?by za cz?onka kogo? takiego jak ja.
Do tego sprowadzaj? si? moje relacje z kobietami."
 
 
 
Dareth 
Reedemer and Destroyer


Posty: 1302
Skąd: A czy to wa?ne?
Wysłany: 2009-02-27, 20:55   

Maciej napisał/a:
Droga Iris,

Rozumiem, ?e zmar? cz?owiek bardzo Tobie bliski. Przyjmij moje szczere kondolencje.
Jednak z drugiej strony postaw si? w sytuacji ludzi, którzy go nie znali. We? pod uwag?, ?e zobowi?za?a? si? do zorganizowania pewnego wydarzenia. Ludzie Tobie zaufali, powierzyli Tobie swój czas, zaanga?owanie i ?rodki. Twoje wczorajsze lakoniczne usprawiedliwienie mówi?o, ?e balu nie b?dzie bo co? tam si? sta?o, wi?c nie dziw si?, ?e si? ludzie poirytowali. Nie by?o by wi?kszego problemu gdyby sala zosta?a mimo wszystko udost?pniona ludziom, którzy nie s? w ?a?obie.
Ciesz? si?, ?e napisa?a? nieco wi?cej odno?nie powodu dla którego nie spotkamy si? dzi? wieczorem, chocia? niektóre Twoje wypowiedzi s? co najmniej nie na miejscu:
-„Po pierwsze gdyby nie muzykologia w ?yciu nie weszliby?cie na Zamek jako grupa noctemowa wy??cznie w celu larpowania”- Tzn. co? Jeste?my pospólstwem a na zamek ma wst?p tylko arystokracja?
-„jak masz ochot?, to wynajem sali, to tylko drobne 5 tys z?”- To akurat jest tylko z?o?liwe.
-„Po drugie, o czym wy kwiatek mówicie!!!!!”- Wydaje mi si?, ?e ludzie mówili o tym co im si? nie podoba w zwi?zku z niedoinformowaniem.
-„My?licie, ?e kto? umar? wam na z?o??, ?eby biedne dzieci nie mog?y si? pobawi?.”- Nie, ale ja my?l?, ?e w zwi?zku z tym, ?e nie jeste?my w ?a?obie, nie mamy powodu by nie bawi? si? podczas ostatniego dnia karnawa?u tak jak to planowali?my.
-„Pewnie, wy to macie w dupie, ale na szcz??cie na tym ?wiecie s? osoby, które obchodzi co? wi?cej ni? tylko w?asne przyjemno?ci.”- Wydaje mi si?, ?e nie w d..., lecz po prostu nie dotyczy nas bezpo?rednio ta smutna sytuacja. Pomimo tego wiele osób ponosi z tego tytu?u konsekwencje i to jest pewne.
-„Do takich osób zaliczaj? si? np w?adze Zamku w osobie Pani Teresy, która zarz?dzi?a ?a?ob? i skasowa?a bal, co w pe?ni popieram.”- A czy Pani Teresa w zwi?zku z tym faktem odwo?a?a wszystkie imprezy organizowane na zamku? Nie s?dz?.
-„Po trzecie, nie tylko wy ponie?li?cie koszty, a ty tylko wy gard?ujecie w tej sprawie...”- Jestem w stanie si? zgodzi? z tym zdaniem. Ró?nica jest tylko taka, ?e Wy podj?li?cie decyzj?, ?e balu nie b?dzie, natomiast my otrzymali?my informacj?. Swoj? drog? jestem ciekaw jaka by?a by reakcja w sytuacji odwrotnej. Np. zmar? by wybitny pisarz fantastyki(nasz dobry znajomy), w zwi?zku z czym odwo?ali by?my imprez? na któr? wybierali by si? ludzie fantastyk? nie zainteresowani, zostawiaj?c ich z tzw. R?k? w nocniku...
-„?adne z was nic nie wnios?o w przygotowania do balu( poza Mg i Maciejem, ale oni zaj?li si? kwestiami czysto fabularnymi)...”- I tu si? nie zgodz?. Z tego co wiem wszyscy w?o?yli du?o pracy i zaanga?owali si? w ten bal. Za przygotowania uwa?am: zorganizowanie stroju, maski, wygospodarowanie sobie wolnego czasu w ?rodku tygodnia, wp?ata na bal.
„A teraz wybaczcie, ale ja mam w perspektywie kolejnych tygodni co innego ni? u?eranie si? na forum...”- Nikt nie ka?e Ci si? u?era?. Wystarczy?o od pocz?tku wszystko dok?adnie opisa?. I nikt nie powiedzia? by z?ego s?owa, gdyby zaraz pod informacja odwo?ania znalaz?a si? propozycja dotycz?ca rozwi?zania tej sprawy.
-„bo na pewno zmarnowa?am mnóstwo wolnego czasu( którego nigdy nie mam du?o) na organizacj?...”- Jak my wszyscy...


Celem napisania tej wiadomo?ci nie jest atakowanie kogokolwiek, lecz próba ukazania jak ta sytuacja wygl?da z drugiej strony oraz nadzieja ?e jakie? rozs?dne rozwi?zanie zostanie zaproponowane mo?liwie szybko. Nie chcia?bym aby produkty zakupione na bal trafi?y do w?a?cicieli dopiero w maju...


Tak Tylko gwoli informacji Macieju... Tak, wyszystkie imprezy na zamku zosta?y tego dnia odwo?ane. Kumpel z roku mia? koncertowa? i te? mu na dzie? przed zadzwonili ?e bardzo przepraszaj? ALe... A nawet je?li nie by?by odwo?ane to prosz? wyt?umacz mi: Skoro bal zosta? odwo?any, nie przez Iris tylko przez kogo? tam "u góry" to skoro balu nie ma to co by6 zmieni?o ?e by?yby inne imprezy na zamku? bo nie za bardzo rozumiem... Ogólnie ca?a Twoja wypowied? JEST nie na miejscu Wiadomo ?e wszyscy w?o?yli czas i wysi?ek w przygotowanie, jedni bardziej drudzy mniej, ale, ?e tak bardzo brzydko powiem, kwiatek, mie? pretensje do biednej dziewczyny ?e Bal zosta? odwo?any z powodu ?a?oby i przez to nie wyjdzie nam Larp, to jest lekka przesada nie s?dzisz? Napisa?e? ?e ciekaw jeste? jakby to by?o w drug? stron?... A próbowa?e? si? wogóle postawi? na jej miejscu? Nie s?dz?. Podejrzewam ?e wi?kszo?? z was tego nie zrobi?a. Zamiast zastanowi? si? chwil? to wszyscy na ni? naskoczyli z ryjem i z pretensjami ?e z jakiej racji nie ma balu??

To co teraz pisz? jest w?a?nie do wszystkich takich ludzi. Postawcie si? na jej miejscu i powiedzcie co WY by?cie zrobili na jej miejscu. TYM BARDZIEJ ?e to nie ona odwo?a?a bal. Jedyne co mog?a zrobi? to przekaza? info. Wszyscy mówi? ?e nie b?d? na Majowym a id? o zak?ad ?e dla wi?kszo?ci z was s? to zbyt odleg?e daty ?eby powiedzie? "Na bank mi nie pasuje" bo nawet nie znamy ewentualnej daty majowej. Tak?e tu w pe?ni zgadzam si? z Kaym'em. Tak?e na przysz?o?? mo?e si? zastanowicie chwil? zamiast wje?d?a? na kogo? o to ?e kto? umar? i zapocz?tkowa?o to ci?g przyczynowo-skutkowy który odwo?a? wam imprez?. Na bank Iris otru?a tego kolesia we ?nie albo powiedzia?a mu dzie? wcze?niej "Profesorze, mam pro?b?, móg?by pan umrze? w nocy z soboty na niedziel?? B?d? wdzi?czna"...

Po prostu brak s?ów. To Tyle. I przepraszam ze z takim du?ym opó?nieniem jak ju? zosta? lekko zmieniony temat ale dopiero dzisiaj to przeczyta?em i, nie ukrywam, lekko mnie ten post wkurwi?.

Pozdrawiam ;]
_________________
"To strike an Ironbreaker is to strike an anvil. You are more likely to re-shape your weapon than to move him… and heavens forbid one lands on you..."- High King Thorgrim Grudgebearer

"Never hesitate, never stop, NEVER SURRENDER "
 
 
 
Urlem Larsbatae 
cest la vie!


Posty: 289
Skąd: spod ziemi -___-
Wysłany: 2009-02-27, 21:08   

No yapierdol?!
Nie chodzi o LARP'a ani o ?arcie czy kwiatek ma? inne bzdety! Nikt do cholery nie twierdzi, ?e profesor kopn?? w kalendarz na z?o??. Wi?kszo?? z nas po prostu w?o?y?a w to przedsi?wzi?cie swój cenny czas i nadzieje. Ca?y miesi?c przygotowa? poszed? si? pieprzy?. O funduszach nie wspomn?... No có?.
Bywa, takie rzeczy zdarzaj? si? cz?sto, nieprawda?? Powinnam si? mo?e wi?c ju? do tego przyzwyczai?.
A tak btw. Akurat si? sk?ada, ?e moi znajomi równie? mieli i?? na przyj?cie na Zamku tego? samego dnia, lecz w innej sali. I wiesz co?
ICH bal si? ODBY?.
Je?li odpowied? Macieja Ci? tak zbulwersowa?a, trzeba by?o odpowiedzie? na PW, bo rozdrapywanie tematu jest bezcelowe.

Dzi?kuj? za uwag?. My?l?, ?e tym samym temat zostaje zamkni?ty.
_________________
Could a fly without wings be called a walk?
 
 
 
Dagon 
Cz?onek Noctem


Posty: 363
Skąd: Rennes
Wysłany: 2009-02-27, 22:42   

Ja bym balu nie odwo?a?a.
_________________
Les temps sont lâches
L'amour a mal
Les temps sont amour plastique
 
 
M?ody 

Posty: 54
Wysłany: 2009-02-27, 23:26   

@ Rzeczy do odebrania - mo?e to odleg?y termin, ale s?dz?, ?e dam rad? do maja wytrzyma?;) Chyba, ?e bym przymiera? g?odem do jako? wcze?niej si? zg?osz?, kiedy?;P

@ Apropo tej ca?ej sprawy... Nie mia?em pisa?, ale skoro temat powróci?, to te? si? pod??cz?, a co!;P Rozdrapywanie jej, jak napisa?a Urlem, nie ma wi?kszego sensu. Nie mniej s?dz?, ?e unoszenie si? tak?e nic nie da.

Pozostaje jednak, w odrobinie przyzwoito?ci, przyzna? racj? Iris i Darethowi. Jak zosta?o napisane, bez zaproszenia, nawet nie my?leliby?my aby si? tam bawi?.

Bal si? nie odby?, a ja i tak mia?em mnóstwo zabawy, cho? dowiedzia?em si? o nim dopiero na ods?onie.
- Szukanie maski, wybieranie stroju - mo?na powiedzie?, ?e nuda, przykra powinno??, ale ja tam si? przy tym mocno uchacha?em:D, za co dzi?kuj?.
- Pieni?dze... ?atwo przysz?o, ?atwo posz?o.
- A je?li chodzi o organizacj? i po?wi?cony czas czy nadzieje, chyba nie nale?y z tym przesadza?, bo organizatorów ca?ej imprezy chyba nikt z nas nie przebije.

Kto chcia? i tak si? bawi? tego dnia. Nawet w kreacjach, które mia? na ten dzie?. Troch? pozytywnego spojrzenia.

Ko?cz?c pozostaje z?o?y? kondolencje Iris i innym jej znajomym, dla których profesor by? przyjacielem.

A! Jeszcze jedno. Tak przegl?daj?c t? dyskusj?, to mo?na zauwa?y? jedn? zabawn? rzecz - wszyscy lamentuj?, rzucaj? fochy i ro?ne tego typu rzeczy, a w tym czasie tylko Kris podchodzi do tego normalnie, jak cz?owiek. To znaczy przez ca?y czas wspomina o jedzeniu:D i piciu:D Nie wiem jak innych, ale mnie ten kontrast powali?;)
_________________
"Do?wiadczenie nas uczy, ?e zawsze kto inny umiera."
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem