Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Sny
Autor Wiadomość
Lidia


Posty: 38
Skąd: Zurych
Wysłany: 2007-05-17, 14:11   

A ja dzisiaj nie spa?am ca?? noc...
_________________
"Come into these arms again
And lay your body down
Th' rhythm of this trembling heart
Is beating like a drum.
It beats for you, it bleeds for you..."
 
 
 
JulianSark 


Posty: 24
Wysłany: 2007-05-17, 14:17   

Ja dwa dni temu mia?em sen w którym podró?owa?em po mie?cie i za ka?dym razem kiedy skr?ca?em znajdowa?em si? w zupe?nie innym miejscu, a? w ko?cu znalaz?em si? na stacji w stylu II wojny ?wiatowej otoczonej przez ?o?nierzy przypominaj?cych Africa Corps xD
_________________
Post mortem est nulla voluptas.
Po ?mierci nie ma ju? przyjemno?ci.

Umiera si? nie dlatego, by przesta? ?y?, lecz po to, by ?y? inaczej.
Paulo Coelho
 
 
 
Brendan 


Posty: 37
Skąd: Oxford/Tyrol
Wysłany: 2007-05-17, 14:25   

Masz ciekawe sny, lubi?, kiedy ?ni? mi si? niemieccy ?o?nierze i okupacja w Poznaniu, jak musze noca przemyka? mi?dzy nimi do domu :)
_________________
W niebieskich ptakach rzadko p?ynie b??kitna krew.
 
 
 
Lidia


Posty: 38
Skąd: Zurych
Wysłany: 2007-05-17, 14:29   

a ?ni? Ci sie Tor w roli gestapowca, który chcia? Ci? zabi?...??:>;D
_________________
"Come into these arms again
And lay your body down
Th' rhythm of this trembling heart
Is beating like a drum.
It beats for you, it bleeds for you..."
 
 
 
Brendan 


Posty: 37
Skąd: Oxford/Tyrol
Wysłany: 2007-05-17, 14:32   

Mnie? Nie... Ja nie miewam snów raczej z lud?mi znajomymi w innych rolach ni? w moim ?yciu si? pojawiaj?...
_________________
W niebieskich ptakach rzadko p?ynie b??kitna krew.
 
 
 
JulianSark 


Posty: 24
Wysłany: 2007-05-17, 14:33   

Jezeli chodzi o poznanie znaczenia moich snow jedno jest pewne... jezeli snie o wypadajacych zebach to przykre zdarzenie gwarantowane... jezeli snie o wypadajacych krwawiacych zebach cos bardzo przykrego... po ostatnim takim snie zmarl mi wujek.
_________________
Post mortem est nulla voluptas.
Po ?mierci nie ma ju? przyjemno?ci.

Umiera si? nie dlatego, by przesta? ?y?, lecz po to, by ?y? inaczej.
Paulo Coelho
 
 
 
Lidia


Posty: 38
Skąd: Zurych
Wysłany: 2007-05-28, 09:28   

A mi si? dzisiaj ?ni?o, ?e ca?e noktem mialo si? parami spija? i ja si? mia?am z Alfar spija?, no i ja z niej pi?am, a ona mnie nie chcia?a i si? potem ba?am, ze Alfar zacznie mnie wykorzystywa? i zrobi ze mnie niewolnika...:(gupi sen ma aidsa
_________________
"Come into these arms again
And lay your body down
Th' rhythm of this trembling heart
Is beating like a drum.
It beats for you, it bleeds for you..."
 
 
 
Alfar 
Cz?onek Noctem
Woody Allen


Posty: 4618
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2007-05-28, 10:13   

*przytula*
_________________
Woody Allen powiedzia?:
"Nigdy nie chcia?bym nale?e? do klubu, który mia?by za cz?onka kogo? takiego jak ja.
Do tego sprowadzaj? si? moje relacje z kobietami."
 
 
 
Lidia


Posty: 38
Skąd: Zurych
Wysłany: 2007-05-28, 11:21   

Teraz to przytula a w nocy chcia?a? ze mnie niewolnika zrobi?;(Ja si? boj?;(
mhroctem si? pisze przez H!:D
_________________
"Come into these arms again
And lay your body down
Th' rhythm of this trembling heart
Is beating like a drum.
It beats for you, it bleeds for you..."
 
 
 
Lidia


Posty: 38
Skąd: Zurych
Wysłany: 2007-05-30, 10:50   

snilo mi sie dzisiaj, ze byl upal a ja mialam cale pudelko pysznych czekoladowych lodow i delicji....byly takie dobre...no i ojciec musial wejsc do pokoju i mnie zbudzic;(
_________________
"Come into these arms again
And lay your body down
Th' rhythm of this trembling heart
Is beating like a drum.
It beats for you, it bleeds for you..."
 
 
 
Lathea 
Cz?onek Noctem
Admin


Posty: 3971
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2007-05-30, 12:26   

A mi sie snil gawlinski sprszedajace zielony swiecznik, w ogole pozytywny sen! BO juz mialam dosc ganiania sie po akademcu z policja w poszukiwaniu laptopa
_________________
- Masz ochot? na herbat??
- Nie, pragn? pie?ni, muzyki. Pragn? mi?o?ci i piekna.
- Naprawd? nie chcesz herbaty?
Woody Allen
 
 
 
Lidia


Posty: 38
Skąd: Zurych
Wysłany: 2007-06-15, 18:40   

Dobra najpierw opisz? Wam mój sen z dzisiejszej drzemki.

?ni?o mi si?, ?e lecia?am z jak?? tajn? misj? w towarzystwie jakiego? faceta. Ka?de z nas mia?o jakie? bli?ej niezidentyfikowane moce. Po przybyciu na miejsce próbowali?my rozwik?a? jak?? zagadk?. Kogo? szukali?my. Wszystkie pomieszczenia by?y bardzo luksusowe, to by? chyba jaki? hotel. Po pewnym czasie zeszli?my na dó? do restauracji, tam zauwa?yli?my tego "morderc?", chcieli?my go pods?ucha?, ale nie mogli?my tak ostentacyjnie do niego podej??. Na szcz??cie zauwa?yli?my znajomych siedz?cych przy stoliku obok. Poszli?my tam i zaj?li?my miejsca. Mój towarzysz zacz?? nas?uchiwa?, ale mi si? co? nie zgadza?o. Rozejrza?am si? po sali i w pewnym momencie co? bia?ego b?ysn??o mi na ?rodku sali. Zaraz potem kwiaty stoj?ce na parapetach zacz??y spada?. W sali zapanowa? zgie?k i ludzie zacz?li wychodzi?. My tak?e, jednak u wyj?cia rozdzielili?my si? z moim towarzyszem, nie wiem dlaczego. Przy wej?ciu do mojego pokoju zobaczy?am jak?? dziwn? scen?, jako? paranormalnie wyczu?am czyj?? obecno??, po chwili przed moimi oczami stan?? duch matki z dzieckiem, który jakby nigdy nic przeszed? sobie przez ?cian?. Potem nie pami?tam ju? dok?adnie, ale we ?nie zacz??am panikowa? i namawia? mojego towarzysza do powrotu, twierdz?c ?e tu nam si? co? stanie. Sen si? sko?czy? kolejn? wizyt? w restauracji, gdzie scena by?a podobna jak poprzednio, tylko tym razem podeszli?my do nieznanych nam ludzi. Ja by?am przestraszona, nie na darmo, po chwili sala zacz??a si? zawala?, tak sama z siebie. Wybuch?a panika i wtedy si? ockn??am...


A to jest sen, który bardzo zapad? mi w pami?ci, ju? go czakiemu i Torowi opowiada?am, ale strasznie mi si? spodoba?, wi?c Wam te? opisz?:D ?ni?o mi si? ogólnie, ?e by?am Lidi?:P

?ni?o mi si?, ?e byli?my w Fundacji, tylko Fundacja by?a takim pi?knym, luksusowym apartamentem urz?dzonym w lekkim, kobiecym stylu. Rozmawia?am z Brendanem, który co? mi próbowa? doradzi?.Po chwili wyczu?am, ?e jaki? potwór czai si? w tej Fundacji i chce mnie zabi?. Us?ysza?am g?osy pozosta?ych Tremere i wbieg?am do innej komnaty szepcz?c ju? jakie? inkantacje. Za mn? wpad? Brendan, ale moja magia by?a silniejsza. Po chwili wszyscy Tremere szeptali to samo, ale mój g?os nad wszystkimi górowa?. Potwór si? pokaza?, mia? ludzk? posta?, ale takie strasznie zniekszta?cone rysy, jakby szale?cze. I jego oczy si? ?arzy?y na czerwono. Kiedy mnie zobaczy?, próbowa? si? na mnie rzuci?, zrani? mnie, ale nadal mog?am parowa? jego ataki.
Po chwili Michael krzykn??, ?e musimy zrobi? kr?g i go w nim uwi?zi?. W ten sposób wszyscy Tremere okr??yli besti? i szeptali te inkantacje, jednak bestia uciek?a. Micheal powiedzia?, ?e nie jeste?my bezpieczni i tak?e musimy ucieka?. Michael, Dorian i Brendan uciekli przez jakie? tylne wyj?cie, ale ja nie mog?am i?? z nimi, bo musia?am co? jeszcze zabra?. Zosta? ze mn? Artur, który mi pomaga? chodzi?. W ko?cu zabrali?my to co? i ruszyli?my do wej?cia. Otworzy?am drzwi, a przed nimi siedzia? jaki? marnie wygl?daj?cy facet. Z wygl?du albinos, mia? krótkie i p?owe w?osy i ca?y czas si? buja? po sierocemu w przód i w ty?. Szybko zamkn??am drzwi i pobiegli?my z Arturem innym korytarzem. Wesz?am z nim do jakiego? tajnego korytarza, pocz?tkowo by?o ciemno. Artur zapali? jakie? ?wiat?o. Wtedy zobaczy?am tego cz?owieka, co siedzia? przed drzwiami stoj?cego kilka metrów ode mnie i odwróconego do mnie plecami. A wcze?niej w ogóle, jak go pierwszy raz zobaczy?am, to sprawdzi?am jego aur? i zobaczy?am, ?e to ten potwór. Kaza?am Arturowi wyj??, powiedzia?am, ?e ja to za?atwi?, a on niech ucieka. Artur wyszed? i wtedy ten facet si? odwróci?, podszed? do mnie i chwyci? mnie za gard?o. Powiedzia?, ze musz? komu? tam pomóc, bo inaczej zgin? i inni Tremere te?. Wtedy si? przebudzi?am. Kiedy znowu usn??am by?am z tym facetem i wiedzia?am, ?e jestem jego niewolnic?. Byli?my w jakim? pa?acu, którego wn?trze by?o bardzo podobne do wn?trza tej Fundacji. Potwór wyszed?, a ja zosta?am sama w pokoju, wtedy przez okno wszed? Brendan i powiedzia?, ?e musimy zrobi? ten kr?g i musz? u?y? innego zakl?cia. Po chwili us?ysza?am g?os potwora i pozosta?ych Tremere. Pobiega?am tam, tym razem Tremere utworzyli zwarty kr?g wokó? potwora, Brendan przy??czy? si? do nich a ja sta?am i patrzy?am przez chwil?. Po chwili zaj??am swoje miejsce w kr?gu i zacz??am krzycze? jakie? inne zakl?cie, które pozostali Tremere powtarzali po mnie. Jednak potwór by? silny i wyrywa? si? z kr?gu. Wtedy Michael da? mi ko?ek i powiedzia?, ?e musz? go zabi?, bo inaczej nie ma dla mnie i dla nas wszystkich ratunku. Wesz?am do kr?gu, którego otacza?o takie bia?e, czyste ?wiat?o. Próbowa?am wbi? ko?ek w serce potwora i nadal szepta?am inkantacje. Pami?tam, ?e kr?g p?ka?, ale nie wiem czy uda?o mi si? zabi? t? besti? czy nie...
_________________
"Come into these arms again
And lay your body down
Th' rhythm of this trembling heart
Is beating like a drum.
It beats for you, it bleeds for you..."
 
 
 
Alfar 
Cz?onek Noctem
Woody Allen


Posty: 4618
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2007-06-15, 23:31   

To na pewno by? dr Micha?owski na 4 kropce zniekszta?cenia:):):) :P:P:P:P
_________________
Woody Allen powiedzia?:
"Nigdy nie chcia?bym nale?e? do klubu, który mia?by za cz?onka kogo? takiego jak ja.
Do tego sprowadzaj? si? moje relacje z kobietami."
 
 
 
Lidia


Posty: 38
Skąd: Zurych
Wysłany: 2007-06-16, 00:17   

<rotfl>Straszysz mnie bagiem??:D:D
_________________
"Come into these arms again
And lay your body down
Th' rhythm of this trembling heart
Is beating like a drum.
It beats for you, it bleeds for you..."
 
 
 
Alfar 
Cz?onek Noctem
Woody Allen


Posty: 4618
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2007-06-16, 00:19   

nie:P Micha?owskim:) s?ysza?am, ze zmartwychwsta?;-)
_________________
Woody Allen powiedzia?:
"Nigdy nie chcia?bym nale?e? do klubu, który mia?by za cz?onka kogo? takiego jak ja.
Do tego sprowadzaj? si? moje relacje z kobietami."
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem