Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Lojalno??
Autor Wiadomość
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2010-02-15, 22:41   Lojalno??

Zgodnie z pro?b? o wyodr?bnienie.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2010-02-15, 22:42   

Lista graczy (osoby ze "?" przy nicku nie s? pewne swojej obecno?ci):

1. Alfar
2. Daeva
3. KoRwey?
4. Chester
5. Vel
6. Daga
7. Agnieszka
8. Red
9. Dareth
10. Til
11. Czedol
12. Falka
13. Mistif
14. Riel
15. Achu
16. revwilczek
17. Bagu
18. Laferge
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2010-02-15, 22:42   

KLAN LWA:

1. Dareth - Akodo Isamu, shureikan (porucznik)
2. Achu - Matsu Keiko, samurai-ko
3. revwilczek - Ikoma Toshiro, dyplomata
4. Tileander - Akodo Kenji, bushi


KLAN ?URAWIA:

5. Korwey - Daidoji Akira, shureikan (porucznik)
6. Riel - Kakita Aiko, artystka
7. Laferge - Doji Kyuzo, dyplomata
8. Red - Kakita Shigeru, bushi


ROZJEMCY:

9. Daga - Hiruma Yoko, gunso (kapitan) klanu Kraba
10. Vel - Hiruma Satoru - bushi klanu Kraba

11. Agnieszka - Ide Yuki, dyplomata klanu Jednoro?ca
12. Mistif - Ide Nanami, dyplomata klanu Jednoro?ca

13. Alfar - Bayushi Cho, dyplomata klanu Skorpiona


NIEZALE?NI

14. Czedol - Taku, ronin
15. Bagu - Mitsuru, ronin
16. Falka - Shizuka, ronin

17. Daeva - Soshi Kaede, ?ona Takeo
18. Chester - Bayushi Takeo, bushi klanu Skorpiona
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2010-02-15, 22:42   

WST?P FABULARNY

Pó?na rokuga?ska jesie?, obfite opady i pierwsze przymrozki nie wró?? ?agodnej ani krótkiej zimy. Niezwykle suche lato sprawi?o, ?e zbiory ry?u by?y bardzo s?abe. Jakby tego wszystkiego by?o ma?o na ziemiach granicznych klanów Lwa i ?urawia od kilku tygodni wrze.

W trakcie oficjalnej wizyty na zamku Lwa jeden z wys?anników ?urawia - Kakita Shigeru przekroczy? le??cy na ziemi miecz nale??cy do Akodo Kenji. Potem go bez pozwolenia podniós? i wyj?? z saya, po czym schowa? ostrze z powrotem komentuj?c przy tym marn? jako?? klingi.

Jedynym ?wiadkiem zdarzenia by? w?a?ciciel katany - Akodo Kenji. Od razu za??da? pojedynku, Kakita jednak odmówi?, t?umacz?c, ?e nie ma czasu na takie zabawy.

W odpowiedzi na podwójn? zniewag? Akodo Kenji stara? si? sprowokowa? ?urawia, obra?aj?c jego rodzin? i prze?o?onych. Jedyne co osi?gn?? to gniew, ?adnego pojedynku.

Nie uzyskawszy ani przeprosin, ani tym bardziej satysfakcji p?yn?cej z zabicia Kakity, Kenji ca?? spraw? przedstawi? swemu panu - Akodo Isamu, ten zdecydowa?, ?e najbardziej motywuj?cy dla ?urawi b?dzie pokaz si?y. Zacz?? wi?c gromadzi? swoje prywatne wojska. To samo zrobi? Akira Daidoji.

O wszystkim dowiedzieli si? daymio klanów. Wys?ali rozjemców i dyplomatów by rozs?dzi? spór, pozostawiaj?c jednak ostateczn? decyzj? dowódcom wojsk.
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
 
 
 
Alfar 
Cz?onek Noctem
Woody Allen


Posty: 4618
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2010-02-28, 08:50   

Okej, wsta?am by?am.

Dzi?kuj? wszystkim za gr? i tak wspania?e wczucie si? w klimat. Ile rzeczy zgrzyta?o etykietowo na poprzednich ods?onach - teraz prawie tego nie widzia?am, cho? nie oby?o si? bez wtop;-)

Grunt to bra? poprawk? przez obytych w ?wiecie Rokuganu poprawk? na osoby, które w tym ?wiecie s? mniej obyte i jako? dzia?a?o;). Jednak osoby, które urazi?y moj? posta? na LARPie, a którym to wytkn??am pó?niej dostaj? t? reprym?d? pierwszy i ostatni raz;);-);-)

LARP poprowadzony bardzo sprawnie, postaci cho? niedopracowane to mimo wszystko oddaj?ce klimat i estetyk? ?wiata, gracze wczuwali si? w nie zajebi?cie i za to wielkie dzi?ki. To by? bardzo przedni LARP L5K :-) .

Moje wielkie brawa dla:

* Korweya - gra?e? naprawd? fenomenalnie, cho? wyczuwa?am nadal w Twoim ?urawiu ukrytego w Tobie Skorpiona, to mimo wszystko - by?e? genialny:). Nast?pnym razem chc? gra? przeciwko Tobie;)
* Baga i Reda - ?wietne synchro Panowie :) Dostali?cie ?wietne role, które odegrali?cie na pe?nej kwiatek;-)
* Falki - Twój taniec mimo, i? jak ustali?y?my by? profanacj? tradycyjnych ta?ców japo?skich wry? mnie i s?dz?, ?e nie tylko mnie w posadzk?. K?aniam si? nisko, by?a? ol?niewaj?ca.
* Daevy - to ju? drugi LARP legendy, gdy widz? Ci? tak rozkosznie knujn?. Bardzo mi si? podoba?a Twoja kreacja postaci i to, ?e potrafi?a postawi? na swoim.
* Laferge - Twój pierwszy LARP ever - nie oby?o si? bez wpadek, ale... jak na kraba by?e? Pan wiarygodny:) Oby tak dalej :D Poza tym - chyba nie by?o a? tak ci??ko si? prze?ama? co nie?
* Agnieszce - by?a? os?abiaj?cym i godnym przeciwnikiem w tym starciu. Respekt:)
* Misti - za rozmowy i rozmówki na przeró?ne tematy, ciche ob?miewanie pewnych kwestii LARPowych, ?wi?te oburzenie i cich? akceptacj?;)
* Darethowi - bo b?dzie piszcza?, ?e go nie wymieni?am. By?e? ?wietny;-)

Pozosta?ym graczom równie? bardzo dzi?kuj?, cho? nie mia?am z Wami a? tak wielu interakcji:)

Swoje uwagi co do LARPa przekaza?am ju? Orgom. Do zobaczenia na "Odwadze".
_________________
Woody Allen powiedzia?:
"Nigdy nie chcia?bym nale?e? do klubu, który mia?by za cz?onka kogo? takiego jak ja.
Do tego sprowadzaj? si? moje relacje z kobietami."
 
 
 
Bagu 


Posty: 274
Skąd: Koszalin
Wysłany: 2010-02-28, 12:33   

No tak, special thanksy:)

Zanim przejd? do podzi?kowa? za larpa ?a?uj?, ?e nie by?em na jego najwa?niejszej cz??ci larpa czyli afterze, ale zapewne nadrobimy przy nast?pnej okazji;)

No, teraz mo?na przej?? do dzi?kowania.
Przede wszystkim MGom nie tylko za przygotowanie larpa Legendy, nie tylko za przygotowanie larpa, na którym prawie nikt nie wiedzia? co si? dzieje, ale i za bardzo fajn? posta? i za rozdawanie postaci tak chamsko zgodnie ze stereotypami, ?e nikt si? nie móg? w to uwierzy?:P (patrz reakcja Chestera na info o Czedolu:P).
Po drugie nie móg?bym nie podzi?kowa? moim dwóm g?ównym wspó?towarzyszom knucia na ró?nych p?aszczyznach, czyli Achu ("wojna! wojna!") i Redowi (ró?yczka) bo bez nich mogliby?my nie doprowadzi? do wojny.
A po trzecie pozosta?ym Lwom - Darethowi szczególnie za bezcenn? min? Alfa w scenie fina?owej i Wilczkowi za... zaraz, on nie chcia? wojny, nie b?d? mu dzi?kowa?;)

Niestety z racji pe?nionej funkcji osoby-ma?o-wa?nej, czyli nie tej, do której szli dyplomaci, wi?kszo?? czasu sp?dzi?em na rozmowach ze wspó?klanowcami (:P).

Aha i jeszcze jedne specjalne podzi?kowania dla Achu za gejsz? ze s?oika w maszynie do Ceremonii Parzenia Kawy;)
 
 
Che 
Cz?onek Noctem
WeiBtod


Posty: 618
Skąd: Breslau
Wysłany: 2010-02-28, 19:17   

Podoba?o mi si?.

Nie ukrywam, ze taka formu?a larpów mi si? podoba. Dzi?ki minimalnej ilo?ci w?tków pobocznych, mo?na tworzy? je samemu (je?li sie chce), ale i one i tzw. zdobywanie celów podytkowanych przez opatrzno?? (lub opaczno??, jak patrz? na Ordosa) nie odrwaca uwagi od czystego zag??biania si? w ?wiat i w posta?.

St?d chwal? sobie neizmiernie uczestnictwo w larpie owym.

Przez ponad pó? larpa nie mówi?em wprost, tylko na mod?? Rokuga?sk? kry?em si? za okr??aniem s?ów, omijaniem ich, u?ywa?emokre?le? tak ug?askuj?cych wymow?, jak si? da?o, jednocze?nie na tyle, bym by? zrozumia?y. I inni gracze te?.
Wida? by?o, ?e siedzieli?my w Rokuganie, a nie w larpie o Rokuganie.

Pod koniec, co prawda si? to ryp?o, keidy emocje zacz??y bra? gór? i wyszli europejczycy z rokuga?czyków... Ale to pod koniec i da si? usprawiedliwi?.

Prostota (niby) fabu?y umo?liwi?a jej zakr?cenie i zwichrowanie przez graczy do tego stopnia, ?e te? czu?o si? mataczenia postaci z krwi i ko?ci, a nie czyste chciejstwo eMGów "to tutaj plot-twist zmontujemy".

No... Dobra. Ok. Lubi? tak? formu?? larpów i tyle.

Anyway.
-Dzi?ki eMGom za cichutkiego i truj?cego mochomorami Ronina.
-Dzi?ki Ordosowi za Ronina, który chodzi? w pingwinie i o?miornicy. To jedyny wygodny strój rokuga?ski, jaki lubi? - za to lubi? bardzo.
-Dzi?ki Alfie - za to, ze jak na koniec wysz?a? przeciw mnie, nauczony do?wiadczeniem, ?e "Alf zawsze wygrywa" chcia?em automatycznie stwierdzi? "dobra, zabijajcie mnie. Jej nie przebij?". Ko?cówka, gdzie de facto musia?em stawi? Ci czo?a nale?a?a do przyjemniejszych momentów z punktu widzenia gracza.
-Redowi za... Um... Za... 8:4! You loose! Hahaha! No, dobra, powa?niej - za "eMGu, hono!" "co?" "a, nic, okulawia mnie"
-LaFerge'owi i Velowi za Krabów-Ja-Mam-To-W-Dupie-Dopóki-Nie-Ma-Rogów-I-Nie-Szturmuje-Muru, jak si? patrzy.
-Korweyowi i Darethowi za ?urawia, któremu ?le Z Oczu Patrzy?o i Lwa, z którym si? Podejrzanie Gada?o.
-Chystej za Kuroibana, z którym ??czy?o mnie podej?cie. Tak, jak on uzna?, ?e mnie nie przegl?dnie na Auspexie, chocia? mnie podejrzewa?, tak ja jego podejrzewa?em o bycie jakim? wa?nym czym? i pot??nym, ale nie mia?em czasu i mo?liwo?ci zagada?...
-I wszystkim pozosta?ym, którzy ud?wign?li brzemi? paskudnego, g?upiego i ?meirdz?cego Rokuganu. Bo kto niby lubi Rokugan? No przecie, ?e nie my:P
_________________
Giacomo Casanova...
...Is dead.
 
 
Falka 
Cz?onek Noctem
?wietlik, Morfinka


Posty: 807
Skąd: z przedmie?cia
Wysłany: 2010-03-01, 21:46   

po przemy?leniu kilku spraw....

*PIERWSZE I NAJWI?KSZE podzi?kowania dla MG- bo przecie? to ich dzie?o wykonane naszymi r?koma...
*DRUGIE nie mniej wa?ne podzi?kowania dla Chestera- za kimono- bo dzi?ki temu Kakita Aiko o?y?a a nie by?a duchem podpieraj?cym po?y namiotu
*trzecie: dla WSZYSTKICH- bez wyj?tku: bo bez was nic by nie powsta?o, nie by?oby Rokuganu, pola bitwy, namiotu z dyplomatami, knucia, mydlenia oczu,wzajemnego obwiniania si?...nawet deszczu by nie by?o...
*osobom, z którymi rozmawia?am najcz??ciej- postaci robi?y na mnie ogromne wra?enie

gratuluj? Najwi?kszym Spiskowcom za ?wietne odegranie 'konfliktu' opartego na sake i grze w karty, z którego wynik?o ca?e to bagno:D

w sumie mog?abym jeszcze pisa? i pisa? i wychwala? szczegó?y...ale to troch? za du?o:)
_________________
we live as we dream- alone
 
 
 
Korwey 


Posty: 7
Skąd: Wroc?aw
Wysłany: 2010-03-02, 20:57   

Alfar napisał/a:
cho? wyczuwa?am nadal w Twoim ?urawiu ukrytego w Tobie Skorpiona


Znacie jak?? dobr? klinik? odwykow? dla skorpionów? :P

Dzi?ki za ?wietnego larpa oraz sympatyczny afterek;]
?wietnie wczuli?cie si? w rol? mieszka?ców Rokuganu, a je?eli kto? nie zna? realiów ?wiata to ja tego nie zauwa?y?em. Postacie oraz praca MGów by?a ?wietna, ale szczerze mówi?c to niczego mniej nie spodziewa?em si? po larpie robionym przez Ordosa:P

Specjalne thxy dla:
-MGów za ca?okszta?t
-Alfar i Ordosa za przenocowanie mojej skromnej osoby:]
oraz dla mojego adwersarza Daretha za ca?? dyplomatyczn? batali? oraz dum? i pewno?? siebie prawdziwego Lwa.

Na koniec najwa?niejsze pytanie: kiedy ci?g dalszy?
Ostatnio zmieniony przez Korwey 2010-03-02, 20:59, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2010-03-02, 21:11   

Korwey napisał/a:
Na koniec najwa?niejsze pytanie: kiedy ci?g dalszy?


Wkrótce. ;-)

Czas szybko leci, dlatego te? pewnie nied?ugo (cho? to poj?cie wzgl?dne) zawita w te rejony Yu - M?stwo. Ale to jeszcze nic pewnego. ;-)
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
 
 
 
Dareth 
Reedemer and Destroyer


Posty: 1302
Skąd: A czy to wa?ne?
Wysłany: 2010-03-03, 11:49   

Jako ?e z regu?y jestem na czele komentuj?cych larpy, tym razem postanowi?em zaczeka? :P

Tak wi?c podzi?kowania. Do MGów Z ramy fabu?y i to ?e ca?o?? mogli?my stworzy? my, oraz za drobne podpowiedzi. Dodatkowo Ordosowi za strój :) Jest zajebisty stary :)

Kto tam gra?...? A tak!
Achu - Narwana Matsu która by?a gotowa si? odda? Shirajkenowi za wojn? ^^
Bagu - By?e? dobrym ?o?nierzem. Ale mój duch b?dzie Ci? nawiedza? pod?y skorpionie. Gratuluje tego jak sia?e? zam?t. Zw?aszcza we w?asnych szeregach.
Korwey - Panie pedale ?urawi. No có?. By?e? dobrym partnerem w dyskusji. Aczkolwiek nie lekcewa? na przysz?o?? Lwów xD
Che - Ronin by? godny. I do samego ko?ca go podejrzewa?em ze co? jest nie tak. Tylko cholera nie wiedzia?em co :P
Alfar - Pani skorpion przede wszystkim dzi?kuj? za bezcenn? min? przy tym jak Ordos powiedzia? "E- E.."
Pozosta?ym dyplomatom(Adze, Falce, Mistif, Rev'owi, Krabom:P) za mi?? gr? i próby matactw. Pomin??em tych z którymi nie mia?em kontaktu ?adnego b?d? niemal ?adnego - Red'a, Chestera i Daeve. Wybaczcie ?e was pomijam ale nie zamieni?em z wami nawet s?owa powitania ^^
_________________
"To strike an Ironbreaker is to strike an anvil. You are more likely to re-shape your weapon than to move him… and heavens forbid one lands on you..."- High King Thorgrim Grudgebearer

"Never hesitate, never stop, NEVER SURRENDER "
Ostatnio zmieniony przez Dareth 2010-03-03, 11:50, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
Alfar 
Cz?onek Noctem
Woody Allen


Posty: 4618
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2010-03-03, 12:11   

Mnie to "e-e" niezbyt ucieszy?o jak mam by? szczera. Okaza?o si?, ?e MG dali mi moc, która nie dzia?a?a ilekro? chcia?am j? wykorzysta?;-)
_________________
Woody Allen powiedzia?:
"Nigdy nie chcia?bym nale?e? do klubu, który mia?by za cz?onka kogo? takiego jak ja.
Do tego sprowadzaj? si? moje relacje z kobietami."
 
 
 
Kaym 
Cz?onek Noctem


Posty: 3133
Wysłany: 2010-03-03, 16:37   

Alf, moc dzia?a?a bez zarzutu, ale mia?a? pecha, ?e po prostu nie na wszystkich. ;-)
_________________
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est.
 
 
 
Alfar 
Cz?onek Noctem
Woody Allen


Posty: 4618
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2010-03-03, 16:49   

No có? - po prostu nie lubi? mie? pecha ;-)
_________________
Woody Allen powiedzia?:
"Nigdy nie chcia?bym nale?e? do klubu, który mia?by za cz?onka kogo? takiego jak ja.
Do tego sprowadzaj? si? moje relacje z kobietami."
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem