Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

LARPy - Fantazjada 2013

Wicca - 2013-02-14, 19:21
Temat postu: Fantazjada 2013
Je?li chcia?by? na w?asnej skórze poczu? smak przygody i stan?? oko w oko z niezwyk?ymi postaciami, które do tej pory mog?e? spotka? jedynie w grach, czy na kartach ulubionych ksi??ek, to z pewno?ci? nie mo?esz tego przegapi?!

Serdecznie zapraszam wszystkich na kolejn? edycj? terenowej gry fabularnej Fantazjada, rozgrywanej tradycyjnie w okresie Bo?ego Cia?a, 30.05 – 02.06, w pi?knych fortach Srebrnej Góry, otoczonych rozleg?ymi lasami. To w?a?nie w tym miejscu fantastyka ?ciera si? z rzeczywisto?ci?, wci?gaj?c ?mia?ków do przepe?nionego magi? i tajemnicami ?wiata, gwarantuj?c im przy tym niezapomniane wra?enia.

Akcja najbli?szej Fantazjady rozgrywa? si? b?dzie w grodzie Stormhill, utrzymanym w klimatach celtycko-szkockich. Stormhill i ziemia, która wzi??a od niego nazw?, le?? na przedgórzu Pó?nocnej ?ciany. Chocia? tutejszy komes zagin?? bez wie?ci na ostatniej wojnie z Antali?, pozostawiaj?c po sobie tylko tajemnicz? skrzynk? przeznaczon? dla knechtów, ziemie te unikn??y okupacji. W znacznej mierze dzi?ki kilku oddzia?om, których dowódcom w uznaniu za zas?ugi przyznano honorowe tytu?y Lordów.
   Po odzyskaniu przez Ksi?stwo niepodleg?o?ci, rozgorza? mi?dzy krasnoludami a Ksi?stwem stary spór o region. Gra jest warta ?wieczki ze wzgl?du na bogactwa naturalne, zw?aszcza w?giel. Nie mog?c doj?? do porozumienia- i nie chc?c rozlewu krwi- obie strony zdecydowa?y si? na rozwi?zanie niezwyk?e.
   O losie krainy w referendum zdecyduj? jej mieszka?cy, nawet ci z ni?szych stanów spo?ecznych. Ksi??? Rytter i krasnoludy przysi?gli uzna? decyzj?, je?li nie zostanie przez kogokolwiek wymuszona si??.
   Czego nie przeoczyli wspomniani wy?ej Lordowie. Ka?dy z nich uwa?a siebie za najgodniejszego by zaj?? wakuj?cy sto?ek komesa, ka?dy ma w?asny pomys? polityczny. Nie ustaje w agitacji Ruch Autonomii Stormhill. Podgrzewaj? atmosfer? rozbie?ne sonda?e poparcia i apele o publiczn? debat? Lordów. Nie dziwota, ?e nie sko?czy?o si? na przerzucaniu oskar?eniami o bycie „ukryt? opcj? antalijsk?”. Mi?dzy Lordami trwa regularna wojna, gdzie trup ?ciele si? g?sto.
   Ludno?? przygl?da si? temu jednak nie niepokojona. Wszak Lordowie musz? umniejszy? przeciwników a wywy?szy? siebie- w oczach miejscowych. Oni, nikt inny, maj? moc wybra?...

Wszystkich ch?tnych zapraszam serdecznie do odwiedzenia naszej witryny www.fantazjada.pl i do przejrzenia naszego forum www.fantazjada.pl/forum/

By? mo?e zobaczymy si? wkrótce... W tym lub innym ?wiecie :)

Wicca - 2013-03-19, 12:52

Fantazjada doczeka?a si? ju? plakatu tegorocznej edycji! Korzystaj?c z okazji, ?e go wam prezentuj?, chcia?abym ponowi? moje zaproszenie do udzia?u w naszej imprezie :)

Pozdrawiam,
Wicca


Ravager - 2013-03-20, 22:44

Mmmm, m??czy?ni niczego sobie, tylko te kobiety psuj? efekt :(

Btw. ju? wiem jak to si? sko?czy - jedna laska na kilku facetów, to ma jak?? nazw? w kulturze, ale wylecia?a mi jako? z g?owy...

Vonen - 2013-03-30, 08:44

?ycie Rav, ?ycie.
Ravager - 2013-03-30, 12:28

Je?eli to dla Ciebie Vonu? jest ?ycie, to ja Ci? nie znam ;)

Posty! :D


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group