Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

LARPy - LARP 7th Sea: P?aszczem, szpad? i romansem

Alfar - 2012-12-25, 12:35
Temat postu: LARP 7th Sea: P?aszczem, szpad? i romansem
Hej,

Chcia?abym w imieniu swoim, Katji i Kayma zaprosi? na LARP w klimacie p?aszcza i szpady, wielkich romansów i wielkich tajemnic. Dawno tego nie robi?am, troch? skostnia?am, Wam te? przyda si? co? nowego, a LARP jest czysto rozrywkowy.

Zapraszam do zapisywania si?, przewidujemy ok 30 osób. Zale?y nam na facetach tak?e. WI?c namawia? facetów. LARP spróbujemy zrobi? w styczniu (jest ju? napisany), a jak nie wyjdzie stycze? to w lutym (problemy ze zjazdami i takie tam)

„Za siedmioma morzami, za siedmioma górami i siedmioma strumieniami by?o sobie królestwo, które znacie moi mili jako Vodacce. Graniczy?o ono od zachodu z przepot??nym Castille, od wschodu z Imperium Pó?ksi??yca na pó?nocy za? ze zniszczonym wojn?, ale nade wszystko powa?nym Eisen.
Vodacce, bo tam si? dzi? udamy, by?o pa?stwem pi?knym, po?o?onym na pó?wyspie przypominaj?cym wed?ug niektórych ogromnego buta, za? wed?ug innych zupe?nie nic.
Vodacce by?o krain? zdominowan? przez m??czyzn – polityków i szermierzy oraz pi?kne kurtyzany, znaj?ce wiele sekretów i tajemnic.
Vodacce co rusz wymyka?o si? czujnemu oku katedry Watycy?skiej.
Vodacce, o czym wiedz? niektórzy, a niektórzy tylko si? tego l?kaj?, by?o krain? przepot??nych wied?m nazywanych stregami.
Tego pi?knego dnia, kiedy odwiedzimy Vodacce, m?ody szlachcic Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt, zosta? przez swego ojca i matk? zmuszony do o?enku z przepi?kn? montaignsk? szlachciank? Veronic? Laurie d’Evonney.
Có? doda?? Go?cie przybyli z ca?ej Thei, by ?wi?towa? wa?ne wydarzenie w ?yciu wp?ywowego kawalera. Jednak?e, chyba wszyscy znamy legendy o Panu Casanovie?
Przyjd? i przekonaj si? sam o tym czym jest p?aszcz i szpada i cudowny, renesansowy romans!”


ZAPRASZAMY!

Todd - 2012-12-25, 12:46

pisz? si? :)
Skrzydelf - 2012-12-25, 12:58

te? :)
Naridena - 2012-12-25, 13:00

I'm in!
Vonen - 2012-12-25, 13:29

Te?!
bezjimienny - 2012-12-25, 13:36

Jak akurat b?d? w Poznaniu...
tygrysica - 2012-12-25, 13:38

pisz? si?, równie?.
heaen - 2012-12-25, 14:31

Je?li przyjmiecie pod swoje skrzyd?a tak? amatork? rodem z gier terenowych, to te? ch?tnie wezm? udzia? :)
Pola - 2012-12-25, 15:41

Ja te? chc?!
Ravager - 2012-12-25, 21:36

Rav i Deo poplosim! :)
Paszczak - 2012-12-25, 23:37

Jak przypasuje termin to te? poprosz?
Dziadek Zielarz - 2012-12-26, 01:50

No ba!
Agnieszka - 2012-12-26, 16:55

I ja!
Velazkez - 2012-12-26, 17:57

Zg?aszam si? na larpa:)
Averal - 2012-12-26, 22:27

+2 dla nas :)
Falka - 2012-12-27, 10:19

te? mnie dopisa? prosz?
Daeva - 2012-12-29, 01:40

Poprosz?.
Kaym - 2012-12-31, 17:54

Z og?osze? duszpasterskich:

Termin LARPa zosta? ustalony na 02.02.2013 r.

tygrysica - 2013-01-03, 21:45

wpiszecie to w jaki? kalendarz 2erowo - noctemowy?
Lathea - 2013-01-03, 22:49

B?dzie jutro w Regularniku. W kalendarz Vonen powinien wpisa?.
bezjimienny - 2013-01-04, 07:44

To chyba nawet mi przypadkiem pasuje :).
Koona - 2013-01-04, 13:44

Za?api? si? jeszcze?
Paszczak - 2013-01-07, 18:42

Odpadam niestety
Averal - 2013-01-12, 20:55

a o której?? u nas niestety godzina gra rol?
Mistif - 2013-01-14, 12:43

Ja!
Vazon - 2013-01-17, 21:01

tylko jezeli bede mogl grac marynarzem lub robotnikiem klasy sredniej.
Achu - 2013-01-21, 14:09

Ja te? bym chcia?a, ale mam stos pyta?.
O której godzinie? Gdzie? Czy s? tam przeci?gi? I je?li godzina jest popo?udniowa, to czy b?d? mog?a po prostu ewakuowa? si? i liczy? na jakie? bardzo ?adne i dok?adne streszczenie? No i przede wszystkim: czy znajdzie si? ma?o wymagaj?ca rola na 1,5 osoby? Tak si? sk?ada, ?e moi rodzice id? sobie imprezowa?, a mój m?? ma popo?udniow? zmian?, wi?c je?li gdziekolwiek bym mia?a si? ruszy? to tylko z naro?l?. A moja naro?l ma swoje wymagania, m. in. chodzi spa? po dobranocce ;) i co gorsza mo?e okaza? si? 5 minut przed wyj?ciem, ?e na ?adnego larpa nie idziemy i basta.
Pytam ca?kiem powa?nie, bo ?akn? przebieranek!!!

Vonen - 2013-01-21, 15:18

Usurczyk plz.
Katja - 2013-01-22, 09:43

Rola si? znajdzie na pewno ;) Co do konkretów w kwestii pozosta?ych pyta?: przeci?gów nie b?dzie, a reszt? doustalimy do ko?ca tygodnia (mam nadziej? ;)

Od razu zapytam wszystkich, czy komu? bardzo by przeszkadza?o gdyby?my zaczynali ok 14 (i je?li tak to jakie s? wasze minima czasowe)?

heaen - 2013-01-22, 14:34

Ja potwierdzam, wszystko mi pasuje. A mo?e lepiej 15? Ludzie zd??? zje?? jaki? obiad, co?, ten teges... ;)
Gorbacz - 2013-01-22, 15:07

My niestety odpadamy (Av ma szkolenie, ja pracuj?).
bezjimienny - 2013-01-22, 17:55

Ja te?. Jakkolwiek by to nie zabrzmia?o-dzie? wcze?niej mam egzamin.
Katja - 2013-01-22, 20:19

Oj... bo zabraknie nam graczy! =(
Achu - 2013-01-22, 20:53

Mi bardzo pasuje godzina 15. Tak akurat po obiadku.
W takim razie chcia?abym, ?eby nas policzono na 95% (zawsze ten dzieci?cy margines musz? da?), sztuk 3: mój ma??onek, bardzo nieletnia oraz ja. Dla pana m??a mo?e by? bardziej wymagaj?ca rola ni? dla mnie, a co tam, niech si? zabawi :)

Koona - 2013-01-22, 21:00

Ja wci?? obstaj? przy swoim i jestem ch?tna :)
Skrzydelf - 2013-01-22, 22:28

Ja te? niestety odpadam, nie b?dzie mnie w Poznaniu. :-(
Dziadek Zielarz - 2013-01-23, 01:05

B?d?!
Ravager - 2013-01-23, 09:51

Rav i Deo te? mog? gra? :P

Gdzie jest jaka? lista i jaki? zbiorczy post z informacjami? :P

Falka - 2013-01-23, 11:03

to? to weekend- godzina nie gra roli<dopóki mam mo?liwo?ci dojazdu, he-he>
miriada - 2013-01-23, 11:05

Je?eli nadal s? miejsca to bardzo ch?tnie wzi??abym w tym udzia?.
I Krupol,
czyli jak s? jeszcze 2 wolne miejsca to my ch?tni :)

Katja - 2013-01-23, 12:16

S?, s?, zapraszamy! Oczekujcie weekendu - pojawi si? duuuuu?o informacji =)
miriada - 2013-01-23, 12:52

Ok, super :)
zatem zabieramy si? za poczytanie podr?cznika ?eby co? wi?cej na ten temat znale??,
i do weekendu :)

Mistif - 2013-01-24, 14:18

mnie pasuje wszystko :) wi?c si? potwierdzam
Rolka - 2013-01-25, 14:46

Ja te? chcia?bym wzi?? udzia?.
Ravager - 2013-01-25, 17:25

Rolka napisał/a:
Ja te? chcia?bym wzi?? udzia?.


A b?dziesz mia? rolki? :)

Vonen - 2013-01-26, 11:54

Musz? wypróbowa? w ko?cu strój bojara, czekam niecierpliwie na postaci (i mojego Ursyjczyka :P )
ekma - 2013-01-27, 12:42

i ja poprosz? o dopisanie :)
Ravager - 2013-01-28, 11:52

Ja jednak mog? dopiero od 15stej. Wcze?niej si? nie wyrobi?...
bezjimienny - 2013-01-28, 19:43

"Nasz doktor habilitowany zapowiedzia? egzamin w formie...
ustnej...
w pó?niejszym terminie" :)

Wi?c jako, ?e zabawi? tu nieco d?u?ej to na LARPie si? mog? pojawi? jak s? jeszcze miejsca.

Kaym - 2013-01-28, 20:28

Z tego, co wiem role zosta?y ju? rozdane, ale zawsze mo?esz uderza? do Alfar w tej kwestii.
Vonen - 2013-01-28, 20:41

Ja nic nie dosta?em :(
Katja - 2013-01-28, 21:47

Kaym mia? na my?li, rozdzielone ;) Otrzymacie je niebawem...
Koona - 2013-01-29, 03:23

Jak bardzo niebawem?
Falka - 2013-01-29, 11:25

fajnie by by?o dosta? posta? ?eby na przyk?ad poszuka? ciuchów...albo co?..
miriada - 2013-01-31, 11:32

W zwi?zku z tym ?e mój ch?opak zrezygnowa? (z braku informacji i takiego opó?niania ) ja równie? rezygnuj?.

Przykro mi ?e jest jak jest i przepraszam ze tak na ostatni? chwil? :(
ale to samo jest od strony organizatorów.

Falka - 2013-01-31, 14:10

ja niestety odpadam z przyczyn losowych.
Katja - 2013-01-31, 16:22

Z informacji organizacyjnych:

LARP odb?dzie si? w Arkadii na ul. Ratajczaka 44 w empik school (III pi?tro, wej?cie od strony cukierni Elite)

Mo?na na miejscu si? pojawia? od godziny 14:00. Planowany strat LARP'a to godzina 15:00 (przewidujemy max 30 min po?lizg ;).

Daeva - 2013-01-31, 17:35

Tej, wtorek min??. I ?roda. Czwartek mija. Czego? mi na pw brakuje...
Ravager - 2013-01-31, 18:07

?lijcie co macie, niech chocia? cz??? ma szans? si? przygotowa? :P
Alfar - 2013-01-31, 19:14

Ludzie, nie pogania si? MG, bo to zabija ca?? inwencj? twórcz?. To po pierwsze. Po drugie to strasznie niepowa?ne z Waszej strony, ze my ju? wiemy wszystko, a Wy nadal nic! ;-)

Serio, na przysz?o?? - pisanie na forum, ze co? jest nie napisane istotnie mo?e wywiera? presj?, ale buduje te? agresywne podej?cie. I ile lepiej wygl?da PW ni? wiadomo?? na forum nie wspomn?. To jest tak samo niepotrzebne jak pisanie na FB do kogo? ogarniajacego jakie? wydarzenie, ?eby je edytowa?, bo data jest nieadekwatna. Wierzcie b?d? nie, ale w 90% ja wiem, ?e jakie? wydarzenie musz? przeedytowa? i nie robi? tego nie dlatego, ze mam Was w dupie, albo ?e tego nie ogarniam, bo ogarniam zwykle w 100%, ale dlatego, ?e nie mam na to czasu ani mo?liwo?ci, poniewa? pracuj? zwykle po 18 godzin w ci?gu doby.

Wi?c. Rozwa?cie, przeczytajcie i oczekujcie postaci.

Alfar - 2013-01-31, 19:40

Katja wklei ?adniej:)
Alfar - 2013-01-31, 19:41

Niebawem dostaniecie postaci na FB lub tutaj
Katja - 2013-01-31, 19:46

Oto lista postaci z podzia?em na role(spodziewajcie si? krótkich opisów za chwil? na PW):


1. Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt - Czedol
Wiek: 25 lat
Narodowo??: Vodacce
Szalenie przystojny, ka?da go pragnie, plotki g?osz? na jego temat niestworzone rzeczy. Najbardziej po??dany m??czyzna na sali. Oczywi?cie oficjalny czysty jak ?za, sekretarz Pana Kardyna?a.

2. Veronica Laurie d'Evonney - heanen
Wiek: 17
Narodowo??: Montaigne
Urocza panna m?oda ze szlacheckiej rodziny, do?? znanej w?ród dworów Montaigne. Skromna i bardzo dobrze wychowana. Pi?kna i niepodwa?alnie idealna.

3. Gaetano Giuseppe Casanova - Owca
Wiek: 47 lat
Narodowo??: Vodacce
Ojciec Casanovy, dawniej przystojny, dzi? ju? podstarza?y i szarmancki. Gaetano to prawdziwy Vodaccianin i mimo wieku nadal ?wietnie w?ada szpad?. Ma trzech synów: Giuseppe, Giacomo i Francesco.

4. Zanetta Farussi - Pola
Wiek: 40 lat
Pochodzenie: Vodacce
?ona Gaetano Casanovy i matka jego synów. Kobieta powa?na, silna, zrównowa?ona, prawdziwa matka vodaccia?skiej rodziny, doskonale u?o?ona. Z przeszywaj?cym spojrzeniem i z?o?liwym komentarzem. Pi?kna, cho? do?wiadczona ?yciem kobieta.

5. Marc d’Evonney - Todd
Wiek: 50
Narodowo??: Montaigne
Bardzo wp?ywowy i bogaty ojciec panny m?odej ze znakomitego rodu. Wdowiec, przyby? z przyjació?k? z Castille. M??czyzna, który zna zasady i za wszelk? cen? chce si? trzyma? etykiety.

6. Juanita Rodriguez - Koona
Wiek: 25
Narodowo??: Castille
Nikt za bardzo nie wie sk?d ta niezwyk?a, silna i tajemnicza kobieta wzi??a si? u boku Marca d’Evonney, wszak on jest tak zasadniczy, a ona jest kobiet? z broni? w r?ku, której s?aw? szermierza wyprzedzaj? jedynie jej skandale.

7. Francesco Giuseppe Casanova - Vazon
Wiek: 24
Narodowo??: Vodacce
Jeden z dwóch m?odszych braci Giacomo, którzy przybyli na wesele brata. Znany malarz pejza?y i portrecista. Szeroko znany w?ród okolicznych salonów i dworów ze swoich dzie?.

8. Giovanni Battista Casanova - Vonen
Wiek: 22
Narodowo??: Vodacce
Jeden z dwóch m?odszych braci Giacomo, którzy przybyli na wesele brata. Znany malarz i grafik. Wielu uwa?a, ?e o wiele zdolniejszy od starszego brata, cho? mniej do?widczony i znany na Vodaccia?skich salonach.

9. Opal - Mistif - kurtyzana
Wiek: 25 lat
Pochodzenie: Vodacce
Je?eli kiedykolwiek ?ni?e? o najpot??niejszej i najpi?kniejszej kobiecie na Thei, to w?a?nie ni? jest Opal. Kobiety z zazdro?ci zieleniej?, a m??czyznom ci?nienie wariuje w jej pobli?u. Dzikie, ostre spojrzenia, którymi obdarowuje atrakcyjnych m??czyzn i pi?kne kobiety nie raz by?y powodem skandali i rozwodów, a nawet ?mierci. Ale co ona u licha robi na tym ?lubie?!

10. Selena Maria Luiza Merieda y Gomez - Daeva - znajoma rodziny
Wiek: 17 lat
Pochodzenie: Castille
Selena jest dziewcz?ciem niezmiernie m?odym, który przyci?ga uwag? m??czyzn chc?cych j? zdeprawowa?. Jednak ta jest czysta, szlachetna i niewinna. Podlotek szukaj?cy prawdziwej mi?o?ci. To wesele to dla niej pierwsze tego typu wydarzenie. Z racji m?odego wieku, towarzyszy jej starsza siostra.

11. Beatriz Julia Madalena y Gomez - Agnieszka - znajoma rodziny
Wiek: 28
Narodowo??: Castille
Wspomniana wcze?niej starsza siostra Seleny. Stara panna, której najlepsze lata ju? przemin??y. Bez gigantycznego posagu nie ma ju? co liczy? na ma??e?stwo, w dodatku cieszy si? opini? zo?zowatej i zazdro?nicy.

12. Georginia Vincini - Deo - bardzo wp?ywowa dama
Wiek: 30 lat
Pochodzenie: Vodacce
Jako m?oda kobieta zosta?a doskonale wydana za m?? za (nieprzyzwoicie) bogatego Floriano Vinzini. Op?ywa w dostatki od tamtej pory. Jako prawdziwa Vodaccianka, nie lubi wpycha? si? w sprawy m?skiej polityki, ogniskuj?c swoje zainteresowani na balach, gdzie niestety jej uroda jest ju? spraw? przemijaj?c?...

13. Floriano Vincini - Rav - wp?ywowy go?? na weselu
Wiek: 36 lat
Pochodzenie: Vodacce
Stateczny szlachcic, ?wiecki pracownik w Stolicy Apostolskiej. Od dnia ?lubu wpatrzony w ?on? jak w obrazek. Obrzydliwie bogaty. Nieprzyzwoicie lubi?cy swoj? w?asno?? i swoje pieni?dze.

14. Kardyna? Troiano Acquaviva d'Aragona - Dziadek Zielarz
Wiek: 55 lat
Pochodzenie: Castille
Skromny, cichy i bogobojny kap?an. Zna Giacomo od wielu lat. Pan m?ody by? kiedy? jego sekretarzem i oficjalnie pe?ni nadal t? funkcj?, za? dzi? kardyna? wi?cej czasu po?wi?ca zwiedzaj?c pracownie m?odych malarzy.

15. Wolfgang Amadeus Mozart - Krupol - przyjaciel Pana M?odego
Wiek: 22
Narodowo??: Eisen
Przyjaciel Giacomo. Jego obecno?? ma u?wietni? wesele. To on ma rozpocz?? ?lubny marsz, to on jest tutaj drugim, bo Giacomo najatrakcyjniejszym m?odzie?cem

16. Madame Pompadour - Falka - przyjació?ka Pana M?odego
Wiek: 45
Narodowo??: Montaigne
Niestety odwo?a?a zapowiadane przybycie na uroczysto??.

17. Pierre d’Evonney - Onfis - brat Panny M?odej
Wiek: 19
Narodowo??: Montaigne
Brat panny m?odej. Znany i szanowany muszkieter. Przyby? na przyj?cie z narzeczon? i jej bratem, swoim serdecznym przyjacielem z Avalonu. Pierre zdradza pogl?dy swego ojca w dziedzinie tradycji i etykiety. W dodatku jest negatywnie nastawiony do Vodaccian.

18. Georgette Dupont - Naridena - krewna Panny M?odej
Wiek: 40
Narodowo??: Montaigne
Kobieta szlachetnej krwi, bardzo zdystansowana, ch?odna, a zarazem troskliwa w stosunku do swej siostrzenicy, Veronici.

19. siostra Isabela - Tygrysica - zakonnica
Wiek: 24
Narodowo??: Castille
Nale?y do Zakonu Sióstr Mi?osierdzia, który le?y na ziemiach nale??cych do kardyna?a d’Aragony. Pe?ni wa?n? funkcj? w jego kancelarii.

20. Heinrich von Hindelstadt - Velzkez - znajomy Pana M?odego
Wiek: 33
Narodowo??: Eisen
Powszechnie znany mecenas i krytyk sztuki. Niezwykle bogaty cz?owiek, którego opinia o danym arty?cie mo?e kogo? b?yskawicznie wypromowa? albo beznadziejnie pogr??y?.

21. Elizabeth White - ekma - narzeczona brata Panny M?odej
Wiek: 15
Narodowo??: Avalon
Prze?liczna narzeczona Pierra d’Evonney. Delikatna niczym p?atek ró?y, tylko wida? jak bardzo liczy na uwag?, któr? jej narzeczony po?wi?ca swej siostrze!

22. Michael White - rolka - brat narzeczonej brata Panny M?odej
Wiek: 19
Narodowo??: Avalon
Brat Elizabeth, serdeczny przyjaciel Pierra i Veronici.

23. Anna White - Miriada - matka narzeczonej brata Panny M?odej
Wiek: 45
Narodowo??: Avalon
Matka Michaela i Elizabeth. Dumna i niezwykle czaruj?ca szlachcianka z wysp.

24. Milagros - Achu - mamka Pana M?odego
Wiek: 40
Narodowo??: Castille
Mo?e i jest starsza, ale wcale niewiele mniej urodziwa od tajemniczej Opal czy uroczej Veronici. Milagros jest dojrza?? kobiet?, która wychowywa?a Giacomo jak w?asnego syna, gdy matka ch?opca, Zanetta Farussi zajmowa?a si? tym czym zajmuj? si? vodaccia?skie matrony w wolnych chwilach. W rodzinie jest od zawsze.
Ekwipunek: Dulcymea - Jagienka - córka mamki Pana M?odego
Wiek: 1
Narodowo??: Castille

Averal - 2013-02-01, 22:30

jak ja Wam jutrzejszego LARPa zazdroszcz?... chlip chlip, ?e nie mog? gra?...
Dziadek Zielarz - 2013-02-02, 22:56

Wielkie dzi?ki za larpa! Bawi?em si? przednio. Niech ?a?uj? Ci, których nie by?o.
Ravager - 2013-02-02, 23:28

Super, wreszcie po roku pograli?my sobie Larpowo :)
By?o supera?nie :D
Dzi?ki wszystkim Misiaczkom ;)

Alfar - 2013-02-03, 15:46

Bardzo Wam pi?knie dzi?kujemy za gr?, byli?cie wspaniali. Ten LARP bez Was nie by?by tak dobry:) To oczywiste. Gratuluj? genialnych kreacji i czekam, a? Katja wrzuci fotki!
Agnieszka - 2013-02-03, 18:11

Zabawa by?a ?wietna, zw?aszcza psucie opinii Czedolowi :)
Ravager - 2013-02-03, 19:19

Agnieszka napisał/a:
Zabawa by?a ?wietna, zw?aszcza psucie opinii Czedolowi :)


Ust?puj?ce tylko laniu Czedola wod? jak w dyngusie ;)

Che - 2013-02-04, 11:17

LARP by? przedni, zacny i zamocny.

Nie tylko dlatego, ?e uwidzie? mo?na by?o osobniki, których od miesi?cy, albo i lat nie widzia?em, nie tylko przez kwestie nostalgiczne (Eeeh, Arkaaadiooo!), ale przede wszystkim ze wzgl?du na kawa? ?wietnego larpa.

Postaci fajne i barwne, w?tki smaczne i ciekawe, gracze odgrywali fenomenalnie. By?o si? na tym weselu, w?ród postaci, a nie na larpie w otoczeniu znajomych.
Dzi?ki zatem eMGom i szacun graczom.

Specjalne podzi?kowania dla Vonia, Vela, Dziadka i Rava - z takimi przyjació?mi tylko ostatni bezu?ytecznik i nieudacznik mo?e zawie?? - ratowali?cie mi/Giacomo dup? i podtrzymywali?cie na duchu z podziwu godnym zaci?ciem.

Niemniej specjalne podzi?kowania - dla Mistif - zjeba?a? mnie tak, ?e nie wiedzia?em, jak zareagowa?, co, nieskromnie rzekn?, zdarzy?o mi si? pierwszy raz od cholera wie kiedy. Dobrze przeczytali?cie - ja nie wiedzia?em, nie Giacomo.

I dzi?kuj? mamie. Przede wszystkim mamie.

Pola - 2013-02-04, 13:59

Dzi?ki za ?wietnego larpa. Ca?o?ci dzi?kuj?, za totalne zero offtopów, a teraz personalnie:
- MGiniom i MGowi, wbrew obawom chyba podo?a?am roli, która by?a fascynuj?ca,
- Vonen, by?e? dobrym, grzecznym synem, chocia? Ty, niewydarzony malarzu :)
- Rav i Deo, dzi?ki za granie dobrego wsparcia dla nieszcz?snej pani domu, mam nadziej?, ?e bawili?cie si? równie dobrze jak ja
- Psycholkowi, za granie m??em Zanetty tak, ?e czu?a, ?e chcia? on nie jest przeciwko niej, bo na ko?cu by?o ju? bardzo ci??ko.
- Daevie za to, ?e jej posta? si? ba?a mojej i postaci Agi za jej plotki
- Mistif za bycie ?wietnym graczem, szkoda, ze naszym postaciom nie dane by?o sie dogada?
- Marcie i Ma?kowi za ?liczny w?tek romansowy
- Toddowi, za to, ze ojeciec Victorii opami?ta? si? i jej nie sprzeda?
- Motylowi, za bycie nad wyraz barwnym niby-rebeliantem
- Czedolowi, za zagranie jak zawsze spektakularnie, mi?o by?o zobaczy? Ci? w roli innej ni? Kanalarz/Rozk?ad
- Zielarzowi i Tygrys za robienie za frakcj? ko?cieln?
- Kamili za bardzo subteln? gr? i wczucie si? w role, szkoda, ?e nie mia?y?my okazji wi?cej pogra? ze sob?
- Velowi za bycie rycerzem z prawdziwego zdarzenia
i wszystkim razem i ka?demu z osobna za stworzenie niesamowitego klimatu, mam nadziej?, ?e mia??m w tym swój udzia?.

Vonen - 2013-02-04, 17:11

Równie? dzi?kuj? za LARPa, dawno si? tak nie ubawi?em tylko odgrywaj?c posta?. Cudowanie by?o Was zobaczy? znów na empikowych salonach, w dziwnych ubraniach robi?cych jeszcze dziwniejsze rzeczy.

Pozostaje tylko czeka? na cyklika!

Pola - 2013-02-04, 17:38

Tak, Rav, ratowanie przed podpaleniem by?o ?wietne! I oczekujemy cyklika. Todd...
Ravager - 2013-02-04, 17:58

Ojej Mi?ki, no ju? bardziej indywidualnie, to jednak rozmowy z rodzin? C. by?a najlepsze ;)

Miny Mamusi i Tatusia, gdy dowiedzieli si?, ?e rodzina D'voile to rebelianci - bezcenne,
mina Czedola, gdy chcia? mi odda? praw? r?k?, a ja pogardzi?em (bo to prawa r?ka), te? do epickich nale?a?a!

Wielkie dzi?ki tak?e Pedofilowi, wszystkim gejom, Piromance oraz starej, zbutwia?ej, wrednej, mrocznej Pannie ;)

I mojej ?oneczce :*

I rycerzowi.

I Myszce Miki oraz wielu wielu innym!
A emgom to uczestnicy powinni zrobi? za Larpa orala. Poustawiajmy si? w kolejce ;)

Che - 2013-02-04, 18:00

Jako jedyna dziewica na larpie, tragicznie zmar?y Giacomo czuje si? zwolniony z proponowanego przez Rava obowi?zku :P
psychollek - 2013-02-04, 23:42

Bo nas to zaskoczy?o no - bo to w sumie zbyt dobrze pasowa?o i nie pasowa?o jednocze?nie - a oboje mieli?my neico informacji których nie chcieli?my przekaza? sobie nawzajem ;P

//edit: aaa - i nie wiedzia?em ,?e mia?em romans z tw? ?on? - sorry - wiesz - bywa XD

Katja - 2013-02-11, 02:24

Dopiero na zdj?ciach widac jak bardzo stresowalam si? tym larpem, ale mam nadziej?, ? mimo to b?dzie fajna pami?tka:

https://plus.google.com/photos/117450775845088754839/albums/5843498813451609777

Koona - 2013-02-11, 08:23

Bardzo fajne zdj?cia na upami?tnienie super larpa :)
Naridena - 2013-02-11, 10:00

Ojej! Wery najs :)
Ravager - 2013-02-11, 18:32

:D
?adne, najlepsze zdj?cia to knuj?ce Panie (Deo, Daeva, Aga i Marta :D) Te miny!

No i Dyngus :P

Dzi?ki za zdj?cia!


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group