Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

LARPy - Pi?dzi jak za Cara!

Vonen - 2012-12-24, 10:21
Temat postu: Pi?dzi jak za Cara!
St?ch?a klatka schodowa przesycona aromatem wczorajszego obiadu. Odrapane ?ciany, susz?ce si? w k?cie pranie i pies ujadaj?cy na podwórzu. Mróz tej zimy siarczysty – jak to w Petersburgu – nie stój zatem d?u?ej w sieni, tylko wytrzyj buty i wst?p na herbat?. Utnij sobie pogaw?dk? z miejscowymi moczymordami, przegraj w karty swoj? miesi?czn? pensj? i nie daj si? wyrzuci? za próg dozorczyni.Nie zapomnij, ?e w noc tak? jak ta nawet sam czort z ch?ci? wci?nie swój krzywy nochal do izby. Wtedy tylko ?wi?ty obrazek i szklaneczka wódki przyjd? z pomoc?. Do??cz zatem do czeredy podejrzanych typów jakie dzi? znalaz?y sobie schronienie w czterech ?cianach ciasnego pokoiku. Mo?e i Tobie diabe? powie: „Dobranoc”?
Zapraszamy na nie ca?kiem powa?ny LARP w klimatach ruskiej czynszowej kamienicy.


Po raz pierwszy dla Noctem LARP Dziadka Zielarza i obok podpisanego! Gdy wreszcie aura na sprzyja, a wszystkie drobiazgi zosta?y dopi?te na ostatni guzik mo?emy przedstawi? go Wam.

Z racji konwencji jest w nim wi?cej ról m?skich ni? ?e?skich (liczymy na Was, panowie!) ale cz??? mo?emy z ?atwo?ci? zamieni? lub dopisa? (wi?c liczymy równie? na panie!)

Termin ju? nied?ugo.

Ravager - 2012-12-24, 15:26

Rav i Deo chc? bardzo :)

Vonen :*

Edit Vonen: Rav, z?otko, nie przy ludziach!

Averal - 2012-12-25, 00:10

Averal chce, wi?c Gorbacz pewnie te? nie opu?ci :)
Katja - 2012-12-25, 08:56

Poczekam na termin z dookre?leniem si? ale miejcie mnie gdzie? tam na marginesie ;)
Alfar - 2012-12-25, 12:40

ja te?.
Skrzydelf - 2012-12-25, 12:59

te? ;)
tygrysica - 2012-12-25, 13:36

chc?, mog?, ale potwierdz? po okre?leniu terminu.
Agnieszka - 2012-12-26, 16:58

Wst?pnie si? zg?aszam.
Velazkez - 2012-12-26, 17:56

Zg?aszam si?.
Falka - 2012-12-27, 10:18

mnie te? dopiszcie ^^
Naridena - 2012-12-27, 21:33

Termin najpierw dajcie.
Vonen - 2013-01-03, 16:34

Data LARPA:

26 stycze? 2013!

bezjimienny - 2013-01-03, 18:18

To chyba nawet mog? si? pojawi? :)
tygrysica - 2013-01-03, 21:46

DEAL.
Ravager - 2013-01-03, 23:00

Deo i Rav raczej Si :)
Dziadek Zielarz - 2013-01-03, 23:26

Lista (osoby z "+" potwierdzi?y termin):

- (+) Deo
- (+) Rav
- (+) Averal
- (+) Gorbacz
- Alfar
- (+) Skrzydelf
- (+) Tygrys
- (+) Aga
- (+) Vel
- (+) Falka
- (+) Nari
- (+) Krzysztof :-P
- (+) Krasnola
- (+) Wac?aw
- (+) Todd
- (+) Daeva

Widz?, ?e parytet w Noctem jak zwykle przerós? oczekiwania i Pi?dzi b?dzie wymaga?o zmiany klimatu z szowinistycznego na feministyczny...

Agnieszka - 2013-01-04, 16:21

Pasuje :)
Falka - 2013-01-04, 20:56

potwierdzam si?
Dziadek Zielarz - 2013-01-04, 22:31

Póki co troch? nas ma?o, ?eby wystartowa? z larpem.

Zach?cam do zg?aszania si?!

Agnieszka - 2013-01-05, 15:16

To co, ?apanka jak na PDFach? 8-)
Skrzydelf - 2013-01-05, 15:41

Potwierdzam si?
Katja - 2013-01-05, 22:09

Niestety zaj?cia do 19, wi?c odpadam =(
Krasnola - 2013-01-09, 19:24

a ja moge? :D
Dziadek Zielarz - 2013-01-10, 14:49

Jasne, chocia? ci?gle brakuje nam osób ?eby wystartowa?.
Naridena - 2013-01-10, 23:09

ok, mog? sie potwierdzi?
Velazkez - 2013-01-12, 01:44

Potwierdzam sie.
Naridena - 2013-01-12, 11:14

Dopiszcie tam jeszcze Wac?awa do listy prosz?
Averal - 2013-01-12, 20:53

z tego, co widz?, 26 nam pasuje:)
Todd - 2013-01-17, 18:47

zapisz-ta i mnie :)
Gorbacz - 2013-01-17, 20:52

Jakie? Yeti w obsadzie da rad??
Ravager - 2013-01-19, 16:45

Vonen, Zielu, b?dzie ten Larp?
Wola?bym wiedzie? par? dni wcze?niej, ?eby w razie W sobie co? na sobot? wrzuci? :P

Daeva - 2013-01-19, 17:27

A czy ja si? jeszcze dopisa? mog??
tygrysica - 2013-01-20, 13:09

Posta? przyjm?, poooosta?!
Vonen - 2013-01-20, 23:03

Drodzy gracze!

Nie owijaj?c w bawe?n?: LARP nie odb?dzie si? w terminie. Nie znaczy to jednak, ?e porzucamy my?l o nim lub rezygnujemy z projektu. Wr?cz przeciwnie.

LARP przystosowany by? na wi?ksz? ilo?? osób, ponadto, zak?adali?my przewag? m??czyzn. Niestety, nie uda?o nam si? zebra? takiego grona, a nie chcemy dawa? Wam pó?produktu czy wersji beta. Sam LARP jest napisany ju? od dawna, lecz w obecnej formie nie chcemy Wam go prezentowa? - stanowi pewnego rodzaju ca?o??, której teraz nie zrealizujemy.

Dlatego grono MG postanowi?o LARPa napisa? praktycznie od nowa, dostosowuj?c go do warunków naszej grupy LARPowej. Wi?cej ról kobiecych, nieco mniej graczy, du?o wi?cej powi?za?. Dostaniecie te? dekoracje które powstan? pod czujnym okiem (i r?cyma) Art Teamu, DLC i dodatki do pobrania.

Mamy nadziej?, ?e tej zimy b?dziecie trzyma? si? ciep?o i zagracie z nami jeszcze w Pi?dzi jak za Cara 2.0

Gorbacz - 2013-01-20, 23:06

PjzC Daikatan? w?ród LARPów! ;)
Naridena - 2013-01-21, 04:10

A wystarczy?o si? og?osic na fb...
Vonen - 2013-01-21, 10:50

@Gorbacz - d?izas, jakbym nie by? nerdem, to nie mia?bym poj?cia o czym gadasz. Wol? porównanie do WoWa, te? go robili jakie? 12 lat. Bo DNF to przesada.

@Nari - woleli?my mie? tradycyjnie potwierdzone osoby, a nie 40 osób które klikn?, ?e b?d?.

No i by si? wyda?o, ?e robimy LARPy na fejsie, a tego Rav by mi nie wybaczy?.

Naridena - 2013-01-21, 12:45

Ale Kaym tak zrobi?...
Kaym - 2013-01-21, 13:32

I te? nie ma jeszcze pe?nego sk?adu.
Ravager - 2013-01-21, 18:43

Vonen :*

Nari :*

Kaym :*


I wszystkim :*

I jeszcze :* za info :D


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group