Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

LARPy - cyklik changeling: the lost

Qendi - 2012-09-30, 23:07
Temat postu: cyklik changeling: the lost
Sprowokowany przez Vonena i cierpi?cy na zdecydowany nadmiar czasu jestem gotów podj?? si? LARPa cyklicznego w Changling: the Lost. Koncepcja jest, wi?kszo?? mechaniki te? (baza MET) czas na najwa?niejsze: Czy znajd? si? na to ch?tni :?: Je?li uzbieramy 12 osób to LARP b?dzie mia? miejsce. Je?li b?dzie 6-8 osób ch?tnych do przygotuj? i przedstawi? dalsze szczegó?y nt. samej gry.

EDIT: Zapisani:

1. Vonen
2. Falka
3. Dziadek Zielarz
4. Borsuk
5. Azrael
6. Naridena
7. miriada
<INFO O LARPie>
8. Agnieszka
9. Daeva
10. Alfar
11. Pola
12. Velazkez
<START LARPa>
13. Averal
14. Gorbacz
15.
<KOMPLET PRZY OBECNYM STANIE MG>

Vonen - 2012-10-01, 08:14

Sam si? zapisuj?!
Falka - 2012-10-01, 08:38

pisz? si?
Lathea - 2012-10-01, 08:39

Mog? powspiera? raczej organizacyjnie. Ale kibicuj? projektowi.
Dziadek Zielarz - 2012-10-01, 09:55

Te? si? zapisz?.
Borsuk - 2012-10-01, 10:11

<steleportowa? si? po dostaniu cynka>

No, wchodz? w to :) Dam te? zna? Gryfom i mo?e innym grupom.

Azrael - 2012-10-01, 16:35

Te? by?bym ch?tny.
Naridena - 2012-10-01, 19:54

Ojej LARP... *.*
To ja te?!

miriada - 2012-10-01, 22:31

Bardzo ch?tnie poznam co? nowego :)
równie? zg?aszam si? jako gracz.

Qendi - 2012-10-02, 12:00

Pierwsze siedem osób jest, wi?c zgodnie z obietnica opublikuj? jakie? dok?adniejsze info jak ju? uda mi si? ogarn?? kwestie uczelniowo-pracowe. Najpewniej nast?pi to mniej wi?cej po Coperniconie. Zapisy s? oczywi?cie ca?y czas otwarte.
Agnieszka - 2012-10-02, 20:13

Jeszcze ja!
Daeva - 2012-10-02, 22:31

Je?eli bym mog?a, to poprosz?...
Alfar - 2012-10-03, 09:41

Wchodz? fto.
Pola - 2012-10-03, 17:41

Ja te? chc?!
Vonen chodzi po kampusie UAM i, jak na szefa przysta?o, nagania ludzi na larpy :D

Velazkez - 2012-10-06, 15:02

Jestem ch?tny na larpa. Wpisujcie mnie na list?;)
Averal - 2012-10-07, 13:42

Av i Gorbacz te? ch?tnie si? przy??cz? :)
Ravager - 2012-10-07, 14:15

Do usuni?cia.
Agnieszka - 2012-10-07, 18:58

To kiedy zaczynamy? Jakby co, mog? za?atwi? miejscówk? :)
Qendi - 2012-10-08, 09:49

uh, spory odzew. Nie spodziewa?em si? tego a? tak szybko :). Optymistyczny plan zak?ada, ?e zaczniemy jeszcze w pa?dzierniku. Idealnie na Halloween, ale czy to si? uda to czas poka?e. Jak ogarn? si? po Coperniconie to wrzuc? wi?cej informacji i b?dziemy mogli umawia? si? na tworzenie postaci.
Katja - 2012-10-10, 10:46

Ch?tnie zagram - o ile termin ods?on nie b?dzie kolidowa? z uczelni? wi?c ze znakiem zapytania, lub na NPCa si? pisz? =)
Ravager - 2012-10-10, 16:43

Dobra, spróbuj?, brakuje mi troch? tego larpowania... Strajk MG mamy czy co...

W takim razie ostatecznie, je?eli si? jeszcze znajdzie miejsce jedno, to ja poprosz?!!!

Todd - 2012-10-11, 04:55

Jak jest jeszcze wolny jaki? slot na gracza, to tez ch?tnie zagram +/- termin, ale to pewnie u wszystkich :P
Azja - 2012-10-20, 13:47

to ja te?.
Ravager - 2012-10-20, 16:34

O, post!

I co z tym larpem do jasnej ciasnej? Kto gra, ile osób ostatecznie?

sliff - 2012-10-21, 21:44

hmm

Biorac pod uwag? realia to zg?aszam sie na liste rezerwowa.

miriada - 2012-10-22, 11:07

Gdyby znalaz? si? jeszcze MG...
Lathea - 2012-10-22, 13:57

Chocia? jeden;>.
Hedere - 2012-10-28, 22:12

ja tez bym chcia?a!
miriada - 2012-11-02, 16:45

Ja odpadam jednak, wi?c w zwi?zku z tym ?e jestem z tej pierwszej partii, to zwalniam miejsce kolejnej osobie spod kreski:D

Ze wzgl?du na zbyt du?y nat?ok zaj?? i brak czasu- musz? odpu?ci?.

Ravager - 2012-11-02, 20:54

Temat ?yje, a nasz Mi? Gry ostatnio by? obecny na forum ponad pó? miesi?ca temu :P

Wracam do warcab.

Lathea - 2012-11-03, 11:37

Mistrz Gry przeprowadzi? si? spowrotem do Lublina. Podejrzewam, ?e to b?dzie koniec tematu.
Ravager - 2012-11-03, 13:11

W takim razie Lath, ze swojej strony dzi?kuj? za rozwianie w?tpliwo?ci :)

Mo?e Arkham albo GoT? :D

Gorbacz - 2012-11-04, 15:28

LARP w Noctem? Przecie? to nie mog?o si? uda?. ;)
Averal - 2012-11-04, 17:12

hm... GoT w formie LARPa?? brzmi ciekawie :D
Daeva - 2012-11-06, 10:52

Averal napisał/a:
hm... GoT w formie LARPa?? brzmi ciekawie :D


I second that.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group