Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Og?oszenia - Ksi??ki na sprzeda?

Mistif - 2012-05-07, 16:51
Temat postu: Ksi??ki na sprzeda?
Poni?ej podaj? list? ksi??ek, które mam do sprzedania. W nadchodz?c? ?rod? pojawi? si? na klubie z wymienionymi egzemplarzami. Je?eli kto? by?by zainteresowany jak?? pozycj?, a nie móg? pojawi? si? tego dnia na klubie to piszcie w temacie z pro?b? o rezerwacj?.

Fantastyka:
1. Jakub ?wiek "K?amca", tom I - 10z? - rezerwacja Vel
2. J.K. Rowling "Harry Potter and the half-blood prince", twarda ok?adka - 30z?

Manga:
1. Death Note, tom XIII "How to read" - specjalny, z kart? kolekcjonersk? postaci L, wyd. angloj?zyczne
- 30z?
W skrócie jest to encyklopedia dot. ca?ego cyklu Death Note. Zawiera biografie bohaterów, szczegó?owe streszczenie historii, wywiad z autorami oraz dodatkow? histori?.

Inne:
1. Luigi Guarnieri "?ydowska narzeczona", twarda ok?adka - 15z?
"?ydowska narzeczona, obraz Rembrandta, to temat pracy Rebeki. Okazuje si?, ?e Abigail, praprababka dziewczyny, i jej ukochany Efraim mogli by? modelami malarza. Ta urzekaj?ca, ale i mroczna jak dzie?a Rembrandta ksi??ka, której akcja toczy si? w Pary?u ko?ca XX wieku i w XVII wieku w Niderlandach, przedstawia dwie pe?ne cierpienia i ?mierci historie mi?osne: Abigail oraz Rebeki. W obu nast?puje okrutna konfrontacja mi?o?ci i sztuki, opisana w ciemnych barwach, realistycznie, wr?cz brutalnie. Jak na p?ótnach Rembrandta."

2. Gabriel Garcia Marquez "Mi?o?? w czasach zarazy" - 15z?
"Mi?o?? w czasach zarazy, napisana przez Gabriela Garci? Marqueza z ogromn? czu?o?ci?, humorem i wyrozumia?o?ci?, to niezwyk?a powie?? o mi?o?ci, która okazuje si? silniejsza od samotno?ci, od fatum i od ?mierci. Jest to historia uczucia niewydarzonego b?karta i poety Florentino Arizy oraz trze?wej, rozs?dnej Ferminy Dazy, spe?niaj?cego si? po pó?wieczu oczekiwania. Oboje przechodz? przez wszystkie kr?gi mi?o?ci - m?odzie?cze zadurzenie, ma??e?stwo z rozs?dku, szalone nami?tno?ci, mi?o?ci idealizowane i ulotne pragnienia cielesne. Ta niespotykana w dotychczasowej twórczo?ci Garcii Marqueza tematyka i tonacja przysporzy?a pisarzowi miliony nowych czytelników na ca?ym ?wiecie."


Oprócz "K?amcy" wszystkie ksi??ki s? w bardzo dobrym stanie, czytane w?a?ciwie raz.

Lathea - 2012-05-07, 18:11

To ja przygarn? Trudi Canavan? Trza zobaczy? o czym to mowa. Na klubie b?d?.
Velazkez - 2012-05-10, 02:41

Je?eli zosta? ci K?amca ?wieka to poprosz? b?d? w przysz?? ?rode w klubie.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group