Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

LARPy - The Jockey Club... czyli kto pierwszy ten lepszy

Lathea - 2012-04-21, 11:06
Temat postu: The Jockey Club... czyli kto pierwszy ten lepszy
Ekipa reporterów Daily Crystalograph dotar?a ju? na miejsce! Znajdujemy si? w Brightbay – nadmorskim kurorcie, miejscu wypoczynku wy?szych sfer z ca?ego Alfheimu! Dzisiaj rozpoczynaj? si? najwi?ksze Igrzyska Jazdy Konnej! Na hipodrom wyjd? dzi? najwspanialsze konie z ca?ej Wanadii, ale zwyci??y najlepszy rumak!

Wy?cigi urozmaic? zak?ady bukmacherskie, spotkania towarzyskie oraz… d?ugo wyczekiwanie zar?czyny!

Ju? dzi? w?ród go?ci wida? wiele znanych i zamo?nych osobisto?ci, które przyby?y tutaj przede wszystkim, aby obstawi? gigantyczne pieni?dze na swego faworyta, ale tak?e by zobaczy? legendarne Czarne Diamenty, które maj? zosta? ofiarowane jako prezent zar?czynowy!

Redakcja DC z niecierpliwo?ci? czeka na rozwój wydarze? i na bie??co b?dzie raportowa? informacje z Brightbay!


?wiat: Wolsung
Data: 2 czerwca 2012, sobota
Godzina: 15:30
Miejsce: SJO Empik (pl. Wolno?ci, Arkadia)
MG: Alf i Lath


Serdecznie zapraszamy na powrót do pe?nego akcji ?wiata Wolsunga. LARP JC jest pierwszym z serii trzech jakie zaprezentujemy Wam. Kolejne b?d? odbywa?y si? miesi?c po miesi?cu. Zapraszamy do zapisów:

1. Olena
2. Tygrys
3. Rav
4. Deo
5. Skrzydelf
6. Falka
7. Averal
8. Zielarz
9. Gorbacz
10.Daeva
11.eskell
12. Aga
13. Slif
14. Azrael
15. Koona
16. Vel
17. Dareth
18. Katje
19. Bezji
20. Todd
21. Psychollek

Mistif - 2012-04-21, 11:10

Ja chcem^^
Katja - 2012-04-21, 11:10

Ja chcem^^
Ravager - 2012-04-21, 11:13

JA! :)
Villdeo - 2012-04-21, 11:14

Ja ?licznie poprosim! ;)
Skrzydelf - 2012-04-21, 11:19

Ja te? ;)
Falka - 2012-04-21, 11:25

ja!
Lathea - 2012-04-21, 11:33

Zapisane:D!
Falka - 2012-04-21, 11:54

jak tak dalej pójdzie to b?dziemy mie? babskiego larpa xD +Rav
Averal - 2012-04-21, 12:00

ja te?, ja te?!!
Vonen - 2012-04-21, 12:10

Je?eli nie b?dzie Shadowsów w tym czasie to si? zg?aszam.
Gorbacz - 2012-04-21, 12:55

O nie, Rav rodzynkiem? W?ród takich Pa?? NOT ON MY WATCH!

Inaczej mówi?c: +1.

Ravager - 2012-04-21, 13:03

Gorbacz napisał/a:
O nie, Rav rodzynkiem? W?ród takich Pa?? NOT ON MY WATCH!

Inaczej mówi?c: +1.


Teraz dopiero zauwa?y?em :D
Dobrze, ?e moje misie lukrowane si? zacz??y zg?asza?, by?bym samotny ;)
Dzi?ki Gorbi :*

Dalej ch?opaki! Zg?asza? si? na najlepszego Steam Punka ever :D

Freyeczka - 2012-04-21, 14:08

Do??cz? si? do feminizacji LARPa, chcia?abym zagra?. :3
tygrysica - 2012-04-21, 15:27

ja!
Agnieszka - 2012-04-21, 16:49

I ja! Mo?na star? postaci?? :D
Ravager - 2012-04-21, 17:43

Mia?em si? wpisa? tu:

Jakiego? elfa lub orka bym poprosi? z ukierunkowaniem na elfa :P (zdefiniowane strojem :))
Z góry dzi?ki MGiniom :)

sliff - 2012-04-21, 19:27

I ja :D Brakowa?o mi wolsungowych gadzetów :p
Azrael - 2012-04-21, 23:52

Ja te? ;-)
Koona - 2012-04-22, 01:29

JA! B?agam!
Velazkez - 2012-04-22, 01:32

Ja te? si? zg?aszam:P Chwil? po Koonie ale niech b?dzie ?em dzentelmen:P
Daeva - 2012-04-22, 02:26

Bym chcia?a, je?eli mo?na.
bezjimienny - 2012-04-22, 07:44

Si? zg?aszam si?.
Dareth - 2012-04-22, 11:35

Poproszony przez przedstawicieli mniejszo?ci p?ciowej, równie? do??cz? je?li jest miejsce :)
Paszczak - 2012-04-22, 12:25

poprosz? +1 je?li nieznajomo?? ?wiata nie jest du?ym problemem
Lathea - 2012-04-22, 12:49

Mo?e zrobimy prelk?, co Alfar? Bo w sumie skoro startuje trylogia to warto ludzi doedukowa?:). W jak?? ?rod? b?dzie mo?na pos?ucha? o Wolsungu pewnie.
Bagu - 2012-04-22, 14:07

Wst?pnie mo?esz mnie dopisa?.
Todd - 2012-04-22, 14:44

+1
Lathea - 2012-04-22, 15:23

Dobra, chyba si?gn?li?my limitu moi drodzy:D. Jak zgadam si? z Alfar to jeszcze dam zna?, ale to ju? chyba wszystkie postaci jakie mamy. Wow! Tempo zgromadzenia graczy zaskakuj?ce:D.
Dziadek Zielarz - 2012-04-22, 15:46

Limit wyczerpany?! Chamstwo w czystej postaci!

Tak, czy tak si? zg?aszam :P

Arianka - 2012-04-22, 15:56

I ja :)
Koona - 2012-04-22, 19:48

Bo na DH posz?a wie??, ?e si? miejsca ko?cz?, wi?c si? wszyscy rzucili xD
Katje - 2012-04-23, 16:02

ja ^^ chcem :]
Olena - 2012-04-24, 20:48

To ja te? poprosz? w rezerw? ;)
Pola - 2012-04-25, 16:16

To i ja chc? do listy rezerwowej.
Inque - 2012-04-28, 22:41

Taka jedna dygresja je?li chcecie AT i odezwiecie si? TERAZ na dniach <d?ugi weekend> istnieje szansa ?e równie? b?d? pomaga? w imieniu AT

Je?li decyzja zapadnie pó?niej wykluczam si? z wszystkiego a? do po?owy lipca, bo mam sporo na g?owie.

Hedere - 2012-04-29, 15:22

ten sam Jockey Club co na Coperniconie? bo by? prze?wietny, a wydarzenia ze stajni wspominam do dzi?, hee :D
Vonen - 2012-04-29, 19:19

Shop jednak jest, niestety nie zagram.
Todd - 2012-04-30, 17:34

tako? i ja, niestety :(
bezjimienny - 2012-04-30, 20:15

Czyli pewnie ja te? nie.
artemrublevski - 2012-05-02, 14:20

Artem Rublevski te?
Lathea - 2012-05-02, 14:28

Te? idzie na ShoP czy te? na list? rezerwow?:D?

A propos - 3 osoby z listy rezerwowej wskoczy?y na list?. Szukajcie si? na li?cie!!!

Olena - 2012-05-02, 17:57

No to licz? ?e te? wskocz? skoro jestem pod kresk? ;) Kto? zamierza si? wysypa?? :P
Pola - 2012-05-03, 08:49

To ja uciekam z listy rezerwowej ze wzgl?du na ShoPa ;)
Dareth - 2012-05-03, 10:12

Ja niestety odpadam - wypad? mi wyjazd w tym terminie :/
Daeva - 2012-05-03, 19:09

Rezygnuj?.
Lathea - 2012-05-03, 19:20

No dobra, to nabór dalej trwa. daeva, na pewno??
Serdecznie zapraszamy panów;D.
Artur, wpisa? Ci? na list?, mam rozumie??

Daeva - 2012-05-03, 19:40

Ta.
Mistif - 2012-05-04, 10:29

Niestety ja te? musz? zrezygnowa?.... :((
artemrublevski - 2012-05-05, 23:53

a gdzie to bedzie ogolnie? karty komus dawac czy jak?
artemrublevski - 2012-05-06, 00:02

a lsita rezerwowa to ta co jest w pierwswzym poscie? bo jak tak to do niej, jesli nie ma listy, to troche niewporzo w sumie
Lathea - 2012-05-07, 10:01

Póki co w pierwszym po?cie ju? nie ma list rezerwowej tylko lista ludzi na LARP;).
Lathea - 2012-05-08, 10:27

Sonduj?c: komu z Was wybitnie nie pasowa?by termin tydzie? pó?niejszy? Bo niestety dosz?y mnie s?uchy, ?e par? osób nie mo?e 26tego:/.
Katja - 2012-05-08, 12:26

2.06? Zaj?cia do 20:30 =/
Bagu - 2012-05-08, 14:26

2 czerwca pasuje:)
26 jak ju? mówi?em - nie;/

Ravager - 2012-05-08, 14:33

Chyba bez ró?nicy jakiej?... Najwy?ej zedytuj? pó?niej :P
Averal - 2012-05-08, 15:12

mi te? bardziej odpowiada 2gi czerwca
Gorbacz - 2012-05-08, 15:29

Ganz egal.
bezjimienny - 2012-05-08, 17:00

2 mi pasuje.
Bagu - 2012-05-08, 17:43

Jednak z 2 czerwca te? musz? zrezygnowa?;/
Dziadek Zielarz - 2012-05-08, 21:47

Wsio ryba, ?e tak powiem.
Lathea - 2012-05-09, 12:57

W takim razie zmuszone jeste?my prze?o?y? termin LARPa na 2 czerwca. Prosz? Was o potwierdzenie:
1. Olena
2. katja
3. Rav
4. Deo
5. Skrzydelf
6. Falka
7. Averal
8. Zielarz
9. Gorbacz
10.Freyeczka
11.Tygrys
12. Aga
13. Slif
14. Azrael
15. Koona
16. Vel
17. Paszczak
18. Katje

Lista nadal otwarta.

bezjimienny - 2012-05-09, 13:06

Skoro 2 VI to wpisz mnie ponownie.
Averal - 2012-05-09, 13:28

ja potwierdzam.
Ravager - 2012-05-09, 14:21

Rav i Deo - Si!
Falka - 2012-05-09, 14:32

jak najbardziej
Paszczak - 2012-05-09, 14:43

niestety nie b?dzie mnie w takim razie:(
Dareth - 2012-05-09, 14:57

Mog? :)
Katja - 2012-05-09, 15:38

Odpadam
Gorbacz - 2012-05-09, 15:46

Nioch nioch.
Agnieszka - 2012-05-09, 15:58

B?d? :)
Dziadek Zielarz - 2012-05-10, 00:09

B?d?.
Velazkez - 2012-05-10, 01:37

B?d?.
Azrael - 2012-05-10, 12:23

B?d?.
Skrzydelf - 2012-05-11, 08:39

te? b?d? ;)
Olena - 2012-05-11, 22:26

Wst?pnie tak :)
tygrysica - 2012-05-12, 00:12

wst?pnie tak
Lathea - 2012-05-13, 11:43

Trzy miejsca dla facetów!
Alfar - 2012-05-13, 12:30

Kochani szukamy potencjalnie jednej pani i jednego pana:) do pe?nego kompletu ról :-)
Todd - 2012-05-13, 13:05

tak jak rozmawiali?my przez tel. +1 :D
Lathea - 2012-05-13, 14:00

Dopisane!

Freyeczka, Sliff, Koona, katje, mozecie?

Olena i Tygrys - czekam na ostateczne potwierdzenie:).

Nadal dwa miejsca.

Koona - 2012-05-13, 15:03

Potwierdzam si?
Freyeczka - 2012-05-13, 15:16

Niestety, drugiego czerwca niet.
sliff - 2012-05-19, 09:35

Na chwile obecna ciezko mi odpowiedziec.
Dareth - 2012-05-22, 07:13

Która lista jest ta dobra i adekwatna? Ta na pierwszej stronie czy Ta na pi?tej?
Lathea - 2012-05-22, 09:09

na pierwszej stronie.
Todd - 2012-05-22, 21:38

na 1 stronie jest wpisany termin larpa 26 maja.
Mo?na by zmieni?, by si? nikomu nie pomyli?o :P

Lathea - 2012-05-22, 22:29

Dzi???????????????ki:D.
sliff - 2012-05-23, 13:34

Yay mog? potwierdzi? :D,
Gorbacz - 2012-05-27, 18:57

Nie?mia?y request o start LARPa od 14 w gór?, reason: work work work.
Lathea - 2012-05-27, 22:16

Przed 14 nie mamy nawet sali:).
Dareth - 2012-05-27, 22:30

niestety z przyczyn zawodowych musz? powiedzie? "nie wiem"

W chwili obecnej moja obecno?? to tak na 50%

tygrysica - 2012-05-27, 22:42

Chcia?am tylko rzec: prza?na posta?. Dzi?kuj?.
Koona - 2012-05-27, 22:43

Kto mi po?yczy spiczaste uszy?
Lathea - 2012-05-27, 22:44

Szkoda, ?e nie napisa?e? godzink? temu, nim wys?a?am postaci;/.

No nic, czekam w takim razie z ut?sknieniem na szybkie doprecyzowanie.
A postaci macie na PW! Pewnie drobne zmiany mog? si? jeszcze pojawi?. Je?li kto? nie ma wypisanych jeszcze 3 atutów mo?na nam na PW sugerowa? co do postaci by pasowa?o.

Averal - 2012-05-27, 22:45

ja te? potrzebuj? uszu...
Koona - 2012-05-27, 22:46

Spoko, b?d? zakrywa? w?osami najwy?ej ;]
tygrysica - 2012-05-27, 22:52

ej, a w jakiej skali s? umiej?tno?ci? 0-?
Lathea - 2012-05-27, 23:00

0-10. W przypadku wyscigu test wyglada tak: umiejetnosc jezdzca, konia plus karta.
Falka - 2012-05-28, 09:26

pojawi si? rozpiska who is who?
i czy b?dzie aktualizacja na kartach kogo znamy?

Lathea - 2012-05-28, 17:11

Who is who postaramy si? przygotowa?, chocia? ogólne. Wi?kszo?? osób jest znana jako arystokracja. Je?li kto? zna kogo? z czego? szczególnie to ma to rozpisane w karcie postaci (mam nadziej?;P).
Agnieszka - 2012-05-30, 14:07

A gdzie w?a?ciwie gramy?
Lathea - 2012-05-31, 00:05

Alf mówi?a, ?e SJO Empik od 15:30. Hmm... nie spodziewa?am si? tego pytania od Ciebie.
Agnieszka - 2012-05-31, 15:22

To ja to za?atwia?am? I niby ja otwieram?
Lathea - 2012-05-31, 16:06

Alf, za?atwia?a i Alf wie jak otwieramy... jak tu zajrzy/je?li zajrzy to pewnie da zna?. Ale lepiej uderz do niej bezpo?rednio.
Agnieszka - 2012-05-31, 17:55

Aha. Drogie misie i wspó?gracze, b?dziecie mieli co? przeciwko obserwatorowi na larpie?
bezjimienny - 2012-05-31, 18:36

W sensie takiej du?ej kuli z okiem co strze?e itemów ?
Oczywi?cie, ?e nie :p.

Falka - 2012-05-31, 20:04

Q: czy mamy osob? do robienia zdj??? :D
Lathea - 2012-05-31, 20:25

Jak co? mog? zabra? aparat:). Ale Alkazz by?by bardziej pro:).
Falka - 2012-05-31, 20:29

a b?dziesz mia?a czas fotki pstyka?? bo jak by co to mo?esz wzi?? aparat, ja wezm? Flesha i niech cyka foty
Lathea - 2012-05-31, 20:49

OKEJ:) Zapomnialam, ?e nam Alkazz i par? osób na Ursynalia ucieka.
Lathea - 2012-06-01, 11:58

Kto jest kto, nied?ugo dopisz? wi?cej:

1. Silvestr Tadeas –nizio?ek - Bezji
2. Morrison Jenna – cz?owiek – Aga
3. Madelaine Chernwood – elf – Koona
4. Sir Jonathan Dawson – krasnolud – Zielarz
5. Mab Cherwell – Elf – Falka
W?a?cicielka derby goszcz?cego Was.
6. Morticia de la Croix – troll – Tygrys
7. Abigail Dawentry – elf – Skrzydelf
8. Julia Alifidacci – gnom – Deo
9. Rose Turner – cz?owiek – Katje
10. Adelajda Spencer – elf – Olena
11. Daisy Doll – elf – Averal
12. Julia Swan – elf – Daeva
13. Xi Chan – ork – azrael
14. Michael Durden – ork – Vel
15. Dorian Calous – cz?owiek – Sliff
16. Markiz Winston Rocheford- troll – Dareth
17. Sebastian Burhart –cz?owiek – Gorbacz
18. Lupo Leone Gaspare Antipasto – nizio?ek – Rav
19. James Callahan – elf – Todd
20. Sir Matthew Stuart – elf – Eskell
21. Joseph Worcester – elf –Psychollek
Opiekun panny Swan.

Velazkez - 2012-06-01, 21:21

Niestety nie uda mi sie byc na larpie firma dla ktorej robie impreze zmieni?a mi godziny trwania eventu w ostatniej chwili. Tak ?e bardzo przepraszam za zaistnia?y k?opot.
Lathea - 2012-06-02, 08:00

SJO Empik przy placu wolno?ci o 15:30 przypominam.
Lathea - 2012-06-02, 11:34

OK, zast?pstwo dla Vela znalezione.
Dareth - 2012-06-02, 14:11

Dareth do ko?ca mia? nadziej? na dotarcie i nawet nie mia? mo?liwo?ci napisa? :/

Dareth przeprasza ale nie dotrze :(

Alfar - 2012-06-02, 21:47

Hej!

W imieniu swoim i Lathei chcia?abym przepi?knie podzi?kowa? Wam za udzia? w LARPie. Byli?cie niesamowici, pi?knie przebrani i grali?cie... naprawd? nie pami?tam kiedy tak ?wietnie grali?cie, ale byli?cie nie do pobicia. Nie by?o chyba ani jednej osoby, która wystawa?a poza szereg, by?o arcy-godnie.

Jestem Wam szalenie wdzi?czna za udzia? w tej grze, bo przywrócili?cie mi ch?? do ich pisania i tworzenia.

Mamy z Ani? jedn? pro?b?, jako, ?e nie zdo?a?y?my niestety by? wsz?dzie i w ka?dym momencie wrzu?cie prosz? ku pami?ci, dla potomnych najciekawszymi kwiatkami z LARPa :)

No i oczywi?cie przypominam, ?e w okolicach 23.06 odb?dzie si? Jockey Club II :-) Og?oszenie ju? niebawem!

Jeszcze raz pi?kne dzi?ki!

Koona - 2012-06-03, 00:59

Ja: Po co kaza?e? mi go przyprowadzi??
Jacek: ?eby udowodni? ci, ?e nie mówi? prawdy, bo powinna? mi wierzy? w to, co mówi?!

Gorbacz: Jestem dobrym doppelgangerem!
Ja: *wierzy mu*

Falka wchodz?c do pokoju zastaje mnie gro??c? broni? Stuartowi - Jackowi, Stuart - Jacek drze si? na mnie, ze jestem niekompetentna i jestem z?odziejk?, a w tle, na stole le?y cia?o Stuarta - Todda.
Falka: Co tu si? dzieje?!
Ja: Pan Stuart opiera si? organom ?cigania i nakazuje mi zwrot klejnotu, który sam powierzy? mojej opiece nim zamordowa? drugiego pana Stuarta *macha broni? na lewo i prawo wskazuj?c poszczególnych uczestników ca?ego zaj?cia*. A, w?a?nie, mamy kolejnego trupa, prosz? si? nie przejmowa?, wszystko jest pod kontrol?.
Falka: Chyba mi s?abo... *mdleje*

Ze swojej strony równie? chcia?am wszystkim podzi?kowa?, naprawd? ?wietnie si? z wami gra?o - byli?cie wspaniali :D. Szkoda, ?e jestem ?atwowierna i przez to Gorbacz b?dzie si? ze mnie na?miewa? przez najbli?sze dwa miesi?ce, jak nie trzy.
Osobne podzi?kowania dla MG za pokr?con? fabu?? i wspania?e postaci oraz wyrazy szacunku, ?e da?y rad? ogarn?? ca?y ten moloch, nad którym biedna Mab nie zapanowa?a :D

Ravager - 2012-06-03, 09:58

By?o ?wietnie, bosko, orgazmicznie :)

Dzi?ki Wam wszystkim, byli?cie zajebi?ci, ale nasze s?odkie EMGinie wybi?y si? przed szereg bosko?ci uzyskuj?c rang? bossów galaktyki :D

Po co kra??, gdy mo?na patatajta???? :D

Koona: Panie Antipasto, prosz? ze mn?, natychmiast!
Ja: Siedz? na koniu!

I oba wy?cigi na wiernych rumakach (wieszaki gór? nad miot?ami!), tego ju? nie b?d? cytowa?.

No i niech kto? wrzuci kwiatek z zar?czyn :)
A co do nast?pnej ods?ony:

Pierwszego mnie prosz? wpisa? :*


A to propos wczoraj, jako? tak pasuj?:

http://www.youtube.com/wa...d&v=QmWRcPCYEtM

Lathea - 2012-06-03, 12:03

Sam pocz?tek LARPa, Mab Cherwell (Falka):
- Pragn? te? serdecznie powita? Juli? Swan, mam nadziej?, ?e uda si? Pani zakwitn?? podczas dzisiejszego spotkania.

:) MG prawie wyskoczy?a za okno. Falka, ?wietnie si? sprawdzi?a? w roli Mab:).

Falka - 2012-06-03, 12:28

wydaje mi si? jednak, ?e ten tekst i tak ust?puje przemówieniu pana Stuarta:D
-Ten kamie? jest ciemniejszy ni? Twoje oczy i pi?kniejszy ni? Ty sama<czy co? w ten dese?>

ogólnie, powtórz? po raz setny: bardzo dzi?kuj? za wspania?ego larpa, cudown? posta?<fakt, ?e decydowa?y?cie, ?e sobie z ni? poradz?- dzi?kuj? za zaufanie>, wspania?e interakcje z graczami

bawi?am sie dzi?ki wam wy?mienicie!

Villdeo - 2012-06-03, 13:39

Dzi?kuj? wszystkim za ?wietn? zabaw? i ubaw do ?ez ;) eMGiniom za ch?? wykonania i trud w?o?ony w ca?o??, a pozosta?ym graczom - za interakcje, rozmowy oraz cz?sto humor sytuacyjny i s?owny.
Gorbacz - 2012-06-03, 15:08

Dzi?kuj? bardzo za LARPa, pomimo drobnych zamiesza? by?o bardzo godnie. W zasadzie ju? ba?em si?, ?e b?d? si? obija? od ?cian, nic nie osi?gn?, przecie? ja si? nie nadaj? do roli psychopatycznego dopplegangera-seryjnego mordercy...

...i wtedy sta?a si? Koona. You made my LARP, Urocza Asystentko! Dzi?ki Tobie (oraz Skrzydelfowi, Falce i paru innym osobom) teraz wiem, ?e najskuteczniejszy doppelganger to taki, który pod nikogo si? nie podszywa :D

Kfiatki:

Koona: Teraz mi si? Pan ju? nie wywinie! Znaleziono w szopie cia?o Sebastiana Burharda, którego PAN ZAMORDOWA?!
Gorbacz: <poker face> Se...Sebastian? MÓJ PRZYJACIEL? ZAMORDOWANY!!!???
Koona: yyyyy?
Alfar: <zlot ze sto?u>

Skrzydelf: Czy mo?e Pan mi wyt?umaczy?....wszystko! O co chodzi z Pa?sk? twarz?? Co si? dzieje!
Gorbacz: M'lady, prosz? si? nie przejmowa? moim wygl?dem, to chwilowe. Zapewniam, ?e pojad? na Demonie i wygram dla Pani ten wy?cig.
Skrzydelf: Aaa...aha. No to w porz?dku.

Falka: Jest pan dopplegangerem! Czy ja z tego powodu b?d? mia?a tu jaki? problem?!
Gorbacz: Ale? sk?d.
Falka: Aha, no to w porz?dku. <biegnie dalej ogarnia? inny element zaistnia?ego chaosu>

Rav: <patrzy na moj? rur? od odkurzacza vel Demona> OOC: Nooo wiem dlaczego Twój ko? wygra?, Gorbi. On posysa!

Bezi: Aaaa bo to taki dodatkowy zak?ad jest... Podobno Pan Maurizio del Toro wydobrza? i mo?liwe, ?e dotrze na derby.
Gorbacz (który wg. karty postaci zabi? Maurizio): OH SHIT

Averal - 2012-06-03, 15:10

Dzi?kuj? ?licznie za LARPa :) motyw z wy?cigiem na miot?ach, odkurzaczu i wieszaku pozamiata? :D
Falka - 2012-06-03, 20:04

Q: czy kto? mo?e zabra? ze sob? du?y notatkik PKP Cargo? bo zapomnia?am go schowa?, by?abym wdzi?czna jakby okaza?o si? ?e kto? go znalaz?
Alfar - 2012-06-03, 20:18

Oj:/ Jacek go znalaz? i powiedzia?am, ?e to na pewno nikogo od nas, bo tam jakie? ruskie notatki by?y...
Wi?c jest w empiku, w sali, w której by?y ciuchy.

Falka - 2012-06-03, 20:29

no w?a?nie te ruskie notatki, ech, no dobra, trzeba si? b?dzie do empiku przelecie?
Agnieszka - 2012-06-04, 11:48

Ech, by?o cudownie, dawno si? tak nie bawi?am. Misie moje kochane, czytacie mi w my?lach, chodzi?o mi w?asnie o tak? posta?. Chocia? nie my?la?am, ?e b?d? musia?a a? tak biega? i ogarnia? a? tyle rzeczy :)

Ludzie, byli?cie ?wietni. Wasza gra, pomy?ki, gafy, absolutnie przypadkowe szerzenie chaosu... Falka, bycie twoj? asystentk? by?o szalenie wyczerpuj?ce i wci?gaj?ce, chyba nigdy a? tak nie przebiega?am ca?ego larpa. Koona, ty inspektorze od siedmiu bole?ci, odwali?am za ciebie ca?? robot?! Poza tym, ?wietna gra :)

I par? kfiatków:
Pani weterynarz idzie zbada? konie. Za pierwszym razem:
Ja: Milady, prosz? o nie podchodzenie do koni bli?ej ni? pó? metra.
Tygrys: Ale pani Cherwell mi pozwoli?a! Jak mam zbada? te konie?
Ja (nieugi?ta): Dyrektywy z góry. Pó? metra.

Podej?cie drugie:
Ja: W zwi?zku z wykryciem dopingu u paru koni, prosz? o zachowanie 0,75 metra dystansu.
Tygrys: Nie jestem w stanie ich tak przebada?! Musz? podej?? bli?ej!
Ja: (ci??kie westchnienie) No dobrze, mo?e pani podej?? na pó? metra.
Lath:<twarz za notatki>

Todd - 2012-06-04, 19:37

Równie? dzi?kuje za fajnego larpa.
Fajnie czasami zagra? niegarni?tego dzieciaka, który jak dostaje 2 questy to wi??e si? nimi tak, ?e zapomina o ca?ym ?wiecie :P

Fajnie by by?o, jakby da?o si? ods?on? 2 jako? tak skorelowa?, by nie kolidowa?a z Shopem, którego mamy w?a?nie 23, bo jestem bardzo ch?tny do zagrania.

Najdziwniejsze jest to, ?e po tym larpie mam ochot? kupi? sobie poda do Wolsungka.. którego mimo wszystko nie specjalnie lubi? :P
MG-i very well done.. :* :*

Lathea - 2012-06-04, 20:16

Moi drodzy, dzi?ki Fleszowi mamy zdj?cia z tego? LARPa. S? naprawd? weso?e i u?miechni?te. ?liczno?ci. Je?li kogo? nie ma na ?adnym to dajcie mi zna?.

https://picasaweb.google.com/GrupaNoctem/20120602JockeyClub

tygrysica - 2012-06-04, 23:14

Kto? z t?umu: No i jeszcze Strza?a nie wystartowa?a...
Ja: Ta, co? jej wypad?o.

Daeva: Mo?e jeszcze b?d? zak?ady o to, czy przyjm? te zar?czyny?
Bezji (podbiega z czapk? w d?oniach): Przepraszam, czy ja dobrze s?ysza?em, co panienka powiedzia?a?
[kilka minut pó?niej]
Napis na tablicy: Tajny zak?ad specjalny: tak 1,3 - nie 1,4

Wielkie podzi?kowania dla Jihada, który by? perfekcyjnym ogrem - klepa? damy po ramieniu i wchodzi? ka?demu w s?owo! :D Je?li kto? potrafi przytoczy? teksty o u?yciu s?owa "cz?owiek" i "kurdupel" oraz o manierach ogrów - b?agam, spiszcie to!

Dzi?ki wielkie, wspania?y LARP. Dawno si? tak nie ubawi?am. Bosko!
Jedyne zastrze?enie: za du?o scen za zamkni?tymi drzwiami; je?li kto? nie chowa? si? po pokojach, to praktycznie nie mia? szans na odzyskanie punktów umiej?no?ci
Alf: na nast?pnej ods?onie te? mog? gra? trolla, kupi?am ju? czerwony sprej do w?osów. Obiecuj? by? bardziej wybuchowa.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group