Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

LARPy - G?osuj na wi?ksze z?o! - Zew Cthulhu

Lathea - 2012-01-04, 15:08
Temat postu: G?osuj na wi?ksze z?o! - Zew Cthulhu
Cytat:
Ju? wkrótce wybory. Zbli?aj? si? wielkimi krokami, a Ty wiesz, ?e musisz, po prostu musisz je wygra?. Masz przygotowan? strategi? od dawna. Teraz mkniesz do sztabu by spotka? si? z pracownikami, omówi? ostatnie kwestie.
Oni wszyscy patrz? troch? dziwnie i nie do ko?ca rozumiesz dlaczego. Przecie? nikt nie wie o tym co si? sta?o u Ciebie w domu. Nikt nie wie...
Dr?? Ci r?ce. Nic z?ego nie zrobi?e?. Jeste? prawdziwym M??em Stanu i w?a?nie dlatego Twoja partia musi wygra? te wybory!
Stare, m?dre ksi??ki zawsze podsuwaj? jakie? godne polecenia rozwi?zania sytuacji patowych.
Na wej?ciu do sztabu wr?czaj? Ci gazet?. Scott Richards, Twój oponent, nie ?yje. Zosta? brutalnie zamordowany we w?asnym domu.
Czemu dr?? Ci d?onie? Przecie?... to nie Twoja wina.


Zapraszamy na ca?kiem powa?ny LARP w klimacie partyjnych rozgrywek, z mackami w tle ;)

MG: Alfar, Lathea, ZViR
Gdzie: Morasko, Wydzia? Matematyki i Informatyki, Klub Studencki
Data: 29 stycznia 2012r. (niedziela)
Godzina: 16:00 (trwa ok. 3h)
Postaci: 15

1. Bezji
2. Tygrys
3. Arianka
4. Katje
5. Inque
6. Todd
7. Azrael
8. Aga
9. Bat
10. Wróbel
11. Pirat
12. Hania
13.
14.
15.

Ravager - 2012-01-04, 15:12

Rav i Deo, zaraz Deo namówi?, coby sama si? jeszcze wpisa?a :D
Villdeo - 2012-01-04, 15:44

Deo si? potwierdza :]
Wróbel - 2012-01-04, 15:48

Count me in
Che - 2012-01-04, 15:54

Raczej (?)

Macki mam przynie?? w?asne?

Agnieszka - 2012-01-04, 15:59

Ja te? :)
bezjimienny - 2012-01-04, 16:00

A Zvir wie o tym LARPie ? W tym samym czasie s? shadowsy...
Dareth - 2012-01-04, 16:20

A co tam :) B?d?.
Lathea - 2012-01-04, 16:47

Kurde?... które znów? :)

Wst?pnie w takim razie przenosimy na 29tego (niedziel?), prosz? o redeklaracj?:).

bezjimienny - 2012-01-04, 16:54

To w takim razie mnie dopisz.
Katja - 2012-01-04, 16:57

Damn... Zaczynam nienawidzi? swoje studia x.X
tygrysica - 2012-01-04, 16:59

no dobra, dopiszcie.
Koona - 2012-01-04, 18:43

Je?li b?dzie 28, to prosz? o dopisanie mnie do listy. 29 - nie.
Arianka - 2012-01-04, 18:58

Ja te? :)
Lathea - 2012-01-04, 19:19

B?dzie 29ty, a je?li nie to na pewno nie 28 stycznia niestety.
Koona - 2012-01-04, 22:17

A je?li nie 29 ani nie 28 to kiedy? ;]
Lathea - 2012-01-04, 22:50

Póki co 29ty. Troch? inna polityka u mnie ni? "g?osujemy na 4 terminy i mo?e przyjdzie 5 osób" :). Prosz? o deklarowanie si? osób, którym termin pasuje. Niestety LARPy bez podanego zawczasu terminu maj? tendencj? do nie odbywania si?:/.
Gorbacz - 2012-01-04, 23:17

Lathea napisał/a:
Póki co 29ty. Troch? inna polityka u mnie ni? "g?osujemy na 4 terminy i mo?e przyjdzie 5 osób" :). Prosz? o deklarowanie si? osób, którym termin pasuje. Niestety LARPy bez podanego zawczasu terminu maj? tendencj? do nie odbywania si?:/.


I see what you did there. :P

Katje - 2012-01-04, 23:13

Hej, ja w ogóle nie znam tego systemu, ale sie zg?aszam :]
Lathea - 2012-01-05, 00:37

Katje napisał/a:
Hej, ja w ogóle nie znam tego systemu, ale sie zg?aszam :]


Gorbi prezentuje system w ?rod? za tydzie?.

Katje - 2012-01-05, 13:18

Lathea napisał/a:

Gorbi prezentuje system w ?rod? za tydzie?.


Lathea - ja mam teraz sesj? - nie mog? by? na prezentacji systemu :/

ZviR - 2012-01-04, 23:18

Wst?pnie 29.01 :)

Ale - Jedna uwaga, Larp dzieje si? na pocz?tku lat sze??dziesi?tych, wi?c - ju? wiecie, jak si? ubra? :)

Gorbacz - 2012-01-05, 00:21

ZviR napisał/a:
Wst?pnie 29.01 :)

Ale - Jedna uwaga, Larp dzieje si? na pocz?tku lat sze??dziesi?tych, wi?c - ju? wiecie, jak si? ubra? :)


In before post Hedere o tym, jak ludzie ubierali si? w latach 60-ych!

I +1 na LARPa, o il? nie b?d? pracowa?.

Ravager - 2012-01-05, 15:07

29.01 ju? niestety ani Deo ani ja :(
Smuta?nie, licz? na relacj? jak?? i zdj?cia ;)

Inque - 2012-01-05, 17:37

Ja te? si? zg?aszam...
Bagu - 2012-01-05, 20:04

to jeszcze ja ;)
Katje - 2012-01-05, 21:18

O widz?, ?e doborowe towarzystwo :P
Inque - 2012-01-05, 21:23

W sensie ze kto XD?
Katje - 2012-01-05, 21:44

Hehe, ju? Ty dobrze wiesz :P
Alkazz - 2012-01-06, 00:09

Gdyby kto? mia? w?tpliwo?ci - gra?em, polecam. Rewelacyjny larp.
Alfar - 2012-01-06, 09:59

dzi?kujemy za polecenie ! ;)
Azrael - 2012-01-06, 10:51

Te? bym zagra?, je?li s? wolne miejsca jeszcze.
Agnieszka - 2012-01-07, 16:05

Te? ujdzie.
Averal - 2012-01-12, 22:05

a ja si? jeszcze za?api???
Lathea - 2012-01-13, 06:32

Jasne:

1. Bezji
2. Tygrys
3. Arianka
4. Katje
5. Inque
6. Bug
7. Azrael
8. Aga
9. Averal

Inque - 2012-01-13, 06:58

Bardzo mi z tym ?le :/ ale musz? si? wycofa?... pracuj? 29.01
Dareth - 2012-01-13, 15:09

Lath... Czuje si? pomini?ty.... i to tak mega bo wpisa?em si? w dzie? pojawienie si? tematu a mnie nie ma na li?cie :P
bezjimienny - 2012-01-13, 16:25

Bo nie zg?osi?e? si? na nowy termin ?
Wróbel - 2012-01-13, 23:43

Prosz? o dopisanie do listy
Gorbacz - 2012-01-13, 23:44

Wst?pnie tak, ale b?d? na bank wiedzia? za tydzie?.
Dareth - 2012-01-14, 00:20

pragne zauwa?y? ?e nie wypisa?em si? mimo zmiany terminu. Brak zaprzeczenia oznacza przyzwolenie. Zatem tak?e prosz? o dodanie mnie do listy...
Lathea - 2012-01-14, 00:52

dareth - prosi?am ?eby si? deklarowa? ponownie. Nie ?eby si? nie wypisywa?:D.
Bagu - 2012-01-14, 00:55

Ja niestety musz? zrezygnowa?. Za to jest szansa, ?e si? do??cz? na afterku:P
Todd - 2012-01-25, 13:18

To ja poprosz? o wpisanie na list? mnie i kolegi ze Szczecina o pseudo "Bat"
Lathea - 2012-01-25, 13:33

Troch? nas nadal ma?o;/.
Agnieszka - 2012-01-25, 15:18

No to co? Gra?o si? ju? larpy na mniej osób. Nawet nie próbujcie odwo?ywa? :P
Ravager - 2012-01-25, 15:27

Zorientuj? si? co robi? w niedziele, dam zna? dzi? pó?niej :)


EDIT: no jednak nie... Ech, mi?ego larpa!

Averal - 2012-01-25, 16:07

i niestety b?dzie Was jeszcze mniej, bo mnie uczelnia zawali?a zaliczeniami/egzaminami/pracami etc. i nie dam rady dotrze? w niedziel?. Przepraszam :(
Alfar - 2012-01-25, 23:25

B?dzie Pirat, zagra, zgarniemy kogos tam jeszcze;)
Wróbel - 2012-01-26, 02:24

Ci?gle nie ma mnie na li?cie graj?cych... :P
Alfar - 2012-01-26, 08:56

Bo by?e? niegrzeczny!
Lathea - 2012-01-26, 13:06

Ok, miejsce potwierdzone. Godzina 16:00 jednak.
Agnieszka - 2012-01-28, 13:59

Dostaniemy postacie? Albo chocia? jakie? wytyczne, jak mamy wygl?da??
Dareth - 2012-01-28, 15:28

niestety powrót pieszo na ?ródk? o 4 nad ranem przy temperaturze -8 nie jest dobry dla zdrowia...

Obawiam si? i? z tytu?u zdrowia nie dotr? :/

Lathea - 2012-01-29, 00:11

Postaci na pewno jutro ju? na miejscu. Wszyscy s? w miar? podobnie ubrani, bo to wieczór wyników w sztabie wyborczym. Formalnie, lekko uroczy?cie.
Arianka - 2012-01-29, 01:55

Mamy jeszcze jedn? ch?tn? osob? na LARPa: Hani? Sienkiewicz, wi?c mo?ecie j? dopisa? :)
ZviR - 2012-01-29, 20:16

Jeszcze raz dzi?kujemy wszystkim alles zu zamen do kupy za larpa, gratki dla tych, którzy prze?yli i tak dalej ;>
Todd - 2012-01-30, 11:46

Dzi?ki org? i wspó?graczom za fajnego larpa.
Do nast?pnego razu.

tygrysica - 2012-01-30, 15:36

ej, by?o miodnie :D
i czekam na fotki (dzi?kuj? Alf za robienie zdj?? jak Hannah mia?a za?amanie nerwowe!)

naprawd?, by? ubaw.

Agnieszka - 2012-01-30, 20:52

By?. Fajnie si? gra?o nerwowym, nieufnym, paranoicznym, antyspo?ecznym lekarzem, który wie, ?e co? si? dzieje 8-)

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group