Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Og?oszenia - Sekcja planszówkowa - nazwa

Kaym - 2011-11-18, 13:44
Temat postu: Sekcja planszówkowa - nazwa
Jak zapewne wiecie jaki? czas temu powsta?a sekcja planszówkowa. Wypada?oby ?eby mia?a jak?? chwytliw? nazw?, pod sztandarem której b?dziemy mogli wreszcie zdoby? ?wiat.

Pierwsza propozycja ju? pad?a. Phantom zaproponowa? HEX. Co prawda jak dla mnie nasuwa zbyt natarczywe skojarzenia z Neuroshim?. Oczekujemy kolejnych.

Phantom - 2011-11-18, 14:51

Lepsza ni? "Sekcja planszówkowa" :P
tygrysica - 2011-11-18, 16:03

Powiedzia?abym, ?e Rubikon, ale to ju? zaj?te.

Würfel - po niemiecku ko?ci do gry. imo brzmi fajnie. czemu po niemiecku? a czemu nie? jakby "noctem" by?o po polsku (albo poprawnie odmienione).

a 'hex' kojarzy mi si? tylko z szamanizmem i neuroshim? w?a?nie.

bezjimienny - 2011-11-18, 16:44

Mancz(e) ?
Kaym - 2011-11-18, 16:56

A propos Rubikonu to mo?e Alea ewentualnie Cubus, ale ju? jest Cube.
Ravager - 2011-11-18, 17:19

"Banda dziwny ludzi, graj?cych w dziwne gry, przy u?yciu dziwnych ko?ci?" :P
Kaym - 2011-11-18, 17:46

Niez?e, ale troch? za d?ugie. :-P
Wróbel - 2011-11-18, 17:56

Hmmm Shuffle, albo Munch? :P
Dareth - 2011-11-18, 18:24

Munch brzmi fajnie, ale skoro Noctem jest z ?aciny to id?my za ciosem?

alveus, alvei, alveolus, alveol - Znaczy si? plansza do gry :)

Inque - 2011-11-18, 18:37

E... tak jak Noctem bardzo pasuje do grupy... wybacz Dareth ale jak dla mnie ?acina tu nie pasuje XD do sekcji planszówkowej... brzmi tak nie wiem... zbyt powa?nie i wynio?le? Przynajmniej to co poda?e? : p
Gorbacz - 2011-11-18, 18:54

Arkham Chaos?
Phantom - 2011-11-18, 18:56

Alvei dobre.
bezjimienny - 2011-11-18, 19:04

Cytat:
?acina tu nie pasuje XD do sekcji planszówkowej... brzmi tak nie wiem... zbyt powa?nie i wynio?le? Przynajmniej to co poda?e? : p


Zarzuci? czym? z akadyjskiego ? :P

Ravager - 2011-11-18, 21:50

Gorbacz napisał/a:
Arkham Chaos?+1 :D

Naridena - 2011-11-18, 22:04

Koona ma wieczór nad kuskusem, siedzi sobie ze znaczkiem Capitan Obvious na cycku (Koona twierdzi, ze na piersi) i proponuje "Sekcja planszówkowa".

Ja osobiscie lubi? wersj? Arkham Chaos, a jak si? ju? upieramy przy dziwnych j?zykach, to proponuj? Hezur (ko??) albo Taula (plansza).

Dareth - 2011-11-18, 23:24

Arkham Chaos jest... z?e. To tak jakby to by?y jedyne nasze planszówki albo przynajmniej najcz??ciej grane.

Id?c tym tropem mo?e Game of Chaos in the Old Arkham :P:P

Hezur lub Taula ju? brzmi? bardziej interesuj?co...

Gorbacz - 2011-11-19, 01:43

Idealne by?oby "Shufflin'", ale dzisiaj Dagon o?wiadczy?a, ?e to hipsterskie.
Kaym - 2011-11-19, 03:29

Owszem, s?ówko hezur co? w sobie ma, a co ono oznacza?
Inque - 2011-11-19, 04:08

Nari przecie? napisa?a....

Cytat:
Ja osobiscie lubi? wersj? Arkham Chaos, a jak si? ju? upieramy przy dziwnych j?zykach, to proponuj? Hezur (ko??) albo Taula (plansza).

Kaym - 2011-11-19, 09:19

Sorry, pó?no by?o. :-P
tygrysica - 2011-11-19, 12:17

Popieram wersj? "hezur". Dobra jest.
Tower - 2011-11-19, 22:21

Pierwsza Tura (tak w ramach Drugiej Ery)
?wi?tynia Ko?ci (pi?owanie ko?ci i Khorne)
Discard


*Nie ponosz? odpowiedzialno?ci za warto?? artystyczna czy te? sens zaproponowanych nazw,

Dziadek Zielarz - 2011-11-19, 22:43

Hezur mo?e brzmi fajnie, ale za choler? z niczym si? nie kojarzy. Zreszt? nie wiem jak wam, ale mnie dziwnie brzmi: "Idziemy pogra? z Hezurem/ u Hezura?"

Mancz jaki? taki bardziej swojski.

bezjimienny - 2011-11-19, 23:01

Ej, ta pierwsza tura to nawet niez?a jest.
Dareth - 2011-11-19, 23:59

Dziadek Zielarz napisał/a:
Hezur mo?e brzmi fajnie, ale za choler? z niczym si? nie kojarzy


A przepraszam bardzo... Pierwszy raz us?ysza?e? "noctem" i stwierdzi?e? "Tak, to musi by? sekcja LARPowo-RPGowa"??

Inque - 2011-11-20, 00:14

Discard te? nie jest z?y ;}
Dziadek Zielarz - 2011-11-20, 01:20

Dareth napisał/a:
A przepraszam bardzo... Pierwszy raz us?ysza?e? "noctem" i stwierdzi?e? "Tak, to musi by? sekcja LARPowo-RPGowa"??


Nie, ale to nie znaczy, ?e musimy nazywa? sekcj? jako? z czapy, byle fonetycznie brzmia?o. Wa?ne jest ?eby mia?a poza tym jakie? fajne, mo?e nawet wewn?trzne znaczenie, a nie jedynie odniesienie do kostki, czy planszy.

BTW mnie te? si? podoba pomys? z Tur?. Mo?e zamiast Pierwsza Tura zrobi? w?a?nie Druga Tura?

Dareth - 2011-11-20, 09:15

Dla mnie pierwsza/druga tura brzmi kiepsko.

dla mnie najlepiej brzmi? Hezur, Alvei, Munch (albo Munchie?)

To jak Discard to mo?e id?c w karcianki - Mulligan?

Albo wzoruj?c si? na Terrym P. - The Board World :P

Inque - 2011-11-20, 09:25

Cytat:
To jak Discard to mo?e id?c w karcianki - Mulligan?


Ale Dareth widzisz... wdg mnie to powinno by? do?? intuicyjne - tak by wiedzieli o co chodzi nawet niekoniecznie superoagrni?ci w planszówkach i karciankach ludzie... discard jest czym? co ka?dy zna i kojarzy, a ja nie mam poj?cia co to to to co napisa?e? :p

Co do zagielszczania... nie lubi? wszechobecnego zangielszczania... to tak moje skromne 3 grosze.

Hezur.. ok... fajna nazwa, ale nie pasuje mi na nazw? grupy, ale mo?e to dlatego, ?e po prostu jeszcze z niczym si? nie kojarzy.

Ravager - 2011-11-20, 10:04

Prawda jest taka, ?e co by?my nie wybrali, to wszystkim pasowa? nie b?dzie ;)

Czekam na ankiet? :P (chocia? chyba najlepsza by tu by?a dyktatura)

Dareth - 2011-11-20, 10:18

Inque napisał/a:
Ale Dareth widzisz... wdg mnie to powinno by? do?? intuicyjne - tak by wiedzieli o co chodzi nawet niekoniecznie superoagrni?ci w planszówkach i karciankach ludzie...


Podnios? ten sam argument który podnios?em przy zielarzu.

Jak s?yszysz "Druga Era" to nie wpada Ci intuicyjnie ?e jest to klub fantastyki, a jak s?yszysz "Noctem" to nie kojarzy Ci si? to automatycznie z LARPami i klimatem RPG.

Dlatego nie uwa?am ?e musi to by? co? co bezpo?rednio si? kojarzy z planszówkami i karciankami. Ale to tylko moje zdanie :)

Lathea - 2011-11-20, 10:30

Ale Druga Tura fajne:D.
bezjimienny - 2011-11-20, 10:37

Cytat:

Jak s?yszysz "Druga Era" to nie wpada Ci intuicyjnie ?e jest to klub fantastyki, a jak s?yszysz "Noctem" to nie kojarzy Ci si? to automatycznie z LARPami i klimatem RPG.

Jak to nie ? Tylko rpgowco-larpowcy byliby w stanie tak? nazw? wymy?li? :p.

Inque - 2011-11-20, 12:54

Dareth noctem akurat si? kojarzy i jest s?ówkiem powszechnie znanym to samo jak druga era... to normalne s?owa.. a to co Ty poda?e?.. widzia?e? kiedy? np stajnie o nazwie Pu?lisko? Lol... nie bo nazwy to najcz??ciej co? co si? kojarzy z ko?mi typu bonanza, mustang, pony i inne kwiatkuje?y... ale na boga... niech cz?owiek ma szanse si? domy?li?.


Nazwa musi by? intuicyjna...

Tower - 2011-11-20, 13:03

Mi tam Druga Era zawsze kojarzy?a si? jak?? sekt? New Age - tak w ramach naszych skojarze? ;)
Dareth - 2011-11-20, 16:48

Inko. Zarówno Druga Era jak i Noctem. Kojarz? si? ludziom wtajemniczonym. Noctem jest z ?aciny. Wi?c nie dla wszystkich musi by? znane. A tym bardziej nie musi si? kojarzy?.

Jak Kaym pierwszy raz wtajemnicza? mnie w to czym jest noctem, to wierz lub nie, ale ni choler? nie wpad? bym na to po samej nazwie.

Bo tak jak pony czy mustang owszem b?dzie si? kojarzy? z ko?mi, tak wybacz ale poka? mi tok my?lowy ??cz?cy ?aci?skie s?owo "noctem" z LARPami i RPGami. Bo ja jako? nie potrafi? takowego wymy?le? :)

A apropo s?owa mulligan (bo chyba g?ównie do tego pijesz) to chyba ka?da osoba graj?ca wi?cej ni? raz w karcianki zna, kojarzy i doskonale rozumie to s?owo.

Kaym - 2011-11-20, 17:25

S?owo mulligan jest stricte z terminologii MtG, która owszem jest najwi?ksz? i najpopularniejsz?, ale na pewno nie jedyn? karciank? na ?wiecie. Poza tym ma to by? nazwa dla sekcji, której g?ównym polem dzia?alno?ci s? gry planszowe.
Dareth - 2011-11-20, 17:35

Nie Kaymie. W wielu innych karciankach równie? wyst?puje to s?owo. Zreszt? nie tylko w karciankach, ale tak?e w grach planszowych.

Prosz?, definicja s?owa mulligan :)

" A mulligan, in a game, happens when a player gets a second chance to perform a certain move or action. The practice is also sometimes referred to as a "do-over." "

Kaym - 2011-11-20, 17:40

Dareth, gratuluj?, równie? mam Wikipedi? w swoim Internecie. :-P

Co nie zmienia faktu, ?e najbardziej kojarzy si? z MtG oraz odpada, bo wg mnie nie brzmi fajnie jako nazwa, a tak?e, ?e wola?bym unika? terminów oznaczaj?cych ju? co? konkretnego, z tego samego powodu nie podoba mi si? discard, który równie? wybitnie kojarzy si? z karciankami czy te? hex.

Inque - 2011-11-20, 17:52

Ja gra?am w trzy karcianki i nie kojarz? tego s?owa ... >.>

Poza tym Dareth ca?y czas pisa?am ?e chodzi?o mi o intuicyjno?? nazwy a nie znaczenie s?ownikowe.. no opanuj si? z tymi definicjami o0

S? s?owa które Ci intuicyjnie do czego? pasuj?, nazwa wpada w ucho i ?atwo j? zapami?ta?. Noctem w?a?nie takie jest... Druga Era... to samo... a to dziwne s?owo które poda?e? jest dla mnie.. jakim? tam s?owem :p

Ale je?li ju? si? czepiasz... ?e si? czepiam XD to chodzi?o mi o szczegó?owo?? równie?.. w tym momencie podejrzewam ?e wi?cej ludzi na ?wiecie wie co to discard ni? to co?. To tyle. Na ten temat

Dareth - 2011-11-20, 17:59

Je?li patrze? tymi kategoriami to hezur wpada w ucho. I ?atwo zapami?ta?.

Druga tura totalnie nie wpada w ucho. Pierwsza zreszt? te? nie :P

Najlepiej jakby to by?o pojedyncze s?owo IMHO

Inque - 2011-11-20, 18:03

No ja mówi?am ?e Hezur spoko.. ale si? nie kojarzy, ale ?atwe do zapami?tania ;p

Druga Tura kojarzy si? z Druga Er? wi?c mo?e i nie mo?na powiedzie? o wpadaniu w ucho ale z pewno?ci? nie da si? tego zapomnie? XD

Owszem... jedno s?owo... bo potem wyjd? jakie? mrocznekróleswaplanszowe i b?dzie... d-upa XD ludzie b?d? udawa? ?e to nie o nich chodzi

Baku - 2011-11-20, 18:43

Lathea napisał/a:
Ale Druga Tura fajne:D.


Baku approves.

tygrysica - 2011-11-20, 19:10

bezjimienny napisał/a:
Cytat:

Jak s?yszysz "Druga Era" to nie wpada Ci intuicyjnie ?e jest to klub fantastyki, a jak s?yszysz "Noctem" to nie kojarzy Ci si? to automatycznie z LARPami i klimatem RPG.

Jak to nie ? Tylko rpgowco-larpowcy byliby w stanie tak? nazw? wymy?li? :p.

Ja stawia?abym raczej na band? gothów.

Lathea napisał/a:
Ale Druga Tura fajne:D.

IMO zbyt podobne. Ju? widz?, jak si? ludziom spoza klubu myli:
"Druga Tura, Druga Era, jeden chwast!"
Wydaje mi si?, ?e lepiej unikn?? liczebników w nazwie.

Baku - 2011-11-20, 19:53

To mo?e po prostu Tura :d Jak oryginalnie.
Tower - 2011-11-20, 20:19

Udowodniono naukowo, ?e ludzie przeceniaj? warto?? swoich pomys?ów. Wi?c rzuc? jeszcze kilka rzeczy:

Ko?ciany smok - druga era i ko?ci.. cho? brzmi to strszanie fantasy....
Gildia Graczy
GameCraft

Có? - to czy nazwa kojarzy si? z czym si? zajmujemy czy nie, chyba nie ma a? tak wielkiego znaczenia. Je?li bardzo chcemy aby wszystko by?o jasne trzeba Zostawi? jaka? gildi? gier planszowych czy co? równie oczywistego. Grunt aby brzmia?o to zbyt dziwnie kiedy trzeba b?dzie pogada? z kim? poza fandomu.

Budowanie brandu to co? wi?cej ni? tylko wybranie nazwy. Apple ma nazw? która nijak ma si? do komputerów- a jako? z tym jad? ;)

Phantom - 2011-11-20, 20:57

iBoard :D

Druga Tura mi si? podoba i Discard.

Jeszcze:
DECKadance (niestety taka nazwa ju? istnieje - popularny program djski "wirtualne decki") ale bior?c pod uwag? stos kart...brzmi zach?caj?co.

Dareth - 2011-11-20, 22:26

GameCraft jest ciekawym pomys?em. Albo BoardCraft.
Ewentualnie DiceCraft :P

Alkazz - 2011-11-22, 22:48

Druga Tura to rewelka. Zw?aszcza jako sekcja Drugiej Ery :).
Koona - 2011-11-25, 11:39

W sumie, jak dla mnie ma to sens :D
Gorbacz - 2011-11-25, 23:04

Druga Tura roxxorz my boxxorz.
Dareth - 2011-11-26, 04:30

Jak dla mnie zbyt "na si??" plus ca?a idea by?a ?eby by?o jedno s?owo.
Inque - 2011-11-26, 11:00

Dareth... powtarzasz si?.. ju? pisa?e? ?e Ci si? nie podoba.. co nie zabrania innym pisa? ?e im si? podoba XD
Dareth - 2011-11-26, 12:09

Tam oj, tam oj...

W?a?nie.... Mo?e "Oj tam" :P

Inque - 2011-11-26, 12:42

XD
Kaym - 2011-11-26, 13:06

Vox populi, vox dei. Pojawi?a si? ankieta na temat nazwy sekcji planszówkowej. Znalaz?y si? w niej 4 najcz??ciej pojawiaj?ce si? propozycje nazwy. Od tej chwili mo?na si? ju? powstrzyma? z kolejnymi.
Kaym - 2011-12-11, 17:28

Lud przemówi?. Zdecydowan? wi?kszo?ci? g?osów stwierdzili?cie, ?e nazw? sekcji planszówkowej b?dzie Druga Tura.

Dzi?kuj? wszystkim za wzi?cie udzia?u w ankiecie. ;-)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group