Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Gry - Neuroportal

neurolowca - 2011-08-09, 07:50
Temat postu: Neuroportal
Zgodnie z sugesti? lathei odno?nie mo?liwo?ci wrzucenia infa na waszych stronach, rozpisuj? si?...

Chcia?bym was zaprosi? do przej?cia przez Neuroportal...
Jest to gra LCG, któr? tworz? od podstaw tzw. "systemem gara?owym". Innymi s?owy wszystko realizuj? na w?asn? r?k?. Nie jest to proste, trwa d?ugo i niestety kosztuje znacznie wi?cej ni? wydawa?o mi si? na pocz?tku, jednak póki co mam nadziej? na cho?by niewielki odzew... i w miar? si? udaje.

Gra stworzona jest na bazie nowego ?wiata sci-fi, w którym my?l staje si? realna znacznie szybciej, ni? powinna (co niestety niesie ze sob? tragiczne skutki, jak nie trudno si?... domy?le? ;)). To co do tej pory by?o rzeczywisto?ci?, w niebezpieczny sposób zaczyna splata? si? z fantazj?, a w?a?ciwie po prostu... my?lami. Staj? si? one tak realne, jak nigdy wcze?niej
dzi?ki urz?dzeniu zwanemu Nauroportalem, które potrafi kondensowa? materi? i kszta?towa? j? pod dyktando operatora. Zarówno ?wiat, jak i mechanika nie s? jeszcze zamkni?te, jednak wszystko idzie poma?u ku zwie?czeniu, którym b?dzie oczywi?cie (mam nadziej?) premiera gry.

Mechanika, któr? skleci?em bazuje na systemie "Open Tactics". Ten z kolei stworzy?em, poniewa? brakowa?o mi w wielu karciankach prawdziwej swobody taktycznej, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty jak np. w MtG. ?eby pozna? lepiej stoj?ce przede mn? zadanie, przewertowa?em sporo systemów karcianych (cho? wiele z nich tylko w teorii - dzi?ki instrukcji, podcastom czy postom na forach). Karciank?, w któr? ci??em natomiast przez d?ugie miesi?ce by?o MtG... jednak ile mo?na... szczególnie, ?e tam tak naprawd? niewiele mo?na (chyba, ?e posiadasz zasobny portfel, jednak i tu pr?dzej czy pó?niej gra okazuje si? nie dawa? zbyt wielu mo?liwo?ci).

Co wysz?o ? Nie jest to ani MtG ani Spoils, nie jest to te? Kult, Doom Town, Dark Eden ani Doom Trooper. Cthule, Warcrafty czy Invazje raczej te? nie s? do tego podobne, jednak by? mo?e uda si? znale?? w Neuroportalu jakie? strz?pki z powy?szych. Czasem mo?e te? co? ze Space Hulka, czasem z L5R, czasem i z innych... Jednak stara?em si? uzyska? now? jako??. Trudno powiedzie?, czy si? uda?o. Póki co wi?c zach?cam do ?ledzenia bloga gry (neuroportal.pl).

Je?li natomiast projekt was zainteresuj?, b?dzie mi bardzo mi?o go?ci? was na stronach. Poza tym, jestem otwarty na propozycje dot. wspó?pracy w pewnych kwestiach. Cho? gr? chc? wypu?ci? sam, oczywistym jest, ?e pr?dzej czy pó?niej bez pomocy uton? (np. gdy si? powiedzie i pojawi si? zapotrzebowanie na kolejne dodatki). Tak wi?c mile widziane s? wasze komentarze, sugestie czy wsparcie w postaci tworzenia poszczególnych fragmentów ?wiata. Poszukuj? tak?e rysowników, za których to rysunki jestem oczywi?cie w stanie zap?aci?. Jednak z racji oczywistych, s? to raczej symboliczne kwoty i nie ukrywam, ?e darmowe
wsparcie graficzne projektu w zamian za nazwisko na karcie jest dla mnie szczytem marze?. Niestety wystko finansuj? z ledwie uciu?anej kasy, no ale jako? trzeba zacz??. Tak wi?c zapraszam:

neuroportal.pl


a tu kilka obrazków z gry:Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group