Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

LARPy - Dziwy z Jamy

tygrysica - 2011-05-11, 12:56
Temat postu: Dziwy z Jamy
- Panie, panie! - Mieczys?aw wbieg? pospiesznie do chaty Derwana - obudzi?y si?!
Na te s?owa czarownik powsta? od sto?u.
- Powoli, Mietek! Kto?
- Dziwy z Jamy! Wysz?y, wysz?y! Jako ludzie niby, ale cuda czyniom!
To musia?o kiedy? nast?pi?, pomy?la? Derwan zabieraj?c swój kostur i wychodz?c pospiesznie za pos?a?cem. Z Jamy zawsze wydobywa? si? s?odki wonny dym, znoszono do niej w ka?de ?wi?to zio?a i owoce, czasem zwierz?ta. Nast?pnego dnia w miejscu ofairy pojawia?a si? b?yskotka, jakiej nawet w?drowni kupcy nigdy tu nie przywie?li. Na wiosn? jednak co? si? w Jamie zmieni?o. Ch?opi przechodz?c ko?o niej cz?sto muzyk? dziwn? s?yszeli, a strach by?o coraz bardziej tam wchodzi?.
* * *

Ujguuna bardzo dobrze przemy?la?a kwesti? wyj?cia na zewn?trz po tylu latach. Czterdzie?ci osiem standardowych dni odprawiali odpowiednie rytua?y i ?wiczyli mow? Ludu Ponad. Kryszta?y i mechanizmy ju? troch? si? zatar?y... Trzeba poszuka? pomocy u tych prymitywnych istot z góry.
- Pani, t?um si? zbiera. Pora, aby? i ty opu?ci?a podziemia, o Jasno?ci. - powiedzia?a wojowniczka kl?kaj?ca przed tronem Ujguuny.
Ta skin??a g?ow? i wsta?a, poci?gaj?c za sob? dwóch przybocznych w od?wi?tnych liberiach.
- Prowad?, Miczije - zwróci?a si? do wojowniczki. Ju? zaraz, pierwszy raz od wieków S?o?ce mia?o opromieni? ich twarze.Serdecznie zapraszam na LARPa, gdzie czar dawnej s?owia?szczyzny spotyka si? z dziwn? magi? nieznanego!

S?owianie (Lud Ponad):
Mieczys?aw
Dewan
Bros?aw
Blizbór
Nieluba
P??yrka
My?libora


Dziwy (Ajlyysowie):
Ujguuna
Alsu
Ajta?yyna
Ta?sy?u
Irik
Ajrat
Su?ustaan


LARP planowany na ok. 20 osób, decyduje kolejno?? zg?osze?, ale zastrzegam sobie prawo do wyboru graczy. Termin: 18 grudnia 2011.

Inque - 2011-05-11, 13:04

To ja si? zg?aaaaszam : p
Shimon - 2011-05-11, 13:10

Ja te? si? zg?aszam. Chod? swoj? obecno?? b?d? musia? jeszcze raz potwierdza? bo nie jestem na 100% pewien czy b?d?. W ka?dym razie bardzo chc? ;D
Falka - 2011-05-11, 13:15

ja chc?!:D
Gorbacz - 2011-05-11, 13:27

Yeti smash.
Pola - 2011-05-11, 13:52

Ja te? bym chcia?a
Azja - 2011-05-11, 13:59

O mnie ju? wiesz :mrgreen:
ZviR - 2011-05-11, 14:01

I'm game
Olena - 2011-05-11, 18:22

Ch?tnie.

Mam nadziej?, ?e znajdzie si? miejsce i obrona mgr nie przeszkodzi ;)

Velazkez - 2011-05-11, 19:52

A jak ?e by inaczej zg?aszam si?;)
A przy okazji mog? przynie?? du?o sprz?tu S?owia?skiego jak by co. Pocz?wszy od tronów skór lampionów przez ?awy itp itd:P

Baku - 2011-05-11, 23:04

Baku by chcia?a. Baku ma ju? strój na S?owiank?. I nadziej?, ?e termin b?dzie pasowa? <3
Dziadek Zielarz - 2011-05-11, 23:43

Wst?pnie - jasne, ale potwierdz? si? jeszcze, bo pocz?tek lipca mam ju? jakby cz??ciowo zaj?ty.
Katja - 2011-05-12, 00:10

JA chc? =)
Hedere - 2011-05-12, 02:49

moi aussi! ja chc? na cuda i dziwy!
Alfar - 2011-05-12, 07:38

Ja te? (cho? tytu? z pewnych gorbaczyzmów i czedolizmów, nietrafiony:P)
Lathea - 2011-05-12, 08:42

I ja. Termin dobry:D.
Agnieszka - 2011-05-12, 09:46

I jeszcze ja :)
Skrzydelf - 2011-05-12, 10:24

Ja te? ;)
sliff - 2011-05-12, 11:04

Dziwnie +1
Azrael - 2011-05-12, 11:04

Te? bym zagra?.
Mistif - 2011-05-12, 11:22

JA bardzo ch?tnie:) Podaj tylko konkretny termin ?ebym mog?a z czystym sumieniem si? potwierdzi?:)
Daeva - 2011-05-12, 17:24

I ja :)
Dareth - 2011-05-14, 07:20

To mnie ino te? dodaj :)
Wróbel - 2011-05-14, 14:21

Jak wszyscy, to wszyscy
tygrysica - 2011-05-14, 14:50

zapisujcie si? panowie, zapisujcie. pierwiastek m?ski si? przyda ^^
?eby nie by?o - panie te? zapraszam.

mysterio - 2011-05-14, 19:37

Pierwiastek m?ski si? dopisuje;)
Kane - 2011-05-15, 22:19

+3
Mam nadzieje ?e pamietasz

tygrysica - 2011-05-16, 00:13

pami?tam :)
Naridena - 2011-05-17, 16:02

Ba?ka?skie S?oneczko powróci?o rozta?czone, z wiatrem we w?osach i z dusz? pe?n? s?owia?sko?ci po?udniowej ^^

Mam nadziej?, ?e si? nadam? :)

Barven - 2011-05-17, 22:32

Jaki b?dzie termin Larpa? Bo w lipcu robi? swojego, a poza tym jest Avangarda, wi?c nie wiem, czy b?d? móg? zagra? (chcie? bym chcia? ;-) )
Hellzen - 2011-05-18, 13:09

Hellzen'y tesz chcom!

Barven napisał/a:
(...) nie wiem, czy b?d? móg? zagra? (...)

...na szcz??cie to ju? nie Twój problem :-P

bezjimienny - 2011-05-19, 23:16

Dlaczego forum nie ma zaimplementowanej g?agolicy ?
(uznaj to za zg?oszenie)

Vonen - 2011-05-19, 23:19

Dobra. B?d? mia? problem ze strojem, ale si? zg?aszam. A co.
tygrysica - 2011-06-13, 03:46

Okej. Zapisa?o si? ponad 30 osób, wi?c musia?am ci??. Termin to 16 lipca, osoby wpisane proszone s? o potwierdzenie obecno?ci i wybranie swojej strony (S?owianie lub Ajlyysowie) do niedzieli (19.06) przez PW (albo inne dost?pne ?rodki komunikacji ze mn?).

1. Inka
2. Bezji
3. Falka
4. Gorbacz
5. Nenlume
6. Azja
7. Zvir
8. Koza
9. Hellzen
10. Baku
11. Zielarz
12. Katja
13. Hede
14. Alfar
15. Lath
16. Aga
17. Skrzydelf
18. Sliff
19. Vonen
20. Nari
21. Kane

Zaznaczam, ?e po obu stronach ma by? mniej wi?cej tyle samo osób, ale dla ka?dego co? mi?ego znajd? :> Beware!

Lathea - 2011-06-13, 07:22

Moj? odpowied? ju? znasz co do konkretnej postaci i strony.
ZviR - 2011-06-13, 08:48

16 lipca raczej odpadam
Katja - 2011-06-13, 09:07

Potwierdzam si?
Inque - 2011-06-13, 11:49

Potwierdzam i wysy?am pw : p
Dareth - 2011-06-13, 12:50

Ale masz minusa na 4T Tygrys... :P:P
Czuje si? olany i pomini?ty;-)

Naridena - 2011-06-13, 15:35

Tylko z tej zgryzoty nie zrób wtedy ods?ony ;]
Tygrysku, wiesz, ?e b?d? :)

Dareth - 2011-06-13, 19:13

Kto wie... Mo?e...
Wróbel - 2011-06-13, 19:14

Czy to znaczy, ?e pojedziemy ca?? ods?on? na stop klatce i b?dzie tylko walka? :)
Dareth - 2011-06-13, 19:40

A co ma piernik do wiatraka?;>
Kaym - 2011-06-13, 19:47

Ekhem, nie ?eby co?, ale proponowa?bym powrót do pierwotnego tematu.
Agnieszka - 2011-06-13, 21:38

Si? potwierdzam :)
Dziadek Zielarz - 2011-06-13, 22:05

Obiad na mie?cie potwierdzony.
sliff - 2011-06-13, 22:47

potwierdzam
tygrysica - 2011-06-14, 00:33

póki co potwierdzone 10 osób, wszystko gra i ?piewa.

Dareth, Vroobl - z 33 osób kto? musia? polecie?, a wiem, ?e was namówi? na granie na jakim? konwencie, je?li to dobrze wyjdzie :>

Silgvard - 2011-06-14, 07:20

Siemka:)
Jestem tu nowy ale z ch?ci? si? do??cz je?li s? miejsca i nie zrobi to ?adnego problemu XD

Inque - 2011-06-14, 07:28

Ye... chyba nie ma : p
Silgvard - 2011-06-14, 08:04

Hmmm
Ale nie ma problemu czy miejsc...?:P

Inque - 2011-06-14, 08:06

Miejsc, rekrutacja zamkni?ta.. ponad 10 osób odpad?o bo by?o za du?o : p

Info MG jest kilka postów w gór? ;}

Alfar - 2011-06-14, 08:45

Tygrys bardzo prosze znajd? miejsce dla Silgvarda - s?dz?, ?e znajdziesz miejscówk? dla cz?owieka ze s?owia?skiego bractwa:):->
ZviR - 2011-06-14, 08:51

zw?aszcza, ?e ja zwalniam jedno miejsce :D
Dareth - 2011-06-14, 09:16

Na konwencie raczej nie zagram bo na Polkonie mnie nie b?dzie. A na innych rzadko bywam. Plus jest to do?? lame argument bo mo?esz go te? zaadresowa? do po?owy graczy którzy graj? ^^

Ale nevermind :)

Twoja wola wg jakich kryteriów odrzucasz ludzi. Nie wnikam i nie zamierzam komentowa? bo to nie ma sensu.

Naridena - 2011-06-14, 09:37

Skomentowa? Dareth, po czym wróci? rozpatrywa? dekle ;p
Tower - 2011-06-14, 11:55

Naridena napisał/a:
Skomentowa? Dareth, po czym wróci? rozpatrywa? dekle ;p


O Nari o terminach jednak pami?ta :) (mo?e nied?ugo zacznie jest te? wysy?a? ;)?)

Pozd
Tower

ZviR - 2011-06-14, 09:38

Uff, dobrze, ?e mi przypomnia?a?, bo chcia?em by? z?o?liwy :D
Kaym - 2011-06-14, 10:07

Dareth, wylewaj ?ale na pw. To temat do zg?osze? lub pyta? odno?nie LARPa, a nie w?asnych refleksji. Reszt? bym równie? prosi? o powstrzymanie si? z komentarzami.
Gorbacz - 2011-06-14, 10:12

Potwierdzam swój udzia? w LARPIe, Na Którym Nie Gra Dareth.
sliff - 2011-06-14, 18:30

Czekamy na oficjaln? broszurk?
Alfar - 2011-06-14, 10:26

Chwila, moment. Argumenty Daretha sa racjonalne i w tym przypadku temat mnie rowniez interesuje. Dlaczego na pw?
Kaym - 2011-06-14, 10:38

Nigdzie nie napisa?em, ?e nie s? racjonalne. Uwa?am, ?e je?eli chce wp?yn?? jako? na MG LARPa, to ?eby zachowa? czysto?? tematu, mo?e czyni? to via pw. Reszty nie musi interesowa?, ?e Daretha nie b?dzie na Polconie czy innych konwentach, tym samym, ?e bardzo by mu zale?a?o na znalezieniu si? na li?cie graczy.

Poza tym, Dareth ma tak? manier?, ?e j?czy na forum, gdy mu nie pasuje termin czy cokolwiek innego.

Inque - 2011-06-14, 10:56

Ej ale ja nie rozumiemo co tyle zamieszania.. czy MG przypadkiem nie napisa?a w pierwszym po?cie ?e b?dzie WYBIERA?A graczy... te? kiedy? si? na co? zg?osi?am i do sesji i LARPa i nie zosta?am wybrana.. no i co z tego, mówi si? trudno... no ludzie.. to jej sprawa.. o0
Dareth - 2011-06-14, 12:12

Kaym napisał/a:
Nigdzie nie napisa?em, ?e nie s? racjonalne. Uwa?am, ?e je?eli chce wp?yn?? jako? na MG LARPa, to ?eby zachowa? czysto?? tematu, mo?e czyni? to via pw. Reszty nie musi interesowa?, ?e Daretha nie b?dzie na Polconie czy innych konwentach, tym samym, ?e bardzo by mu zale?a?o na znalezieniu si? na li?cie graczy.


Zdecdowanie musisz wrzuci? na luz je?li chodzi o bycie modem, bo z mojej strony by? to bardziej ?al, a to ?e przerodzi?o si? to w wymian? zda?, to có?, czasem tak bywa.

Inque napisał/a:
Ej ale ja nie rozumiemo co tyle zamieszania.. czy MG przypadkiem nie napisa?a w pierwszym po?cie ?e b?dzie WYBIERA?A graczy... te? kiedy? si? na co? zg?osi?am i do sesji i LARPa i nie zosta?am wybrana.. no i co z tego, mówi si? trudno... no ludzie.. to jej sprawa.. o0


Ale ja nie robi? zamieszania Inque. Jak powiedzia?em to jest jej kwestia jakie bierze kryterium w doborze graczy dlatego nie komentuje tego w ?aden sposób. Skomentowa?em jedynie ?e kiepskim argumentem jest fakt ?e nie wzi??a nas bo my pójdziemy na konwencie gdzie wi?kszo?? z graczy których wzi??a te? na owym konwencie mog?a by wzi?? udzia?. Ale w ?adnym miejscu nie prosi?em jej o komentarz dlaczego wybra?a Ciebie, Kane'a, Zvira, Alfe czy kogokolwiek innego. Wyrazi?em tylko swój smutek nie zakwalifikowaniem si? na LARPa i za?artowa?em, ?e wyci?gne z tego konsekwencje jako eMG w LARPie w którym Tygrys bierze udzia?. Tyle:)

Baku - 2011-06-14, 12:00

Jakie mniej wi?cej godziny 16.07?
Inque - 2011-06-14, 13:19

Dareth : p domy?li?am si? ?e ?artowa?e?.. ale chodzi?o mi o ogólne zamieszanie ;] nie da si? ukry? ?e troch? osób si? w??czy?o ^^
tygrysica - 2011-06-14, 14:14

Baku - popo?udniowe raczej.

Dareth napisał/a:
Ale nevermind :)

Twoja wola wg jakich kryteriów odrzucasz ludzi. Nie wnikam i nie zamierzam komentowa? bo to nie ma sensu.

dzi?kuj?, uwa?am temat za zamkni?ty.
(je?li kto? jest jednak bardzo ciekawy, mog? odpowiedzie? na PW albo wyda? oficjaln? broszurk? na ten temat.)

zaznaczam te?, ?e lista mo?e ulec zmianie po potwierdzeniach b?d? nie (tak, istnieje rezerwa).

prosz? przy potwierdzaniu o wybór strony albo zaznaczenie, ?e jest wam to oboj?tne!

bezjimienny - 2011-06-14, 15:05

To ja chc? t? broszurk? zobaczy?. Na kredowym papierze.
Gorbacz - 2011-06-14, 15:08

bezjimienny napisał/a:
To ja chc? t? broszurk? zobaczy?. Na kredowym papierze.


+1

Alfar - 2011-06-14, 15:36

Dla mnie tez jedna; -)
Baku - 2011-06-14, 17:33

Z bólem s?owia?skiego serduszka musz? zrezygnowa?, gdy? 16 wracam z Mazur i b?d? dopiero wieczorem. <odk?ada strój na wieszak, pochlipuj?c cicho> Mam nadziej?, ?e za?api? si? na reedycj? konwentow?!
Pola - 2011-06-14, 18:02

Potwierdzam si? i zg?aszam oboj?tno?? co do wyboru strony.
Olena - 2011-06-14, 18:15

Potwierdzam obecno?? a co do strony to si? zastanowi?, chyba ?e nie b?d? mia?a ju? wyboru gdzie gra? :P
Inque - 2011-06-14, 21:41

Hej Tygrysie.. powiedz mi ... bo nie wiem czy zawsze odbierasz pw.. odebra?a? ode mnie ??cznie z wybran? stron? mam nadziej? : p ?

Upewniam si?

tygrysica - 2011-06-15, 00:32

PW z tego forum odbieram zawsze, tylko czasem (zwykle) na nie nie odpisuj?.
Eleid - 2011-06-15, 01:01

Z ch?ci? si? pisz? na to:) W S?owianach ju? par? lat robi?, tak?e mam troch? tego ?elastwa potrzebnego.
Naridena - 2011-06-15, 06:20

Ach, to czytanie tematu, zanim si? co? napisze...
Na tego LARPa by?y zapisy, by?a selekcja, miejsc ju? nie ma.

Kane - 2011-06-20, 18:12

Oczywi?cie potwierdzam si?. Strona oboj?tna. Ju? siostrzyczka mi jak?? rol? znajdzie.

Nari - to norma. Czyta si? ostatni? stron? nieczytanego tematu i pisze ;)

Hellzen - 2011-06-20, 22:32

Potwierdzam obecno??, strona jest mi oboj?tna, byle posta? by?a dobra... :P
tygrysica - 2011-06-22, 21:41

Je?eli kto? nie wybra? jeszcze strony (a chcia?by) to do ko?ca weekendu najpó?niej, prosz?.
Je?li komu? strona jest oboj?tna, ale wola?by zagra? z konkretn? osob? - te? prosz? o info. Przydzielenie stron nie b?dzie tutaj og?oszone. Ka?dy z was dostanie najpó?niej tydzie? przed LARPem posta? i ewentualne wytyczne* do stroju / gad?etów.

Do listy graczy do??czyli Mistif, Dareth, Wróbel (o ile si? potwierdzi) oraz Silgvard i Eleid.
Z listy wykre?li?am Zvira i Baku (bo nie mog?), a tak?e Vonena (brak potwierdzenia).


* - zale?nie od postaci, niezbyt rygorystyczne nakierowanie na klimat, który chcia?abym osi?gn??.

Katja - 2011-07-11, 11:52

Czy termin jest wci?? aktualny?
Alfar - 2011-07-11, 13:06

Obawiam si?, ?e musz? zrezygnowa? z udzia?u.
Olena - 2011-07-11, 13:57

Czy zostanie na 1 stronie uzupe?niona lista kto kim gra albo przynajmniej po jakiej stronie, bo fajnie by by?o przygotowa? strój (nie-na-ostatni?-chwil?)?
Inque - 2011-07-11, 17:08

Przy??czam si? do pro?by/pytania Oleny
Na dniach musz? wiedzie? czy LARP si? odb?dzie... je?li nie b?dzie takiego info w ci?gu.. nie wiem no 2 dni to rezygnuj? : /

Lathea - 2011-07-12, 10:43

Tygrys, po ciszy wnioskowa? nale?y problemy? Mo?e jednak sierpie??
tygrysica - 2011-07-13, 00:03

przyznaj?, pisanie dla tylu osób mnie pokona?o. jednak.
nie chc?, ?eby kto? dosta? niedopracowan? rol? czy posta? wymy?lon? na si??.

tym samym najbli?sza mo?liwa (aczkolwiek bardzo nieostateczna) data Dziwów to 20 sierpnia.

Inque - 2011-07-13, 00:31

20 jest LARP maga wi?c ja odpadam.. byli pierwsi
Kinja - 2011-07-13, 02:34
Temat postu: dziwy z jamy
hej,
jakby Ci zostaly wolne role to chetnie przejme: 20 juz prawdopodobnie bede siedziec w pozku:)

pozdro:)

Lathea - 2011-07-13, 07:51

Przy mnie znak zapytania, mam op?acony kurs ju? na ten dzie?. Jeszcze nie wiem, na któr?.
Mistif - 2011-07-13, 08:37

Przy mnie rónie? znak zapytania, b?d? potwierdza? w sierpniu.
bezjimienny - 2011-07-13, 10:49

20 to ja raczej odpadam.
Dareth - 2011-07-14, 02:35

20 sierpnia prawdopodobnie jest te? czwarta tradycja wi?c mnie nie ma.
ZviR - 2011-07-14, 09:51

I pozna?ska ods?ona Shadows Of Poland
tygrysica - 2011-07-14, 20:58

ej, 4T mia?o by? we wrze?niu, oszukujecie. ale jak jest ShoP, to odpuszczam.
w takim razie moooo?e wrzesie?, bardziej pa?dziernik.
opowiem si? po powrocie z ciep?ych krajów.

Eleid - 2011-07-14, 23:31

20 sierpie? ja te? odpadam. Wrzesie? i pa?dziernik spoko.
Naridena - 2011-07-15, 08:44

Pa?dziernikowi i drugiej po?owie wrze?nia mówi? stanowcze i zdecydowane tak.
oh, chodzi?o o LARPa... To nie, wtedy nie mog?.

tygrysica - 2011-11-10, 20:27

- We wiosce g?óg panuje, pani. Pomór od niego straszliwy - wydysza? Mietek wpadaj?c do chaty. - Z?e si? jakie? dzieje.
My?libora patrzy?a na niego niewzruszona. Tym razem jej nie oskar?ono, no prosz?. Mi?e z nich ludzie. Dobre. To mo?e i zaradzi? co? si? uda.

* * *
To by?o jak mgnienie oka. Zaledwie kilka dni min??o od pierwszego zaka?enia w?ród Ludu Ponad, gdy Ajrat odnalaz? odpowiednie sk?adniki i z?o?y? lek oraz szczepionk?. Teraz sta? wyprostowany u boku w?adczyni w od?wi?tnych szatach i czeka? na ostateczne opuszczenie podziemi. U?miecha? si? pod nosem.
- Widz?, ?e czekaj?ce nas spotkanie sprawia ci rado??? - u?miechn??a si? Ujguuna.
- T- tak, o Wspania?o?ci! - wyduka?. Jeszcze nigdy nie zwrócono si? do niego w tak bezpo?redni sposób.
- Wiem, ?e ?wiat?o samo prowadzi?o twe badania. Cieszy mnie, ?e zechcia?e? pomóc Ludowi Ponad.
Ajrat nic nie powiedzia?, tylko opu?ci? g?ow? w zak?opotaniu próbuj?c ukry? rumie?ce.


Ok, jeste?cie gotowi zagra? S?owian i Dziwy zim??
Je?li tak, przyjmuj? potwierdzenia / zg?oszenia, najlepiej wraz ze stron?, do której chcecie przynale?e?.

Czy pasuje wam 17 grudnia?

Inque - 2011-11-10, 20:48

Mi pasuje póki co... ale ?eby to by? prawdziwy termin :p

Wi?c zg?aszam si? na.. dziwa :p again

Dziadek Zielarz - 2011-11-11, 14:07

17 ok. Zg?aszam si? na co tam chcesz.
Falka - 2011-11-11, 14:39

50/50
Skrzydelf - 2011-11-11, 15:30

Chyba pasuje
Baku - 2011-11-11, 16:18

S?owiank? by? chc?! :)
Olena - 2011-11-11, 16:36

Wst?pnie tak :-)
Agnieszka - 2011-11-13, 14:47

Tak, ta posta?, co mia?a by? poprzednio :)
Gorbacz - 2011-11-13, 14:53

A mo?na gra? Jam??
bezjimienny - 2011-11-13, 22:30

17 XII co? mi mówi ale nie pami?tam co. W ka?dym razie wst?pnie dopisz.
tygrysica - 2011-11-14, 01:15

ze wzgl?du na dochodz?ce do mnie s?uchy o terminach coponiektórych prosz? o klikanie w ankiet?.
to by u?atwi?o dogranie terminów.

Katja - 2011-11-16, 12:55

Tydzie? wcze?niej? ^^'
tygrysica - 2011-11-16, 18:13

podobno Nordcon jest wcze?niej.
A LARP na chwil? obecn? szykuj? na 18 grudnia (bo 17 podobno s? planszówki, prawda li to?)

Falka - 2011-11-16, 20:23

jak 18 to ja odpadam nie b?dzie mnie wtedy w mie?cie
Kaym - 2011-11-16, 21:08

Tak 17.12 jest spotkanie planszówkowe w Eurece.
Baku - 2011-11-16, 21:51

Ej ale start najwcze?niej o 16.30 pllls. Bo do 15.30 mam warsztaty :<
Naridena - 2011-11-17, 00:09

Wspaniale! :D
Tygrysie, poprosz? co? klimatycznego :D

Skrzydelf - 2011-11-27, 12:16

18.12 odpadam. Mo?e tydzie? wcze?niej albo pocz?tek stycznia? ;)
tygrysica - 2011-11-27, 16:58

odpowiem prosto, acz stanowczo: nie.
wszystkich nigdy nie zadowol?,a chc? ju? zrobi? tego larpa i bra? si? za nast?pne.mo?e b?dzie jaka? powtórka na konwencie, czy co?.

Olena - 2011-11-27, 18:27

A kiedy b?d? postacie? :P
tygrysica - 2011-11-28, 13:12

po weekendzie, ten tydzie? jeszcze jest czas na potwierdzenia.
wytyczne co do strojów obu grup zamieszcz? tu jako? na dniach.

Lathea - 2011-11-28, 13:19

Ja niestety 17tego po planszówkach odpadam i jad? do Koszalina.
Inque - 2011-11-28, 15:29

Mi pasuje termin, byle tak jak mówi?am by? prawdziwy ^___^ i jestem ciekawa tych wytycznych co do strojów i postaci
tygrysica - 2011-11-29, 21:59

Stroje S?owian:
futra, skóry, p?ótna, g?ównie ciep?e i ziemiste kolory... co nie oznacza, ?e ka?dy ma si? ubra? na br?zowo. po prostu: to jest biedna wie? u progu zimy. wiecie, o co chodzi.

Stroje Ajlyysów:
g?ównie bia?e, z dodatkiem niebieskiego i ostrego pomara?czu, mog? by? syntetyczne (ale nie musz?). raczej jasno, ch?odno i sterylnie. macie jak?? technologi?, mo?ecie to zaznaczy? w stroju (licz? na inwencj?). je?li chodzi o dodatki / bi?uteri? - najlepiej kryszta?y, ca?e b?d? obrobione (nie ka?da posta? musi je mie?, info dostaniecie indywidualnie).


je?eli kto? ma b??kitn? / turkusow? i/lub czerwon? farb? do cia?a, to prosi?abym o info i u?yczenie na LARPa.

Baku - 2011-11-29, 22:39

Eeej. Ja mam strój. W?asnor?cznie uszyty. Gotowy. Ale nie jest za bardzo zimowy, wi?c... B?d? po prostu zahartowan? s?owiank? ;-)

P.S i wci?? apeluj? o pó?niejsz? godzin? larpa, tak? 16.30 na przyk?ad... :->

Inque - 2011-11-30, 14:40

Kolory ok... ale jaki? konkretny styl TYgrysie (chodzi o dziwy) bo tak troch?... si? obawiam ?e moja wizja si? nie pokryje z Twoimi za?o?eniami : p styl.. w przybli?eniu gotyk, barok, techno, lata 70, metal - pomara?czowo bia?y metalowiec.. o? je ;p
tygrysica - 2011-11-30, 17:43

Inka - wy?lij mi wizj? na maila, dogadamy to.

Je?li kto? ma jakie? pytania: zapraszam do kontaktu przez email / PW / fb.

Inque - 2011-11-30, 18:31

Dobrze... jutro b?d? mia?a chwil? naszkicowa? i wys?a? Ci z opisem podejrzewam
tygrysica - 2011-12-06, 22:52

OK. Póki co potwierdzonych mam tylko kilka osób (pogrubione). Reszta z listy proszona jest o okre?lenie si?, im szybciej, tym lepiej :)
Termin LARPa to 18 grudnia. Start zapewne oko?o 16 (Baku, b?dziesz mog?a si? spó?ni?)

1. Inka
2. Bezji

3. Mistif
4. Dareth
5. Nenlume
6. Azja
7. Zvir
8. Koza
9. Hellzen
10. Baku
11. Zielarz
12. Katja
13. Hede
14. Alfar
15. Wróbel
16. Aga
17. Skrzydelf
18. Sliff
19. Nari
20. Kane
21. Daeva
22. Mysterio

Katja - 2011-12-06, 22:59

ja odpadam - zaj?cia do 18:30
Dziadek Zielarz - 2011-12-07, 01:15

To ja si? potwierdz?.
Skrzydelf - 2011-12-07, 23:25

Ja na pewno nie :-(
Daeva - 2011-12-08, 16:54

Odpadam - praca O_o
Hedere - 2011-12-08, 20:51

ja te? nie dam rady dotrzec, niestety.
Azja - 2011-12-08, 23:03

Odpadam :(
Olena - 2011-12-09, 15:26

A mo?e jednak stycze??
Hellzen chyba jest w pracy wtedy (18.12) ale jak co? zapytam.

Kaym - 2011-12-09, 15:31

Pragn? tylko zauwa?y?, ?e w styczniu mo?e by? ju? ma?y problem z terminami sobotnimi, niedziele jednak nadal wolne. ;-)
Lathea - 2011-12-09, 15:44

Pierwszy weekend styczniowy si? zwolni? na amen.
Inque - 2011-12-09, 22:59

Tygrys decyduj bo ma?o czasu zosta?o....
Agnieszka - 2011-12-11, 12:26

Gdyby to jednak mia?o by? w grudniu, to mi pasuje tylko niedziela.
Inque - 2011-12-11, 12:59

Tyyyygrys ?yjesz tam?
tygrysica - 2011-12-11, 16:09

Ja wiedzia?am, ?e tak b?dzie.

Temat do zamkni?cia, jak kiedy? wymy?l? dat?, to za?o?? nowy.

Inque - 2011-12-11, 16:19

Radzi?abym ustali? dat? mimo wszystko na sztywno Tygrys... widzisz co si? dzieje jak dajesz do wyboru :}

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group