Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

?mietnik - Pomó? spe?ni? moje YOGA MARZENIA rezygnuj?c tylko z jednego

Slide - 2011-01-13, 21:04
Temat postu: Pomó? spe?ni? moje YOGA MARZENIA rezygnuj?c tylko z jednego


Cze?? :)

Nazywam si? ?ukasz Janiszewski, znajomi wo?aj? na mnie Slide. Jestem studentem Politechniki Pozna?skiej i w?a?nie ko?cz? studia in?ynierskie na Wydziale Budownictwa i In?ynierii ?rodowiska specjalno?? Drogi i Autostrady.

Jak domy?lacie si? jestem równie? graczem i od wielu lat uczestnicz? w turniejach bijatyk 2D. Swoj? przygod? rozpocz??em od serii Guilty Gear, gdzie podczas pierwszego turnieju zaj??em 3 miejsce. Obecnie interesuj? si? najnowsz? ods?on? ulicznego wojownika, czyli Super Street Fighter 4. W?ród zawodników turniejowych uwa?any jestem za bardzo dobrego gracza. Najwi?kszym moim sukcesem zwi?zanym z gr? Capcom'u jest zaj?cie 4 miejsca na turnieju we W?oc?awku podczas zlotu Bursa VIII, który odby? si? w wakacje 2010 organizowanego przez najlepszego gracza w Guilty Gear XX Accent Core + w Polsce Cie?laka.

W dniach 25 - 27 luty 2011 w Cannes odb?d? si? najwi?ksze mistrzostwa Super Street Fighter 4 w Europie. Udzia? w turnieju potwierdzili najlepsi czo?owi gracze ze wszystkich kontynentów. Niestety z powodu zbyt wysokich kosztów nie jestem w stanie pojecha? na festiwal moich marze?. Wyjazd do Pary?a by?by dla mnie niezwyk?ym prze?yciem. Prócz spotkania si? z najlepszymi graczami ?wiata, których podziwiam do tej pory wy??cznie podczas transmisji turniejów online mo?e to by? moja pierwsza wycieczka zagraniczna o czym zawsze ?ni?em.

Zwracam si? do Was z pro?b? o pomoc. Wierz?, ?e dzi?ki Wam uda mi si? zrealizowa? te marzenia i b?d? móg? si? podzieli? z Wami moimi prze?yciami po odbyciu tej fantastycznej wyprawy. Dla Was to tylko jedno piwo w pubie, dla mnie spe?nienie najwi?kszych marze? zwi?zanych z konsolami i nie tylko.

Je?eli chcesz mi pomóc wy?lij 5 z? na numer konta z dopiskiem "YOGA":
11 1440 1387 0000 0000 0844 8841
Nordea Bank Polski S.A.
ul. Naramowicka 176
61-611 Pozna?

Wszystkim dobroczy?com serdeczne YOGA DZI?KUJE! :)

Strona facebook: http://www.facebook.com/p...getting_started

Adrian - 2011-01-13, 23:07

Próbowa?e? przez provident?
Kris - 2011-01-14, 09:19

Jakby tak próbowa? nie by?oby zabawy :D
Slide - 2011-01-14, 09:27

Adrian napisał/a:
Próbowa?e? przez provident?


Bardzo dobry pomys?. Po wyje?dzie z?by w ?cian? i z pieni?dzy na ?ycie b?d? sp?aca? po?yczk?.

Bo?e jak czytam niektóre posty to po prostu r?ce opadaj?. To takie typowe dla naszego narodu. My?lisz, ?e rozpocz??em t? akcj? nie zastanawiaj?c si? nad innymi opcjami? Najlepiej ?eby ?ycie mia?o szary kolor, a ka?dy pracowa? jak robocik. To nie tylko zbiórka pieni?dzy, ale moja ostatnia spontaniczna akcja na studiach in?ynierskich.

Dareth - 2011-01-14, 11:32

Potem b?d? magisterskie Slidzie ;-)

Tak czy inaczej, na mnie i Mist mo?esz liczy?.

ALE!! Jak nie przy?lesz nam pocztówki to Ci? znajdziemy i zrobimy krzywd? ;-)

P.S.
Jak co damy Ci na pocztówk? :P

Kris - 2011-01-14, 11:44

Ja mu stawiam inne ultimatum, jak nie wyjdzie z grupy w potyczce z klientami którzy go zmiel? xD ma nie wraca? do Polski :P
Dareth - 2011-01-14, 11:46

^^
O to pod to te? si? podpisuje:)

A, i chcemy autografy z dedykacjami.

Jak, daj bóg, zajdziesz jako? daleko typu pierwsza 10 europy to mo?e b?d? co? warte :D

Kris - 2011-01-14, 11:49

Ty Slide kup sobie jak?? fajna koszulk?, któr? b?dziesz móg? po?wi?ci? na autografy od Marna, Daigo i reszty wymiatatorów :D
Alkazz - 2011-01-14, 12:11

Kris napisał/a:
Ty Slide kup sobie jak?? fajna koszulk?, któr? b?dziesz móg? po?wi?ci? na autografy od Marna, Daigo i reszty wymiatatorów :D


e tam koszulka. Niech mu wyryja nozem na klacie :)

Kris - 2011-01-14, 12:32

Wiem, mo?e niech porwie jednego z nich? XD b?d? mieli dzi?ki niemu z kim gra? w Polsce :D
Bagu - 2011-01-14, 14:13

Slide napisał/a:
Adrian napisał/a:
Próbowa?e? przez provident?


Bardzo dobry pomys?. Po wyje?dzie z?by w ?cian? i z pieni?dzy na ?ycie b?d? sp?aca? po?yczk?.

Có?, je?li chce si? je?dzi? do Cannes pogra? na kompie/konsoli, to wymaga po?wi?ce?:P
Slide napisał/a:

Bo?e jak czytam niektóre posty to po prostu r?ce opadaj?. To takie typowe dla naszego narodu.

I Ty naprawd? si? dziwisz? Wi?kszo?? naszego narodu ma w sobie troch? godno?ci, ?eby nie ?uli? pieni?dzy na ch?? pogrania na kompie. A wrzucasz te posty nie na stron? fundacji "spe?niamy marzenia" tylko na forum grupy larpowej, gdzie wi?kszo?? u?ytkowników to studenci, którzy, podobnie jak Ty, nie sraj? kas?. Wi?c ka?esz im zrezygnowa? z w?asnej przyjemno?ci, ?eby? Ty móg? si? dobrze bawi?. No prosz? Ci?, odrobina szacunku do innych ludzi.
Slide napisał/a:
Najlepiej ?eby ?ycie mia?o szary kolor, a ka?dy pracowa? jak robocik.

Najlepiej, ?eby ka?dy sam zapracowa? na swoje hobby, a nie liczy? na dotacje od znajomych.
Slide napisał/a:
To nie tylko zbiórka pieni?dzy, ale moja ostatnia spontaniczna akcja na studiach in?ynierskich.

Có?, zawsze my?la?em, ?e spontaniczne akcje na studiach powinny by? zabawne, finezyjne i zapada? w pami?? i nie polegaj? na ?ebractwie, ale ka?dy inaczej sp?dza swoje studia...

Przepraszam, troszk? mnie ponios?o, ale mierzi mnie, kiedy widz? jak cz?owiek publicznie porzuca resztki godno?ci i jeszcze si? dziwi, ?e ludzie reaguj? na to tak, jak powinni.

Alfar - 2011-01-14, 14:20

Twardy! Co to ma by? za Klikowanie tutaj? :P Jak si? czujesz ze swoim pierwszym flejmem? ;P
Slide - 2011-01-14, 15:04

Bagu napisał/a:
Wi?c ka?esz im zrezygnowa? z w?asnej przyjemno?ci, ?eby? Ty móg? si? dobrze bawi?. No prosz? Ci?, odrobina szacunku do innych ludzi.


KA??

KA?...

KA...

K...Bagu napisał/a:
Slide napisał/a:
Najlepiej ?eby ?ycie mia?o szary kolor, a ka?dy pracowa? jak robocik.

Najlepiej, ?eby ka?dy sam zapracowa? na swoje hobby, a nie liczy? na dotacje od znajomych.


W?a?nie od znajomych, wi?c po co odpisujesz? Btw. ?ycz? Tobie ?eby? za ka?dym razem w ?yciu mia? mo?liwo?? zarobienia na swoje ma?e i wi?ksze marzenia.

Bagu napisał/a:
Slide napisał/a:
To nie tylko zbiórka pieni?dzy, ale moja ostatnia spontaniczna akcja na studiach in?ynierskich.

Có?, zawsze my?la?em, ?e spontaniczne akcje na studiach powinny by? zabawne, finezyjne i zapada? w pami?? i nie polegaj? na ?ebractwie, ale ka?dy inaczej sp?dza swoje studia...


Wspó?czuj? Ci okresu studenckiego. Ja wychowaem si? w akademiku gdzie zosta?em nauczony, ?e dziel? si? z lud?mi, którzy s? w potrzebie albo po prostu chc? zorganizowa? imprez?. Jako? wtedy nikogo nie nazywa?em ?ebrakiem. Widz?, ?e nale?ysz do grona ludzi, którzy licz? kas? i wypomn? ka?dy grosz jaki po?ycz?.

Bagu napisał/a:
Przepraszam, troszk? mnie ponios?o, ale mierzi mnie, kiedy widz? jak cz?owiek publicznie porzuca resztki godno?ci i jeszcze si? dziwi, ?e ludzie reaguj? na to tak, jak powinni.


Aua... jakbym porzuci? resztki godno?ci to bym napisa?, ?e zbieram na przeszczep albo operacje nadnercza.

Dareth - 2011-01-14, 15:07

Bagu napisał/a:
Slide napisał/a:
Adrian napisał/a:
Próbowa?e? przez provident?


Bardzo dobry pomys?. Po wyje?dzie z?by w ?cian? i z pieni?dzy na ?ycie b?d? sp?aca? po?yczk?.

Có?, je?li chce si? je?dzi? do Cannes pogra? na kompie/konsoli, to wymaga po?wi?ce?:P
Slide napisał/a:

Bo?e jak czytam niektóre posty to po prostu r?ce opadaj?. To takie typowe dla naszego narodu.

I Ty naprawd? si? dziwisz? Wi?kszo?? naszego narodu ma w sobie troch? godno?ci, ?eby nie ?uli? pieni?dzy na ch?? pogrania na kompie. A wrzucasz te posty nie na stron? fundacji "spe?niamy marzenia" tylko na forum grupy larpowej, gdzie wi?kszo?? u?ytkowników to studenci, którzy, podobnie jak Ty, nie sraj? kas?. Wi?c ka?esz im zrezygnowa? z w?asnej przyjemno?ci, ?eby? Ty móg? si? dobrze bawi?. No prosz? Ci?, odrobina szacunku do innych ludzi.
Slide napisał/a:
Najlepiej ?eby ?ycie mia?o szary kolor, a ka?dy pracowa? jak robocik.

Najlepiej, ?eby ka?dy sam zapracowa? na swoje hobby, a nie liczy? na dotacje od znajomych.
Slide napisał/a:
To nie tylko zbiórka pieni?dzy, ale moja ostatnia spontaniczna akcja na studiach in?ynierskich.

Có?, zawsze my?la?em, ?e spontaniczne akcje na studiach powinny by? zabawne, finezyjne i zapada? w pami?? i nie polegaj? na ?ebractwie, ale ka?dy inaczej sp?dza swoje studia...

Przepraszam, troszk? mnie ponios?o, ale mierzi mnie, kiedy widz? jak cz?owiek publicznie porzuca resztki godno?ci i jeszcze si? dziwi, ?e ludzie reaguj? na to tak, jak powinni.Bagu powiem wprost bo jak widz? Twój post to mnie krew zalewa:
O D K W I A T K U J SI? od niego.

Jego decyzje. Nie Twoje. Jego ?ycie nie Twoje. Nie ka?dy jest taki jak Ty. Ludzie maj? marzenia i chc? je spe?nia?. On w przeciwie?stwie do Ciebie jest w czym? dobry. A Ty? Jeste? wstanie si? pochwali? ?e w jakimkolwiek bardziej ogólnopolskim gronie kto? zna Twoje nazwisko??
Nie s?dz?. Slide grywa? z nami w LARPy, planszówki, organizowa? niektóre imprezy na których cz??? z nas si? rewelacyjnie bawi?a. Napisa? post ?e zbiera na wyjazd. I spyta? czy kto? si? podzieli. Ja ch?tnie bo go lubie. Ty go chyba nawet nie znasz..

Wi?c powiedz mi Stokrotki, krokusy, tulipany tudzie? inne chwasty co Ci? to boli ?e musisz takie rzeczy pisa??

A btw Bagu? Wiesz co to godno?????

Admin Lathea: Dareth, czy ty wiesz co to Netykieta?
Ja przepraszam :(

Lathea - 2011-01-14, 15:19

Dareth, zió?ka nast?pnym razem po tym jak Ci? krew zaleje, a potem dopiero klawiatura, inaczej mi mo?e ci?nienie skoczy?, a mam narz?dzia by si? nadmiaru z?ej energii pozby?:).
Dareth - 2011-01-14, 15:23

Dobrze pani Admin :) Postaram si? by? grzeczny. Ale powiedz mi. Co ja napisa?em tam gdzie wrzuci?a? mi [Dareth nie potrafi uszanowa? cenzury na forum]? Bo a? nie pami?tam :P
Bagu - 2011-01-14, 15:26

Slide, ka?esz czy prosisz, nie zmienia to faktu, ?e wy?ej cenisz sobie w?asn? rozrywk? ni? cudz? i postanowi?e? pokaza? ?wiatu, ?e jeste? skrajnym egoist?.
Slide napisał/a:

W?a?nie od znajomych, wi?c po co odpisujesz?

Skoro postanowi?e? to napisa? na publicznym forum, nie powiniene? si? dziwi?, ?e ludzie, którzy maj? do niego dost?p komentuj? Twoj? 'szczytn?' inicjatyw?. Na tym w?a?nei polega forum - z jakiego? powodu (nie mam poj?cia jakiego) postanowi?e? o tym napisa? tu, a nie wys?a? prywatne wiadomo?ci do znajomych - gdyby? to zrobi?, nie by?oby ?adnej dyskusji.
Slide napisał/a:
Btw. ?ycz? Tobie ?eby? za ka?dym razem w ?yciu mia? mo?liwo?? zarobienia na swoje ma?e i wi?ksze marzenia.

Oczywi?cie, ?e nie mam - gdyby sta? mnie by?o na wszystkie marzenia, ?ycie sta?oby si? nudne. W ka?dym razie nie zamierzam publicznie si? u?ala? nad tym, na co mnie nie sta?.
Slide napisał/a:
Wspó?czuj? Ci okresu studenckiego. Ja wychowaem si? w akademiku gdzie zosta?em nauczony, ?e dziel? si? z lud?mi, którzy s? w potrzebie albo po prostu chc? zorganizowa? imprez?. Jako? wtedy nikogo nie nazywa?em ?ebrakiem. Widz?, ?e nale?ysz do grona ludzi, którzy licz? kas? i wypomn? ka?dy grosz jaki po?ycz?.

Có?, widz? ró?nic? pomi?dzy osob? 'w potrzebie', pomi?dzy organizowaniem imprezy (na której bawi si? wiele osób, nie jedna) czy po?yczeniu komu? pieni?dzy, a finansowaniu wycieczki krajoznaczwej po??czonej z graniem w Street Fightera... Có?, widocznie w akademiku, w którym si? 'wychowae?' podstawow? potrzeb? ?yciow? by?y gry komputerowe...

Slide napisał/a:
Aua... jakbym porzuci? resztki godno?ci to bym napisa?, ?e zbieram na przeszczep albo operacje nadnercza.

Poniewa? pewne warto?ci nie mog? spa?? poni?ej zera, k?ami?c wcale nie pogorszy?by? swojej sytuacji;)

Dareth - 2011-01-14, 15:30

Bagu, Ty naprawd? jeste? nie ?yciowy. Zero idei kole?e?stwa czy czego? tam. Je?li chcesz kogo? obra?a? to powiedz mu to w twarz. Chyba ?e si? boisz ?e wtedy Slide zrobi Ci krzywd?... Nie chcesz si? dzieli?, to si? nie dziel i wkwiatkowywuj z tematu. Bo nic poza obra?aniem osoby która poprosi?a o drobn? pomoc nie robisz.

Dlatego zwracam si? z pro?b? do Adminów/modów o usuni?cie zb?dnych postów Baga i moich. Nie s? one potrzebne tylko za?miecaj? forum i obra?aj? ich uczestników

Slide - 2011-01-14, 15:40

Bagu ?yj i pozosta? w swoim ?wiecie ja nie mam czasu na dyskusje na Twoim poziomie.
Sirith - 2011-01-14, 15:44

Nie ma o co si? k?óci?.

Bagu: Nikt nikomu od ust odejmowa? nie ka?e. Pami?tasz mo?e co to jest "dobrowolna dotacja"? Je?li czujesz si? ura?ony form?, to mo?esz to przekaza? raz, ?e kulturalniej, dwa, ?e prywatnie. A co to spe?niania g?upich marze?... TO CO? Po prostu nie daj kasy, bo po co.

Dareth: Chill out, bo za gwa?townie zareagowa?e?.

Slide: Nie bardzo mog? cokolwiek da?, drugi kumpel w potrzebie do?? ?yciowej, ale ?ycz? powodzenia :)

Alkazz - 2011-01-14, 15:50

?ycie jest za krótkie by bra? je na serio ;).
Dareth - 2011-01-14, 15:54

Sirith napisał/a:
Dareth: Chill out, bo za gwa?townie zareagowa?e?.


Ja wiem... Ale ja czasem taki gwa?towny bywam jak ludzie podstaw ?ycia i dobrego wychowania nie rozumiej? :)

Gorbacz - 2011-01-14, 16:19

Panowie, zachowajcie energi? na street fightin' w realu, który podobno ostatnio w Noctem jest modny.

A abstrahuj?c od tego, Marvel vs. Capcom > Street Fighter.

Kris - 2011-01-14, 16:27

Bagu napisał/a:
Slide, ka?esz czy prosisz, nie zmienia to faktu, ?e wy?ej cenisz sobie w?asn? rozrywk? ni? cudz? i postanowi?e? pokaza? ?wiatu, ?e jeste? skrajnym egoist?.


On jest chocia? szczery i nie pisz? k?amstw typu, jestem chory chce jecha? do disneylandu

Bagu napisał/a:

Slide napisał/a:
Btw. ?ycz? Tobie ?eby? za ka?dym razem w ?yciu mia? mo?liwo?? zarobienia na swoje ma?e i wi?ksze marzenia.

Oczywi?cie, ?e nie mam - gdyby sta? mnie by?o na wszystkie marzenia, ?ycie sta?oby si? nudne. W ka?dym razie nie zamierzam publicznie si? u?ala? nad tym, na co mnie nie sta?.


I chaw?a Bogu za to (nie myli? z Bagu)
Bagu napisał/a:
Slide napisał/a:
Wspó?czuj? Ci okresu studenckiego. Ja wychowaem si? w akademiku gdzie zosta?em nauczony, ?e dziel? si? z lud?mi, którzy s? w potrzebie albo po prostu chc? zorganizowa? imprez?. Jako? wtedy nikogo nie nazywa?em ?ebrakiem. Widz?, ?e nale?ysz do grona ludzi, którzy licz? kas? i wypomn? ka?dy grosz jaki po?ycz?.


Có?, widz? ró?nic? pomi?dzy osob? 'w potrzebie', pomi?dzy organizowaniem imprezy (na której bawi si? wiele osób, nie jedna) czy po?yczeniu komu? pieni?dzy, a finansowaniu wycieczki krajoznaczwej po??czonej z graniem w Street Fightera... Có?, widocznie w akademiku, w którym si? 'wychowae?' podstawow? potrzeb? ?yciow? by?y gry komputerowe...


No có? ja mog? powiedzie? o Tobie, ?e podstawow? potrzeb? ?yciow? jest u Ciebie bycie nerdem larpowo-rpgow-konwentowo-fantasto bla bla bla. Ja jakbym zliczy? ile dorzuci?em si? na studiach innym na piwo czy ?arcie to sam bym pojecha? na wycieczk?, ale jak si? co? takiego robi to robi si? bezinteresownie, a cz?sto z racji formy w jakiej kto? przekazuje pro?b?. To, ?e komu? co? finansujesz to jak ju? kto? zauwa?y? robisz to uwa?aj s?owo klucz DOBROWOLNIE

Bagu napisał/a:
Slide napisał/a:
Aua... jakbym porzuci? resztki godno?ci to bym napisa?, ?e zbieram na przeszczep albo operacje nadnercza.

Poniewa? pewne warto?ci nie mog? spa?? poni?ej zera, k?ami?c wcale nie pogorszy?by? swojej sytuacji;)


Ty natomiast jak osi?gniesz ju? ten poziom 0 daj zna? ! Haj Fajfff Bagu ! Szkoda, ?e jeste? taki m?dry i ?wiatowy, a na dobr? spraw? to czym mo?esz si? poszczyci??

Gorbacz Guilty Gear ---> Marvel :P

Lathea - 2011-01-14, 16:32

Grabki i wiaderko, anyone? ;]
Kris - 2011-01-14, 16:34

Ja, ja, ja !!! a piaskownice masz?
Lathea - 2011-01-14, 16:36

A spe?ni? tym Twoje marzenie:>? Pod blokiem. Zabawki zrzuc? z szóstego:>.
Kris - 2011-01-14, 16:42

a z czego zrezygnujesz? :D a marzenia nie spe?nisz bo zawsze chcia?em wielki traktor dla dzieci :D
Slide - 2011-01-14, 16:44

Prosz? bez offtopu to powa?na akcja charytatywna.
Bagu - 2011-01-14, 18:07

Có?, drogi Krystianie, pragn? zauwa?y?, ?e nie deprecjonuj? hobby Twojego brata, ka?dy ma takie hobby jak lubi: jedni graj? w bierki, inni na kompie, jeszcze inni graj? w erpegi i uprawiaj? seks. Nie wnikam w poziom, jaki kto w swym hobby reprezentuje, a tak?e czy szczyci si? swymi 'osi?gni?ciami'. Absolutnie nie na ten temat by?a rozmowa.
Mnie jedynie ?mieszy sposób zdobywania pieni?dzy na owe hobby. Poniewa? temat pojawi? si? na forum publicznym, ?eby trafi? do mo?liwie najszerszej rzeszy odbiorców, narazi? si? na mo?liwo?? krytyki. Skoro post pojawi? si? na forum, do którego mam dost?p, mam prawo wyrazi? swoj? opini? nt. tre?ci posta, co te? w tzw. wolnej chwili uczyni?em;) Dziwi mnie niezwykle, ?e oburza was naturalna reakcja na takie 'akcje charytatywne' na tym akurat forum
BTW Slide: Moja wspó?lokatorka jak ju? zebra?a si? z pod?ogi i przesta?a si? ?mia? po przeczytaniu Twojego pierwszego posta, stwierdzi?a, ?e mo?esz spe?ni? swe marzenia jednocze?nie spe?niaj?c marzenia jej i jej szefa, zatrudniaj?c si? w ich firmie - podobno p?ac? naprawd? nie?le. Z pro?b? o dalsze informacje wy?lij PW do u?ytkownika Iszta na tym forum;)

No, to by by?o tyle w temacie:)

Gorbacz napisał/a:
street fightin' w realu, który podobno ostatnio w Noctem jest modny

mam wra?enie, ?e d?ugo mi jeszcze b?dziesz mi to wypomina?:P a przecie? to nie my zacz?li?my;)

A od Marvel vs. Capcom wola?em Mortal Combat vs. DC Heroes.

Yorukamiko - 2011-01-14, 18:26

Az mi si? nie chce Was czyta? O.o
Alfar - 2011-01-14, 18:52

@ Twardy, Twardy! A ty chciale? dobrze, a z tego taki flejm wyszed?;) gdzie jeste? cholero? Ukrywasz si? w G?ogowie pewnie;).

@ Dareth widz?, ?e wróci?e? do swojej dawnej formy, nie wiem co o tym my?le?, ale nast?pnym razem realnie dziabnij sie w ucho zanim co? napiszesz;-)

@ Slide, Kris, Bug: A dosrywanie sobie na tym poziomie sko?czcie, bo nie ma sensu k?óci? si? o pi?? z?otych. Slide - Ty mog?e? sobie darowa? chamskiego posta wzgl?dem Twardego na pocz?tku, bo ch?opak nie mia? z?ych intencji, a odszczeka?e? jak gówniarz, ca?a reszta zachowa?a tylko ten poziom. Nast?pnym razem jak liczysz na wsparcie to nie wypowiadaj si? w obra?liwy sposób do wypowiedzi osób sugeruj?cych inne rozwi?zania, bo s?dz?, ?e tym g?ównie narazi?e? si? na ?mieszno?? ze strony innych u?ytkowników forum.

I nie odbierzcie tego jako atak, powa?nie sugeruj? wzi?? na luz.

Bagu - 2011-01-14, 19:16

Oj nasza niezast?piona, wiecznie bezkonfliktowa Alfar, co my by?my zrobili bez Twojej bezstronnej uprzejmej mediacji?:P To jeszcze stwierd? czy lepsze jest Street Fighter, Marvel vs Capcom czy MC vs DC, ?eby zapobiec kolejnemu flejmowi;)

EDYTA: Alf, przepraszam, kajam si?:P

Alfar - 2011-01-14, 19:36

Marvel i DC gór?.
Wiedzia?am, ?e si? ucieszysz;)

I btw misiaku pisze si? "zapobiec" :-)

EDYTA: Wybaczam ;-)

sliff - 2011-01-14, 20:09

@Bagu
Z opini? jak z dup? ka?dy ma swoj? i tego nale?y si? trzyma?. Wyrazile? swoje zdanie ok, wystarczy. Reszta mo?e przeczyta i sama zadecyduje jak wykorzysta? swoje 5PLN. Samo to ?e post forum jest publiczne nie wymusza na tobie ko?ieczno?ci reakcji. Ale ja wiem czasem po prostu trzeba.
Pod ko?cio?ami te? ?eb?? publicznie i to tak na ulicy i jako? nie zauwa?y?em ?eby? kadego z nich nawraca? i pokazywa? inne mo?liwo?ci.

@Slide
To musz? by? jakie? kosmiczne pieni?dze skoro nie by?e?/jeste? wstanie od?o?y? zarobi? takiej kasy.
Ale jak faktycznie jeste? taki dobry to mo?e jaki? sponsoring s?dze ?e ?atwiej by by?o nak?oni? jak?? firm? z bran?y do wy?o?enia 200-300pln ni? 50 os do wp?acania po 5 pln

Slide - 2011-01-14, 21:08

8-)
Kaym - 2011-01-14, 22:54

Ze wzgl?du na zastraszaj?c? wr?cz ilo?? szeroko poj?tego flejmu, jaki objawi? si? w ci?gu tego jednego krótkiego dnia w tym temacie, zamykam go.

Kto o akcji mia? si? dowiedzie?, dowiedzia? si?. kto b?dzie chcia? j? wesprze?, wesprze. Uwa?am dalsz? dyskusj? za zb?dn?, a nawet szkodliw?.

A najbardziej zajad?ym dyskutantom radzi?bym by najpierw dwa razy przemy?leli, a dopiero potem nacisn?li wy?lij.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group