Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Gry - Rodzaje karcianek

Phantom - 2010-11-07, 09:08
Temat postu: Rodzaje karcianek
Czy kto? uprzejmy wyja?ni mi ró?nic? mi?dzy karciankami LCG a CCG a TCG? :)
Kaym - 2010-11-07, 10:15

LCG - Living Card Game karcianka (teoretycznie) niekolekcjonerska. masz podstawowe talie i co jaki? czas wychodz? do nich dodatki. Charakteryzuje si? tym, ?e w przeciwie?stwie do CCG w ka?dym dodatku jest to samo, wiesz wi?c co kupujesz i nie ma ?adnej losowo?ci, tym samym nie istnieje tu polityka, na jakiej opiera si? Magic: the Gathering - im wi?cej kasy, tym lepsza talia. Przyk??dem LCG jest Warhammer Invasion.

CCG - Collectible Card Game karcianki kolekcjonerskie. Mnóstwo talii podstawowych i jeszcze wi?cej dodatków daj?ce niezliczone wr?cz liczby kart, a tym samym kombinacji do stworzenia talii. Niestety generalnie im wi?cej w?adujesz e to kasy, tym Twoja talia b?dzie lepsza.

Szczerze mówi?c nie wiem co oznacza"T" w skrócie TCG ani czym si? charakteryzuj?.

Phantom - 2010-11-07, 10:28

Dzi?ki ;) a btw. masz dzi? czas na warhammera?:P
Kaym - 2010-11-07, 10:35

Dzi? pracuj? nad sesj? do Wolsunga. ;-)
Phantom - 2010-11-07, 10:36

Ok kumam aczkolwiek szkoda ;)
Dziadek Zielarz - 2010-11-07, 11:14

TCG to bodaj Trading Card Games, czyli co? podobnego do CCG, tylko w za?o?eniu nastawiona jest na wymian? i handel kartami miedzy graczami w celu skompletowania jak najlepszej talii (tak jak w MTG na ten przyk?ad, gdzie niemal niemo?liwe jest zebranie czterech egzemplarzy konkretnej rzadkiej karty kupuj?c wy??cznie dodatki).
Bagu - 2010-11-07, 12:32

nie. Trading Card Games i Collectible Card Games to dwa okre?lenia dok?adnie tych samych karcianek;)

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group