Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Tajemnice - Tajemnice 2 i 1/2: "Sen Katarzyny II"

Alfar - 2010-10-08, 22:17
Temat postu: Tajemnice 2 i 1/2: "Sen Katarzyny II"
Niektórzy uwa?aj?, ?e Katarzyna II i Jej syn - Piotr I doszli do w?adzy wzbudzaj?c strach w swoich poddanych. Prawd? jest, ?e to oni stworzyli dzisiejsze Imperium Brytyjskie tak pot??nym jak jest dzisiaj

- Anonimowy rozmówca podczas przyj?cia w pa?acu carskim, roku pa?skiego 1812.


Na smyczy trzymam filozofów Europy
Podpar?am armi? marmurowe Piotra stropy
Mam psy, soko?y, konie - kocham ?ów szalenie
A wokó? same zaj?ce i jelenie
Pa?ace stawiam, g?owy ?cinam
Kiedy mi przyjdzie na to ch??
Mam biografów, portrecistów
I jeszcze jedno pragn? mie?

- Stój Katarzyno! Koron? Carów
Sen taki jak ten mo?e Ci z g?owy zdj??!

Kobiet? jestem ponad miar? swoich czasów
Nie bawi? mnie umizgi bladych lowelasów
Ich mi?kkich palców dotyk budzi obrzydzenie
Ju? wol? ?owi? zaj?ce i jelenie
Ze wstydu potem ten i ów
Rzek? o mnie - Niewy?yta Niemra!
I pod batogiem nago bieg?
Po ?niegu dooko?a Kremla!

- Stój Katarzyno! Koron? Carów
Sen taki jak ten mo?e Ci z g?owy zdj??!

Kochanka trzeba mi takiego jak imperium
Co by mnie bra? tak jak ja daj? - ca?? pe?ni?
Co by i w?adcy i podda?ca by? wcieleniem
I mi zast?pi? zaj?ce i jelenie
Co by rozumia? tak jak ja
Ten g?upi dwór rozdanych ról
I po?ród pochylonych g?ów
Dawa? mi rozkosz albo ból!

- Stój Katarzyno! Koron? Carów
Sen taki jak ten mo?e Ci z g?owy zdj??!
Gdyby si? taki kochanek kiedy? znalaz?
- Wiem! Sama wiem! Kaza?abym go ?ci??
!Pani ?mier? i Pan Czas zapraszaj? na LARP w estetyce Tajemnic 1,5. Carska Rosja, intrygi, bale i plotki mog?ce zabi? nawet w toalecie! To wszystko tylko w pa?acu Cara!
:)

LARP przewidziany jest na 10-15 graczy, odb?dzie si? w ostatni weekend listopada! :)
[/center][/i]

Lista graczy:

1. Lath
2. Bezjimienny
3. Gorbacz?
4. Zielarz
5. Barven
6. Kane
7. Naridena
8. Wróbel
9. Dareth
10. Koona
11. Azraeal
12. Pikot
13. Czedol
14. Hedere
15. Daeva
16. Sliff
17. Tygrys
18. Vel
19. Baku
20. Mistif
21. Katja
22. Nemezis
23. Yorukamiko

Lathea - 2010-10-08, 22:28

Me.
bezjimienny - 2010-10-08, 22:31

Grr, Lath wyprzedzi?a? mnie. To ja etatowo okupuje pierwsze miejsce w zg?oszeniach.
Gorbacz - 2010-10-08, 22:47

Je?eli ostatni weekend = niedziela to TAK na 100%.

Je?eli ostatni weekend = sobota to TAK na 50%.

Lathea - 2010-10-08, 23:03

sobota, 27 listopada aktualnie.

Flip a coin.

Gorbacz - 2010-10-08, 23:07

Chyba raczej rzuc? k20 na tabelce 8-43 pami?taj?c o erracie.

A tak na serio to ustal? rozk?ad poci?gów ;-)

Dziadek Zielarz - 2010-10-08, 23:07

Wbijam.

Tylko w mi?dzyczasie wymy?l? strój...

Barven - 2010-10-08, 23:12

Co? za du?o ostatnio gram w Poznaniu... W ka?dym razie b?d? :-)
Falka - 2010-10-08, 23:21

ja te? chce
Naridena - 2010-10-08, 23:23

i ja i ja!
Wróbel - 2010-10-08, 23:26

A co mi tam... count me in
Dareth - 2010-10-08, 23:46

Je?li b?d? w poznaniu to te? chce :)
Koona - 2010-10-08, 23:56

Ja, wybierz mnie, ja! Ja! Chc?!
Azrael - 2010-10-09, 00:43

Ja te? ch?tnie zagram w kolejn? edycj? Tajemnic.
Pikot - 2010-10-09, 09:34

Ch?tnie bym spróbowa?
Che - 2010-10-09, 09:43

Tako?. Dawno nie ?ama?em zasad czasu.
Trzeba od?wie?y? wspomnienia... Bo ostatnio by?em chyba w latach 50tych...

Kaym - 2010-10-09, 10:59

No to chyba pad? nowy rekord ilo?ci zg?osze? w 12h. ;-)
Vonen - 2010-10-09, 11:34

Bo to Tajemnice.

Jako, ?e nie mog? si? zapisa?, polec? wszystkim tego larpa. Polecam wszystkim tego larpa.

I nadal was nie cierpi?, ?e czekali?cie z tym do mojego wyjazdu :P

Kaym - 2010-10-09, 11:37

Vonen nowym zwolennikiem spiskowych teorii. :-P
Hedere - 2010-10-09, 13:43

Alfo. Kocham Ci?, mi?o?ci? niesko?czon? :*

???iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

<tak tak, to jest deklaracja, ?e chce gra?> :D

Kaym - 2010-10-09, 14:03

Hedere, dzi?ki, ale ja te? mistrzuj? tego LARPa. :-|
Daeva - 2010-10-09, 19:11

Chcem :). Mogem?

edit: to zale?y od daty, której w tej chwili znale?? nie potrafi?. Je?eli b?d? mia?a zjazd - odpadam.

sliff - 2010-10-09, 19:38

zawsze jest do pobicia rekord 24h jeszcze

+1

Mistif - 2010-10-11, 11:27

Przykro mi, ale niestety mnie to ominie...... czemu nie we wakacje, gdy jeszcze mog?am gra? co? :P


Có? Czedolu, przykro mi, ale chyba ta skrz?tnie przygotowana przez Ciebie "rzecz" dla Lamii nie b?dzie mia?a szansy si? urealni?.

Kaym - 2010-10-11, 11:28

Pragn? zauwa?y?, ?e edycja 2,5 nie jest zwi?zana z g?ównym plotem Tajemnic. ;-)
Alfar - 2010-10-11, 11:31

3 cz??? zrobimy w pi?tek:P
Mistif - 2010-10-11, 11:58

^^
Che - 2010-10-11, 13:49

O, jasne, w pi?tek. Grrr.

Mistif - spokojnie. Co si? odwlecze, to nie uciecze. To 2,5 ods?ona.

Zreszt?, je?li po?owa z tego, co napisa?em w planach w raporcie po 2 ods?onie dojdzie do skutku na 3, to wszyscy b?d? mieli zgrzew?, poczynaj?c od eMGów, ko?cz?c na BNach:>

Poza Andersenem. Jego nie lubi?.

Vonen - 2010-10-11, 15:52

Cholerny Crowley, a ja tak si? powstrzymywa?em ?eby Ci? ostatnio nie unicestwi?.

Trza by?o nie rozpoczyna? III Wojny ?wiatowej w moim ?wiecie!

Che - 2010-10-11, 17:33

"Twoim ?wiecie?" Ty tylko zosta?e? - czysto przypadkowo i z powodu pomy?ki - jego w?adc?. Co oznacza, ?e Ty si? musisz nim przejmowa?.

Ja natomiast, mój lubuj?cy si? w ch?opcach grafomanie, mog? czerpa? z tego ?wiata, ile wlezie, bez obaw, bez opami?tania i bez konsekwencji... Mog? w nim czyni?, co mi si? ?ywnie podoba...

Nadal s?dzisz, ?e to "Twój ?wiat"...?

Vonen - 2010-10-11, 17:55

Oh, jak?e zazdro?? Ci? z?era. Nie martw si?, by? mo?e kiedy? umr?, a wtedy znowu b?dziesz móg? wyg?osi? swoje wspania?e przemówienie, by? mo?e tym razem wybior? Ci? na w?adc? Midgardu, o co tak usilnie stara?e? si? ostatnio.

Tak, mo?esz sobie ?erowa? na tym ?wiecie. W teorii. Jak zapewne pami?tasz, w?adcy podpisali traktat w którym zobowi?zali si? do wzajemnej pomocy. Zapewne pami?tasz te? gdzie i czym zosta? on spisany. ozostaje mi tylko ?yczy? Ci powodzenia.

Z reszt? - jak nie ten ?wiat, to inny...

<A teraz mo?e grzecznie przestaniemy offtopowa?? Cho? to w sumie dobry sposób na poczucie klimatu Tajemnic>

Che - 2010-10-11, 17:58

Eh, Wy m?odzi:> Zawsze proponujecie zako?czenie offtopowania po swojej wypowiedzi, maj?c nadziej?, ?e b?dziecie mieli ostatnie s?owo...:>

Zaraz, zaraz... Sugerujesz, ?e AC by jakiekolwiek postanowienia jakiegokolwiek traktatu obowi?zywa?y? No prooosz?... Zapytaj ?mier?, jak wygl?daj? Zasady, kiedy pojawia si? AC:>

<Edit: mówcie, co chcecie, ale dyskusja dotycz?ca losów wszech?wiata, przeprowadzana przez dwóch osobników, z których jeden ma mordk? pluszowego Cthulhu, a drugi dziób zaskoczonej Sowy... Wygl?da bajerancko>

Vonen - 2010-10-11, 18:04

Jak dla mnie mo?emy offtopowa?, póki ?mier? nie u?yje mocy BAN.

Ciebie nie - ale innych w?adców ju? tak. Nec Hercules, je?li wiesz, co mam na my?li. A ?mier?? Zapytam j? przy najbli?szej okazji, nie widujemy si? za cz?sto.

Che - 2010-10-11, 18:05

"Nec Hercules Contra Plures" to stwierdzenie u?ywane przez tchórzy, którzy chowaj? si? za plecami innych, maj?c nadziej?, ?e Ci inni pójd? do boju pierwsi...:>
Vonen - 2010-10-11, 18:11

Ascalonie, pytanie retoryczne, czy?by w?a?nie nast?pi?? ?a?osna próba ataku na nasz honor? Alaisterze, jestem pewien, ?e mo?emy t? sytuacj? rozwi?za?.

Tylko poka? si?, zamiast dzia?a? przez swoje s?ugi i magi?. ?wi?ty Jerzy chcia?by Ci zrobi? krótki wyk?ad o szkodliwo?ci magii.

Che - 2010-10-11, 18:22

Jakby ten Twój magiczny scyzoryk nie by? przyg?uchy, to mo?e by us?ysza?, jak bardzo chcia?e? si? go pozby? po tym, jak Ci wyrós?, niby pryszcz na d?oni...

Wyk?ad o szkodliwo?ci magii, mówisz? Jako pocz?tkuj?ce, rzek?bym, pachol? w tej materii, raczej nie powiniene? si? wypowiada? o czarnoksi?stwie...

A co do moich ...s?ug... Ja nie miewam s?ug, robaczku. To, ?e Ty masz s?abo?? do ch?opi?cych chórów ko?cielnych, nie znaczy, ?e ka?dy ma...

Vonen - 2010-10-11, 18:28

Jak?e to <ziewni?cie> oryginalne. Powo?ywa? si? na nieprawdziwe plotki, ?eby zyska? przewag? w rozmowie.

Pocz?tkuj?ce. Tak, tak. Niekoniecznie jest mi na r?k? t?umaczenie Ci czegokolwiek. Im mniej wiesz, tym lepiej. I, uprzedzajac zapewne Twoj? odpowied? - nie, wcal? nie my?l?, ?e ma?o wiesz.

Nie masz s?ug, powiadasz? Czyli Rasputin ju? si? rozpad?? Zabawne, powiniene? go lepiej posk?ada?. A i miejsce na przechowywanie duszy wybra? lepiej.

Che - 2010-10-11, 19:05

S?ug?? Hah!

Stary, dobry Rasputin by? drobnym ?arcikiem, który sp?ata?em Rosji w przyp?ywie dobrego humoru, niczym wi?cej.

Czy si? rozpad? - nie wiem, nie sprawdza?em co u niego. Powiniene? wiedzie? lepiej, o "w?adco"... W ko?cu to chyba on wywo?a? III Wojn? ?wiatow?...?

OT: A, sorry, w?a?nie sobie przypomnia?em, ?e Crowleya nie ma na Ziemi. -_-

Gadasz z lustrem, stary:D

Vonen - 2010-10-11, 19:11

Nie wiem, Alf na koniec Tajemnic II krzykn??a co? w stylu : "I teraz macie II Wojn? ?wiatow? i ogólnie rozpierducha!"

Pij? do lustra, to i gadam z lustrem. Nie tylko Ty mnie nie lubisz :P

Ciekawe, ile punktów wkurwa nabili?my sobie u Alfar.

Che - 2010-10-11, 19:17

III, stary, III. W czasie II to si? odbywa?a pierwsza ods?ona Tajemnic. Druga ju? po:D

A co do punktów wkurwa - nie wiem, jak Ty, ale ja si? ju? zaczynam pakowa? i spadam do Hondurasu. Mo?e tam mnie nie znajdzie ;>

Kaym - 2010-10-11, 19:18

Przed ?mierci? i Czasem nie uciekniecie spamerzy! :-P
Vonen - 2010-10-11, 19:27

Lapsus lingue, III mia?em na my?li.

Che - ja ju? profilaktycznie wszystkim wmówi?em, ?e jestem w pobliskiej Francji. Uwierzyli! A na |Antarktydzie jest ca?kiem ciep?o. Dzi? i przez 9 godzin jutra mamy tu lato.

tygrysica - 2010-10-12, 11:14

jak mozna, to tygrys by sie niesmialo dopisala do listy.
Velazkez - 2010-10-13, 16:22

Ja chcia? prosi? bym o dopisanie je?eli da rade^^"
Alfar - 2010-10-13, 20:15

Ca?e szcz??cie, ?e taki szmat czasu jeszcze przed Wami... uf uf ^^ mia?o by? 15 osób:P
Baku - 2010-10-14, 14:24

18, 19 co za ró?nica, nie?... No nie?... *patrzy wielkimi oczyma* Ja tee??
Lathea - 2010-10-22, 12:35

To co, b?d?? Nie b?d?? Potwierdzi? plotki prosz?:).
Alfar - 2010-10-22, 13:04

Nie wiem..:P
nemezis - 2010-10-22, 13:13

ja si? tylko tak niewinnie przypomn?, ?e jakby? zmienia?a termin to 2 dodatkowych graczy pada?o przed Tob? na kolana na Coperniconie:)
Lathea - 2010-10-22, 13:56

Alfar napisał/a:
Nie wiem..:P


To si? dowiedz. :>

Yorukamiko - 2010-10-23, 02:17

To ja si? za Neme ustawi? w kolejce do przypominania si?... :3 (O ile oczywi?cie do tego czasu opanuj? bilokacj?...)
Alfar - 2010-10-23, 15:59

B?dziecie musia?y obawiam si? zajeba? Kul?... bo na 90% przez niego "Sen" jednak odb?dzie si? w tej dacie. Z niecierpliwo?ci? musicie poczeka? do poniedzia?kowego wieczoru;)
nemezis - 2010-10-23, 22:14

ja si? tak nie bawi?! napisa?a? posta za pó?no! rano go widzia?am i bym na niego nakrzycza?a, pogrozi?a, itp.
Yorukamiko - 2010-10-23, 22:59

No to ja si? b?d? musia?a przesun?? o dwa tygodnie (ze wzgledu na zjadzy)... i kupi? bilet do Poznania :P
Hedere - 2010-10-24, 01:23

yoru, yoru, na dwa tygodnie pó?niej ja nie mog?! :/
Dareth - 2010-10-24, 12:00

D?ugo zlewa?em temat:P

Wi?c, je?li dobrze zrozumia?em i LARP b?dzie 26.11 to b?d? zarówno ja jak i Mistif :)

Alfar - 2010-10-24, 12:08

LARP odb?dzie si? w terminie, nie mam mo?liwo?ci prze?o?enia go, nie moge zwleka?. Mam za ma?o czasu, a pó?niej poch?onie mnie pyrkon.
Dareth - 2010-10-24, 12:31

Ale to jest pi?tek 26 listopada czy n ie?
Yorukamiko - 2010-10-24, 15:50

Damn. No dobra, trzeba kombinowa?...

Zatanawiam sie ile osob bedzie ch?tnych gra? w pi?tek w Poznaniu i w sobote w Krakowie.. :D

Alfar - 2010-10-24, 21:39

mial byc w sobote, ale bedzie w pt. O 20,00
Yorukamiko - 2010-10-24, 22:48

Weee~! :D
nemezis - 2010-10-25, 10:24

Alfar napisał/a:
mial byc w sobote, ale bedzie w pt. O 20,00


Czy ja ju? mówi?am, ?e kocham Twoj? kreatywno??:> w?a?nie za?atwi?am sobie wolne, a co tam;) zapowiada si? przed urodzinowy maraton larpowy^^
aaaaa Nika te? chce! ale jest zbyt leniwa ?eby si? zarejestrowa?, wi?c grzecznie licz plus 2 graczy.

Mistif - 2010-10-25, 10:42

Yay^^ To ja chc?^^
Katja - 2010-10-26, 08:01

To ja te? si? jeszcze wcisn?? ^^
Dareth - 2010-10-26, 10:13

Zajebiaszczo :):) To ja tylko spytam gdzie jest? I zaznacz? ?e si? zapewne oko?o kwadransa spó?ni? :( (do 20 kurs w empiku. Zwolni? si? wcze?niej ale trza dojecha? :) )
Alfar - 2010-10-26, 10:25

Jak to gdzie, w Pa?acu Cara!
Kane - 2010-10-26, 18:52

Why not. Jak maraton to maraton :) Prosz? mnie dopisac
Falka - 2010-10-26, 19:17

damn:/ o 21:30 ko?cze prac?...
Alfar - 2010-10-26, 19:39

oj... :(
Falka - 2010-10-26, 21:07

troch? bardziej ni? oj..bo mi akurat na tym mocno zale?a?o..no trudno-?ycie
Alfar - 2010-10-27, 07:49

Hum. Ten LARP mo?e by? nocny... ;-)
Falka - 2010-10-27, 15:45

propozycja ciekawa- tylko co na to reszta
bezjimienny - 2010-10-27, 17:13

To, ?e ma by? o 20 w ?aden sposób nie k?óci si? z tym by by? o 21 czy 22. W ko?cu pa?ace cara bywaj? raczej w innych strefach czasowych :D.
Yorukamiko - 2010-10-31, 01:56

Aaalf.... To znaczy co, start o 22, koniec o..2? 3? potem after do 5-6, plus 7h w poci?gu to akurat na 12-13 w krk? :P Love it! :D
Dareth - 2010-10-31, 09:24

Mi pasuje.. Nie wiem jak Misti zapatruje si? na koniec larpa o 2 lub 3 rano...
Alfar - 2010-10-31, 10:24

Ja te? nie wiem;D
Mistif - 2010-10-31, 15:32

Pewnie jako? prze?yj?, je?li nadrobi? snem na kilka dni przed i wypij? kubek zielonej herbatki mierzonej miark? Ordosa :P
Lathea - 2010-11-02, 15:59

Prosz? o informacj? o której to LARP si? odb?dzie najwcze?niej?
Alfar - 2010-11-10, 08:19

Ok, w zwi?zku z pokrywaj?cymi si? terminami Suomi Night i Snu Katarzyny, oraz tego, ?e LARP mia?by zacz?? si? najwcze?niej o 22 jestem zmuszona przesun?? t? ods?on?. W pi?tek dam zna? na kiedy. Bardzo, bardzo przepraszamy z Kaymem.
Vonen - 2010-11-10, 10:44

Spoko, nie gniewamy sie i liczymy na dogodny termin :D
Alfar - 2010-11-10, 12:20

Jak wracacie do kraju panie Andersen?
Vonen - 2010-11-10, 12:54

18 grudnia z rana najprawdopodobniej, oko?o 14 b?d? móg? ju? gra?. :D

EDIT: Damm, z przyczyn niezale?nych od mojej skromnej osoby, moi wrogowie zmienili prawo niemieckie dotycz?ce transportu zorganizowanego, czym uniemo?liwili mi stwierdzenie, kiedy powróc? na ?ono Ojczyzny.

tygrysica - 2010-11-10, 15:17

that's the spirit!

ciesz? si? z przesuni?cia, bardzo :))

Koona - 2010-11-10, 17:22

Ja te?, bo w?a?nie chcia?am napisa?, ze odpadam. A tak, to poczekam na nowy termin :D
Barven - 2010-11-10, 21:44

Vonen napisał/a:
18 grudnia z rana najprawdopodobniej, oko?o 14 b?d? móg? ju? gra?. :D


18 grudnia jest Herbaciarnia we Wroc?awiu

Falka - 2010-11-13, 00:39

ja tylko prosz? ?eby ten larp nie by? w sobot?..
Yorukamiko - 2010-11-15, 03:19

Powiem tak: do ko?ca roku nie mam ju? wolnych weekendów. Ale s? rzeczy wa?ne i wa?niejsze.. Sen jest w tej drugiej kategorii :D

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group