Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Inne - R&D - projekt filmowy

Tower - 2010-04-17, 14:34
Temat postu: R&D - projekt filmowy

Inque - 2010-04-17, 21:31

Pomog?abym wam ale na ?adn? rol? nie spe?niam wymaga? o0 macie wysokie oczekiwania XD powodzenia ^^
Alfar - 2010-04-18, 12:33

Ja ch?tnie, nie jestem dobr? aktork?, ale pobawi?abym si?, je?li nie aktorsko to charakteryzatorsko:)
Tower - 2010-04-18, 14:20

?wietnie :) zapraszamy
Krasnola - 2010-04-18, 14:22

chetnie sie przylacze w jakiejkolwiek roli, wyzwania lubi? jakby co :P
Katja - 2010-04-18, 17:02

Te? ch?tnie si? do projektu podczepi? pomocnie ;)
Tower - 2010-04-18, 21:41

Ok, prze?lijcie mi swoje maile - to wy?l? scenariusz :).
Flumenignis - 2010-04-18, 22:35

Mo?e by?bym ch?tny :) ale musia?bym pozna? wi?cej szczegó?ów :) w razie w mail Fenix87@interia.pl
Alfar - 2010-04-18, 22:43

dockalfar@gmail.com
Velazkez - 2010-04-18, 23:50

Jak by co mog? pomóc wi?c jak macie jak?? woln? role to ?mia?o;)
Phantom - 2010-04-19, 08:19

industrialphantom@gmail.com
Tower - 2010-04-19, 19:35

Z powodu nie do ko?ca nieprzewidzianych trudno?ci jestem uziemiony do ko?ca miesi?ca. W wolnej chwili wy?le wszystkim zainteresowanym scenariusz, lecz do rozmów usi?dziemy w maju.
Pozdrawiam
Tower

Alfar - 2010-04-20, 08:15

To nawet lepiej;)
Tower - 2010-04-29, 14:24

Troch? informacji:

Proponuje spotkanie ze wszystkimi zainteresowanymi (zarówno aktorsko jak i jako ekipa filmowa - to co, jak si? bawi? to na powa?nie ;)) spotkanie u mnie, w ?rod? 19 maja, na godz 18., planowany czas to 1-2h.
W planach:

1. Omówienie projektu (w tym uwagi ró?ne)
2. Przydzielenie ról
3. Sprawy wn?trz i dekoracji
4. Ustalenie terminu zdj??

Dlaczego tak pó?no:
1. Bo co nagle to po diable :P, a na powa?nie, potrzebuje troch? czasu aby poprawi? scenariusz i wam go przes?a? (je?li kto? nie dosta? odzywa? si? - wy?l? now? wersj?) oraz dok?adnie zaplanowa? sceny
2. Po drugie ca?y czas si? dokszta?cam w sprawach filmu. Przyda mi si? troch? czasu na przerobienie w tydzie? jednej ksi??ki o re?yserce. Co mo?e wszystkim nam zaoszcz?dzi? sporo czasu i problemów potem ;)
3. A poza tym popsu?em sobie kilka spraw na uczelni, które wymagaj? teraz mojej niezw?ocznej atencji

Wi?cej informacji powinno pojawi? si? 1-2 tygodnie przed spotkaniem.
Chcia?em tez podzi?kowa? wszystkim osob? które ju? si? zg?osi?y albo mia?y uwagi do scenariusza.
Pozdrawiam
Tower

Alfar - 2010-04-29, 14:26

mnei pasuje:)
Odyseusz - 2010-04-29, 15:13

Je?li zajdzie potrzeba ch?tnie podejm? si? próby stworzenia oprawy muzycznej.
Tower - 2010-04-29, 16:15

Wszyscy b?dziemy próbowa? co? stworzy?, zapraszam na spotkanie :)
Slide - 2010-04-29, 18:36

Ustawi? sobie tak grafik ?eby mi pasowa?o ;)
Katja - 2010-04-29, 23:31

B?d?
Krasnola - 2010-05-03, 17:45

przypomnijcie mi dzien przed smsem, prosze, razem z adreesem bo by?am raz, a moja orientacja w terenie ssie.
Tower - 2010-05-12, 23:10

Witajcie.
Ca?y czas dokszta?cam si? w wolnych chwilach i poprawiam scenariusz. Mo?e nie ostateczna wersj? .. ale ju? do niej zbli?aj?ca si? wy?l? w niedziele wieczorem. Na forum równie? zaznacz? który fragment przeczytamy sobie do której roli.
Pozdrawiam
Tower

Tower - 2010-05-16, 13:57

Scenariusz poleci dzisiaj wieczorem - jak obieca?em :) . Tymczasem w wolnej chwili, napiszcie mi w jakim czasie macie czas wolny w nast?pnym miesi?cu (czerwiec) - to zaoszcz?dzi nam chwilk? czasu w umawianiu si? z terminami na spotkaniu.
Pozdrawiam
Tower

Dareth - 2010-05-16, 16:35

Tower, czerwiec, przynajmniej dla mnie, równa si? sesja. Dopóki nie mam ustalonych terminów egzaminów nie powiem Ci nic :/
Alfar - 2010-05-19, 08:59

To spotkanie ostatecznie jest dzisiaj czy dopiero w czerwcu?
Ja niestety przesadzi?am z tym, ze mam tak du?o wolnego czasu... nie wiem czy dam rad? wygospodarowa? go na ewentualne granie, wi?c jakby co prosz? mnie bra? pod uwag? przy charakteryzacji/inscenizacji...

Tower - 2010-05-19, 10:17

Spotkanie jest dzisiaj. Co do terminów.. có? tak si? dogramy aby pasowa?o :)
Alfar - 2010-05-19, 10:24

Ok w takim razie - jak bedziecie robic zdj?cia do filmu to rzu? info, przybiegn? z kosmetyczka;)
Slide - 2010-05-19, 12:40

Gdzie to jest u Ciebie ?
Tower - 2010-05-19, 22:48

Dzi?kuje wszystkim za spotkanie.
Zosta?y uzgodnione nast?puj?ce próby:
Eliza i Adam - czwartek 20.05 o godz 20
Adam i Konrad wtorek 25.05 o godz 20
Adam i Anna pi?tek 28.05 o godz 15

Dni zdj?ciowe zosta?y wyznaczone na
?roda 02.06 - Wilczak
czwartek 03.06 - u Daretha

Je?li pojawi?y si? jakie? babole dajcie zna? - niezw?ocznie poprawi?.

Katja - 2010-05-20, 08:02

Które postacie w te dni s? potrzebne?
Tower - 2010-05-20, 11:30

Je?li mo?esz - mo?emy Ci? wykorzysta? w czwartek
Alfar - 2010-05-20, 11:48

Eliza i Adam - czwartek 20.05 o godz 20 - nie mog? charakteryzowa?, na dzisiaj mam ju? plany
Adam i Konrad wtorek 25.05 o godz 20 - nie moge charakteryzowa? AV
Adam i Anna pi?tek 28.05 o godz 15 - nie mog? charkteryzowac jestem w pracy o.O

Tower - 2010-05-20, 12:33

Spoko - na próby nie potrzebujemy charakteryzacji :P

Nie wiem jak? charakteryzacje potrzebuj? Panowie - z nimi b?dziemy kr?ci? w ?rod?, czy w czwaretk b?d? jakie? panie - zale?y od dogrania jeszcze kilku spraw.
Edit: Mam na my?li ?rod? 2 czerwca i czwartek 3

Alfar - 2010-05-20, 13:08

Mam zajebisty fluid HD, który s?u?y do malowania nim w?a?nie przed kr?ceniem:P
Katja - 2010-05-20, 15:27

czwartek - zapisuj? b?de
Tower - 2010-05-20, 19:54

Alfar napisał/a:
Mam zajebisty fluid HD, który s?u?y do malowania nim w?a?nie przed kr?ceniem:P

Fluid HD - teraz twoja twarz w HD :D Lholh

Tower - 2010-05-24, 12:07

UWAGA
ulega zmianie termin jednej próby-
Adam i Konrad wtorek 01.06 o godz 20

Prosz? o potwierdzenie

Dareth - 2010-05-24, 19:40

Mi pasuje. Chocia? wola?bym wcze?niej.
Krasnola - 2010-05-27, 12:48

a ja oczywi?cie wszystko przegapi?am o.O wydawa?o mi si?, ?e to spotkanie jest 29 maja, zdolna ja...
Dareth - 2010-05-27, 22:17

Ja... Ja bardzo przepraszam ale wysz?o tak mega chujowo z mojej strony :/
I obawiam si? ?e jutro wyjdzie równie tragicznie, bo jako ?e w niedziel? ma do poznania przyj?? fala kulminacyjna, a brachol ma magazyny w luboniu, prosi? mnie ?ebym pomóg? w zabezpiecznaniu wi?c obawiam si? ?e znowu jutro zjebi? :/

P.S.

Tower, zrób co? bardziej w klimie inferna xD Trailer zajebiaszczy ^^

Tower - 2010-05-30, 23:25

Kolejna gar?? informacji (Wklejam tez kopie w pierwszym po?cie na wszelki wypadek).

Najbli?sze terminy zdj??:

2 Czerwca
Godzina: Od 16.00
Miejsce: U Phantoma
Aktorzy: Dareth i Slide
... czekamy jeszcze na potwierdzenie od gospodarza- bo zmieni?y si? godzinny. jednak b?dzie to pó?no- b?d? pod wieczór, poranne terminy odpadaj?.

3 Czerwca
Godzina: Ca?y dzie??
Miejsce: U Daretha.. poza Poznaniem
Aktorzy: Dareth, Daeva?
Wjazdówka wiec du?o zabawy ze sprz?tem (zw?aszcza statywy i ca?a reszta) - z tego co wiem Daeva jest wolna od 18... bardzo chcia?bym sko?czy? sceny z tymi bohaterami w jeden dzie?. (Tak wiem, ?e jest to wszystko troch? na wariackich papierach :P ). Wiec czekam na odzew. Dareth od kiedy nas mo?esz przyj?c... i Deva czy dasz rad? wpa??.

Do Alfar .. ufff, jak tam u Ciebie uda si? w jaki? dzie? nam towarzyszy? z charakteryzacj?? I druga sprawa kiedy mo?na wpa?? i nakr?ci? uj?cia na waszym ?o?u?

Do Hellzena/Kozy - czy jest mo?liwo?? po?y? drobna ilo?? sztucznej krwi ? -- wspomnia?em o drobnej strudze kriw.. chyba na LA.?

Daeva - 2010-05-30, 23:26

Da?, dam... ale autka nie dam rady skombinowa?. I od 17-18 wolnam, tak...
Dareth - 2010-05-31, 00:02

Tower. Pierwsze primo. jak od 17 to jak Ty sobie wyobra?asz nakr?ci? ca?o???? rzecz druga, nie by?o prób. Rzecz trzecia. Przystopuj z tempem. Jak sam zauwa?y?e? zapierdalasz na wariackich papierach a jak wida? nie ka?demu to odpowiada i nie ka?dy jest si? w stanie dostosowa?. np. mi godziny wieczorne 2.06 nie pasuj?. Mówi?em ?e chce jak najwcze?niej. Do godziny 18-19 jestem na uczelni w sprawach pracy in?. a jako ?e b?d? od godziny 13 bo mam zaj?cia i zaliczenia to b?d? pó?niej zbyt wyjebany, wybaczcie damy za s?ownictwo, ?eby gra?/kr?ci?/niewiadomocorobi?. a btw. why u phantoma?
Tower - 2010-05-31, 06:32

Próby by?y - tylko nie ka?demu uda?o si? na nie trafi? ;). Z tempem nie musz? stopowa?, samo zgrywanie terminów powoduje, ?e wszystko si? b?dzie przeci?ga?. U Phantoma, poniewa? ma du?y przestronny pokój z fajna grafik? na ?cianie.


Wi?c
Z powodu nie mo?liwo?ci zgrania terminów zdj?cia 2 zostaj? odwo?ane, przepraszam Phantom, Alfar i Hellzena za zamieszanie.


3 wszystko zostaje po staremu... Slide odezwij si? do mnie na pw jak stoisz z czasem wtedy. Dareth daj zna? czy masz w tym dniu tez jakie? ramy czasowe.

Pozdrawiam
Tower

Inque - 2010-05-31, 07:37

Ja te? mam ale co do terminu.. deklarowa?am ch?? pomocy w momencie gdy by? spokój... wszystko za? si? przesun??o czasowo, nie wiedzie? czemu... i aktualnie ja ju? od tygodnia mam sesj? praktyczn?, zosta?a teoretyczna, a wcze?niej by?y ostatnie dni oddawania projektów. Tak wi?c... póki mi si? sesja nie sko?czy to ja nawet nie spojrz? do tego scenariusza bo nie mam kiedy

Widz?c po waszym tempie zd??y mnie wszystko omin?? ^^ bywa i tak

Dareth - 2010-05-31, 09:35

moja rama czasowa w czwartek wygl?da nast?puj?co: od 9 do 16.30 albo do pó?na. Zale?y od paru czynników. Ale na chwil? obecn? do 16.30 bo na 17.00 musz? by? w mie?cie.
Tower - 2010-05-31, 11:40

Przymus bycia w mie?cie równa si? z posiadaniem transportu :) ?
Tower - 2010-05-31, 11:53

http://www.doodle.com/zzmvc59574a6pkvr

Ok stworzy?em doodla - mo?e wydawa? si? ,ze jest tego za du?o - lecz zapewniam was ... wychodzi szybciej ni? dzwonienie do wszystkich co chwile próbuj?c co? skalibrowa?.

Wpisujcie si? jak wam pasuje - je?li macie w?tpliwo?ci, lepiej si? nie wpisa?.
Do Daevy - mamy obsuw? zgodna z planem czyli wszystko jest pod kontrol? :P

Dareth - 2010-05-31, 16:55

tak, w postaci autobusu
Alfar - 2010-05-31, 17:44

Generalnie teraz moja dost?pno?? si? zmieni?a na gorsze, zacz??am now? prac? i jeszcze nie bardzo wiem co i jak, ale generalnie do Poznania trafiam oko?o 17 ...

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group