Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Inne - NBA - Noctem Basket Association

Dagon - 2010-04-06, 08:44
Temat postu: NBA - Noctem Basket Association
Hej,

Planujemy w pi?tek wyj?cie na kosza, boisko przypuszczalnie na Zwyci?stwa. Jak zbierzemy 10 osób to mo?emy zagra? normalny mecz!;) Jak wi?cej to b?dzie mo?na zmiany robi?...;) Godziny popo?udniowe, ale tak ?eby jeszcze jasno by?o czyli 18- 18.30 start.

To jak? Kto ch?tny?

Alfar - 2010-04-06, 08:45

moi wyje?d?a :(
Dareth - 2010-04-06, 09:58

Jestem jak najbardziej za... Ale nie w tym tygodniu :(
Jakby co to si? za tydzie? pisz? :)

bezjimienny - 2010-04-06, 11:27

W ten pi?tek to tylko do 19.
Ordos - 2010-04-06, 11:56

sugeruj? 10 dag, o 14 zaczynam prac? do 22
Dagon - 2010-04-06, 13:31

znaczy dla mnie 10 jest ok, tylko czy inni dadz? rad?;Pm.in. Twój legion
sliff - 2010-04-06, 17:01

no w pi?tek z rana kosz jak ?mietana XD czy jako? tak
Velazkez - 2010-04-06, 17:43

=P Jak by co si? pisze;)
Ordos - 2010-04-06, 19:39

legion co? umilk? by?. ale trzeba zapyta?. mo?e tak. okre?lmy si? na 10 rano w pi?tek, ale na osiedlu ?okietka. a co! moja pi?ka :P (ps, Daga, tak si? wst?pnie umawiali?my :) )
sliff - 2010-04-06, 20:07

to ja chyba b?d? musia? o 5 tej wsta? ?eby si? tam si? dotelepa? na 10 am ;p
Gwyir - 2010-04-06, 20:17

Na mecz w pt nie dam rady przyj??... ale na nast?pne postaram si? przyj??... mam nadzieje ?e kto? mi powoli i dok?adnie wyja?ni idee faulu w koszykówce xD
Dagon - 2010-04-06, 21:43

Ok, niech b?dzie ?okietka, a pi?k? Ordos masz?:D Hm, o 9.30 ko?cz? zaj?cia, ale powinnam dojecha?, beze mnie paskudy nie zaczyna?!!:P

Otó? i lista ch?tnych :

Dagon
Ordos
Sliff
Vel
Xarin


Czyli pierwsza pi?tka ju? jest!:P

bezjimienny - 2010-04-06, 22:19

Ja mam zaj?cia od 10 do 12 i to najsensowniejsze na ca?ych studiach i cho?by nie wiem co si? z nich nie urw?.
Dagon - 2010-04-06, 22:30

to jednak nie mamy pierwszej pi?tki
Ordos - 2010-04-06, 23:39

poczekaj na odzew ludzi z pyrforum :)
Xarin - 2010-04-06, 23:50

Co prawda nienawidz? koszykówki i gra raczej idzie mi bardzo s?abo, ale od biedy mog? wpa?? :-P (Istnieje pewna szansa, ?e b?d? mia? wtedy praktyki w KWP, ale jakby mnie mia?o nie by?, to poinformuje o tym dzie? wcze?niej).

No i mo?e wreszcie dowiem si?, o co chodzi z tym Legionem :-P .

Dareth - 2010-04-07, 10:29

10 nie mog? :/ Shit... Mo?e nast?pnym razem...
Dagon - 2010-04-07, 13:42

11.30? Co by nie by?o tak nieludzko o 10...;) Pasuje Wam?
Dareth - 2010-04-07, 14:04

to zale?y.. Ile mecz ma trwa?? Bo ja my?le wygospodarowa?bym od 12. do 14 okienko na studiach xD
Dagon - 2010-04-07, 14:18

Jak zagramy mecz to 40 albo 48 minut;P zale?y czy system NBA czy europejski:P

Ale jak znam ?ycie to po prostu ustalimy na miejscu ile i w jakich sk?adach gramy;)

bezjimienny - 2010-04-07, 16:42

By?bym w stanie dotrze? na 12:30.
Ordos - 2010-04-07, 21:31

dobra, zaczyna si? z tego robi? chryja.
11:30 kto chce przyj?? przyjdzie, kto chce do??czy? w trakcie, te? zapraszamy. b?dziemy gra? najdalej 2h chyba ?e znajd? si? w?ród nas killerzy z za du?? ilo?ci? si?y.

tako rzek?em. pami?tajcie ?e zawsze s? nast?pne tygodnie, wi?c nie smuci? si? p?dzle :P

Kaym - 2010-04-07, 21:50

Wrona dosta? nowy Legion i ju? si? sadzi na forum. :-P
Ordos - 2010-04-08, 01:56

powiedzia? kolo z mhrocznym podpisem pod nickiem :P
Lathea - 2010-04-08, 09:20

Ordos, powiniene? sobie pon nickiem tytu? zmieni? na: znów jest nas wielu :P.
sliff - 2010-04-08, 12:27

ja podnios? tak? ma?o istotn? kwesti? mianowicie wolne to boisko b?dzie tj np nie b?dzie tam si? odbywa? w-f albo co? ?
Mistif - 2010-04-08, 12:41

Tak sobie my?l?, ?e troch? ruchu mi sie przyda:D
Dagon - 2010-04-08, 18:56

No...tego to ja nie wiem, ale skoro to osiedlowe boicho to raczej nie powinien...;)
Ordos - 2010-04-08, 21:16

to boisko s?u?y do straszenia/?awkowych spotka? m?odocianych ziomali z osiedla. jest puste o tej godzinie
Dareth - 2010-04-08, 23:27

Dobra, a jak tam trafi???
Ordos - 2010-04-09, 04:10

osiedle ?okietka 9/1 zbieramy si? o 11:25.
u mnie chyba by?e? co?

ps: czytaj forum stary

Alfar - 2010-04-09, 08:04

Jak do Ordosa, b?d? na ?okietku ko?o tesco:)
Dareth - 2010-04-09, 08:16

z tym ?e ja b?d? PÓ?NIEJ. Dlatego pytam jak tam trafi?.
Alfar - 2010-04-09, 08:26

jak do Ordosa, idz w strone tesco, które widac na horyzoncie:->
Dagon - 2010-04-09, 16:51

No i jak Szanowni Panowie wra?enia:D?
Naridena - 2010-04-09, 16:59

Pytasz, jakby? orga?a ich wszystkich. Je?li tak si? sta?o, tog ratuluj?, na ?wiecie ostatecznie zatryumfowa?? sprawiedliwo?? :-D
sliff - 2010-04-09, 17:07

taaa... tak? sprawiedliwo?? to ja mam....

smutne p?dzle gratuluj? weso?ym waflom, w przysz?ym tygodniu rewan? obowi?zkowo

Ordos - 2010-04-09, 18:21

zostanie wykonane z podobn? precyzj? i finezj? :D

smutne p?dzle godnymi przeciwnikami byli.

(wiedzia?em ?e podanie amfetaminy Dadze przed gr? to dobry pomys? 8-) )

Dagon - 2010-04-09, 20:17

Ej Ordos, mia?e? im nie mówi?!;P

Hm, my?l? ?e nazwy dru?yn si? chyba przyjm?...;p Mo?e sobie zamówimy koszulki?Z logo noctem i podpisem Smutne P?dzle i Weso?e Wafle?:D

Velazkez - 2010-04-10, 12:57

Tej ale to dlatego Daga lata?a jak ma?y perszing;P
Co do samego kosza mi?o by?o sobie zagra? ponownie po roku przerwy;)

Dagon - 2010-04-10, 14:03

To kiedy nast?pne wyj?cie?
bezjimienny - 2010-04-11, 23:22

Kto? co? mówi? o pi?tku...
Dagon - 2010-04-12, 08:27

Tylko ja w pi?tek mam egzamin, a potem jest impreza, któr? przygotowuje;)Mo?e niedziela?
Dareth - 2010-04-12, 10:17

ja w niedziel? mam sesje u Kayma. Mo?e ?roda po po?udniu?
Mistif - 2010-04-12, 11:52

w ?rode po po?udniu pracuj? ==
sliff - 2010-04-12, 13:04

Ja mam ca?y ten tydzie? zaj?ty sobota przed larpem ew niedziela.
bezjimienny - 2010-04-12, 15:31

To mo?e niedziela rano, dajmy na to o 10 ?
Kaym chyba nie b?dzie prowadzi? tak wcze?nie.

Kaym - 2010-04-12, 16:54

S?aby punkt Twojego planu bezjimienny. Zbiórka 9:30, start sesji 10:00. W ko?cu kto rano wstaje, temu Sigmar zwyci?stwo nad Chaosem daje, czy jako? tak. ;-)
Dagon - 2010-04-12, 17:34

ekhem kaym, miej?e lito?? w niedziel? ludzie musz? jako? kaca po wolsungu wyleczy?;P a sport to zdrowie!:)
Kaym - 2010-04-12, 18:26

Nie ma lito?ci. Twardym trzeba by?, a nie mi?tkim. A tak powa?nie to niestety jedyny wolny termin w przysz?ym tygodniu, wi?c musi by? rano. ;-)
sliff - 2010-04-12, 21:10

to powiedzmy sobie od 12 przerw? zrobicie na 2h w ko?cu ile mo?na zamula? nad kartkami i kostkami co wy na to ??
Kaym - 2010-04-12, 21:13

Zamula?? Bez przesady, moje sesje nie s? a? tak kiepskie. :-P

Niedzielne popo?udnie brzmi lepiej i wilk syty, i owca ca?a (cho? nie mnie decydowa? ja w kosza nie gram). Poza tym, ?ycie to sztuka wyboru, czy? nie?

Dagon - 2010-04-12, 21:42

zdefiniuj po poludnie, bo najpó?niej wg mniej zacz?? mecz to mo?na tak o 16-17,zeby jeszcze by?o ciep?o no i ?eby s?o?ce by?o...
Kaym - 2010-04-12, 21:44

Mamy podobne definicje popo?udnia. ;-)

Poza tym z moich graczy jedynie Dareth gra? ostatnio w kosza, zak?adam, ?e ewentualny brak jednej osoby zbytnio Wam nie zaszkodzi. :-)

bezjimienny - 2010-04-12, 22:34

Jak dla mnie takie popo?udnie te? mo?e by?.
Dagon - 2010-04-12, 22:58

No, to z Twoich graczy nikt nie gra?, bo Darteha nie by?o;P


To co, niedziela 16?

Kaym - 2010-04-12, 22:59

No widzisz i problem si? sam rozwi?za?. ;-)
sliff - 2010-04-12, 22:59

si
Dagon - 2010-04-12, 23:00

Boisko tam gdzie wtedy? Czy przynosimy si? gdzie indziej?

No i ja panowie proponuj?, ?eby gra? na ca?ym boisku a nie na po?ówce...

Dagon - 2010-04-17, 12:12

Mo?e 15? o 17 jest spotkanie orgów pyrkonowych. Co Wy na to? Proponuje boisko na zwyci?stwa
Dareth - 2010-04-19, 22:45

To co z jutrem??
Dagon - 2010-04-19, 23:29

Reszcie nie pasuje, ustalili?my w niedziel? nast?pn? niedziel? o 12. Dasz rad??
Dareth - 2010-04-19, 23:49

jak nie b?d? mia? u Kayma sesji to tak :)
bezjimienny - 2010-04-24, 13:24

Gramy jutro ?
Dagon - 2010-04-24, 15:35

yhm, ale po po?udniu
bezjimienny - 2010-04-24, 18:03

Mam czas do 16.
Mistif - 2010-04-24, 22:15

Wci?? aktualne? ^^

Kto zamierza si? jeszcze pojawi??

Dareth - 2010-04-24, 22:33

co znaczy po po?udniu?
bezjimienny - 2010-04-24, 23:31

Po po?udniu znaczy w po?udnie. Na zwyci?stwa.
Dareth - 2010-04-25, 00:42

Dagon napisa?a ?e PO po?udniu. Ja ju? si? zgubi?em....
Dagon - 2010-04-25, 09:21

po?udnie, po?udnie, jak w klasycznych westernach;)
bezjimienny - 2010-04-25, 09:23

A! Ju? wszystko jasne. Zbieramy si? w samo po?udnie, w mi?dzyczasie po?udnie si? ko?czy, nastaje popo?udnie i zaczynamy gra? :D.
Vonen - 2010-04-25, 10:35

Zapowiadam m? skromn? osob? :)
sliff - 2010-04-25, 10:51

let the battle begin
Vonen - 2010-04-25, 15:53

To by?o emocjonuj?ce starcie, podczas którego obie dru?yny sz?y ?eb w ?eb, ?adna nie dawa?a drugiej stronie uzyska? przewagi.

Zdobyty w ostatniej sekundzie kosz sliffa zapewni? zwyci?stwo naszej dru?ynie. Dzi?ki za gr? i do zobaczenia!

bezjimienny - 2010-04-25, 22:01

Cytat:
w ostatniej sekundzie kosz sliffa

Po ostatniej... i nie zapewni? :P. Kiedy rewan? za haniebny (no co, tylko 3 was by?o) dla mnie i Macieja remis ?

Dagon - 2010-04-25, 22:36

Po majówce, bo chyba wcze?niej nie damy rady, chyba ?e Wam Panowie pasuje na tygodniu si? spotka? i pogra? tak jako? pod wieczór....
bezjimienny - 2010-04-26, 00:12

Pod wieczór w tygodniu to poniedzia?ek, czwartek i pi?tek.
Dagon - 2010-04-26, 08:45

mi by czwartek wieczór pasowa?
Maciej - 2010-04-26, 23:59

Ok, ja równie? jestem za czwartkiem.

Dawa? zna? komu jeszcze pasuje...

Maciej - 2010-04-29, 16:11

Wszyscy ch?tni na kosza dzisiaj(czwartek) o 19:15. Spotykamy si? ko?o wej?cia do kauflandu przy Os. Zwyci?stwa.
sliff - 2010-04-29, 16:15

ja pas
Dareth - 2011-08-01, 12:06

Ludzie!!!!!

Bo trza co? zrobi? a nie w domach gni?.

Kto si? pisz?? Ten weekend? w okolicach 11?

bezjimienny - 2011-08-01, 13:35

W niedziele pewnie mnie ju? nie b?dzie ale sobota jak najbardziej.
Kane - 2011-08-02, 23:50

Hmmm. Wst?pnie czemu nie. Tylko w razie czego za?atwcie jak?? piel?gniark? do reanimacji staruszka
Alfar - 2011-08-03, 10:10

To metaforyczne czy na serio? ;)
To kiedy chcecie kosi? t? pi?k?? Z ch?ci? Wam poprzeszkadzam:P

ZviR - 2011-08-03, 10:48

mo?e nawet ja przyjd?, pogram sobie na komórce w Metal Sluga, czy co?
Adrian - 2011-08-03, 19:18

masz MS na komórce? przyjed? do mnie to sobie zgram !
Katja - 2011-08-03, 19:49

Mog? pokibicowa? z bezpiecznej odleg?o?ci =P
Dareth - 2011-08-04, 17:21

my?la?em o tym weekendzie...
Velazkez - 2011-08-05, 15:00

Weekend mi pasuje to gdzie i o której?
Kane - 2011-08-06, 01:52

No i...??
Dareth - 2011-08-06, 10:53

Jutro? 11?
Kane - 2011-08-06, 17:25

Jak dla mnie oki. Gdzie??
Dareth - 2011-08-06, 18:19

Gdzie badz jak macie pomysl. Jakby co, jest fajne boisko w Swaju :P
Dareth - 2011-08-06, 22:33

Jako ?e ch?tnych A? czwórka i brak miejsca, proponbuje w sobot? 20, o godzinie 10.00

Pono? gdzie? na ?okietka jest fajne boisko. To prawda?

bezjimienny - 2011-08-06, 22:50

Przysz?a sobota te? mi nie pasuje.
Dareth - 2011-08-07, 08:14

Nie przysz?a. 20.08

To jest za dwa tygodnie.

Dareth - 2012-05-04, 18:39

Czy kto? zechcia?by wskrzesi? t? jak?e zacn? inicjatyw?? Ciep?o jest i w ogóle :)
tygrysica - 2012-05-04, 19:03

ja jestem za niedziel?, tylko niech kto? rzuci miejsce czy co?.
bezjimienny - 2012-05-05, 00:51

U mnie na estadio orlik mo?na by. Tylko ja od przysz?ego tyg dopiero mog?.
Baku - 2012-05-06, 19:28

Ejj, ja te? chc?. Ale od ?rody dopiero.
Dareth - 2012-05-07, 14:16

Co powiecie na 15.05?
Baku - 2012-05-07, 17:28

Mog? tylko mi?dzy 15 a 17.
bezjimienny - 2012-05-07, 20:59

Bardzo zabawne.
Baku - 2012-05-07, 23:17

Przepraszam za niekonstruktywnego posta, ale:
:D

A tak powa?nie wysuwa?abym cich? sugesti? aby, je?eli to mo?liwe, by?by to inny dzie? ni? wtorek, bo wtedy zasuwam Lk? po mie?cie.

Dareth - 2012-05-08, 17:15

16 te? mi pasuje :)

To kto ch?tny?

Baku - 2012-05-09, 07:26

Baku, cz?owiek s?usznego wzrostu, podnosi ochoczo ?apk? w gór? ;-)
Dziadek Zielarz - 2012-05-09, 11:09

W sumie czemu nie, tylko jak?? miejscówk? i godzin? poprosz?, ?ebym móg? si? dookre?li?.
bezjimienny - 2012-05-09, 13:05

Je?li nie b?d? gra? w przysz?ym tyg gran derbi di institut to b?dzie mi pasowa?. I wysuwam kandydatur? orlika przy bukowska-przybyszewskiego.
Dareth - 2012-05-09, 15:58

Miejsce jak najbardziej mo?e by? :)
Dareth - 2012-05-13, 16:49

Czyli 16.05
Orlik przy skrzy?owaniu bukowska-przybyszewskiego.

Gracze:

Bezji
Baku
Zielarz
Dareth

Da si? gra? na jeden kosz, ale by?oby fajnie mie? jeszcze dwójk? :)

Ludziska. Nie opierdala? si?. Kto ch?tny?:)

I zasadnicze pytanie:P
Na któr??
Ja mog? po 17 dopiero

bezjimienny - 2012-05-14, 00:48

Ja jednak gram gran derbi wi?c o 17 to musia?bym ko?czy?.
Dziadek Zielarz - 2012-05-14, 00:59

Podobnie u mnie. Popo?udniem mam zaj?cia na morasku.
Baku - 2012-05-14, 07:01

Ja mog? od 15 w gór?. Ale widz?, ?e co? ci??ko idzie.
Dareth - 2012-05-14, 19:34

ehh... To jaki jest proponowany nast?pny termin? ^^
Baku - 2012-05-14, 19:47

Pi?tkowe/niedzielne popo?udnie?
Dareth - 2012-05-15, 17:32

pi?tkowe - ok. Niedziela - mo?e by? ró?nie. Kto ch?tny na nowe terminy?
bezjimienny - 2012-05-15, 20:47

pi?tek ok, po 15
Baku - 2012-05-15, 23:33

Potem Juwenalia s?. Ale my?l?, ?e starczy?oby czasu.
Dareth - 2012-05-17, 21:49

to kto jak i gdzie si? spotykamy ?:)
bezjimienny - 2012-05-18, 12:09

Mnie tam dzisiejsze popo?udnie pasuje.
Baku - 2012-05-18, 12:10

Zacznijmy od tego ilu nas jest? Damy w ogóle dzi? rad??

Edit: Dowiedzia?am si? ogólnie dzi?, ?e na Polibudzie jest jaki? rodzinny festyn, na który z racji stanu powinnam si? wybra?... Niemniej jednak, je?eli co? b?dzie zale?a?o od mojej obecno?ci, to si? pojawi?. Dajcie tylko zna? gdzie i o której najlepiej telefonicznie. Jestem wolna od 15, ale musz? jeszcze dojecha?.

Dareth - 2012-05-18, 14:03

Bior?c pod uwag? ?e ch?tnych jest A? trzy osoby...

To proponuje to prze?o?y? i nast?pnym razem popyta? w?ród znajomych równie? :)

Baku - 2012-05-18, 15:45

Jestem w stanie za?atwi? kilka osób z moich treningów :) Okej, to do ustalenia.
Vonen - 2012-05-19, 10:00

Po 23 z ch?ci? do??cz?.
Dareth - 2012-05-23, 13:25

To moja propozycja.

Pi?tek 25.05. Najlepiej wczesnym popo?udniem.

Who's In?

bezjimienny - 2012-05-23, 15:32

Od 13:30 mam zaj?cia. Wcze?niej (tak do 12:30) mi pasuje.
Baku - 2012-05-23, 18:01

No way. Pi?tek ca?y jestem zaj?ta. Poza tym mam w robocze mam lekcje do wczesnego popo?udnia :) Ale ja tak czy siak przez najbli?szy tydzie? b?d? martwa spo?ecznie wi?c mn? si? chwilowo nie przejmujcie.
Vonen - 2012-05-23, 19:45

Mi pasuje, ale we dwójk? czy trójk? nie ma chyba co :D

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group