Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Gry - Czy warto kupi? konsole ?

Tower - 2009-12-18, 16:24
Temat postu: Czy warto kupi? konsole ?
Ostatnio powa?nie zacz??em si? zastanawiac na pytanie w temacie. Konsola przez d?ugi czas by?a traktowana przezemnie jako co? "gorszego", bo to w ko?cu taka tylko maszynka do grania. Ale czasy si? zmnieniaj?, wspó?czesne konsole maj? coraz wi?ksze mo?liwo?ci - a i same gry komputerowe zbli?y?y sie cenowo do tych na ps3 czy Xboxa. A co wy o tym my?licie ?
sliff - 2009-12-18, 16:46

oczywiscie ze warto nawet bardzo pod warunkiem ze jest z kim gra?. inaczej szybko si? znudzi i b?dzie tylko zbiera? kurz. Przedewszystkim nie trzeba si?
marwi? czy dana gra ruszy na takich czy siakich detalach. za ka?dym razem masz wszystko co da sie wycisna? z konfiguracji. nowe generacje wychodz? co jakie? 5-6 lat i sa zazwyczaj tansze ni? komputer o podobnych mozliwo?ciach.
do tego jeszcze takie np ps3 pe?ni rol? odtwarzacza bR. A i koszt nie jest taki wysoki nawet przy oryginalnych grach (tak naprawd? wystarcz? jakie? 3 nie?miertelne - wy?cigi, bijatyka, pi?ka ) a zbanowany Xbox to jakie? 4 stówy.

Velazkez - 2009-12-18, 21:35

Zgodz? si? ze Slifem. Je?eli jest z kim gra? na konsoli to nie ma si? czym martwic.
W g?szczu gier na konsole chyba ka?dy znajdzie dla siebie co? ciekawego. A wi?kszo?? wydawców stara si? aby tych tytu?ów (przynajmniej na nowe) konsole nie brakowe. A takie dodatki jak maty, mikrofony czy nawet ten zestaw co by? na urodzinach Slida s? mi?ym urozmaiceniem.
Chwyt Sony aby umie?ci? w PS3 odtwarza? BR by? genialny. Ludzie kupuj? PS3 dla samego odtwarzacza bo i tak im si? to op?aca;)

Tower - 2009-12-18, 22:33

S?ysza?em jakie? g?osy, ?e ma si? pojawi? xbox z blue-rayem. Czy komu? co? takiego te? obi?o si? o uszy ?
Slide - 2009-12-19, 00:16
Temat postu: Re: Czy warto kupi? konsole ?
Navigator napisał/a:
Konsola przez d?ugi czas by?a traktowana przezemnie jako co? "gorszego", bo to w ko?cu taka tylko maszynka do grania. Ale czasy si? zmnieniaj?, wspó?czesne konsole maj? coraz wi?ksze mo?liwo?ci - a i same gry komputerowe zbli?y?y sie cenowo do tych na ps3 czy Xboxa. A co wy o tym my?licie ?


Nie mog?em si? powstrzyma? od komentarza.

Konsola do gier – urz?dzenie o wyspecjalizowanej architekturze przeznaczone do uruchamiania gier konsolowych.

Id?c tym tokiem rozumowania mog? stwierdzi?, ?e opiekacz jest gorszy od mikrofalówki... albo TV z odtwarzaczem DVD od komputera z pod??czonym internetem. Rozumiecie mój tok my?lenia?

Dla mnie to jest jeden wielki bullshit pisz?c, ?e konsole maj? coraz wi?cej mo?liwo?ci.
Mamy z Krisem PS3, a jako? jeszcze nie ogl?dali?my filmów Blue-ray. Na takim 32 calowym telewizorze nawet nie zauwa?ysz ró?nicy mi?dzy DVD, a Blue-ray. Inna kwestia jest, ?e biblioteka Blue-ray w porównaniu do DVD jest uboga, a ceny za filmy na tym no?niku b?d? d?ugo utrzymywa? si? na wysokim poziomie. Minie kilka lat zanim Blue-ray wypchnie DVD.
Internet? I tak nie zrezygnujesz z komputera na rzecz korzystania z sieci na konsoli. Jedyna zaleta internetu przy konsolach to ?ci?ganie dodatków do gier itp. Konsola by?a i pozostanie do grania i nic tego nie zmieni.
Gry? Prawd? jest, ?e ceny gier spadaj? i mamy coraz wi?cej promocji i reklamy. Argumenty, ?e gry konsolowe s? dro?sze wymy?lili zwolennicy PC w swoich wojenkach z konsolowcami. Je?eli nie masz pieni?dzy na nowe gry od czego jest rynek wtórny? Ju? miesi?c po premierze, mo?na znale?? ciekawe oferty z atrakcyjnymi cenami nowych gier. Na dodatek w obecnej sytuacji jest ju? tyle starszych tytu?ów z kategorii "must have", które mo?na dosta? na allegro (jak nowe) w cenie 30-70 z?. Nie musz? t?umaczy?, ?e w tym czasie jak b?dziesz si? w nie zagrywa? staniej? nowo?ci i tak w kó?ko.

sliff napisał/a:
oczywiscie ze warto nawet bardzo pod warunkiem ze jest z kim gra?. inaczej szybko si? znudzi i b?dzie tylko zbiera? kurz.


Velazkez napisał/a:
Zgodz? si? ze Slifem. Je?eli jest z kim gra? na konsoli to nie ma si? czym martwic.


Nie s?uchaj ich ;) W tym co pisze Sliff i Velazkez jest du?o prawdy, ale nie trzeba mie? z kim gra? ?eby cieszy? si? z posiadania konsoli. Gry powoli odchodz? od utartego kiedy? schematu, ?e jest to rozrywka dla dzieci. Staj? si? bardziej dojrza?e, wiele tytu?ów s? niczym interaktywne filmy, które wci?gaj? fabu?? i rozmachem. Uwierz mi, ?e kiedy wpadniesz wypompowany po ci??kim dniu na uczelni, w pracy, usi?dziesz sobie wygodnie w fotelu z piwkiem to nie ma nic przyjemniejszego ni? zagranie w takiego Uncharted 2 czy nawet starszy tytu? Heavenly Sword.

sliff napisał/a:
nowe generacje wychodz? co jakie? 5-6 lat


Kolejne generacje konsol wychodzi?y dok?adnie co 5 lat. Po raz pierwszy zostanie z?amana ta zasada, ze wzgl?du na kryzys gospodarczy. Inn? kwesti? jest fakt, ?e w przypadku PS3 mo?na mówi? dopiero o pó?metku. Obecna generacja potrzyma d?u?ej ni? 6 lat, wi?c nie ma co si? martwi?, ?e na horyzoncie pojawi si? PS4 czy X720

Navigator napisał/a:
S?ysza?em jakie? g?osy, ?e ma si? pojawi? xbox z blue-rayem. Czy komu? co? takiego te? obi?o si? o uszy ?


Pocz?tkowo by?a to plotka. Pó?niej wypowiedzia? si? kto? z Microsoftu potwierdzaj?c, ?e niejako maj? wyda? Blue-ray jako przystawk? do konsoli (=$). Na koniec inna osobisto?? z obozu Billa zdementowa?a t? informacj?, ?e niby o co? innego chodzi?o. Nie wiem sam co o tym my?le?.

Tower - 2009-12-19, 07:28

Slide napisał/a:
Nie mog?em si? powstrzyma? od komentarza.


To chyba rzuci?em dobry temat;)

A wracaj?c. G?ównym argumentem w mojej g?owie do zakupu ps3 by? w?a?nie ten odtwarzacz blue ray. Ale jak sam stwierdzasz Slide, teraz zdaje sobie spra ,?e zanim b?d? mie? jakie? filmy w hd i tak du?y telewizor aby zauwa?y? ró?nic? minie jeszcze sporo czasu.

Generalnie, chyba zaczynam sk?aniac si? do xboxa (zobacz? co jeszcze wysz?o na ps2, bo ma ca?kiem ?adn? cen?- jesdnak na ta platform? ju? ?adne nowo?ci si? nie pojawi? :()

Alkazz - 2009-12-19, 11:41

Navigator napisał/a:
Slide napisał/a:
Nie mog?em si? powstrzyma? od komentarza.


To chyba rzuci?em dobry temat;)

A wracaj?c. G?ównym argumentem w mojej g?owie do zakupu ps3 by? w?a?nie ten odtwarzacz blue ray. Ale jak sam stwierdzasz Slide, teraz zdaje sobie spra ,?e zanim b?d? mie? jakie? filmy w hd i tak du?y telewizor aby zauwa?y? ró?nic? minie jeszcze sporo czasu.


Ró?nic? mi?dzy DVD a HD wida? od razu, nawet na starym 15 calowym monitorze. Tylko pytanie - po co kupowa? konsol? do ogl?dania filmów, skoro mo?na pod??czy? komputer do tv ? Przy odpowiedniej konfiguracji mo?na pod??czy? pada do komputera... i gra?.
Grafika na PS3 jest conajwy?ej ?rednia/przeci?tna. Przyk?adowo Oblivion - wida? nisk? rozdzielczo??, bez porównania mniej detali ni? na PC.

sliff - 2009-12-19, 12:49

slide napisał/a:
Nie s?uchaj ich ;) W tym co pisze Sliff i Velazkez jest du?o prawdy, ale nie trzeba mie? z kim gra? ?eby cieszy? si? z posiadania konsoli.

Nie chodzi?o mi dok?adnie o to ?e nie maj?c z kim gra? nie b?dzie po?ytku z konsoli. Dla mnie si?a gier tkwi w multiplayerze. No bo co singla przejdziesz w 20 pare godzin i co dalej gra do ?mieci. a konsole jeszcze nie oferuj? gry po sieci na takim poziome jak pc.


Alkazz napisał/a:

Tylko pytanie - po co kupowa? konsol? do ogl?dania filmów, skoro mo?na pod??czy? komputer do tv ? Przy odpowiedniej konfiguracji mo?na pod??czy? pada do komputera... i gra?.

bo np nap?d BR do kompa to jakie? 600 pln ? + komp który ud?wignie now? gre na maks detalach kolejne kilka ko?a a ps3 nieco ponad 1000 wi?c obecnie moim zdaniem bardziej zasadne jest pytanie po co kupowa? kompa stricte do gier ?


je?li chodzi o ró?nic? dvd - hd to dla mnie jest czysto marketingowa

Slide - 2009-12-19, 12:53

Navigator napisał/a:
A wracaj?c. G?ównym argumentem w mojej g?owie do zakupu ps3 by? w?a?nie ten odtwarzacz blue ray. Ale jak sam stwierdzasz Slide, teraz zdaje sobie spra ,?e zanim b?d? mie? jakie? filmy w hd i tak du?y telewizor aby zauwa?y? ró?nic? minie jeszcze sporo czasu.


Alkazz napisał/a:
Ró?nic? mi?dzy DVD a HD wida? od razu, nawet na starym 15 calowym monitorze. Tylko pytanie - po co kupowa? konsol? do ogl?dania filmów, skoro mo?na pod??czy? komputer do tv ?


Jak dla mnie ?eby poczu? ró?nic? musia?by? zainwestowa? w telewizor o rozdzielczo?ci 1366x768. Mówi? szczerze, wydanie kasy na odtwarzacz Blue-ray/PS3 nie ma sensu, bo to jest tylko strata kasy. Nie odczujesz w 100% lepszej jako?ci je?eli nie b?dziesz mia? odpowiedniego TV, wi?c po co to kupowa? dla poprawy jako?ci o 25-50%? Wydasz tylko wi?cej kasy.
Co do pod??czenia komputera do TV to dla mnie chybiony pomys?. Kto trzyma komputer obok TV? Chyba, ?e masz laptopa. Poza tym film HD to nie tylko obraz, ale równie? d?wi?k i je?eli mówimy o mkv to jest kpina, a nie jako??.

Alkazz napisał/a:
Przy odpowiedniej konfiguracji mo?na pod??czy? pada do komputera... i gra?.
Grafika na PS3 jest conajwy?ej ?rednia/przeci?tna. Przyk?adowo Oblivion - wida? nisk? rozdzielczo??, bez porównania mniej detali ni? na PC.


Wida?, ?e ma?o wiesz o PS3. Przyk?ad Obliviona to najg?upsze porównanie jakie s?ysza?em. Poda?e? gr? stworzon? na komputer, która otrzyma?a port na konsol?. Przecie? oczywistym jest, ?e programi?ci takiego tytu?u ma?o wiedz? o tworzeniu gier na PS3 zw?aszcza, ?e wysz?o to pewnie jako? po premierze konsoli.
Architektura serca PS3 to procesor CELL bardzo trudny w programowaniu podzespó?. Dopiero od tego roku wida? jego prawdziw? moc. Wewn?trzne firmy Sony, developerzy Second Party jak równie? developerzy 3'rd Party potrzebowali tych kilku lat ?eby nauczy? si? na nim tworzy? porz?dne gry, co nie oznacza ?e na pocz?tku nie wychodzi?y dobre. O wy?szo?ci konsoli ?wiadcz? jego exclusive'y, a w tym przypadku PS3 to po prostu pierwsza liga. Polecam porówna? Killzone 2 z Crysis 2 oraz Halo 3: ODST. Zobacz sobie Uncharted 2 w akcji. Sprawd? stare tytu?y wydane przez Sony - Heavenly Sword. Zobacz ilo?? detali w nadchodz?cym Heavy Rain lub epickie Last Guardian. Spójrz sobie na nadchodz?ce Gran Turismo 5, a b?dziesz wiedzia? o co mi chodzi.
Fakt, ?e niektóre gry multiplatformowe (w drug? stron? to równie? dzia?a) wygl?daj? gorzej na PS3 jest jedynie brakiem umiej?tno?ci programistów oraz faktem, ?e Microsoft p?aci grub? kas? za to ?eby taka gra na wszystkich platformach wygl?da?a porównywalnie.
Edit: Zapomnia?em napisa?, ?e obecnie Sony zacz??o wysy?a? swoich pracowników do pomocy przy udoskonalaniu wersji na PS3, wi?c w najbli?szym czasie mo?na si? spodziewa? poprawy jako?ci gier multiplatformowych na PS3. Te gorsze b?d? takie jak powinny, a lepsze jeszcze lepsze ;) cho? na pewno nie o wiele lepsze ni? na konkurencyjnej konsoli z racji $ które wyk?ada Microsoft

Navigator napisał/a:
Generalnie, chyba zaczynam sk?aniac si? do xboxa (zobacz? co jeszcze wysz?o na ps2, bo ma ca?kiem ?adn? cen?- jesdnak na ta platform? ju? ?adne nowo?ci si? nie pojawi? :()


Tak jak wcze?niej napisa?em porównaj sobie exclusive'y i b?dziesz dok?adnie wiedzia?, która konsola jest dla Ciebie bardziej interesuj?ca. Wiedz, ?e z PS3 nie wyci?gni?to jeszcze 100% mocy, a X360 ju? osi?gna? jaki? czas temu swoj? granic?. Ka?da z platform ma ciekawe ex'y ale uwa?am, ?e PS3 ma ciekawsze.
Na PS2 nie wychodz? ?adne nowo?ci? Oj bardzo si? mylisz ;) w tym roku wysz?o du?o ciekawych gier, a nadchodz?cy rok zapowiada si? równie ciekawie. Cho?by za spraw? Silent Hill: Shattered Memories. Dla Sony PS2 to kura znosz?ca z?ote jaja i na pewno nie przekre?l? jej jeszcze w tym roku. Ju? nied?ugo konsoli stuknie 10 lat, a wci?? cieszy si? du?? popularno?ci?. W takiej Brazylii niedawno dopiero mia?a swoj? premier? ;D Wiadomo liczba tytu?ów nie jest powalaj?ca, powiedzmy 0-2 ciekawych tytu?ów na miesi?c. Nie zwracaj?c uwagi na nowo?ci PS2 ma dobre 100 tytu?ów obok których nie mo?esz przej?? oboj?tnie ;)

Tower - 2009-12-19, 18:15

Có?, ps2 kosztuje jakie? 400 z?. To dosy? niewygórowana cena - mój Ipod kosztowa? mnie wi?cej. Zobacz? co na niego wydali, mo?e warto wróci? do klasyki- albo odkupi? od znajomego je?li ju? nie u?ywa. Do konsoli sk?aniaj? mnie w?a?nie te ex'y. Do Slifa - tak , aj ju? mam w?adowanych kilka w kafli w komp i tak pewnie za rok kupie nowego za tyle samo kasy - bo lube by na bie??co, mo?e nie na najlepszym sprz?cie jaki jest na rynku ale na bie?aco. Wi?c nie kieruje mn? motyw szukania oszcz?dno?ci.
Slide - 2010-01-16, 20:09

Alkazz napisał/a:
Grafika na PS3 jest conajwy?ej ?rednia/przeci?tna. Przyk?adowo Oblivion - wida? nisk? rozdzielczo??, bez porównania mniej detali ni? na PC.

Killzone 2Uncharted 2Heavy Rain

God of War 3Gran Turismo 5Ratchet and Clank A Crack in Time


Demon's SoulsDzi?kuj?


PS: Na screenach to nie to samo co zobaczy? gr? na ?ywo, wi?c wyobra?cie sobie efekt podczas gry w który? z tych tytu?ów. To nie jest ca?a lista exclusive'ów na PS3, które warto mie?.

Alkazz - 2010-01-16, 20:39

Slide: http://www.gamespot.com/features/6202552/p-1.html

Ta przepychanka nie ma sensu. Grafika ma wyra?nie ni?sz? jako??, chocia?by szesciany maj? poszczerbione brzegi na ps3. PS3 ma technologie graficzn? sprzed kilku lat, nowe karty graficzne, a co za tym idzie - mozliwosci - na pc wychodz? co kilka miesiecy. Fakt jest taki - ?e najsilniejsze pc-ty s? dro?sze od ps3 kilkukrotnie, ale o jako?ci grafiki nie ma dyskusji. PC wygrywa.

Slide - 2010-01-16, 20:44

Po pierwsze to nie jest k?ótnia. Po drugie tak jak ju? wspomnia?em pokazywanie gier multiplatformowych nie ma sensu, bo zaraz znajd? jak??, która lepiej wygl?da na PS3 i te? b?d? pisa? ?e gorzej to wygl?da na PC i X360. (zreszt? dowodem s? screeny które zapoda?em). Poka? mi gr? eksluzywn?, która przebija grafik? tych tytu?ów które zaprezentowa?em to uwierz? w ten tekst PC wygrywa. Co z tego ?e ma taka a nie inna moc obliczeniow?...

Gry które pokaza?em s? pisane wy??cznie pod PS3 i one dopiero pokazuj? prawdziw? moc , która w przypadku Gran Turismo to 80% mocy konsoli.

PS: Musi by? jaka? napinka, bo nudno by by?o na forum ;)

Alkazz - 2010-01-16, 20:56

Slide napisał/a:
Po pierwsze to nie jest k?ótnia. Po drugie tak jak ju? wspomnia?em pokazywanie gier multiplatformowych nie ma sensu, bo zaraz znajd? jak??, która lepiej wygl?da na PS3 i te? b?d? pisa? ?e gorzej to wygl?da na PC i X360. Poka? mi gr? eksluzywn?, która przebija grafik? tych tytu?ów które zaprezentowa?em to uwierz? w ten tekst PC wygrywa. Co z tego ?e ma taka a nie inna moc obliczeniow?...


Nie b?de pokazywa?. PS3 nie realizuje nawet po?owy nowych technologii graficznych. To fajna konsola do gier, ma extra grafik? - ale si? starzeje. Nie wymienisz w niej karty graficznej, stary procesor graficzny nie zrozumie nowych technologii typu direct X10. Dlatego - PS3 zaczyna si? starze?.
http://www.youtube.com/watch?v=fEC0WAF2NIg
Tu nie chodzi o tytu?y. Tu chodzi o mo?liwo?ci. Na PS3 nie ma mo?liwosci rozwoju.

Slide - 2010-01-16, 21:07

Alkazz napisał/a:
Nie b?de pokazywa?. PS3 nie realizuje nawet po?owy nowych technologii graficznych. To fajna konsola do gier, ma extra grafik? - ale si? starzeje. Nie wymienisz w niej karty graficznej, stary procesor graficzny nie zrozumie nowych technologii typu direct X10. Dlatego - PS3 zaczyna si? starze?.
http://www.youtube.com/watch?v=fEC0WAF2NIg
Tu nie chodzi o tytu?y. Tu chodzi o mo?liwo?ci. Na PS3 nie ma mo?liwosci rozwoju.


Zaczyna si? starze? dobrze powiedziane (ale ma jeszcze wiele do zaoferowania czego przyk?adem s? zapowiedzi gier i post?p w grafice-gameplayu), dlatego ju? powoli docieraj? informacje o PS4. Pyta?e? o rozwój prosz? bardzo:

Nast?pca Cella (procesor PS3) ma by? 10 razy pot??niejszy od poprzednika! Co b?dzie kry? w sobie w takim razie ten potwór, ?e b?dzie a? tak pot??ny? 6-8 rdzeniowy procesor z 24-32 MB podr?cznej pami?ci L3. Dla porównania PS3 dysponuje 512 kB pami?ci podr?cznej L2 oraz 32 kB pami?ci L1 dla instrukcji i 32 kB pami?ci podr?cznej dla danych. Taki pot??ny rozwój sprawi? ma, ?e Power 7 b?dzie w stanie przelicza? oko?o 200 GFLOPS (jednostka mierz?ca ilo?? operacji zmiennopozycyjnych na sekund?, jeden FLOPS to jedna operacja zmiennopozycyjna, jeden GFLOPS to jeden miliard operacji zmiennopozycyjnych na sekund?). Dla porównania PS3 oblicza?o 15 GFLOPS.

Dla mnie konsolowca to jest w?a?nie rozwój i wymiana karty graficznej o której pisa?e?. Tylko, ?e ja robi? to raz na 5-7 lat.


A to jest moja odpowied? na directx 11
http://www.youtube.com/watch?v=MdN9Bub58no

Kris - 2010-01-18, 08:51

JA uwa?am, ?e konsola ma bardzo du?y potencja?. Wiadomo komputer mo?e i wygrywa, ale wy??cznie z powodu tego, ?e aktualizacje sprz?towe s? cz?stsze i co chwile wychodzi jaka? nowinka techniczna. Konsola pomimo i? nie mo?e by? modyfikowana, nie mo?na dok?ada? pami?ci i zmienia? karty graficznej trzyma poziom. Wiadomo niskobud?etowe produkcje nie robi? sza?u, ale na rynku PC jest podobnie. Co do grafiki na PC i PS3 oto nadchodz?ce Gran Turismo 5 (tak wygl?da gra i to nie jest jaki? filmik pokazówka, jakby co mog? znale?? jeszcze screeny)

http://www.youtube.com/watch?v=OUSwFqTF0Vs

Slide - 2010-01-18, 09:40

Ja chcia?bym tylko jeszcze jednego potwierdzenia od zwolenników PC. Grafika na konsoli jak si? okazuje na obecne standardy jest najlepsza/jedna z najlepszych (Kiedy pod Directx11 b?d? pisane gry ?eby wykorzysta? jego potencja? jeszcze minie troch? czasu, a wtedy ju? na pewno b?d? nowinki o PS4, X720). Konsola s?u?y przede wszystkim do grania, ale w przypadku PS3 mo?na obejrze? film i wej?? do internetu, pos?ucha? muzyki itp. Jednak tych dodatkowych opcji nie bior? pod uwag?, bo nie tego b?dzie dotyczy? moje pytanie. Za?ó?my sytuacj?, ?e jestem newbie który chce tylko i wy??cznie sprz?t do grania, bo komputer ma ju? w domu. Ten sprz?t obs?uguje mu gadu-gadu, worda, excella i wi?cej mu nie potrzeba. Co ma kupi?? Konsole z exclusywnymi tytu?ami które wygl?daj? tak jak wida? czy komputer który przewa?nie dostaje multiplatformowe gry? (w które zagramy równie? na konsoli) Chodzi mi tylko i wy??cznie o aspekt gier. Nie zaprzeczycie, konsola na tym polu wygrywa. Mnie nie obchodz? inne kryteria, bo konsole mam do grania! Na komputerze to ja gram w AutoCada.
maxpawkas - 2010-01-18, 13:54

To ja powiem tak:


Tower - 2010-01-18, 14:54

Slide napisał/a:
zwolenników PC.


nom, Starcraft 2, Diablo 3 - tylko heavy rain i God of War 3 ?al.

Slide - 2010-01-18, 14:58

Tower napisał/a:
Slide napisał/a:
zwolenników PC.


nom, Starcraft 2, Diablo 3 - tylko heavy rain i God of War 3 ?al.


Mo?esz m to Tower przet?umaczy?? Nie zrozumia?em zbytnio O_o

Red XIII - 2010-01-18, 15:53

Tower napisał/a:
heavy rain i God of War 3


Epiczno?? tego 2 tytu?u mnie przygniata ;D

Dareth - 2010-01-22, 18:32

Slide napisał/a:
Ja chcia?bym tylko jeszcze jednego potwierdzenia od zwolenników PC. Grafika na konsoli jak si? okazuje na obecne standardy jest najlepsza/jedna z najlepszych (Kiedy pod Directx11 b?d? pisane gry ?eby wykorzysta? jego potencja? jeszcze minie troch? czasu, a wtedy ju? na pewno b?d? nowinki o PS4, X720). Konsola s?u?y przede wszystkim do grania, ale w przypadku PS3 mo?na obejrze? film i wej?? do internetu, pos?ucha? muzyki itp. Jednak tych dodatkowych opcji nie bior? pod uwag?, bo nie tego b?dzie dotyczy? moje pytanie. Za?ó?my sytuacj?, ?e jestem newbie który chce tylko i wy??cznie sprz?t do grania, bo komputer ma ju? w domu. Ten sprz?t obs?uguje mu gadu-gadu, worda, excella i wi?cej mu nie potrzeba. Co ma kupi?? Konsole z exclusywnymi tytu?ami które wygl?daj? tak jak wida? czy komputer który przewa?nie dostaje multiplatformowe gry? (w które zagramy równie? na konsoli) Chodzi mi tylko i wy??cznie o aspekt gier. Nie zaprzeczycie, konsola na tym polu wygrywa. Mnie nie obchodz? inne kryteria, bo konsole mam do grania! Na komputerze to ja gram w AutoCada.


I tak i nie... Kom mimo to daje wi?ksze pole do manewru. Nawet w grach. Jest wg mnie wi?ksze pole do manewru. Osobi?cie nie widzia?em., jak si? myl? to mnie wyprowad?cie z b??du, gier MMO ani RTS na konsole. I swoj? drog? nie wyobra?am sobie granie w tego typu gry na padzie...

Kris - 2010-01-24, 17:14

Dareth napisał/a:


I tak i nie... Kom mimo to daje wi?ksze pole do manewru. Nawet w grach. Jest wg mnie wi?ksze pole do manewru. Osobi?cie nie widzia?em., jak si? myl? to mnie wyprowad?cie z b??du, gier MMO ani RTS na konsole. I swoj? drog? nie wyobra?am sobie granie w tego typu gry na padzie...


Nie gra?e? nie wiesz ;] ja obecnie gram w RED ALERTA 3 i idzie to sprawnie bo sterowanie jest pod konsole nie pod kompa i jest rownie wygodnie ;] kwestia wprawy.

Slide - 2010-01-24, 19:01

MMO i RTS pojawiaj? si? na konsole, ale nie s? tak popularne w?ród konsolowców.
mysterio - 2010-01-30, 23:25

Odpowiem tak, gralem na PS3 i PC w Mirror Edge. Na PC gra sie milo, na PS3 demo mnie zabilo, do tego stopnia ze chcialem kupic do PC pada za kolo 160 pln (liczac na podobne doznania wibracyjne).

A tak ogolnie, to swierdzam, ze niestety eksluzywne tytuly to najbardziej wredne zagrywki ze strony wydawcow, bez wzgledu na platforme (na pc role eksluzywnego wydawcy pelni przeciez wiecznie spozniony Blizzard).

A gdybym mial wybrac tylko platforme do grania i tylko do grania, to wybral bym konsole, szczegolnie od kiedy mozna do niej podlaczyc mysz i klawiature:P
POza tym jak cos jest do wszystkiego (pc) to jest... tylko uniwersalne... ;)

//sorry za braki w pl znakow- pisze z pracy, czyli nie mam ograniczone mozliwosci pisarskie//

PS. Konsoli nie kupie, bo gram malo:P


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group