Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

[AM] Og?oszenia - X Ods?ona AM - Zako?czenie cyklu.

Alfar - 2009-11-15, 20:29
Temat postu: X Ods?ona AM - Zako?czenie cyklu.
Wiemy ju?, ?e odb?dzie si? 12 XII 2009 i zako?czy 3-letni cykl.

Liczymy, ?e stawicie si? nie mniej licznie ni? zawsze, poniewa? ostatnia ods?ona wprowadzi wiele zmian do Poznania Noc?.

Czekamy na Twoj? krew.
Czekamy na Twoje po?wi?cenie.
Czekamy na to co zrobisz, gdy ?wiat, który zna?e? legnie w gruzach.


**

Co prawda nie mamy jeszcze sali (ale b?dziemy mie?), ani nie znamy godziny, lecz jedno jest pewne...

... b?dzie after.

Pragniemy na niego zaprosi? wszystkich by?ych i obecnych graczy i MGów "Pozna? Noctem" i "Ars Mortis:Arahja", "Ars Mortis: Bal u SALIGIA".

Slide - 2009-11-15, 22:12

Bardzo ?a?uj?, ale niestety nie b?d? móg? si? zjawi? na aftera :/
Od 9 do 14 grudnia nie ma mnie w Poznaniu :(

Alfar - 2009-11-15, 22:20

szkodson..
Agnieszka - 2009-11-16, 17:39

Chcecie Empik? :)
Alfar - 2009-11-16, 17:40

spróbujemy z Moraskiem najpierw
Lathea - 2009-11-21, 20:21

Ko?cz? si? machinacje. Wachlarze z?o?one. Maski zdj?te. Wszyscy zastygli w oczekiwaniu na pierwszy ruch...

Deadline deklaracji mi?dzylarpowych (ostatnich) up?ywa 29 listopada o pó?nocy!

Lathea - 2009-11-21, 20:52

Tylko pami?taj, ?e je?li chcesz swoje 0,5 PD zmieni? na ca?y PD to powiniene? do 27mego listopada do godz 19:00 napisa? wymagane uzasadnienie!
Lathea - 2009-11-22, 15:12

Niestety ze wzgl?du na niemo?no?? spotkania si? MG po niedzieli 29tego na porz?dne rozwi?zywanie deklaracji DEADLINE PRZENIESIONY ZOSTAJE na 28 listopada o pó?nocy.

W zamian za to - je?li wasza posta? w tych deklaracjach wykupuje sobie jakie? moce (nie cechy wp?ywów) to mo?e ich u?ywa? ju? w tych deklaracjach. Tylko pami?tajcie by na wszelki wypadek dobrze uzasadnia?:).

Phantom - 2009-11-24, 16:08

A afterka w?a?nie gdzie robimy? Bo to chyba ten czas kiedy trzeba si? porz?dnie acz kulturalnie uchla? no i nie wyobra?am sobie tego afterka bez sosu czosnkowego Paszka (wielki szacun) ;)
Lathea - 2009-11-24, 16:22

No jak sos to trzeba by domówk?. Taaak, ja si? boj? dnia pó?niej.

After AMowy móg?by byc z parkietem...

Phantom - 2009-11-24, 17:38

No raz o ma?o Hania nie zap?aci?a kilku stów za "parkiet" u siebie w domu ;) wi?c pewnie sprawa si? rozstrzygnie mi?dzy knajp? (dro?szy alkohol ale parkiet) a jakim? mieszkaniem (ta?szy alkohol bez parkietu). Day after b?dzie ci??ki ooooo tak!
Tower - 2009-11-24, 18:44

he he , ch?tnie bym wpad? - ale dosta?em termin oddania pierwszego rozdzia?u na 14 grudnia, wi?c zobaczymy :)
Kaym - 2009-11-24, 18:57

Ja bym jednak by? za domówk?.
Chester - 2009-11-24, 18:58

A mo?e poszli do lasu? Zrobiliby?my w ko?cu after gdzie? na mie?cie...
Nie wiem dlaczego Pozna? preferuje taki "osiad?y" tryb imprezowania.
Tak czy inaczej wnioskuje o after po ostatniej ods?onie w jakim? klubie.

Phantom - 2009-11-24, 19:36

Ja te? za domówk? ;)
Alfar - 2009-11-24, 20:17

B?dzie w klubie. Nie chce domówki, chc? siedzie? w domu.. ej!
Paszko - 2009-11-24, 20:17

Czy domówka oznacza, ?e na ods?on? mam przyj?? ze s?oikiem sosu czosnkowego?
Je?li tak, to czy mo?e mi pos?u?y? jako bro? przeciw innym spokrewnionym? ;)

Phantom - 2009-11-24, 20:36

Tylko co i w jakim klubie? Co? konkretnego?
Alfar - 2009-11-24, 20:45

Tafla?
Kaym - 2009-11-24, 20:45

Dobry pomys? (nie jest z?y). ;-)
Paszko - 2009-11-24, 22:17

IMO w sobot? to akurat z?y pomys?.
Phantom - 2009-11-24, 23:16

Wbijamy do Ciebie?:P
Kaym - 2009-11-24, 23:22

Jak ju? powiedzia?em najbardziej wola?bym domówk?, a z klubów to najbardziej pasuje mi rzeczywi?cie Tafla.
Lathea - 2009-11-25, 10:31

Chodzi o miejsce, które dla nas (wej?cie, rezerwacja) b?dzie bezp?atne, i b?dzie mo?na pota?czy?.

Sk?onno?? poznaniaków do domówek to chyba ich wrodzone sk?pstwo:P.

Alfar - 2009-11-25, 10:37

Tafla.
Lathea - 2009-11-25, 10:38

Kaym, mo?esz si? zorientowa? jak by to wygl?da?o z Tafl? i o której musieliby?my przyj??? I co do muzyki (czy mieliby?my jaki? wp?yw).
Kris - 2009-11-25, 10:49

Lathea napisał/a:

Sk?onno?? poznaniaków do domówek to chyba ich wrodzone sk?pstwo:P.


To si? zwie oszcz?dno?? ;]

Lathea - 2009-11-25, 10:56

Nie wiem czemu, ale to s?owo nie przysz?o mi do g?owy w tamtym momencie:P. Ale tak, poznaniacy zw? to oszcz?dno?ci?:).

Mi te? ju? wesz?o w nawyk:/.

(ostatnio b?d? musia?a troch? powydawa?, jak kto? zna jak?? dorywcz? prac? do wykonania to niech da zna? na PM)

A Bazyl? Co? si? wtedy dzieje? Albo mo?e Herezja dorobi(?a) si? parkietu:)? Tam muzycznie jest bosko!

bezjimienny - 2009-11-25, 12:07

W Herezji by?em w poniedzia?ek-nie dorobi?a si?.
Kaym - 2009-11-25, 15:23

S?dz?, ?e nie b?dzie problemu z rezerwacj? miejsc. Co do muzyki, zapytam, ale je?li b?dzie nas du?o, to Pan Wojtek te? nie powinien robi? problemów. ;-)
Alkazz - 2009-11-25, 15:59

Lathea napisał/a:
Chodzi o miejsce, które dla nas (wej?cie, rezerwacja) b?dzie bezp?atne, i b?dzie mo?na pota?czy?.

Sk?onno?? poznaniaków do domówek to chyba ich wrodzone sk?pstwo:P.


Czasem knajpy wymagaj? po prostu okre?lonego obrotu/zysku dla danego stolika.. wi?c mo?na by podej?? z tej strony:).

Phantom - 2009-11-25, 18:25

12.12 u Bazyla nie dzieje si? nic. A domówki? Ja osobi?cie jestem przem?czony klubami, domówki s? ?wietnym chilioutem.
Ganelon - 2009-11-25, 18:36

Poznaniacy, ruszcie du... ty?ki ruszcie do knajpy mo?e jednak?
poka?cie, ?e opowoie?ci o waszym sk... o oszcz?dno?ci Poznania s? przesadzone :]

Phantom - 2009-11-25, 18:39

Co takiego jest w knajpie czego nie ma na domówce? ;)

I Wy tam we Wroc?awiu to nareszcie poprawcie logik? ruchu drogowego bo si? na koncert wybieram niebawem :P:P

Alfar - 2009-11-30, 10:46

Ars Mortis: Arahja

Prawdopodobnie czeka nas koniec...
By? mo?e ju? si? nie spotkamy...

Z ciemno?ci wy?aniaj? si? skruszone czaszki...
które szepc?..
ich szept narasta...

Pozna? 12 XII 2009
Klub Studencki UAM Instytut Matematyki i Informatyki
Morasko
Godzina 15.oo

Ostatnia ods?ona Ars Mortis


B?d? punktualny.

Che - 2009-11-30, 14:40

?e pos?u?? si? cytatem...

"-Chc? nam zrobi? wjazd na chat?? To my im takich Trzystu odwalimy, ?e ich wnuki nas b?d? pami?ta?..."

Inque - 2009-11-30, 15:17

?wietnie... najprawdopodobniej mnie nie bedzie...o 17 koncze zajecia.. nie wiem czy jest sens isc na larpa prawie z 3 godzinnym opoznieniem : / ....
Alfar - 2009-11-30, 15:28

Powiem tak - startujemy tak de facto o 16, ale chcemy miec graczy o 15, ?eby sie przygotowali na czas. Inko przyjd?, szczególnie zako?czenie si? liczy :->
Kaym - 2009-11-30, 17:01

Zako?czenie si? liczy, bo nas na nim wszystkich pozabija, tak?
Phantom - 2009-11-30, 17:22

Sami si? powybijamy ;)
Kaym - 2009-11-30, 17:26

Na jedno wyjdzie. :-P
Alfar - 2009-11-30, 19:26

Oj nie.. :->
Kaym - 2009-11-30, 19:37

Normalnie a? strach si? ba?... :-P
Lathea - 2009-11-30, 21:42...tik tak tik tak tik tak...

Slide - 2009-11-30, 23:06

Goliat czeka na Was w piekle :D kurde bardzo ?a?uj?, ?e nie b?dzie mnie w ten dzie? w Poznaniu :( z ch?ci? uczestniczy?bym cho?by jako widz w tym ostatnim larpie AM
Kris - 2009-12-01, 08:04

Phantom napisał/a:
Sami si? powybijamy ;)


Nie, nie, nie :D to ja Was powybijam :P

Slide napisał/a:
Goliat czeka na Was w piekle :D kurde bardzo ?a?uj?, ?e nie b?dzie mnie w ten dzie? w Poznaniu :( z ch?ci? uczestniczy?bym cho?by jako widz w tym ostatnim larpie AM


Spoko Slide ja im zapewnie rozrywk? :P

Alfar - 2009-12-04, 13:30

Nadchodz? zmiany.... czy jeste? na nie gotowy?
Pami?taj.. 12 grudnia 2009
Liczy si? ka?da kropla krwi.
Ostatnia ods?ona Ars Mortis: Arahja

Phantom - 2009-12-05, 14:40

W ko?cu ustalili?my co? z tym afterem? :P
Kaym - 2009-12-05, 14:50

Z tego co si? orientuj? ma by? w Tafli (o ile nie zmieni?y si? plany). Trzeba tylko zarezerwowa? stoliki.
Phantom - 2009-12-05, 14:53

Na chwile obecn? s?ysza?em o 3 wersjach: tafla, bazyl i domówka. Dlatego dopytuje ;)
Kaym - 2009-12-05, 14:54

Spoko, ja s?ysza?em jeszcze bodaj o Herezji :-P . After nie jest jeszcze zaklepany na 100% to jest pewne. ;-)
Phantom - 2009-12-05, 15:13

Mo?e jednak domówka jaka?? Zaprosi? bym do siebie ale mam problem z s?siadk? kiedy jest u mnie wi?cej ni? 5 osób, a z s?siadem to si? ju? troch? powyzywali?my ;)
Alfar - 2009-12-06, 13:54

Tafla:)
Phantom - 2009-12-06, 13:55

Alfar napisał/a:
Tafla:)


Definitywnie? Ostatecznie? Nieodwo?alnie?

Lathea - 2009-12-06, 15:19

Czy jest mo?liwa rezerwacja a Tafli czy co? takiego? Je?li mia?aby by? p?atna... to raczej sobie podarujemy Tafl?.
Kaym - 2009-12-06, 15:21

Rezerwacja oczywi?cie jest mo?liwa, teoretycznie jest wp?ata 10 z? od osoby, do wykorzystania potem na barze, czy da si? bezp?atnie, to zapytam Pana Wojtka w ?rod?, o ile b?dzie.
Lathea - 2009-12-06, 15:31

10z?, z czego 7 do wykorzystania w barze ostatnio mówi?e??
Kaym - 2009-12-06, 15:48

Racja, mój b??d.
osaka - 2009-12-07, 10:53

Ale? d?ugoletnia historia:).
Fajnie by?o u was zagra? cho?by te 2 (3?) razy :)

Alfar - 2009-12-07, 11:42

No raczej ;-)
Lathea - 2009-12-07, 15:00

Bazyl w gr? nie wchodzi http://ubazyla.pl/index.p...page&pageid=641

wjazd 20z?

Trzeba na szybko kombinowa? co? innego... gdyby nie ten parkiet to bym proponowa?a Herezj?;/.

Kaym - 2009-12-07, 17:45

Lath, b?dziesz w ?rod? na klubie? Zapytamy razem o rezerwacj?, o ile tafla wci?? aktualna.
Lathea - 2009-12-07, 18:05

bede, aczkolwiek pojawi? si? dopiero po walnym. Przypominam o walnym jednoczesnie wszystkim CZ?ONKOM DRUGIEJ ERY.
Kaym - 2009-12-07, 18:24

Ja b?d? wcze?niej. ;-)
Alfar - 2009-12-10, 08:48

Kiedy zapada ciemno??
z mroku wy?aniam si? ja...


Przypominamy o ostatniej ods?onie Ars Mortis: Arahja
Morasko, godzina 15.oo


Czy mo?e wolisz doczeka? dnia?

Rozk?ad jazdy*:

15.oo - 16.oo - przebieranie, przygotowywanie sali, prosimy si? nie spó?nia?
16.oo -19.3o - LARP
19.3o - 2o.oo - zamkni?cie i krótkie podsumowanie LARPa, sprz?tanie
2o.oo - ?? - After party w klubie, który jeszcze si? krystalizuje, prawdopodobnie b?dzie to Czytelnia. Wyjawianie tajemnic (nie wszystkich LARPa)


Jednocze?nie pragniemy poinformowa?, i? po LARPie zostan? ujawnione fora koterii i sekt i inne tajemne w?tki, poza personalnymi forami postaci.


* Rozk?ad jazdy mo?e ulec zmianie

mysterio - 2009-12-10, 22:08

After... to juz chyba tradycja... u mnie
Zapraszam :)

Lokalizacja:
Pozna?ska 44/6

Kaym - 2009-12-10, 22:10

Z tego co wiem to planowana by?a Czytelnia, bo znalaz?y si? g?osy oponuj?ce przed domówk?.
Alfar - 2009-12-10, 22:15

After u Mysteria!
Kaym - 2009-12-10, 22:16

Fine for me, domówka jest zawsze si. ;-)
Phantom - 2009-12-10, 22:48

No i petarda ;)
Chester - 2009-12-10, 22:56

A? mi szkoda s?ów...
Phantom - 2009-12-10, 23:16

Kto wraz ze mn? zainwestuje nieco szmalu w 5L czerwonego wina? ;)
Kaym - 2009-12-10, 23:25

Jakiego?
Paszko - 2009-12-10, 23:27

Ono nie jest dobre dla smakoszy ;) Ale na imprez? styknie.
Koszta na pó?? Ale po opró?nieniu baniak mój - przyda si? na nalewki.

Phantom - 2009-12-10, 23:29

Rosso ;) to ten 5l baniak wina z biedronki - pi?em go wiele razy, jest to normalne wino sto?owe o do?? cierpkim smaku. Nie ma nic wspólnego z siarkofrutami ;)
Phantom - 2009-12-10, 23:30

Mo?emy na 3-4 to obali?. To i tak wyjdzie ponad litr na banie ;)

I baniak jest Twój Paszko ;)

Dagon - 2009-12-10, 23:34

pijaki:P
Phantom - 2009-12-10, 23:34

Oho mamy ju? 4 osob? to spó?ki ;) tak?
Dagon - 2009-12-10, 23:36

No nie wiem, nie wiem, wola?abym Kuba pod?ug tradycji pi? nalewk? brzoskwinion? (shaked not mixed!) z kieliszków;P A na powa?nie, niewskazane mam wino....:(
Kaym - 2009-12-10, 23:45

Ja swoj? drog? nie przepadam za tym produktem, nie smakuje mi po prostu.
Phantom - 2009-12-10, 23:49

Ok wi?c na chwil? obecna jestem ja, Paszko i Mandy ;) Namówi? Czedola :P i b?dzie w pyt?.
Falka - 2009-12-11, 00:01

jak b?de to te? bym si? chcia?a pod to podpisa?:D
Paszko - 2009-12-11, 00:19

To fakt, potwierdzam, to normalne wino, ?adna siara. Tylko nie dla smakoszy. Tak oko?o poziomu sophi melnik.
Alfar - 2009-12-11, 08:18

Chester nie zrz?d?, wi?kszo?? chcia?a domówk?, a poza tym i tak ?aden z lokali nie zrobi? nam rezerwacji cho? dzielnie wojowa?y?my
Lathea - 2009-12-11, 10:50

Tak, je?li kto? chce to dzi? mo?na beforkowa? w Herezji:P. ale na sobote si? nie da?o miejsca wywalczy?.

U Misteria:D. Gdy dotr? tam wszystkie MG zrobimy kó?eczko i troch? powspominamy!

Nathanael - 2009-12-11, 11:39

Jest ?le. Dopierdolili mi zmian? w pracy od 12 do 22, chocia? prosi?em o to, ?ebym pracowa? od rana do 13. Wkurwi? si? mo?na. Za przeproszeniem oczywi?cie. Id? pertraktowa?.
Alfar - 2009-12-11, 12:42

mam nadziej?, ze sie uda!:]
Nathanael - 2009-12-11, 13:01

Uda?o :P Co prawda nie oby?o si? bez delikatnego ?mszp (?wiadomego mijania si? z prawd?). Ale có?... s? rzeczy wa?ne i wa?niejsze 8-)
Alfar - 2009-12-11, 13:23

<sciana>
jeste? boski Nat:)!

Phantom - 2009-12-12, 02:48

Spoko ja kiedy? wyszedlem na w?asne ?yczenie ze szpitala po tym jak mnie potr?ci? samochód i mia?em wstrz?s mózgu bo by?a ods?ona ;)
Mandy - 2009-12-12, 10:31

...czym akurat dowiod?e?, ?e jeszcze troszku g?upiutki jeste? :* b?dzie mi brakowa?o afterków po Waszych ods?onach :( i regularnych wolnych popo?udni, kiedy Phantom na nich by? :P
Alfar - 2009-12-12, 10:33

:D:D:D:D
Ale dzisiaj b?dziesz na afterze? :D

Xarin - 2009-12-12, 10:47

Je?li nie macie jeszcze kompletu do baniaka wina, to z ch?ci? do??cz? si? do partycypacji kosztów, bo nie wiedzie? czemu my?la?em, ?e LARP jest za tydzie?, ale jak dzi? to nawet lepiej :-D .

Ps: Phantom, we?miesz te moje okulary przeciws?oneczne, które po ostatniej ods?onie zostawi?em w twoim samochodzie?

Krasnola - 2009-12-12, 10:51

A ja dzi? pewnie wpadn? zdj?cia Wam porobi?, ale to pewnie ko?o 17 przyjd?, ?eby?cie ju? wkr?ceni byli. Nie zwracajcie na mnie uwagi, przywitamy si? po larpie :)
Lathea - 2009-12-12, 11:30

Alkazz, a Ty wezmiesz moje zielone:D?

B?d? inne larpy, beda jeszcze pojedyncze AMy czasami, b?dzie po czym afterkowac;).

Chester - 2009-12-21, 19:18

Wiem, ?e ma?o tego ale nic na to nie poradz?.
Have fun ;]

http://picasaweb.google.p...ArsMortisVol10#

Adrian - 2009-12-22, 19:01

Oboje z Monika dziekujemy za bardzo dobrego larpa, za przygotowanie, poswiecony czas dla nas i to, ze moglismy nauczyc sie czegos nowego o larpach. Do nastepnego :)
Alfar - 2009-12-22, 20:19

No raczej:)!

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group