Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

RPG - Exalted

Paszko - 2009-07-28, 02:33
Temat postu: Exalted
Chyba jeszcze nie by?o tematu dotycz?cego tej gry (a je?li by? - niech mnie mod poprawi), tak wi?c zak?adam, w celu przekazania maila:

Dariusz Dolecki napisał/a:
Witam

Nazywam si? Dariusz Dolecki i jestem przedstawicielem wydawnictwa Imagianator, kontaktuje sie z pa?stwem w celu przedstawienia pewnej oferty.
Wydawnictwo w którym pracuje wyda?o ostatnio polsk? wersje gry fabularnej Exalted wydawanej przez firm? White-Wolf. Nasza firma rozumie fakt, i? podr?czniki do gier fabularnych nie nale?? do rzeczy tanich. W celu obni?enia ceny jak? musz? zap?aci? gracze zwracamy si? bezpo?rednio do stowarzysze? fantastycznych oferuj?c podr?czniki wydane przez nas po ni?szej cenie. Oprócz oferty podr?czników jeste?my równie? zainteresowani podj?ciem sta?ej wspó?pracy której zakres i warunki mo?emy omówi? telefonicznie, mailowo lub spotykaj?c sie osobi?cie.


Kto? zainteresowany?

1. Alfar
2. Paszko

Kaym - 2009-07-28, 06:47

Idea s?uszna i godna poparcia, ale ta jako? ma?o konkretna. Podali jeszcze jakie? szczegó?y?
Elmo - 2009-07-28, 07:32

O ?adnie, widz? ze Imaginatora przycisn??o. Trzeba by?o Exalta wyda? na Pyrkonie :P
Tower - 2009-07-28, 07:43

Ze strony wydawnictwa
Cytat:
Chce si? te? w??czy? w budowanie ?rodowiska fantastycznego w Polsce poprzez m.in. organizacj? imprez zwi?zanych z fantastyk? i grami fabularnymi.


Có?, czy?by sponsor :P

Alfar - 2009-07-28, 07:58

Jako, ?e nikt si? nie wypowiedzia? zbyt konkretnie to ja odpowiem na zadane pytanie - tak, jestem zainteresowana polskim exalted i z ch?ci? kupi? podr?cznik w ni?szej cenie.
Paszko - 2009-07-28, 08:11

Ano, na Pyrkonie by?o by hucznie i patetycznie.
Ale to inny temat i fakt dwóch nieudanych premier na Pyrkonie (przypominam jeszcze o L5K 3ed. na P'08) nie ma nie ma zbyt wiele wspólnego z mo?liwo?ci? zakupu podr?czników po ni?szej cenie.

Konkrety? Zgodnie z mailem - do dogadania. Tylko aby co? dogadywa?, trzeba wiedzie?, jakie jest zainteresowanie. Przypuszczalnie da si? wytargowa? zni?k? na poziomie 20%, ale z drugiej strony warto by pokaza? zainteresowanie ilo?ci? wi?ksz? ni? 1.

To jak, kto? chcia?by podr?cznik naby?? Cena bazowa 95,50, jak si? zbierze >1 ch?tnych, pogadamy z Dariuszem Doleckim. W pierwszym po?cie lista osób.

Lathea - 2009-07-28, 10:45

W tej cenie, je?li nie mniejszej, podr?cznik by? do kupienia na stoisku Imaginatora na Avangardzie tegorocznej. Mo?na tam te? by?o t? pot??n? knig? ogl?da?.
Alfar - 2009-07-28, 10:52

95.50 to normalna stawka za ten podr?cznik
Lathea - 2009-07-28, 12:01

80 bylo tam.
Paszko - 2009-07-28, 13:53

I powy?ej takiej kwoty nie ma sensu zaczyna? negocjacji ;)
Xarin - 2009-07-28, 22:52

Z tego co si? orientuj?, to mój kumpel by? zainteresowany podr?cznikiem, ale musia?bym z nim jeszcze na ten temat porozmawia? i w "przybli?eniu" (+/- 10 z?) zna? jego cen? ;-) . (Mam nadziej?, ?e jeszcze nie kupi? ^^)
Paszko - 2009-07-28, 23:58

to w przybli?eniu 75,00 (optymistycznie) - 80,00 (maksymalnie) pln
Che - 2009-07-29, 11:19

Ja mam pytanie.

Mo?e czego? nie rozumiem, wi?c prosi?bym o odpowied? kogo?, kto sie orientuje w arenie podr?czników lepiej, ni? ja.

Exalt to by? ten mangowy system usytuowany chronologicznie w WoDzie przed stworzeniem Wilko?aków, Wampirów, Magów i ca?ego ta?atajstwa, które znamy.

Ale w WoDzie starym. Nie nowym.

To jeszcze pami?tam.
Pytanie brzmi - to jest jaka? nowa edycja dostosowana do nWoDa, czy polacy wydaj? podstawk? do gry jakie?... dziesi?? lat po premierze na ?wiecie i to kompatybiln? z systemem, którego linia produkcyjna zosta?a zamkni?ta...?

Alfar - 2009-07-29, 11:42

http://rpg.polter.pl/Exalted-Second-Edition-c18709

masz i se czytnij.

Adrian - 2009-07-29, 12:41

Exalted zyje, ma sie dobrze i jest wspierany przez wydawce.
Paszko - 2009-07-29, 14:08

Ja sobie poczyta?em recenzje i chyba si? skusz?. O ile znajdzie si? kiedy? prowadz?cy ;)
Reflektuje kto? na prowadzenie sesji w tym systemie?

Alfar - 2009-07-29, 14:11

M?a m?a!

Jak tylko przerobi?:

Inferno, Pushing Daisies, Bajk?, Wolsunga, Klanarchi?, PRL 2020:D

-_-'

Paszko - 2009-07-29, 15:37

Czyli w 2012 roku? :)
Alfar - 2009-07-29, 15:39

Optymistyczna wersja:D

A tak powa?nie - je?li znajdzie si? ekipa ch?tnych - to czemu nie:)

Che - 2009-07-29, 21:53

Ale trzeciej edycji WoDa to nei mogli. Musieli nWOD zrobi?. Blah.

White Wolf ma wpierdol:D

Ben - 2009-07-31, 22:10

Ja prowadz?. I przypuszczam, ?e z ludzi na tym forum orientuj? si? stosunkowo najlepiej nie chwal?c si?. Gramy w to od jakiego? ju? czasu. Kto reflektuje na granie?
Paszko - 2009-08-01, 11:39

Nab?d? podr?cznik, przeczytam i ch?tnie si? zg?osz?.

Odgrzewaj?c jeszcze w?tek poprzedni - kto reflektuje na podr?cznik? Lista zamkni?ta i mo?na negocjowa? / zamawia?, czy kto? jeszcze?

iSZTA - 2011-01-15, 15:42

Exalted ma pono? wi?cej dodatków ni? ca?y oWoD i nWoD razem
Gorbacz - 2011-01-15, 23:21

Tak, bo do Exalteda wysz?o x do kwadratu ma?ych podr?czników w wersji elektornicznej.

Skoro ju? mówimy o liczbach, to ilo?ci kostek u?ywanych w tym systemie nie przebije nic - nawet przepakowany Garou z 2ed nie rzuca takim wiadrem kostek na obra?enia jak ?rednio rozwini?ta posta? w Ex ...

... ale i tak Exalted jest friggin' awesome. Dlaczego ? DLATEGO ! (Tak, mam wersj? nieocenzurowan?, tak, mog? podes?a?, tak, tam s? macki).

Arxel - 2011-02-02, 01:17

Gorbacz napisał/a:
DLATEGO ! (Tak, mam wersj? nieocenzurowan?, tak, mog? podes?a?, tak, tam s? macki).


I tak, ma tylko kilkana?cie stron bo to by?o na Prima Aprilis. Ale i tak epic ;D

Troy - 2012-02-20, 19:21
Temat postu: Re: Exalted
Paszko napisał/a:
Chyba jeszcze nie by?o tematu dotycz?cego tej gry (a je?li by? - niech mnie mod poprawi), tak wi?c zak?adam, w celu przekazania maila:

Dariusz Dolecki napisał/a:
Witam

Nazywam si? Dariusz Dolecki i jestem przedstawicielem wydawnictwa Imagianator, kontaktuje sie z pa?stwem w celu przedstawienia pewnej oferty.
Wydawnictwo w którym pracuje wyda?o ostatnio polsk? wersje gry fabularnej Exalted wydawanej przez firm? White-Wolf. Nasza firma rozumie fakt, i? podr?czniki do gier fabularnych nie nale?? do rzeczy tanich. W celu obni?enia ceny jak? musz? zap?aci? gracze zwracamy si? bezpo?rednio do stowarzysze? fantastycznych oferuj?c podr?czniki wydane przez nas po ni?szej cenie. Oprócz oferty podr?czników jeste?my równie? zainteresowani podj?ciem sta?ej wspó?pracy której zakres i warunki mo?emy omówi? telefonicznie, mailowo lub spotykaj?c sie osobi?cie.


Kto? zainteresowany?

1. Alfar
2. Paszko


Matko jedyna. B??dy przesz?o?ci znajd? Ci? wsz?dzie. Ale teraz te podr?czniki mo?na za?atwi? troche taniej :P

Lathea - 2012-02-20, 20:04

No popatrz, nawet nie zauwa?y?am.
Nathanael - 2012-02-21, 20:32

Ten system mi mign?? gdzie?, po polsku nawet - ale ju? go nigdzie dosta? nie mog?. Wie kto? co?? :P

witam wszystkich :>

Lathea - 2012-02-21, 21:54

Wywo?ujemy do tablicy Troya i/lub Qendiego.
Troy - 2012-02-21, 22:01

Dobra. Jest tak. System zosta? wydrukowany po polskawemu i jestem tego pewien bo mam w domu kopie. Je?li si? nie myl? to nawet powinno zosta? jeszcze kilka nie sprzedanych podr?czników. Jak si? znajd? ch?tni to zobaczymy co da si? z obecnym posiadaczem tych ksi??ek wynegocjowa?.

Wy si? zastanówcie kto jest ch?tny a ja si? dowiem ile to b?dzie kosztowa?. Je?li te podr?czniki jeszcze ?yj?.

Edit:
Oficjalne potwierdzenie istnienia podr?czników otrzymane. Czekam na cen?.

Nathanael - 2012-02-21, 22:03

ja jestem ch?tny na maxa :D
Troy - 2012-02-21, 22:18

To jeszcze tylko tak dla porz?dku napisze ?e podr?cznik jest w twardej oprawie. ma nie cale 400 stron (jak dobrze pami?tam) na dobrej jako?ci papierze kredowym. Je?li idzie o grzbiet to szyto klejony. Konkluzja jest taka ?e bardzo ?adnie prezentuje si? na pó?ce.

Je?li idzie o grywalno?? to przynajmniej mi si? podoba?o. Jest tam kilka nieszablonowych rozwi?za? mechanicznych ale wszystko dzia?a zgrabnie i przyjemnie.

Nathanael - 2012-02-21, 22:19

Potwierdzam, ?adnie wydana rzecz :]

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group