Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

RPG - WAMPIR: REQUIEM, WILKO?AK: ODRZUCENI

Alkazz - 2009-06-02, 16:46
Temat postu: WAMPIR: REQUIEM, WILKO?AK: ODRZUCENI
Szczesliwa wiesc:

Witamy w kolejnym newsletterze,

Dobra wiadomo?? dla mi?o?ników Nowego ?wiata Mroku. Ju? od dzi? mo?na
zamawia? podr?czniki podstawowe linii Wampir: Requiem i Wilko?ak:
Odrzuceni. Podr?czniki uka?? si? w lipcu i cena detaliczna podr?cznika
wynosi? b?dzie w sprzeda?y detalicznej 89,00 z?. W promocji pojedynczy
podr?cznik kosztuje 75,00 z?. Dla tych którzy chc? zamówi? oba
podr?czniki w jednej dostawie przygotowali?my pakiet promocyjny Wampir:
Requiem/Wilko?ak: Odrzuceni w cenie 137,00 z? za komplet. Oferta
promocyjna wa?na b?dzie do 05.07.2009. Po tej dacie nie b?dzie mo?na
zamówi? pakietu promocyjnego, a pojedyncze podr?czniki kosztowa? b?d?
79,00 z? za podr?cznik.

Z powa?aniem,


ISA Sp z o.o.

Tower - 2009-06-02, 17:04

Mi?o.. mo?e nareszcie wi?cej osób zainteresuje si? Requiem.
Che - 2009-06-02, 17:09

Tower - jak szukasz bratnich, nWoDowych dusz - we Wrocku nie graj? w nic innego:D Kontaktuj si? z Wielosem.
Lathea - 2009-06-02, 17:31

tak, te? dosta?am tego maila, i my?la?am, ?eby za?o?y? tutaj taki temat. Kto? planuje zamawia?? kto? chce wampira tylko? Ja bym kupila tylko wilka, ale taniej zamówi? jeden pakiet;).
Tower - 2009-06-02, 17:32

Tak samo wydany jak zwyk?y (tzn. angielski)?
Vonen - 2009-06-02, 19:29

Kurcz?, planuj? zaznajomi? si? z jenym z podr?czników, na dwa mnie nie sta?.

Niby wampira ju? znam, cho? podobno zmiany s? ogromne w stosunku do Maskarady i MW, ale zawsze... Wilko?aka za to nie znam ani troch?. Mam dylemat - poradzi kto??

Alkazz - 2009-06-02, 19:33

Ja kupuj? obydwa, do 20 czerwca mo?ecie sk?ada? zamówienia.. numer konta podam na PW :) przesy?ka wyjdzie o wiele taniej, albo wr?cz free.
Che - 2009-06-02, 20:26

Vonen - czysto moja opinia...

Jak masz wybiera?, bierz wampa. Wilko?ak...
Ok, Chester na przyk??d bardzo lubi wilko?aka i nie rzucam we? kamieniami. Je?li chcesz fajny system o szamanach, o stra?nikach równowagi mi?dzy ?wiatem realnym, a duchowym, wyznawcach animizmu w nastawionej na dynamizm akcji otoczce - mo?esz bra? wilko?aka.
Je?li chcesz system o wilko?akach - odpu?? sobie. Werewolf Forsaken z Wilko?akami ma tyle wspólnego, ?e Twoja posta? mo?e sobie futro zapu?ci?... Ale to moja opinia, zwa?. Zapyta?e?, odpowiedzia?em...:>
A wampir, to wampir. Szale?czo wspania?y ten system nie jest, ale przynajmniej opowiada o tym, co jest w tytule. O wampirach.

A czuj?, ze zaraz b?dzie flejm - wi?c mówi? - ja tylko odpowiada?em na wezwanie Vonena, nic ponadto. Nie mam zamiaru na forum gada? o zaletach i wadach nWoDa:> Przy piwie - mo?e. Na forum - nie:D

Fatyg - 2009-06-04, 21:48

Niesamowite... To nie mo?e by? prawda... Jak im si? to uda?o? Po trzech latach sukces.
Dodatek 'Oczyma Duszy' powali? mnie na deski (w negatywnym znaczeniu).
75 z?ocisza to nie tak ?le, lepiej od Klanarchii.

Tower - 2009-06-04, 22:32

oczyma duszy .. jest takie z?e ?
Fatyg - 2009-06-04, 23:35

T.O.W.E.R, wiesz co, to w sumie kwestia gustu. Ka?dy WoDa widzi po swojemu.
Przejrza?em podr?cznik i po prostu... To ju? troch? za du?o. Zastanawiam si?, gdzie le?y granica pomi?dzy Magiem a takim Psionikiem... W ka?dym razie natur? tego dodatku oddaje jej angielski odpowiednik tytu?u:
Second Sight. I faktycznie, ca?y ten podr?cznik powinien zej?? na drugi tor, a moje zdziwienie, gdy zobaczy?em jego spolszczenie, podczas gdy samego Wampira przek?adaj? ju? tyle lat by?o ogromne... I si? po prostu wk**...

Tower - 2009-06-05, 11:50

Jednak jako? przek?adu jest przyzwoita... o tre?? wampira is? nie boje - bo mam angielski egzemplarz, a w?a?nie o przek?ad.
Fatyg - 2009-06-05, 18:38

No w?a?nie ciekawe, co im w ko?cu wysz?o z tego t?umaczenia... Ju? sam si? pogubi?em. Pono? mniej osób to t?umaczy?o, jak nie jedna, ?eby nie by?o zgrzytów w stylu. Jak po takim czasie jeszcze odwal? kaszan?, to chyba si? nie zdziwi?. Ciekaw jestem tylko, czy zarobi? co? na sprzeda?y... Lub przynajmniej zwróci im si? cena licencji, ga?y dla t?umaczy etc. Box Office poka?e ;)
Tower - 2009-06-05, 20:26

Wiedze ,z? nie sprecyzowa?em pytania. Czy oczyma duszy jest dobrze prze?o?one ? (bo jak rozumiem robi? to ci sami ludzie, którzy t?umacza podstawki)?
Fatyg - 2009-06-05, 22:37

A, o to pytasz. Nie mam poj?cia:) Przegl?da?em angielsk? wersj?, chcia?em zobaczy?, czy w ogóle warto to kupowa?. Opis z Rebela jako? specjalnie mnie nie zach?ci?, podobnie jak sam podr?cznik. Ot taki dodatek, co kto lubi, nic specjalnego.
Lathea - 2009-06-06, 07:56

Nie, oczyma duszy kto? inny przek?ada?, wi?c nie ma co wyci?ga? wniosków.
Tower - 2009-06-06, 08:51

czyli totalny ryzyk,- trudno najwy?ej wyl?duje na pó?ce jako ciekawostka, a u?ywa? b?d? angielskiego.
Grzech - 2009-06-26, 09:26

Ja tam i tak mam zamiar kupi? obydwa settingi. Je?li oka?? si? kaszaniaste, to przynajmniej b?d? je mia? w celach kolekcjonerskich. Po chwili zastanowienia doszed?em do wniosku, ?e faktycznie jest sporo ha?asu o Requiem w porównaniu do Odrzuconych. Czy jeszcze kto? oprócz Che, który opini? ju? wyg?osi?, mia? okazj? pozna? ten system i podzieli si? opini??
Che - 2009-06-26, 15:21

Che nie wyg?osi? swojej opinii na temat systemów:>

Jakby Czedol wyg?osi? opini? swoj? na temat tych systemów, to by?oby tam wi?cej nieprzyzwoitych s?ów, a sama wypowied? zaj??a by kilka stron w Waszych przegl?darkach.

Ale, wyj?tkowo, postanowi?em by? gdzeczny i sobie odpu?ci? zwyczajowe sarkanie:>

edit: (A nawet grzeczny)

Chester - 2009-06-27, 13:02

Fajnie, ?e to wydali po polsku w ko?cu.
Nie zag??biaj?c si? ju? w szczegó?y dotycz?ce t?umaczenia, pomi?my py?ki i strz?pki :P

Grzech, oba setingi s? ciekawe na swój sposób. Jednocze?nie ka?dy znajdzie co? do czego b?dzie si? móg? doczepi?. Czedol si? czepi niewilko?akowo?ci w Wilko?aku, kto? inny zarzuci Wampirowi, ?e si? zrobi? mi?tki.

?eby oceni? trzeba pozna?, zagra? :) Ale polecam, warto z czystej ciekawo?ci zobaczy? co White Wolf zbroi? :P

Ja kupuje Wilko?ka bo jestem za s?aby w Englishu i chce sobie poczyta? po polskiemu :)

Tower - 2009-06-27, 17:11

"mi?tki" ?
Alfar - 2009-06-27, 17:33

Tak Tower, "Mi?tki" to takie popularny slogan o wyd?wi?ku pejoratywnym, maj?cy podobne znaczenie co s?owo "mi?kki", ale lepiej odzwierciedla to co autor mia? na my?li .
Chester - 2009-06-27, 19:12

Ma?ku, u?y?em tego stwierdzenia czysto hipotetycznie, nie ma co wyszukiwa? si? w tym ukrytego znaczenia ;)

Jak dla mnie to sprawa jest prosta. Ilu eRPeGowców tyle opinii o systemie wi?c nie ma co na ten temat dywagowa?.

Mnie si? podoba Wilko?ak: Odrzuceni (!?), a Wampir: Rekwiem nie ale to mój gust i tyle:P

O, porozmawiajmy na temat tego dlaczego "translatorzy" w taki a nie inny sposób przet?umaczyli tytu?y setingów. Ciekaw jestem waszego zdania.
IMO to jaka? chora pomy?ka t?umaczy? tytu? Wilko?ka, a Wompierza ju? nie.
O ile Requiem to po prostu mog?oby by? Rekwiem i to s?owo pasuje ale dlaczego "odrzuceni"?
Jak s?dzicie? Po tym na ile pozna?em ten system to mog? stwierdzi? , ?e je?li ju? t?umaczymy "forsaken" to du?o bardziej do tego setingu pasowa?oby "opuszczeni", niby podobne ale troch? inny wyd?wi?k ma.

Alfar - 2009-06-27, 19:24

ale wyobra? sobie tytu?: Wampir: Pie?? ?a?obna....

w sumie oddaje sens nWoda:P

Adrian - 2009-06-27, 19:47

Wilko?ak mia? tez miec podtytul porzuceni, fani naciskali na odrzuconych wlasnie. Nie sledzilem wnikliwie tlumaczenia, ale zawazylo chyba przekonanie Kastora, ktory uparl sie na ta nazwe. W same systemy nWoDa gralem i podobaja mi sie. Polecam, jak ktos jest ciekawy opini to moge krotko skrobnac cos pozniej.

a teraz cos z innej beczki - k?ikstart do Geista, nie wiem dokladnie co to za system, ale ma nawiazywac do Wraitha starego: http://download.white-wol...hp?file_id=1227

Lathea - 2009-06-28, 22:07

Startóweczka darmooocha, ?ciagaaa?:D
Tower - 2009-07-07, 09:56

a oficjalna premiara ma opó?nienie - co?- PKP.
Lathea - 2009-07-07, 11:06

Standard.
Alfar - 2009-07-07, 11:11

Ja sie zastanawiam czy tylko u nas tak jest? Jak sprawa wydania nWOD na.. nie wiem np niemiecki wygl?da?
Red XIII - 2009-07-07, 20:10

Powiedzmy tak. Premiera byla w sierpniu 2004... ogladalem bosk? wikipedie z j?zykami - francuski, niemiecki, hiszpanski. Nie ma napisanej innej daty niz oficjalna hamerykanska.

Czy to znaczy, ze w innych krajach tez sie opier... leni??

Alkazz - 2009-07-08, 08:41

Red XIII napisał/a:
Powiedzmy tak. Premiera byla w sierpniu 2004... ogladalem bosk? wikipedie z j?zykami - francuski, niemiecki, hiszpanski. Nie ma napisanej innej daty niz oficjalna hamerykanska.

Czy to znaczy, ze w innych krajach tez sie opier... leni??


W wiekszosci innych krajów angielski jest tak popularny, ?e nie musz? wydawa? t?umacze?. Kilka lat temu by?em w niemczech, i wystarczy?a jedna osoba zza granicy, by niemiecki team "przestawi? si?" na j?zyk ang w grze.

Alfar - 2009-07-08, 08:57

Jasne, ale t?umaczenia s? tam tak?e nadal bardzo popularne. Akurat w Niemczech t?umaczyli z tego co pamietam, ale mo?e mam jakie? lewe info.
Phantom - 2009-08-20, 13:03

W?a?nie kurier przyniós? polskie requiem ;)
Che - 2009-08-21, 08:29

Przyj??em. Uzbrajam i rozpoczynam namierzanie.

Pod jakim adresem mieszkasz, skarbe?ku?

Lathea - 2009-09-01, 11:15

I jak wra?enia? T?umaczenie? Podoba si?? B??dy? Jako???
Chester - 2009-09-01, 13:50

Ja czekam grzecznie na errate bo jak ju? kupowa? to poprawion? wersje:P

Z tego co widzia?em to jak zwykle mnóstwo b??dów porobili wi?c nie ma co g?owy sobie zawraca? póki si? nie poprawi? ;]

Che - 2009-09-01, 14:50

Wiesz, Rynek i Marka mówi, po rozmowie z Poda?? i Popytem, ?e je?li nie kupi si? pierwszej wersji, to Popyt b?dzie straszliwie ma?y, nie nad??y za Poda?? (tak, wiem, ?e normalnie i tak rzadko pary ko?cz? w tym samym tempie, a o rozmiarach nie wspominajmy), co spowoduje bezzasadno?? kontynuowania linii sprzeda?y.
W zwi?zku z czym, jak nie kupisz pierwszej wersji, to erraty nie b?dzie.

We? pod rozwag? i cierp dylematy moralne:D

Tower - 2009-09-01, 18:33

Marka nie mówi - ;) jak ju? robisz ludziom wod? z mózgu przez pseudo fachowe s?ownictwo przynajmniej nie m??. :D
Phantom - 2009-09-01, 18:41

Stage 1

Marketingowy Czedol vs Ekonomiczny Tower


FIGHT !!! ;)

Alfar - 2009-09-01, 21:54

Ju? id? po col? i frytki;)
Kaym - 2009-09-01, 22:11

A ja przyjmuj? zak?ady. ;-)
Che - 2009-09-02, 08:26

Hm. Marka nie mówi.

Wiesz, maj?c ksyw? TOWER, id?c za Twoj? logik?, powiniene? jedynie sta? w miejscu, ewentualnie krusze? powoli, lub by? penetrowanym przez turystów i fanów mediewistyki.
Ja bym na Twoim miejscu nie cwaniakowa?...:>

Adrian - 2009-09-02, 13:02

Zarówno Wilko?ak i Wampir sprzedaje sie ca?kiem niezle, jak mozna wyczytac na duzych forach - i mimo narzekac truu fanow tylko jedynego i slusznego cierpiacego wodu - zaskakujaco duzo ludzi go kupilo. Dodruk, znajac ISE, potrwa, a moze nawet nastapi ;-) Trzymam kciuki za polska edycje, zawsze to wieksza mozliwosc znalezienia nowych graczy. :-)
Che - 2009-09-02, 15:05

Adrianie, ale? ja nie twierdz?, ?e nie. Ja tylko si? wyz?o?liwiam wzgl?dem Chestera:D
Adrian - 2009-09-02, 21:17

nie twierdze, ze Ty twierdzisz, ?e ja twierdze :P tez sadzilem, ze po klapie podrecznika podstawowego naszpikowanego taka iloscia bledow mechanicznych i literowek, a przede wszystkim mega obsuwa wampir jesli wyjdzie to bedzie kurzyl polki w empiku. Wyglada na to jednak, ze nie i ludzie glodny modern gothiku wala do sklepow i kupuja ten badziew :P
Chester - 2010-05-16, 14:30

Jestem po lekturze Wilko?aka: Odrzuconych. To, ?e jestem niemal?e fanatycznym fanem tego systemu odstawmy na inn? pó?k?.
Znaj?c WtF zanim jeszcze go przet?umaczyli mog? powiedzie?, ?e pomimo literówek i b??dów merytorycznych, podr?cznik jest przet?umaczony bardzo fajnie. Po przejrzeniu Apokalipsy ju? nawet Strz?py i Szpony przesta?y mnie k?u? w oczy. Werewolf the Forsaken w wersji polskiej trzyma klimat.
Wida?, ?e ekipa t?umacz?ca w?o?y?a du?o wysi?ku w przet?umaczenie wielu zagadnie?, które s? nie do przet?umaczenia na nasz j?zyk. Musz? przyzna?, ?e w ok 90% przypadków jest prze?o?one trafnie.
Podr?cznik w polskiej wersji jest wydany w troch? ubo?szej wersji ni? orygina?, ale mo?na to jako? prze?y?.

Osoby, które odbi?y si? od angloj?zycznej wersji, a chcia?by by pozna? ciekawy system (BEZ nawi?za? do Apokalipsy) to mog? liczy? na fajny klimat i specyficzne potraktowanie tematu szeroko poj?tej likantropii doprawionej animizmem w ka?dym znaczeniu tego s?owa.Czedol. Wiem, ?e nie b?dziesz si? móg? powstrzyma? od skomentowania tego posta, ale daj ludziom szanse wyrobienia w?asnego zdania na temat nowych settingów ?wiata mroku (albo chocia? tego jednego).

Che - 2010-05-16, 22:09

Nie mam zamiaru komentowa?.

Ja te? lubi?, jak ludzie wyrabiaj? sobie w?asn? opini?.

Ale... O co chodzi z
Cytat:
Po przejrzeniu Apokalipsy ju? nawet Strz?py i Szpony przesta?y mnie k?u? w oczy.
?

Bo tego nie zrozumia?em:>


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group