Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

[AM] LARP - LARP na CK Zamek

Lathea - 2009-01-08, 21:46
Temat postu: LARP na CK Zamek
Hej,
Zosta? nam zaproponowany przez Iris udzia? w Balu Maskowym na zamku w ostatni dzie? karnawa?u (24 luty 2009). Na imprezie mia?by si? odby? LARP Ars Mortis, który wci?ga?by nie tylko nas - Noctemowców, ale tak?e pozosta?ych b?d?cych na Balu.

Wej?cie na zaproszenie, zrzutka na jedzenie (ok. 20z?). Ró?ne atrakcje poza rozgrywk?!

Jeste?cie zainteresowani sp?dzi? ostatni dzie? karnawa?u na Balu Maskowym na zamku:)?

Prosz? zainteresowanych o zadeklarowanie jak najszybciej.

Fatyg - 2009-01-08, 21:51

No tak, to teraz seria pyta?:)

Jakie? wytyczne co do przebrania? Maj? by? te Noctemowe, or not?
No i kiedy dok?adnie to si? dzia? b?dzie?

Lathea - 2009-01-08, 22:03

24 luty, jak wyzej, o 19.

Twoja postac w stroju z Balu Maskowego, jak sadze;D

Alkazz - 2009-01-08, 22:07

jestem:) i to a? za bardzo ...

Ogl?da? kto? 'Oczy szeroko zamkni?te' ?

Lathea - 2009-01-08, 22:10

Chyba sie oficjele na taki bal nie zgodz?:P.
Kaym - 2009-01-08, 22:17

Idea bardzo ciekawa. Pisz? si? na to.
Thar - 2009-01-08, 22:51

Poza tym, ?e nie mam kasy na ?ciep? to jak najbardziej za :P
Phantom - 2009-01-08, 23:07

Ja jestem srednio zainteresowany (jako gracz i postac). Wybaczcie.
Inque - 2009-01-08, 23:32

Ja jestem obiema ?apkami za : D i tak nie mam planów na ostatni dzie? karnawa?u, a wydaje mi si?, ?e to mo?e byc co? wartego przybycia ^^
Kris - 2009-01-09, 07:49

Czemu nie :D zaraz id? szuka? maski, któr? sobie kupi? :D
Ordos - 2009-01-09, 08:55

b?d?
Phantom - 2009-01-09, 09:54

a czy mozna zalozyc gas-mask?:P
Alfar - 2009-01-09, 09:56

Nie, ma byc w stylu weneckim:P
Kris - 2009-01-09, 09:57

To b?dzie wenecki GAS MASK XD
Slide - 2009-01-09, 10:09

No nie wiem... musz? si? jeszcze zastanowi?, choc obecnie jestem raczej na nie. Co? wi?cej o tym balu gdzie? mo?na przeczyta??
Chester - 2009-01-09, 10:27

Czy Nosfertutu tez maj? przywdzia? maski?
Hmm.... to mo?e by? ciekawe... by?aby to pierwsza ods?ona pomijaj?c pierwsza, bez Flesza z mord? na ryju XD

Kris - 2009-01-09, 11:04

Slide napisał/a:
No nie wiem... musz? si? jeszcze zastanowi?, choc obecnie jestem raczej na nie. Co? wi?cej o tym balu gdzie? mo?na przeczyta??


ja sobie nie wyobra?am balowego stroju Twojej postaci xD

Paszko - 2009-01-09, 11:13

Przyznam, ?e i dla mnie brzmi kusz?co.
Hellzen - 2009-01-09, 11:14

Kris napisał/a:

ja sobie nie wyobra?am balowego stroju Twojej postaci xD

... id?c tym tropem ba?bym si? balowego stroju w wydaniu MaX'a :-)

Kris - 2009-01-09, 11:15

Hellzen napisał/a:
Kris napisał/a:

ja sobie nie wyobra?am balowego stroju Twojej postaci xD

... id?c tym tropem ba?bym si? balowego stroju w wydaniu MaX'a :-)


mnie by bardziej zastanawia?o jak misio si? ubierze xD

Hellzen - 2009-01-09, 11:19

Kris napisał/a:

mnie by bardziej zastanawia?o jak misio si? ubierze xD


Z Misiem U. nie ma tyle problemu co z MaX'em, co do deklaracji uczestnictwa... Tylko wtedy, gdy b?dzie to jedyna opcja uczestnictwa w lutowej ods?onie AM. Pomys? fajny i zabawny, ale obawiam si? ?e od strony technicznej nieco k?opotliwy.

Czy mia?oby to by? co? a'la Larp sylwestrowy czy regularne spotkanie "S vs C"?

Lathea - 2009-01-09, 11:22

Ods?ona 21 lutego powinna si? odby? wed?ug planu. To jest dodatkowe spotkanie, fabularnie inicjowane przez Senri A. Part (posta? Iris).
Hellzen - 2009-01-09, 11:23

To drastycznie zmienia posta? rzeczy... :-)
Azi - 2009-01-09, 12:37

Dlaczego ma by? ods?ona w ?rodku tygodnia :/ Przecie? My z Wrocka si? nie wyrwiemy; ja jeszcze jako? bym si? wybra?a, ale Martini na 100% ju? nie da rady <wiecie - praca, uczelnia... takie tam>
Za to idea balu maskowego mi si? bardzo podoba <zw?aszcza ?e jest w normalnym terminie, czyli w sobot?!>. W tym roku chyba b?d? mie? przesyt z tego typu "zabawami" :D

Chester - 2009-01-09, 12:45

Aziku.... ten bal maskowy to dodatkowa ods?ona... jak na niej nie b?dziemy to nic si? nie stanie... poza tym, ?e nas ominie fajna zabawa :P

Te? mi sie ?rednio u?miecha to, ?e w ?rodku tygodnia b?dzie ten bal... mo?e ba upartego by mi si? uda?o jakie? wolne za?atwi? ale to ju? tylko i wy??cznie z jak?? boska pomoc? :P

Tower - 2009-01-09, 12:49

Có?, ja pojawi? si?, pod warunkiem, ?e b?dzie cukierek (czyli fabularny powód co ja tam mog? robi?).
Vonen - 2009-01-09, 16:36

Znajd? strój - b?d?. Nie posiadanie go mo?e by? znacz?c? przeszkod?.
Agnieszka - 2009-01-09, 17:24

Ja si? pisz?. Aineel na pewno te? si? spodoba, brakowa?o jej tego od baardzo d?ugiego czasu :)
Hiacynthus - 2009-01-09, 18:27

Par? dopowiedze?:
- obowi?zuj? przebrania w konwencji raczej dworskiej(ale musu nie ma, apeluj? tylko o oryginalno?? i wysoki poziom:]) i z ca?? pewno?ci? bez maski nikt nie wejdzie :P
- larp jest niejako elementem tej imprezy a nie g?ównym celem, idea podwójnego larpa musi by? wy?o?ona publicznie, bo to zbyt zawi?e w przekazie pisemnym i ka?dy by to jeszcze odczyta? inaczej, co by zaowocowa?o chaosem, a tego bym nie chcia?a
- te osoby,które nie chc? bra? udzia?u jako postaci mog? przyj?? we w?asnym imieniu, chyba jeszcze pami?tacie jak si? to robi? ;)
- "cukierków" ?adnych nie rozdaj?, a je?li kto? potrzebuje takiej zach?ty do udzia?u, to có?....
- b?d? ta?ce prowadzone przez mistrza ta?ców dawnych( ale "normalna" muzyka te? b?dzie:]), a tak?e krótkie intermezza koncertowe, zabawy dworskie typu ciuciu-babka po??czone z ilustracj? d?wi?kow? "na ?ywo" (trio skrzypcowe), s?owem ma?y 'misz-masz' ale z my?l? przewodni? :P
- mile widziane stroje w odcieniach czerwieni i z motywami ró?, jako ?e bal ów ma w dopowiedzeniu "W domu Ró?"
- nied?ugo b?dzie plakat itp, ale b?dzie on adresowany do w?skiego grona
- osoby wyra?aj?ce ch?? udzia?u proszone s? o dokonywanie zapisów i wp?at (my?l?, je?li mog?, ?e tu zdam si? na pomoc naszych Mistrzy?, poniewa? mam ju? z tym i tak mas? pracy na uczelni)
- szczegó?y dojd? ale jeszcze nie teraz, niestety jestem tylko jedna :P

Hiacynthus - 2009-01-09, 18:32

aa, a tematyka wenecka to nie na tym balu Alfar:) wenecki bal dopiero b?dzie (pewnie jako? pó?n? wiosn?)
Alfar - 2009-01-09, 18:35

Aktualnie larp in progress :)
Kris - 2009-01-09, 19:07

ee to ja nie mam w co si? ubra? :< czuj?, ?e odpadam na starcie O_o no có?... mo?e innym razem zatem. zreszt? ta?czy? nie potrafi? wi?c w ogóle sobie odpuszcz? bale. paraolimpiada w moim wykonaniu zb?dna :P
Lathea - 2009-01-09, 19:45

Iris - wp?aty to chyba dopiero jak b?dzie wiadomo ile dok?adnie:D?
Hiacynthus - 2009-01-09, 20:55

Kris: polecam wypo?yczalnie Teatru Wielkiego,ceny naprawd? sensowne:)poza tym jak napisa?am, dworsko?? nie jest wymagana tylko mile widziane, mo?esz si? przebra? za co masz ochot?, byleby by?o ciekawe i pasowa?o do Zamku;)
co do ta?ca- nie b?dziemy ca?y wieczór ta?czy? sarabandy;) wstawki ta?ców dawnych b?d? epizodyczne( a zreszt? to i tak b?d? bardzo proste kroki,pewnie jakie? chodzone, albo co)a ci,co nie chc? ta?czy? mog? okupowa? w tym czasie bufet albo knu? po k?tach;)

Alfi: czekam na efekty burzy mózgów:), te? dodam swoje trzy grosze:)

Lath: ile czego? osób czy kasy? :D

Kris - 2009-01-09, 21:02

to kto ze mn? przejdzie si? do teatru i pomo?e w doborze kostiumu?
Che - 2009-01-09, 21:04

Pomys? fajny, wskoczy?bym ch?tnie, nawet nie jako larpownik, a dla samej ciekawo?ci, jak mo?e taki bal wygl?dac.

Niestety, obawiam si?, rozbija si? to o moje mieszkanie dwie setki kilometrów st?d, dziur? w bud?ecie, inflacj? i kiepskie PKB w tym roku...

Zobaczymy.

Hiacynthus - 2009-01-09, 21:07

z tego co wiem, to wypo?yczalnia otwarta jest o specyficznych godzinach, bodaj?e w poniedzia?ki i w ?rody?< Alfar wspomó? nas wiedz? :]>
Zatem najlepiej jecha? tam w poniedzia?ek, ludzie z mojego roku pewnie te? si? tam b?d? wybiera?, wi?c mo?na zrobi? grupow? pielgrzymk? ;) Ale jeszcze jest sporo czasu:)

Kris - 2009-01-09, 21:09

no to nadal utrudnienia -.- pn i ?r szkolenie od 16 do 20... do po?udnia praca. Ca?e ?ycie pod górk? :P

Sporo czasu tak tylko si? wydaje :P

Hiacynthus - 2009-01-09, 21:13

nic mi nie mów, wiem,?e ma?o....usi?owa?am tylko mie? optymistyczne nastawienie:P
Jak sobie pomy?l? ile z tym b?dzie pracy, to zachodz? w g?ow? czemu nie mam jakiego? mniej absorbuj?cego "hobby", np szyde?kowania??

Kris - 2009-01-09, 21:14

Zawsze mog? uniwersalny strój (garnitur+maska) za?o?y? skoro to moja posta? ma tam by? to w ?yciu nie b?dzie paradowa? w jaki? dziwnych wdziankach xD
Hiacynthus - 2009-01-09, 21:15

ale z much? :P ewentualnie pod ?akardowym krawatem( mog? Ci go nawet po?yczy?:D)
Olena - 2009-01-09, 21:17

Iris- sugerujesz, ?e b?dzie tam hasa? pierwiastek m?ski w rajstopach, ci?emkach i bia?ych kr?conych w?osach przepasanych wst??kami? ^ ^

<oh, yeah...>

Hiacynthus - 2009-01-09, 21:22

Olena- widz?,?e si? rozumiemy ^ ^
<?yj? wizj? tego hasania XD
( a na marginesie, na pewno co? takiego zobaczy? b?dzie mo?na na koncercie "Rozkoszne rokoko", który planuj? na kwiecie?/maj)

Olena - 2009-01-09, 21:28

Zapewne b?dzie ROZKOSZNE...

To ja si? pisz?, za takiego cukierka to ja ... to na pewno si? pojawi?!

Lathea - 2009-01-10, 11:02

Iris - ile kasa;). Mog? zaj?? si? zbiórk? czy wp?atami od Noctem, a potem Ci to przekaza?. Zaproponowa?abym wi?cej pomocy w organizacji, ale to mo?e nast?pnym razem, póki co sesja egzaminacyjna i 21 luty LARP.


Jesli jakis Wroc?aw chce zosta? to mo?e sobie wzi?? urlop na dwa dni (pon, wt) z uczelni czy pracy i przyby?. Ile razy macie okazj? balowa? na zamku:?

Hiacynthus - 2009-01-10, 11:23

my?l?, ?e nie ma co szale? z bufetem, raczej b?d? ciekawsze rzeczy do robienia;), zatem s?dz?, ?e za 20 z? od osoby damy rad? co? sensownego zaserwowa? ( winko, napoje i jakie? przegryzki), mo?e Zamek nas wspomo?e:)
Lath- wiem, ja te? mam sesj?:P, dzi?ki, za jak?kolwiek pomoc:* Co zrobi?, niestety karnawa? i sesja si? pokrywaj? (co uwa?am za pod?o??):/
Co do osób z Wroc?awia: a czy Wy czasem te? nie jeste?cie wtedy ju? po sesji?
nawet je?li nie, to zawsze pozostaje kwestia urlopowa:) <zalecane >

A w ogóle, przyda?yby si? do pomocy osoby o zdolno?ciach plastyczno-manualnych.... S? jacy? ch?tni? :]

Olena - 2009-01-10, 11:25

To zale?y co rozumiesz pod poj?ciem zdolno?ci plastyczno-manualne ?
Hiacynthus - 2009-01-10, 11:29

umiej?tno?? zrobienia kotyliona, tak aby nie przypomina? on czego? sp?odzonego pod wp?ywem lektury Lowecrafta:P ;), uwicie ró?y z bibu?ki, tudzie? pomoc w porozwieszaniu dekoracji :]
Olena - 2009-01-10, 11:32

Wst?pnie zg?aszam si? do pomocy, ale nic nie obiecuj?, bo nie wiem jak b?d? sta?a z planem zaj?? na luty (czasami zaj?cia mam do 19:00).

Takie uroki balów w tygodniu :/

Hiacynthus - 2009-01-10, 11:36

niestety, tylko takim terminem dysponowa? Zamek:/ a za ewentualn? pomoc z góry dzi?kuj?:)
Alfar - 2009-01-10, 11:53

Poniedzia?ek, sroda, pi?tek. Pon i ?r od 13 do 18, pt od 10 do 15 jakos.
Kris - 2009-01-13, 09:43

To jest kto? ch?tny by przej?? si? zobaczy? te kostiumy? W sumie to mnei zaprowadzi? :P
Alfar - 2009-01-13, 10:42

ojej... Kris no ja tam pracuj? czasami... :P

Polska 118 :P

Kris - 2009-01-13, 10:45

Alfar napisał/a:
ojej... Kris no ja tam pracuj? czasami... :P

Polska 118 :P


O_o i dopiero mi mówisz :) jest strój b?azna? z czapk? z dzwonkami i zakrzywionymi butami :) do tego jakie? fajne ber?o :D

Alfar - 2009-01-13, 10:47

cos takiego jest:)
Kris - 2009-01-13, 10:56

No to ogie? ~!!!!!! Muahahahahah xD

To ja sobie mask? zaraz wybior? :P

http://suwenir.pl/pokaz_produkt.php?idprod=1007

http://suwenir.pl/pokaz_produkt.php?idprod=1008

I mój faworyt :P

http://suwenir.pl/pokaz_produkt.php?idprod=806 idealny dla moje b?azna :D

S? lepsze, ale kasa, kasa, kasa :P

PS. swoj? drog? jak finansowo to si? przedstawia takei wypo?yczenie?

Alfar - 2009-01-13, 10:57

mozna sie targowac, ale 30 z? ?rednio na tydzien
Kris - 2009-01-13, 10:58

No to w sam raz b?d? mia? tydzie? by w tym biega? po mie?cie :D
Lathea - 2009-01-13, 11:36

A co z tymi wyprzeda?ami?
Kris - 2009-01-13, 11:37

Jakimi? W teatrze? Z ch?ci? si? wybior? jak kto? b?dzie szed? :>
Alfar - 2009-01-13, 12:59

Juz po. Ostatecznie jawnej wyprzeda?y nie by?o, bo ksi?gowe poradzily sobie z zafakturowaniem wszystkiego
Velazkez - 2009-01-16, 00:48

Ogólnie z ca?? pewno?ci? si? pojawi?:) Mask? mam:)
Inque - 2009-01-16, 01:13

Heeeej.. a kto ze mn? pójdzie przed LARPem po strój ^^? Ja te? chc?... : D
Kris - 2009-01-16, 07:31

Ja mog? :) przy okazji poszukam swojego :)
Kaym - 2009-01-16, 09:02

Dajcie zna?, jak b?dziecie i??. Mo?e i ja dla siebie co? wybior?. :-)
Kris - 2009-01-19, 10:02

Kaym jak stoisz z czasem we wtorek lub czwartek? Mo?na si? przej?? i zobaczy? co maj? i jak jest mo?liwo?? sobie zarezerwowa? wdzianko na czas balu.
Kaym - 2009-01-19, 10:05

Ca?e dnie wolne. Daj zna? o której Tobie pasuje. ;-)
Kris - 2009-01-19, 10:08

Od 16 mo?e by?. Jutro jak nie b?d? gra? w bitewniaka mo?emy si? spotka? gdzie? na mie?cie. Napisz gdzie Ci ewentualnie pasuje.
Tower - 2009-01-19, 11:50

W tradycjach Sabatu, jest bal ze ?miertelnymi podczas karnawa?u. Je?eli chodzi o wyt?umaczenie fabularne- ?ród?o Sabat: Podr?cznik Gracza
Che - 2009-01-19, 11:52

Jasne, Bulwers - ale ko?czy si? masakr? tak?, jakiej druga wojna nie wspomina:D
Olena - 2009-01-19, 11:53

Pytanie: czy Ci ?miertelni s? na przystawk?, czy dla ozdoby? ;)

Cze: wyprzedzi?e? mnie :cry:

Kris - 2009-01-19, 11:53

Nie musia?e? tego mówi? -.- przez Ciebie nikt nie przyjdzie :D
Che - 2009-01-19, 11:58

Cz?owiecze?stwo na 5. Musz? chronic ludzi:D
Kris - 2009-01-19, 11:59

No nic b?dzie trzeba ich zach?ci? darmowym ?arciem i gratisami na wynos :D
Olena - 2009-01-19, 12:04

Che napisał/a:
Cz?owiecze?stwo na 5. Musz? chronic ludzi:D


Good joke, very good

Prawie mni zabi?e?. ?mier? przez ud?awienie si? parówk?.

Wracaj?c do balu: kto? zamawi? sk?d? maski? Dobrze by by?o zrobi? grupowe zamówienie i to szybko :P

Kris - 2009-01-19, 12:05

Ja bym si? skusi?, ale ceny tam gdzie ogl?da?em s? odstraszaj?ce. W teatrze nie ma ?adnych w miar? wygl?daj?cych masek?
Lathea - 2009-01-19, 12:39

http://www.bazardekoracji...ski-balowe.html

Mog? zrobi? hurtowe zamówienie.

Kris - 2009-01-19, 12:42

Jakie? bardziej m?skie daj :P
Charzynka - 2009-01-19, 12:44

Ej, te na tej stronie s? hmm, przeci?tne. Lepsz? mo?na samodzielnie zrobi?, polecam odwiedziny w dziale dekoracyjnym w empiku i w pasmanteriach - w szczególno?ci tej na Marcinkowskiego w bramie.
Draekus - 2009-01-19, 20:18

Mo?na si? jeszcze zg?osi? do pomocy z dekoracjami? W sumie jestem ex-plastusiem (czytaj: plastykiem) z mas? niezagospodarowanego czasu ;]
Urlem Larsbatae - 2009-01-20, 13:19

O! Dobry pomys?, w sumie to nawet nie wiem gdzie szukac takich masek, ja nie tutejsza... D:
Hiacynthus - 2009-01-20, 15:08

jak najbardziej mo?na si? zg?asza? do pomocy:)) wszelka pomoc baaardzo mile widziana:)
Kris - 2009-01-21, 08:55

No i pupa... wczoraj z Kaym'em wyruszyli?my obejrze? stroje, a spotka? nas:
wypo?yczalnia otwarta

pn. 15.00-18.00
?roda 10.00-13.00
pi?tek 10.00-13.00

Alfar - 2009-01-21, 09:05

Kris - wystarycz?o zadzwonic do wypozyczalni i zapyta? o godziny otwarcia. Pisa?am Wam, ?e sa nietypowe godziny otwarcia.
Kris - 2009-01-21, 09:10

Tzn. zd??yli?my na ulotce z teatru zobaczy? :P co nie zmienia faktu, ?e si? nie uda?o :P
Alfar - 2009-01-21, 09:20

uhmm... poza tym ma tam zni?ki:P
Vonen - 2009-01-21, 14:57

Nie wiem tylko czy jest mo?liwo?? rezerwacji strojów. Ostatnio gdy chcia?em co? zarezerwowa? spotka?em si? z do?? wyra?n? odmow?, ale by? mo?e si? to zmieni?o.
Kris - 2009-01-22, 13:04

Wyskakiwa? z kasy albo zabijemy emerytk? na ?mier? !!!! :D :D :DWszyscy zainteresowani BAL'em a bardziej jakimkolwiek posi?kiem maj? przekaza? haracz w wysoko?ci 20 z? do samozwa?czego skarbnika zwanego w przest?pczych kr?gach Kris'em. Je?eli chcecie co? zje?? poza, jak to napisa?a mi Iris "s?oikiem ogórków i wod? mineraln? do popicia" jak najszybciej zg?aszajcie si? do mnie z kas?!!

Ostateczny termin po którym b?dziemy ?ciga? d?u?ników to 15 lutego.

KOMANDO - skuteczne negocjacje z d?u?nikami !!!


Hiacynthus - 2009-01-22, 16:17

Buhaha XD XD XD
Kris, rozwali?e? mnie na amen ;P ;)
Ufam Twojej sile perswazji ;) ( ale nie przesadzaj z Potencj?, jeszcze komu? urwiesz niechc?cy g?ow?) ;) :]

Hiacynthus - 2009-01-24, 11:42

Nowe wie?ci:
-Zamek zgodzi? si? na przyniesienie w?asnego "prowiantu", tak?e osoby,które z jakich? wzgl?dów wol? nie dzieli? si? gotówk? mog?( a w?a?ciwie powinny) przynie?? jakie? napoje, albo wino, albo jakie? przek?ski (ale takie co mo?na wzi?? w ?apk? np.koreczki, krakersy), co kto chce.

- nalegam na sporz?dzenie porz?dnej listy osób, które b?d? bra?y udzia?, poniewa? trzeba rozplanowa? fabu?? Larpa. Co do osób które maj? jakie? w?tpliwo?ci, mo?ecie by? pewni, ?e wasze postacie b?d? mia?y istotny powód by uczestniczy? w Balu, niezale?nie od tego, z której s? sekty......

- wszyscy, którzy chc? si? do czego? przyda?, czy to do robienia dekoracji, czy do pomocy w ich rozwieszaniu, niechaj si? do mnie zg?osz? jak najszybciej< przypominam, ?e sesja tu?>

- kto ma jaki? pomys? w co wpakowa? ?wiece aby zniwelowa? ryzyko po?aru (?eby w balu nie musia? uczestniczy? stra?ak), niechaj si? t? cenn? my?l? podzieli ( z góry uprzedzam, ?e musztardówki tudzie? inne s?oiki odpadaj? ze wzgl?dów estetycznych)

-

Kris - 2009-01-24, 11:47

Ja dzisiaj najpó?niej do wtorku sporz?dz? t? list? osób.
Hiacynthus - 2009-01-24, 11:57

Mille grazie:)
Urlem Larsbatae - 2009-01-24, 18:56

Zg?aszam si? :>
Tower - 2009-01-24, 19:19

Bior?c, ?e postanowi?em si? przekona? do tego dziwnego rodzaju rozrywki jakim s? larpy (lampy?), zadaje pytanie kiedy Kris&Kaym wybieraj? eis po stroje ?
Hiacynthus - 2009-01-24, 20:26

o, dopiero teraz si? przekona?e? ^ ^ a to ciekawostka ;P
No, ludzie, ?wawo z tymi zg?oszeniami ;)

Alfar - 2009-01-26, 08:47

Czy s? osoby zainteresowane warsztatem z robienia masek? Jest to tak naprawd? mega proste... :)
Kris - 2009-01-26, 09:06

OK, dzisiaj jak wróc? do domu wrzuc? tutaj list? osób ch?tnych na bal. Prosz? o potwierdzenie obecno?ci lub wykre?lenie/dodanie.
Lathea - 2009-01-26, 10:52

A mo?e która? z dziewczyn tak przy okazji by?aby zainteresowana kupnem ko?a do sukni? Po 30 widzia?am na allegro.
Alfar - 2009-01-26, 11:09

ja poprosz?:) ale jest z halk? czy bez?
Lathea - 2009-01-26, 11:18

Z ale widzia?am te?, mniej wi?cej w tej samej cenie kolor halki do wyboru (czer?, biel, be?).
Charzynka - 2009-01-26, 12:18

Alfar napisał/a:
Czy s? osoby zainteresowane warsztatem z robienia masek?

Ja bym si? pisa?a :)

Alfar - 2009-01-26, 12:53

to ja poprosz? czarn?
Kris - 2009-01-26, 17:57

LISTA ZG?OSZE?:

[z] - zap?acona sk?adka

- Kris [z]
- Tower
- Urlem Larsbatae
- Kaym
- Inque
- Ordos
- Alfar
- Vonen
- Agnieszka
- Olena
- Lathea
- Velazkez
- Hellzen

Kolejno?? przypadkowa, je?eli kogo? nie ma lub jest, a nie przyjdzie prosz? o tym poinformowa?.

Inque - 2009-01-27, 22:35

No ja potwierdzam ale nie wiem kiedy wp?ac?... bo póki co... wiecie, koniec miesi?ca, zaraz b?dzie ta wyp?ata.. .ale jeszcze chwil? musze poczekac ^^

Rozmawia?am z Hellzenem i planowalismy pój?c po stroje tak tydzie? przed <plus minus> wi?c jak kto? chce z nami to mo?emy hurtowo XD .... damskich strojów mi raczej nie zabraknie XD

Kaym - 2009-01-27, 23:29

Pomys? dobry by i?? wi?ksz? grup?. S?dz?, ?e si? jako? dogadamy. Kris te? pewnie b?dzie sk?onny do wspó?pracy, prawda Kris? ;-) .

Inque, b?dziesz jutro w czytelni? Mo?na by ustali? jakie? szczegó?y. ;-)

Inque - 2009-01-28, 01:03

Tak b?d?... gdzie? tam po k?tach si? chowac : o
Kris - 2009-01-28, 08:03

OK ja dzisiaj na chwile przyjd? zebra? haracz i spadam do domu. Co do strojów to mi oboj?tn? tylko dajcie mi zna? kiedy idziemy :P.
Lathea - 2009-01-28, 12:20

Dexter chcia? Ci? zobaczy?/zlapa?.
Kris - 2009-02-02, 11:39

?eby usprawni? zbieranie kasy na bal podaj? numer konta na które mo?ecie wp?aca? 20 z?, je?eli kto? chc? zrobi? to osobi?cie to mo?e tego dokona? w t? ?rod? (czytelnia) lub pi?tek (SABAT-on II).

Krystian Janiszewski

NR KONTA: 55 1440 1387 0000 0000 0844 8728

W tytule przelewu prosz? wpisa?: Bal zamek - ksywa z forum.


WP?AT PROSZ? DOKONYWA? NAJPÓ?NIEJ DO 15 lutego :!: :!: :!:

Urlem Larsbatae - 2009-02-02, 12:15

Dam Ci haracz na Sabat-onie :P
Inque - 2009-02-02, 17:44

Ja za tydzien w ?rode bo teraz mnie nie bedzie : {
Kris - 2009-02-07, 02:21

LISTA ZG?OSZE?:

[z] - zap?acona sk?adka

- Kris [z]
- Urlem Larsbatae [z]
- Kaym [z]
- Dagon i Maciej [z]
- Tower [z]
- Inque
- Ordos
- Alfar
- Agnieszka [z]
- Olena
- Lathea
- Velazkez
- Hellzen [z]
- Vonen [z]

Jutro sprawdz? konto mo?e kto? jeszcze wp?aca?.

Maciej - 2009-02-09, 20:31

Hey, w zesz?y pi?tek przela?em Ci 40 PLN za mnie i Dagmar?. Sprawd? wyci?g na koncie i dodaj nas...
Kris - 2009-02-09, 20:36

OK ju? zaktualizowane dosta?em przelewy od Dagon i MAcieja, Agnieszki i Towera.
Tower - 2009-02-09, 20:37

Kris, Czy mój sobowtór nie mo?e wej?? za free ? (skasuj, jestem na li?cie dwa razy)
Kris - 2009-02-09, 20:41

Skasowa?em zanim to napisa?e? :P ale pami?taj co dwie g?owy to nie jedna :)

PS. czy jest kto? ch?tny do pomocy przy zakupie alkoholu i dodatków?

Kaym - 2009-02-09, 20:42

Zdefiniuj "pomoc przy zakupie" :-P
Dagon - 2009-02-09, 20:43

My z Maciejem mo?emy pomóc przy transporcie i zakupach. W razie w mamy Makro pod nosem...;)
Kris - 2009-02-09, 20:45

Iris ma zbyt du?o do ogarni?cia poza egzaminami i trzeba si? wybra? do sklepu i za gotówk? zakupi? zestaw na bal czyli wino za 5 z? + bagietka na zagrych? :P
Inque - 2009-02-09, 21:41

Kris Przynios? Ci te 20 z? w ?rod?.. do której b?dziesz ^^? Bo ja tam wsze?nie to si? nie pojawi? XD
Kris - 2009-02-10, 07:50

To mo?e napisz mi o której najwcze?niej b?dziesz. Ja chcia?bym wróci? max 23 do domu bo b?d? po pracy i szkoleniu.

PS. to jak s? ch?tni na zakupy? :P

Inque - 2009-02-10, 13:21

Postaram si? byc ko?o 21 w takim razie ^^
Kris - 2009-02-11, 23:11

LISTA ZG?OSZE?:

[z] - zap?acona sk?adka

- Kris [z]
- Urlem Larsbatae [z]
- Kaym [z]
- Dagon i Maciej [z]
- Tower [z]
- Inque [z]
- Alkazz [z]
- Ordos
- Alfar
- Agnieszka [z]
- Olena [z]
- Lathea [z]
- Velazkez
- Hellzen [z]
- Vonen [z]

Jutro sprawdz? konto mo?e kto? jeszcze wp?aca?.

Lathea - 2009-02-11, 23:30

ekhm? No wypraszam sobie...
Inque - 2009-02-12, 01:27

Hej hej :} mielismy si? wybrac po stroje... pad?a propozycja ?rody <tydzie? przed balem>. Wiem, ?e idzie Hellzen, Kris, Kaym i mo?e Alkazz ^^? Kto? jeszcze?

Alfar - pójdziesz z nami ^^? Bo podobno Ty si? na tym wszystkim znasz najbardziej i w ogóle ^^

Termin do dogrania i godziny ^^ równie?

Tower - 2009-02-12, 07:55

Wybieram si? z wami
Kris - 2009-02-12, 08:05

Wypo?yczalnia kostiumów
Zapraszamy do wypo?yczalni kostiumów Teatru Wielkiego w Poznaniu czynnej w godzinach: poniedzia?ek 15.00 - 18.00, ?roda i pi?tek 10.00 - 13.00,
adres: ul. Polska 116, Pozna? tel. 061 848-30-27.


Czyli w ?rod? odpadam jestem w pracy :( zostaje mi poniedzia?ek, ale mam szkolenie w tym czasie :< Chyba, ?e wezm? sobie wolne w pi?tek :P albo nie lepiej po balu O_o albo jeszcze lepiej w pi?tek i po balu xD Jaki termin Wam pasuje?

Alfar - 2009-02-12, 08:22

Mi odpowiada tylko poniedzia?ek.

Kris ja Ci dzisiaj puszczam przelew, na ?mier? zapomnia?am. B?dzie za mnie i za Ordosa.

edit: ju? pu?ci?am

Kris - 2009-02-12, 08:28

O? kej to w sumie dobrze b?dzie po sprawie :P Tylko Vel'a ?cign? :P na szcz??cie znam jego adres :P
Olena - 2009-02-12, 08:39

Ja te? chc? i??, ja te?!

Alf t?umaczy?a mi drog?, a Ordos powiedzia? ?e tam stoi faun i jakby co Jego mo?na zapyta? ^ ^'

Lathea - 2009-02-12, 11:58

to ,kiedy idziecie, mowicie?
Tower - 2009-02-12, 12:04

Mi pasuje poniedzia?ek od 16, ?roda od 11.45
Olena - 2009-02-12, 12:27

Doliczcie jeszcze czas na doj?cie/dojechanie tam w korkach :P
Podobno to koniec ?wiata i trudno trafi? :/

Tower - 2009-02-12, 12:27

Czekaj czekaj.. jaki to adres ?
Kris - 2009-02-12, 12:29

adres: ul. Polska 116 gdzie? na Ogrodach albo dalej?
Olena - 2009-02-12, 12:29

Kris napisał/a:
Wypo?yczalnia kostiumów
Zapraszamy do wypo?yczalni kostiumów Teatru Wielkiego w Poznaniu czynnej w godzinach: poniedzia?ek 15.00 - 18.00, ?roda i pi?tek 10.00 - 13.00,
adres: ul. Polska 116, Pozna? tel. 061 848-30-27.

Alfar - 2009-02-12, 12:36

118 na moje:P
Kris - 2009-02-12, 12:42

W?a?nie nie bo 116 jest na ulotce z teatru xD chyba, ?e co? pokie?basili O_o
Alfar - 2009-02-12, 13:34

phi!
Vonen - 2009-02-12, 17:30

Kurcz?, wybywam na tydzie? w sobot?, jestem absolutnie nieosi?galny przez tydzie?. W poniedzia?ek kolejny pewnie nic nie zostanie...
Olena - 2009-02-12, 18:10

Znalaz?am co? takiego, ale nie wiem czy dzia?a bo nie dzwoni?am :P

WYPO?YCZALNIA KOSTIUMÓW DLA DOROS?YCH
Maria Sieracka
ul. Ratajczaka 5/7
Od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 10:00-11:00
tel. (061) 852 26 69
---------------------------
Wypo?yczalnia Teatru Muzycznego przy ul. Ratajczaka 5/7 jest czynna
od poniedzia?ku do pi?tku od godz. 10 do 11. Cena stroju na jeden
dzie? - 24,40 z?, wypo?yczenie od pi?tku do poniedzia?ku - 36,60 z?.

Inque - 2009-02-13, 00:06

23 - pracuje do 18 .. to ten poniedzia?ek przed balem...

16 - pracuje od 14 do 16 - inne godziny pasuj?... ?roda ca?a... pi?tek wcale

Kris - 2009-02-13, 08:03

Ja co? czuj?, ?e pójd? w gajerku, skoro ma to by? fabularnie i ma to by? moja posta? to w ?yciu Uriel si? nie przebierze xD woli swoje gajerki :P Maske tylko sobie sko?uj?.
Kris - 2009-02-13, 13:56

LISTA ZG?OSZE?:

[z] - zap?acona sk?adka

- Kris [z]
- Urlem Larsbatae [z]
- Kaym [z]
- Dagon i Maciej [z]
- Tower [z]
- Inque [z]
- Alkazz [z]
- Alfar i Ordos [z]
- Agnieszka [z]
- Olena [z]
- Lathea [z]
- Velazkez
- Hellzen [z]
- Vonen [z]

Velazkez - 2009-02-13, 18:45

Aaaaa zapomnia?em o tej sk?adce w ?rod? podrzuc? ci to jako? w weekend albo w tygodniu=P
Ja ju? ze strojem kombinuj? zobaczymy co z tego wyjdzie;) Bardziej skorzystam z wypo?yczalni Opery bo tam s? ciekawe kostiumy;)

Hiacynthus - 2009-02-14, 20:11

Korzystaj?c z tego, ?e mnie tu demony zagna?y, pomi?dzy jednym egzaminem a drugim, chcia?am Was wszystkich pochwali? za wyj?tkowo sprawn? organizacj?:) ?eby muzykologia by?a taka zorganizowana, to by mi odj??o niejeden siwy w?os ;)
Z innych spraw: zaproszenia dostaniecie ode mnie na Larpie 21-ego
( zaproszenie upowa?nia do wej?cia dwie osoby)
Wszystkich ch?tnych do pomocy zapraszam wczesnym popo?udniem do Zamku 23-ego- b?dziemy robi? dekoracje itp (oczywi?cie z umiarem, bo sama sala jest bardzo dekoracyjna).

Agnieszka - 2009-02-14, 22:57

To ja od razu uprzedzam, ?e 21 mnie nie b?dzie. Obóz. Wpuszcz? mnie na pi?kne oczy? :)
Olena - 2009-02-17, 12:18

Id? jutro znale?? t? wypo?yczalni? z ko?ca ?wiata.

kto? w ko?cu jest zdeklarowany ?

Kris - 2009-02-17, 12:21

Ja pracuj? w tych godzinach i nei ma opcji bym si? ruszy?. Szczerze to sobie ju? odpu?ci?em przebieranie i id? w garniturze, je?eli to ma by? moja posta?. Tylko maska do sko?owania.
Inque - 2009-02-17, 12:51

Ja... i Hellzen ^^ ale jeszcze musimy si? dogadac o której? Bo ja innego dnia nie dam rady : o
Kris - 2009-02-17, 12:54

W?a?nie rozpatruj? wizyt? u lekarza i zwolnienie xD jak mi si? dzisiaj uda to id? z Wami xD
Olena - 2009-02-17, 12:56

Ja czekam o 11 na teatralce (przystanek gdzie odje?d?a 17 i inne w stron? p?tli ogrody) i je?li kto? si? spó?ni, to jad? sama :P

Mam napi?ty plan dnia.

Kris - 2009-02-17, 13:53

OK jutro id? do lekarza na 10.45 wi?c mam wolne. Olena nie da rady tego wyj?cia przesun?c o 45 minut? samemu nie chc? jecha? :(
Tower - 2009-02-17, 14:02

Jutro , tez mog? si? przej??.
Olena - 2009-02-17, 14:09

Ja jad? o 11, pó?niej nie mog? :/

Jak co? to dogadaj si? z innymi- mo?e pó?niejsza godzina im pasuje.

Inque - 2009-02-17, 14:14

Ja jeszcze dokladnie nie wiem.. napisze wieczorem :}[/list]
Tower - 2009-02-17, 19:18

Ok , ja mam wpisy o 10 - ale nie wiem jak sie b?d? czu?. Chory jestem. Jeszcze si? odezw?.
Hiacynthus - 2009-02-20, 14:37

Informuj? <przypominam?>, ?e zaproszenia, które jutro otrzymacie upowa?niaj? do wej?cia dwie osoby, zatem mo?ecie ze sob? zabra? Wasze ghule;) Im nas b?dzie wi?cej, tym lepiej... Proponuj? równie? zastanowi? si? gdzie pójdziemy po Balu (jak ju? nas z Zamku wykopi?,pewnie po pó?nocy jako?,ale mam nadziej?, ?e da si? to przeci?gn?? jak najd?u?ej...pierwsze po??czenie do siebie mam ok 5 --'......)
Kris - 2009-02-20, 15:28

Ja Ci jutro przynios? kas? na zakupy na Bal bo jestem chory od ?rody. Ja po Balu id? do domu bo na drugi dzie? do pracy.
Olena - 2009-02-20, 15:29

Ja te? raczej odpadam z afterkiem, bo trza wsta? rano o barbarzy?skiej porze porody odbiera? :(
Hiacynthus - 2009-02-20, 16:36

aaa, nie rób mi tego;(,Kris!!!ja naprawd? mam co robi?...czy istnieje jaka? dobra dusza,która podj??a by si? zaj?? kwestiami zaopatrzenia??????
Inque - 2009-02-21, 00:29

Ja w sumie chyba mam woln? ?rod?.. bo generalnie prosi?am kierowniczke o 24 to oczywi?cie da?a mi 25.02... =___='

Szkoda, ?e si? tak pó?no b?d? co b?d? dowiedzieli?my o tym, ?e mamy kogo? zabrac.. sk?d ja wytrzesn? ghula : o... albo deklaracje na ghula =__='

Niemniej nednak.. do zobaczenia na balu :} <i jutro>

A wypo?yczalnia by?a do bani <drap drap> O____o

Hiacynthus - 2009-02-22, 11:36

Inqu?;) to, ?e mo?ecie nie oznacza, ?e musicie:P wspomnia?am o tym na wypadek, gdyby kto? chcia? kogo? ze sob? zabra?:]
Kris - 2009-02-22, 14:50

LISTA ZG?OSZE?:

[z] - zap?acona sk?adka

- Kris [z]
- Urlem Larsbatae [z]
- Kaym [z]
- Dagon i Maciej [z]
- Tower [z]
- Inque [z]
- Alkazz [z]
- Alfar i Ordos [z]
- Agnieszka [z]
- Olena [z]
- Lathea [z]
- Velazkez [z]
- Hellzen [z]
- Vonen [z]
- M?ody [z]

Agnieszka - 2009-02-23, 13:04

Iris, co dok?adnie znaczy wczesne popo?udnie?
Nathanael - 2009-02-23, 13:35

A ja ?a?uje, ?e nie wiedzia?em o balu wcze?niej. Co prawda forse mam, ale nawiedza mnie m?odsza (18 lat) siostra i nie mam co z ni? zrobi?.

Ja teeee? chceeeee :/

Kris - 2009-02-23, 13:36

To id? z ni? :P
Nathanael - 2009-02-23, 13:38

Musialbym ogarn?? mask?. I siostr? w co? ubra? a nie s?dz?, ?eby zabra?a ze mn? sukni? wieczorow? ;)

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group