Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

[A] Forum informacyjne - "Powrót do Krainy Koszmarów

Olena - 2008-11-24, 11:34
Temat postu: "Powrót do Krainy Koszmarów
Z rozkazu nowej ksi??niczki Krainy Koszmarów Zaj?c Marcowy za swe zdrady i zbrodnie ma zosta? stracony. Trwa ob?awa. Kr??? plotki, ?e m?oda w?adczyni ma kontakty ze ?wietlikami, a dzi?ki b?ogos?awie?stwu samego Króla Kier posiad?a Jego zdolno?ci. Ile w tym prawdy?

Prawd? na pewno jest to, ?e w niewyja?nionych okoliczno?ciach Kraina Koszmarów zaczyna znika?, a w lasach coraz rzadziej s?ycha? obecno?? ?wietlików. Gin? tak?e Koszmary...

/tymczasem w?ród ludzi/

Telewizja i prasa huczy od nieprawdopodobnych zjawisk! Co chwil? s?ycha? doniesienia o duchach, wampirach, kosmitach i innych nadprzyrodzonych stworzeniach. Czy to Apokalipsa?
Mobilizacja nast?puje!

Chcia?abym, aby tutaj osoby zainteresowane gr? wypowiedzia?y swoj? ch??.
Pozwoli mi to orientacyjne ustali? <jak bardzo mam przekichane:P> na jak du?? ilo?? graczy mog? liczy?.

Pro?ba g?ównie do osób, które ju? gra?y, czy maj? ch?? dalej grania swoimi postaciami?
(przypominam, ?e Królowa i Jack nie prze?yli )

Zapraszam!

MG- Olena i Alkazz :)

Lathea - 2008-11-24, 11:39

Czy mog? zagra?? Mo?emy wymy?li? ewentualnie razem now? posta? do larpa dla mnie:>? Obiecam zastanowi? si? nad czym? koszmarnym:>.
Olena - 2008-11-24, 11:41

Moja droga Latejo, ja ju? mam posta? dla Ciebie;) Pytanie: czy j? przyjmiesz?
Alfar - 2008-11-24, 11:44

aj chce jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Lathea - 2008-11-24, 11:50

Musz? w ciemno?:)
Olena - 2008-11-24, 11:53

Nie, jak nie Ty, to kto? inszy dostanie ;)
Lathea - 2008-11-24, 11:56

Wezme, wezme;). Udzia? i postac pewnie:). Zagram co dadz?, najwy?ej b?dzie to ciekawe wyzwanie:).
Che - 2008-11-24, 12:58

W ogóle musicie pytac?

Rzecz jasna!

Iluviel - 2008-11-24, 16:07

Ja wreszcie spróbuje, jak czas da mo?liwo??. :)
Elmo - 2008-11-24, 17:54

Zale?y kiedy, ale w sumie ch?tnie, nadrobi? wcze?niejsz? nieobecno??.
Chester - 2008-11-24, 18:06

Hmmm... a czy osoby z Wroc?awskiej ods?ony te? mog?...? :D
Vonen - 2008-11-24, 18:32

Có?, ch?tnie, ale zale?y od daty :). I raczej spróbowa?bym innej postaci... ;-)
Alfar - 2008-11-24, 19:34

Koza zdradzi?a, ?e Ci z wroc?awskiej te? mog?:)
Chester - 2008-11-24, 19:40

Ale tylko pod warunkiem, ?e moja rola b?dzie wolna (zak?adam, ?e Pozna? ma pierwsze?stwo) bo innej nie chc?... ;P
Olena - 2008-11-24, 19:41

Decyduje kolejno?? zg?osze? ;) No problem :)
Alfar - 2008-11-24, 19:43

Koza Koza a jaaa jaaaa kim b?d? jaa?
Olena - 2008-11-24, 20:02

To chyba oczywiste, mój m?ody padawanie ;)

hy... hy... hy...

Alfar - 2008-11-24, 20:03

nioch nioch nioch! :)
Alkazz - 2008-11-27, 11:16

Ja sie zaoferuje. Przed albo po, nie w trakcie. Porn&graphic.
Iluviel - 2008-11-27, 16:53

Hmm... a? mnie ciekawi co mi ma Koza do zaoferowania. ;)
Velazkez - 2008-12-11, 02:05

Koza ja si? ju? wcze?niej zg?asza?em a o mnie zapomnia?a?=P
Oficjalnie zg?aszam si? XD

Olena - 2008-12-11, 06:20

Koza pami?ta?a, Koza ju? dodaje!
TOR - 2008-12-14, 12:49

No to si? zg?aszam...
Olena - 2008-12-14, 22:12

Yupi! ^^
Quad - 2008-12-15, 20:49

Dobra, bo powiedza za zgrzybialy dziad jestem i mi ganek z kapiuszkami zafunduja.
Quad czuje sie zglaszajcy ;)

Olena - 2008-12-16, 12:04

Fajnie, fajnie :)

Drogie dzieci, jest Was nadal ma?o.
Gdzie byli gracze? Adusiu? Daga? Ktokolwiek?

Nie zrobi? LARPa, póki nie b?dzie Was min 20.
A jak si? nie spr??ycie, strzel? focha (tzn przyjdzie potwór zwany sesj? i ju? nic nie zrobi?, bo dogoni mnie jeszcze potwór zwany praca licencjacka).

Wszystko zale?y od Was...

Paszko - 2008-12-16, 12:14

Ja bym si? ch?tnie pisa?, ale termin potrzebuj? zna?, bo nie wiem, czy dam rad? - wiecie, napi?ty harmonogram etc.
Olena - 2008-12-16, 12:38

koniec stycznia/pocz?tek lutego

Taki jest plan, a co z tego wyjdzie to zobaczymy...

Paszko - 2008-12-16, 13:22

To wst?pnie si? pisz?. W razie og?oszenia nie pasuj?cego terminu b?d? krzycza?. Jakie? propozycje postaci?
Olena - 2008-12-16, 13:42

Spoko- postacie b?d?, jak mi si? odpowiednia ilo?? pewnych osób zg?osi.
Narazie- w przygotowaniu.

Agnieszka - 2008-12-16, 17:50

To ja mog? by? tym kimkolwiek. Znajdzie si? jaka? sympatyczna posta? i dla mnie? :)
Olena - 2008-12-16, 18:48

Jasne :)
Ordos - 2008-12-17, 08:20

i ja i ja!
Hellzen - 2008-12-18, 01:33

Nie?mia?o ja równie? zapytam czy nadal jest miejsce i czy moja pokraczna osoba przyda si? na co?? Jakby co, to ch?tnie sprawdz? swoje w?t?e mo?liwo?ci w LARP'ie innym ni? AM . .. ... .... :-|
Inque - 2008-12-18, 01:56

A ten... tego.. je?li si? nadam to te? chc? XD a je?li nie to ten no.. oszcz?dzicie mi ?miechu i to powiecie prawda ? XD
Olena - 2008-12-18, 10:23

Bior? Was w ca?o?ci ;)
Tower - 2008-12-18, 18:16

Jestem zainteresowany.
Chester - 2008-12-18, 18:17

mrrrrrau... robi si? coraz ciekawiej ;]
Olena - 2008-12-18, 19:17

Nied?ugo b?de musia?a zamkn?? list? ;)
Inque - 2008-12-18, 19:59

Jej jej czuj? si? za?apana : D :} og??da?am zdjecia z tych poprzednich LARPów i wygl?da?y " zach?caj?co" XD
Chester - 2008-12-18, 20:09

No to prosz?, obejrzyjcie sobie jeszcze z wroc?awskiej wersji.
Ada - 2008-12-22, 18:52

Ach, Olenko. Jak?e bym mia?a odmówi? propozycji udzia?u w Twoim larpie?

Hmm... Cho? w sumie Ty zla?a? Zderzenie...

Mimo wszytko wybacz? Ci i zg?aszam si?, oczywi?cie do roli Caroline. Co do terminu postaram si? maksymalnie dostosowa?, ale powiem szczerze, ?e ko?cówka stycznia, a nawet pocz?tek lutego to nie najlepszy okres dla mnie, zarówno pod wzgl?dem finansowym jak i czasu.

Olena - 2008-12-22, 18:55

Ado, nie zla?am Zderzenia. Sama wiesz jak sytuacja wygl?da?a. I wygl?da.
Nie fochuj.

Kris - 2008-12-23, 08:17

Przeczyta?em info o ?wiecie i wst?pnie si? pisz? je?eli jest miejsce )
Olena - 2008-12-23, 12:13

Dzi?kuj? za zg?oszenia :)

Lista zostaje wst?pnie zamkni?ta.

Olena - 2009-02-14, 20:37

MGowie zeszli si? do kupy, wst?pnie przedstawiono bardzo fajne pomys?y- mam nadziej?, ?e graczom si? spodobaj? ;)

Postaci zostan? rozpisane do przysz?ego tygodnia. Je?eli kto? chce chcociaz wiedzie? kim gra i jaki strój przygowowa?- prosz? odzywa? si? na gg.

W temacie TERMIN prosz? o potwierdzenie daty, poniewa? niektórzy jeszcze tego nie zrobili.

Przypominam, ?e jest miejsce wolne dla jednego gracza w miejsce Vonena.

Olena - 2009-02-17, 14:14

W pierwszym po?cie tematu pojawi? si? zarys fabularny kolejnego spotkania w Krainie Koszmarów.

Rozpiska postaci trwa. Do tej soboty ka?dy dostanie swoj?, jednak zastrzegam sobie prawo, ?e w ci?gu kolejnego tygodnia posta? mo?e ulec pewnym drobnym modyfikacjom ;)

Olena - 2009-02-26, 20:21

Z zalece? lekarskich i og?osze? MG:

1. Postaci zosta?y wys?ane, prosze si? z nimi zaprzyja?ni?

2. Przeczytanie mechaniki (i jej poj?cie) jest drugim przykazaniem

3. Wszelkie pytania prosze kierowa? do mnie na gg (numer podany w profilu), poniewaz moja skrzynka pw jest zapchana i irytuj?ca. y?ur swój pe?ni? w godzinach popo?udniowych.

4. Na miejscu prosz? ju? by? o 15:30, gdy? z samym Larpem startujemy o 16nastej, a wprowadzenie musi by?

5. Nie zapomnijcie przynie?? zg?oszonych rekwizytów na walne!

6 KA?DY BIERZE ZE SOB? PRZYNAJMNIEJ JEDN? LAMPK? (DZIA?AJ?C?). Te? mo?na podrzuci? na walne.

7. Je?li chodzi o cele: nie by?y one rozpisane tak j**** na kartach postaci. Je?eli kto? w trakcie LARPa poczuje, ?e nie wie czego si? chwyci?, dotanie sza?ow? kopert? od MG z celami, jednak musi pozna? niektóre postaci.

chyba na tej magicznej siódemce sko?cz? :)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group