Noctem
Grupa LARPowa z Poznania

Inne - [prelekcja] Savage Worlds

Lathea - 2008-05-19, 11:54
Temat postu: [prelekcja] Savage Worlds
Savage Worlds to gra której mottem s? s?owa „fast, furious and fun” (szybka, szalona i sza?owa). System ten od momentu wydania powoli lecz konsekwentnie zdobywa nowych fanów i otrzymuje kolejne nagrody. Jego zalety to szybka mechanika i niezwyk?a elastyczno??, która pozwala bez problemów rozegra? sesj? zarówno w magicznych krainach fantasy, mrocznych zau?kach wielkich miast a nawet w przestrzeni kosmicznej. Savage Worlds oferuje kilka gotowych do gry uniwersów w?ród których znajduj? si? m.in. obsypane nagrodami Deadlands, wiktoria?ski pulpowy horror Rippers czy oparta na opowiadaniach Roberta E. Howarda gra Savage Worlds of Solomon Kane. To wspania?a idea i niezwyk?y system, robiony przez graczy dla graczy.

Na prezentacji systemu prowadzonej przez Rados?awa "Dhaerowa" Miodka w ?rod? 28 maja 2008 o godzinie 20:00 w Collegium Altum, w sali 514 na pi?tym pi?trze b?dzie mo?na pozna? jego genez?, podstawowe za?o?enia, mniej i bardziej oficjalne ?wiaty a tak?e dowiedzie? si? czym s? i do czego s?u?? na sesjach fasolki jak wykorzystywa? zasad? dekoracji, a tak?e jak wygl?daj? sesje w tym na wskro? filmowym systemie.

Dagon - 2008-05-19, 12:04

JA tu mo?e zrobi? reklam?, bo na SW gra?am ca?y rok i mechanika jest fajna i prosta wi?c warto j? pozna?. Jest imo prostsza ni? FATE....
Che - 2008-05-20, 07:14

Jest nastawiona na co innego, zasadniczo.

Hm, nie, ?ebym co? wiedzia? na ten temat;>

Lathea - 2008-05-20, 09:25

na co innego niz..?
Che - 2008-05-20, 10:13

Z tego, co mi si? uda?o zaobserwowa?, FATE jest odrealniony, pozwala na zabaw? zwiazan? z czym?, co nie ma specjalnego zawieszenia w rzeczywisto?ci i prawach powszechnie uznawanych za fizyczne, umozliwia bajki i sam z siebie jest nieco absurdalny (nie u?ywam tego okreslenia w pejoratywnym znaczeniu)
A Savage, chocia? te?, zasadniczo umo?liwiaj? szybk?, radosn?... O - dynamiczn? - tego s?owa mi brak?o... zabaw? - to jednak maj? zbiór zasad troch? bardziej... rygorystycznych? realnych?
Oczywi?cie nie mog? mie? pewno?ci, nie? Ja tam ko?o ?adnego z wy?ej wzmiankowanych systemów nie le?a?em.

Quad - 2008-05-20, 10:21

O SW bardzo ch?tnie bym pos?ucha? bo po przejrzeniu kilku podr?czników swego czasu nie powali? mnie na kolana, mo?e czyje? spojrzenie poprawi ten efekt.

Heh, niestety FATE pokutuje z pewnego syndromu który mo?na nazwa? syndromem papki, niestety (a mo?e stety) wszystkie sesje które by?y w szerszej mierze prezentowane tutejszemu spo?ecze?stwu by?y sesjami sensascyjno-rozrywkowymi. Zamierzam nied?ugo to zmieni? przez poprowadzenie zaadaptowanego WoDu na FATE ;)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group